Tampere
15 Jun, Saturday
18° C

Proakatemian esseepankki

Markkinoinnin perusteet nykypäivänäKirjoittanut: Vili Olkkonen - tiimistä Hurmos.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Markkinoinnin uudet 4 p:tä
Kestävä markkinointi - ilmastonmuutosopas brändeille
Eka Ruola
Petteri Lillberg
Riku Mattila
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Markkinoinnin perusteet nykypäivänä

 

Johdanto

 

Markkinointi mitä se on ja mitä sillä tavoitellaan, miksi siihen pitäisi satsata aikaa ja rahaa niin paljon. Tässä esseessä pyrin vastaamaan näihin kysymyksiin oman markkinointi kokemukseni ja tietämykseni perusteella, sekä hyödyntäen kirjoja Petteri Lillebergin ja Riku Mattilan ”Kestävää markkinointia”, joka vastaa markkinointi kysymyksiin ilmastonmuutoksen näkökulmasta. Sekä Eka Ruolan kirjoittamaa ”Markkinoinnin uudet 4 P:tä”, joka ruotii markkinoinnin vanhaa neljää perustetta ja muokkaa niitä vastaamaan paremmin nykypäivän markkinointia.

 

Mitä on markkinointi ja mitä siihen sisältyy?

 

Mitä se itse markkinointi sitten on? Markkinointi on toimenpide, jolla pyritään edistämään jonkin palvelun tai tuotteen myyntiä tai tunnettavuutta. Markkinoinnilla tarvitsee aina olla jokin tarve, jonka pohjalle sitä tehdään esimerkiksi julkisuus tai myynnin kasvattaminen.  Lisäksi markkinointi tarvitsee aina kanavan, jolla sitä tehdään, esimerkiksi sosiaalinen media on yksi hyvä markkinoinninkanava. Näiden lisäksi kannattaa olla markkinointi suunnitelma, josta selviää esimerkiksi, kuinka pitkällä välillä kyseistä markkinointia tehdään, ja millainen on kyseisen markkinointi kampanjan kohderyhmä. Myös kilpailijoiden markkinointi materiaalit kannattaa selvittää samalla kun luot omalle brändillesi markkinointi suunnitelmaa.

 

Markkinoin merkitys nykypäivänä ja kuinka markkinoida trendaavasti?

Nykypäivänä markkinoinnissa asiakaslähtöisyys on suuressa roolissa, ja tätä olemmekin aiemmin akatemialla käsitelleet palvelumuotoilun näkökulmasta, joka linkittyy hyvin vahvasti myös markkinointiin. Samalla lailla, kun yrität tehdä palvelumuotoilustasi mahdollisimman asiakaslähtöisyyttä ja vaikuttaa sillä tavoin asiakkaan ostopäätökseen, edesautat samalla omaa markkinointiasi, joten palvelumuotoilu ja markkinointi palvelevatkin täysin toisiaan. Hyvällä markkinoinnilla saat enemmän asiakkaita luoksesi ja hyvällä asiakaspalvelulla ja asiakaskohtaamisella jätät heille hyvän vaikutelman ja näin he mahdollisesti jälkimarkkinoivat tuotettasi tai palveluasi.

Nykypäivänä markkinointi on kuitenkin yhä vaikeampaa, koska markkinoinnissa pitää ottaa huomioon niin monta eriasiaa ja sosiaalisenmedian kautta tilanne on vaan vaikeutunut entisestään, koska jos teet huonosti markkinointisi se leviää todella nopeasti somessa ja sillä voi olla tuhoisat seuraukset liiketoiminnallesi. Nykypäivänä onkin tärkeää seurata nuorison trendejä ja pyrkiä vaikuttamaan omilla hullunkurisilla tempauksillaan niihinkin, vaikka nuoriso ei olisikaan täysin kohderyhmääsi.

Mutta kun nykyään hoitaa ennakko markkinoinnin hyvin ja sen jälkeen pitää huolta, että asikaskokemus on asiakkaalle mieleinen, on silloin mielestäni markkinoinnissa onnistunut, koska sosiaalinen media hoitaa hyvin jälkimarkkinoinnin. Markkinoinnissa pitää myöskin mielestäni nykyään keskittyä enemmän suureen kokonaisvaikutelmaan asiakaskokemuksessa ja asiakastyytyväisyydessä ja näiden kautta pitää markkinointia vaan yhtenä palvelumuotoilun kulmakivenä ei niinkään erillisenä omana osanaan.

 

Markkinoinnin eri osa-alueet ja niiden kokonaisvaltainen ymmärtäminen

Markkinoinnissa on kymmeniä eri osa-alueita ja niitä voi pilkkoa loputtomiin, mutta yritän keskittyä niihin suurimpiin ja merkittävimpiin kokonaisuuksiin ja kuinka niitä kannattaa hyödyntää. Markkinointi alkaa aina suunnittelusta, joka on kaiken pohjana, sen jälkeen ruvetaan ennakko markkinoimaan eli esimerkiksi jos on tulossa jokin tapahtuma, niin ruvetaan tiedottamaan, että tällainen tapahtuma on tulossa ja lipun myynti alkaa päivänä x. Tätä kutsutaan ennakko markkinoinniksi ja sen tavoitteena on herättää asiakkaiden kiinnostus kyseistä tuotetta tai palvelua kohtaan.

Seuraava on niin sanottu kohde markkinointi, joka on kohdennettu nimenomaan markkinointisuunnitelmassa nimetylle kohderyhmälle. Tällaista markkinointia hyödynnetään esimerkiksi jonkin massasta erottuvan ravintolan markkinoinnissa, kuten vege ravintolan, koska se on usein suunnattu vahvasti vegaanisille henkilöille.

Digimarkkinointi on viimeisen vuosikymmenen aikana tullut myös osaksi markkinointia ja nykyään se onkin ehkä se suurin markkinointi alusta, ja siellä myös tavoittaa ihmiset helpoiten. Digimarkkinointi on myös vaativin osa-alue markkinointikanavista koska siellä on vaikeinta kohdistaa markkinointia tietylle kohde yleisölle ja oikean digitaalisen markkinointikanavan löytäminen voi olla todella vaikeaa.

Asiakasmarkkinointi on markkinoinnin keino, jossa hyödynnetään vahvasti sinun omia vanhoja asiakkaitasi. Vanhoja asiakkaita voidaan hyödyntää joko lataamalla heidän asiakaspalautteitaan nettiin muiden luettavaksi tai siten, että he itse kertovat muille henkilöille hyvää palautetta ja saat tätä kautta uusia asiakkaita.

Jälkimarkkinointi on viimeisin markkinoinnin keinoista, josta kerron tässä jälkimarkkinoinnin tavoitteena on kerätä asiakasdataa ja pyrkiä hyödyntämään sitä mahdollisimman tehokkaasti. Jälkimarkkinoinnilla voidaan myös lahjoittaa asiakkaille erilaisia lahjoja esimerkiksi lahjakortteja, koska he ovat tehneet ostoksiaan juuri teillä.

 

Mitä ottaa huomioon markkinoinnissa ja miksi panostaa siihen?

 

Omasta mielestäni markkinointi on todellakin nykypäivänä vai osa palvelumuotoilun kokonaisuutta ja yksi erittäin hyvä työkalu menestyvään bisnekseen, mutta markkinointia ei saa nähdä omana kokonaisuutena vaan sitä pitää pystyä hyödyntämään yhdessä esimerkiksi asiakaskokemusten ja asiakaspalautteen kanssa.

Markkinointi on kuitenkin paras ja vahvin keino asiakashankintaan ja näkyvyyden luontiin on kuitenkin oltava tarkka markkinointi suunnitelma, joka noudattelee omaa brändiäsi selkeästi, kun rupeat markkinointia tekemään. Muista suunnitella tarkasti ketä kuuluu omaan kohderyhmääsi ja kuinka haluat heille markkinoida ja mitä kanavia hyödyntää, koska nykyään erityisesti oikean markkinointi kanavan löytäminen on erittäin haasteellista.

Markkinointiin onkin hyvä edelleen satsata rahaa ja aikaa, koska ilman sitä et pystyisi hyödyntämään keräämääsi asiakasdataa mihinkään, ja ensimmäisten asiakassuhteiden luonti vasta tuoreena yrityksenä olisi liki mahdotonta ilman markkinointia. Myöskin brändin yhtenäisyyden kannalta markkinointiin kannattaa panostaa, koska kun markkinointi on yhtenäistä brändin kanssa antaa se paljon paremman kuvan asiakkaalle.

 

 

Lähteet:

Lillberg, P ja Mattila R, 2020. Kestävä Markkinointi, AlmaTalent Helsinki, Viitattu 16.4.2023

Ruola, E, 2021. Markkinoinnin uudet 4 P:tä. AlmaTalent Helsinki, Viitattu 15.4.2023

Aihetunnisteet:
Kommentoi