Tampere
20 May, Monday
9° C

Proakatemian esseepankki

Luovat markkinointistrategiat ja taktiikat tuotteiden markkinoimiseksi pienellä budjetillaKirjoittanut: Frans Savikko - tiimistä Edel.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Yrityksen asiakasmarkkinointi
Bergström, S. & Leppänen, A.
Esseen arvioitu lukuaika on 7 minuuttia.

Kirjoittajat: Eemeli Väänänen & Frans Savikko

 

Johdanto

 

Markkinointi toimii strategiana, mutta myös taktiikkana eli tapana ajatella ja toimia. (Bergström, S & Leppänen, A 2018, 18). Markkinoinnin tehtävä on houkutella asiakkaita yrityksen tuotteisiin tai palveluihin.

 

Kilpaillussa liiketoimintaympäristössä alottelevat pienyritykset ja yrittäjät kohtaavat usein haasteen: miten erottua joukosta markkinoilla rajallisella budjetilla? Liian moni pieni yritys jättää hyvän visionsa toteuttamatta, koska takaraivossa jyskyttää pelko markkinoilla vastassa olevista korporaatioista, joiden isot budjetit mahdollistavat tuotteiden ja brändien näkymisen kaikkialla kaiken aikaa. Tässä kamppailussa avainasemaan nousevat luovat markkinointistrategiat ja taktiikat, jotka mahdollistavat kilpailun muita vastaan ilman massiivista markkinointibudjettia.

 

Tässä esseessä käydään läpi ensin pienibudjettisen markkinoinnin haasteita ja mahdollisuuksia. Sen jälkeen pureudutaan inspiroivan esimerkin kautta omiin oivalluksiin ja taktiikoihin, joita voidaan hyödyntää yksittäisten tuotteiden ja brändien markkinoimiseksi tehokkaasti ja vaikuttavasti pienellä budjetilla. Käymme markkinointistrategioita läpi käytännön esimerkkien kautta, sillä haluamme korostaa innovatiivisuuden, resurssien tehokkaan käytön ja kohderyhmän tuntemisen merkitystä pienen budjetin markkinoinnissa.

 

Esseen tavoitteena on tarjota yrityksille esimerkkejä erilaisista markkinointistrategioista ja -taktiikoista sekä inspiroida keksimään erilaisia innovatiivisia lähestymistapoja, jotka sopivat erilaisiin tilanteisiin ja resursseihin.

 

Pienibudjettisen markkinoinnin haasteet

 

Kun tavoitteena on saada tuotteille ja palveluille mahdollisimman suuri näkyvyys, mutta budjetti on pieni, vastaan voi tulla monia haasteita. Suurin näistä on nykypäivän kova kilpailu. Isoilla yrityksillä on enemmän rahaa panostaa kattavaan markkinointiin ja useisiin erilaisiin kampanjoihin, jotka ovat esillä samaan aikaan.  Siksi he saavat kohdistettua mainokset suuremmalla todennäköisyydellä oikealle asiakasryhmälle ja saavuttamaan markkinoinnilla halutun vaikutuksen. Pienet toimijat jäävät näin varjoon.

 

Haasteena on myös se, että markkinoinnin seurantaan ei ole varaa panostaa. Näin mainonta voi olla tehotonta yhtiön tietämättä sitä. Pienenkin yrityksen on tärkeää seurata markkinointitoimien tehokkuutta, jotta ROI (return of investment) pystytään todentamaan. Mainonnan seuranta auttaa valitsemaan parhaan markkinointistrategian ja kohdentamaan mainokset oikealla asiakasryhmälle.

 

Monen yrityksen markkinointitiimi on liian pieni. Markkinoinnin työkenttä on laaja, ja markkinointi vaatii osaamista ja työvoimaa. Markkinointitiimin vastuulla on hyödyntää kaikkia potentiaalisia markkinointikanavia, toteuttaa monimuotoisia ja innovatiivisia kampanjoita ja tuottaa laadukasta materiaalia. (Samantha, 2023). Vaikka nykymaailmassa markkinointia pidetään isossa arvossa, monet pienet yritykset unohtavat sen heti, kun jokin muu työvaihe painaa päälle.

 

Markkinointikanavien valinta ja niihin tuotettu sisältö voi myös helposti kostautua pienille yrityksille, jos kampanjaa ei ole mietitty loppuun asti. Monesti pienet yritykset ajattelevat, että sama mainos toimii jokaisella kanavalla. Vaihtoehtoisesti yritys saattaa markkinoida vain yhtä kanavaa hyödyntäen.

 

On vaikeaa löytää oikea tapa, jolla tavoittaa kohderyhmä. Tämä korostaa erilaisten markkinointikanavien hyödyntämisen huomioiden jälleen omat potentiaaliset asiakkaansa. Etenkin, jos kohderyhmä on laaja, on tärkeää tehdä erilaisia mainoksia erilaisille alustoille. Konkreettinen esimerkki tästä löytyy sosiaalisesta mediasta, jonka alustoilla saattaa liikkua hyvinkin erilaisia ikäryhmiä. Siinä missä Facebook vetää puoleensa siihen tottunutta vanhempaa ikäryhmää toimii TikTok alustana, jonka avulla voi tavoittaa nuorta sukupolvea.

 

Pienibudjettisen markkinoinnin mahdollisuudet

 

Yrityksen alkuvaiheissa, kun varat ovat vähissä, on tärkeää olla innovatiivinen, jotta markkinointi onnistuu. Nykypäivänä somemarkkinoinnilla on järkyttävän iso vaikutus. Somemarkkinoinnin etu on myös siinä, että se ei vaadi suuria investointeja, jonka takia kaikki kanavat on oleellista ottaa käyttöön. Näitä kanavia ovat esimerkiksi Facebook, TikTok, Instagram, LinkedIn ja X (ex Twitter).

 

On tärkeä ymmärtää omat asiakasprofiilit, jotta tietää, minkä tyyppistä sisältöä eri kanaville on järkevää tuottaa. Esimerkiksi TikTokin käyttäjäkunnalle, 10–29-vuotiaille, mainosten täytyy olla innovatiivisia ja ytimekkäitä, koska he altistuvat monille kymmenille mainoksilla tunnin aikana. Tv:n katsojat edustavat nykypäivänä taas pääosin vanhempaa ikäluokkaa, joten on luonnollista, että siellä näkyvät mainokset ovat monesti nuorten silmiin todella tylsiä ja hitaita.

 

Sosiaalisen median kanavia hyödyntäessä markkinointiin sisällön täytyy olla laadukasta ja erottuvaa. Koska sosiaalisen median alustoilla markkinoiminen on edullista, yhtiö voi itse luoda itselleen todella arvokkaan mainospaikan ilman suuria investointeja. Etuna perinteisiin ostettuihin medioihin, kuten lehtimainontaan, sosiaalisella medialla on myös viestinnän kaksisuuntaisuus ja mahdollisuus vuorovaikutukseen asiakkaan kanssa. (Bergström, S & Leppänen, A 2018, 320).

 

Uudelleen markkinointi ja asiakkaiden hyödyntäminen markkinoinnissa ovat myös hyviä keinoja, kunhan niitä osaa hyödyntää. Kun markkinointi on onnistunut ja asiakassuhde syntynyt, on elintärkeää jatkaa mainontaa, jotta asiakassuhteesta tulee pysyvä.

 

Kun asiakas on kokenut sinun tuotteesi tai palvelusi toimivaksi, olet ansainnut hänen luottamuksensa. Tällöin yritys voi esimerkiksi jakaa ”parhaille” asiakkailleen alennuskuponkeja, kun he saavat ystävänsä tai tuttunsa ostamaan sinulta tuotteen tai palvelun. Koska mainos kohdistuu näin automaattisesti potentiaaliselle uudelle asiakkaalle, yrityksen ei tarvitse käyttää yhtä paljon rahaa uuden asiakkaan hankkimiseen kuin muuten.

 

Kumppanuusmallia on hyvä hyödyntää markkinointia tehdessä, koska maailma on täynnä yrityksiä, joilla on rajallinen markkinointibudjetti. Tekemällä yhteistyötä samanhenkisten yritysten kanssa pystyy yhtiöt yhteistyössä jakamaan resursseja, jotta molemmat saavat enemmän näkyvyyttä ja mahdollisia asiakkaita.

 

Trendien ja ilmiöiden seuranta on tärkeää. Lukuisat tutkimukset osoittavat, miten trendien huomioon ottaminen yrityksen strategiaa muodostaessa voi vaikuttaa keskeisesti yrityksen menestykseen. (Belova & Dunin, 2021). Trendejä ja ilmiöitä seuraamalla on helpompi ajoittaa mainoksia ja kampanjoita niin, että mainos tavoittaa mahdollisimman paljon yleisöä yhdellä kertaa. Vähäisellä budjetilla on vaikea luoda itse ilmiöitä, joten trendiaallon harjalle hyppäämisellä yhtiöltä säästyy huomattavasti aikaa ja rahaa.

 

Viimeisenä nostona on meidän molempien lempimarkkinointitapa eli sissimarkkinointi. Sissimarkkinoinnilla tarkoitetaan sitä, että yritetään epätavallisilla tempauksilla herättää kohderyhmän huomio. Tätä keinoa voi hyödyntää sosiaalisessa mediassa, katumainonnassa tai julkisen esityksen muodossa. Sissimarkkinointi on halpa, mutta loistava tapa erottua massasta.

 

Markkinointistrategoita ja tapoja on monia, mutta lopulta kaikki on kiinni kuluttajan käyttäytymisen ymmärtämisestä. Kukaan ei myy tuotteita eikä sitä kautta tee markkinointia asiakasryhmälle, joka ei osta. Asiakkaiden käyttäytymisestä riippuu viime kädessä organisaatioiden ostaminen, päätöksenteko ja sitä kautta markkinointi. (Bergström, S & Leppänen, A 2018, 92). Ymmärtämällä erilaisten markkinointikulmien vaikutukset on yrityksen huomattavasti helpompaa aloittaa tuotteen tai palvelun markkinointi, kun oikea kohderyhmä on rajattu.

 

Olipa kerran Kukko

 

Kaikki aloittavat jostain. Lähestulkoon kaikki yhtiöt ovat joutuneet alkutaipaleellaan turvautumaan innovatiivisiin ratkaisuihin saadakseen asiakkaita ja kasvattaakseen tunnettuutta kuluttajan silmissä. On vaikeaa ajatella, miten äärimmäisiä riskejä jo nyt isot ja markkina-asemansa vakiinnuttaneet yhtiöt ovat joutuneet aikoinaan ottamaan päästäkseen siihen pisteeseen, jossa he ovat nyt.

 

Kuulimme aikoinaan tarinan yhtiöstä, jolla oli suuria vaikeuksia saada tuotteilleen näkyvyyttä ja sitä kautta ostajia olemattoman markkinointibudjettinsa takia. Nyt jaamme tämän tarinan teille. Kyseessä on tarina Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan Kukko-brändin tuomisesta ihmisten tietoisuuteen.

 

Suurin osa suomalaisista tuntee kotimaisissa kioskeissa ja vähittäiskaupoissa paikkansa virkistävillä juomilla vakiinnuttaneen Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan. Laitilan panimon Kukko on yksi Suomen tunnetuimmista olutbrändeistä. Näin ei ole kuitenkaan aina ollut. Kuulimme aikoinaan inspiroivan tarinan siitä, miten brändi onnistui kasvattamaan tietoisuuttaan ja aiheuttamaan ilmiön tuotteensa ympärille silloin, kun yhtiöllä ei ollut varsinaisesti vielä mitään.

 

Kaikki alkoi ydinongelman ymmärtämisestä ja rajaamisesta. Laitilan Wirvoitusjuomatehdas tiedosti hyvän tuotteensa, mutta samaan aikaan sen, ettei sille ole tarpeeksi ostajia. Brändi ei ollut yksinkertaisesti vielä tarpeeksi tunnettu. Haasteen ydinongelman ratkaisemiseksi tuotti se, että yhtiön markkinointibudjetti oli olematon, eli markkinointia ei ollut mahdollista toteuttaa ns. “perinteiseen tyyliin”. Laitilan tiimi ei kuitenkaan jäänyt lepäämään laakereilleen, vaan keksi yhden innovatiivisimmista tavoista saada koko kansa puhumaan heistä.

 

Eräänä kauniina päivänä kaksi miestä päätti tarttua tuumasta toimeen ja latoa yhden autollisen täyteen Kukko 24 kpl kaljakoreja ja suunnata keulansa kohti Helsinkiä. Helsingissä miehet ajoivat autolla ympäri kaupunkia ja jättivät kaljakoreja erinäisiin sijainteihin, jonka jälkeen oli aika toteuttaa tempaus. Miehistä toinen soitti siihen aikaan Suomen tunnetuimpaan radioon ja kertoi, että joku on jättänyt Kukko-brändin kaljakoreja ympäri Helsingin keskustaa paljastamatta kuitenkaan sitä kuka hän on. Radiossa sen juontajat kävivät kiivasta keskustelua aiheesta ja hurmos oli valmis syntyäkseen. Pian koko Helsinki meni sekaisin ja kaikki olivat kaduilla etsimässä tätä kuuluisaa Kukko-olutta ilmiön lailla.

 

Kaupungilla seikkailleet kaljakorit oli löydetty alta aikayksikön ja kuin silmänräpäyksessä Kukosta oli tullut tunnettu olut, josta kaikki puhuivat. Tämä vauhditti Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan myyntejä roimasti, ja kun nyt kävelee Suomalaisen vähittäiskaupan juomaosastolle, näkee tempauksen kannattavuuden.

 

Innovatiivisen markkinointiratkaisun hyödyntäminen omassa projektissa

 

Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan tarinasta inspiroituneena aloimme eräänä iltana pohtia, miten voimme soveltaa saman tyylistä innovatiivista lähestymistapaa omissa projekteissamme. Löysimme meidän ja alkutaipaleella olevan Laitilan panimon välillä paljon samankaltaisuuksia, joista merkittävin on olematon markkinointibudjetti.

 

Keksimme nopeasti projektin, johon lähteä soveltamaan tätä innovatiivista lähestymiskulmaa. Asetelma johti kiivaaseen keskusteluun ja ideointiin, jonka pohjalta saimme luotua suunnitelman.

 

Lähes koko Proakatemian yhteisö on kuullut projektistamme, joka kantaa työnimeä Reivibussi. Kyseessä on aito lontoolainen double-decker-bussi, joka on remontoitu lattiasta kattoon siten, että sen alakerta on muutettu suureksi juhlatilaksi ja yläkerta toimii lounge-tyylisenä oleskelutilana alkuperäisesti verhoiltujen sohvien ja pöytäryhmien kanssa.

 

Projektin haasteena on, että bussilla ei ole tarpeeksi tunnettuutta, jonka johdosta joudumme tekemään todella paljon töitä sen myymisen eteen. Kun kaikki kädet ovat kiinni myynnissä, meillä ei ole aikaa bussin markkinointiin eli sen tunnettuuden luomiseen. Hyvän tuotteen sanotaankin myyvän itse itsensä, mutta jos tunnettuutta ei ole, eivätkä asiakkaat vielä tiedä yrityksen olemassaolosta, toiminta ei käynnisty kunnolla. (Bergström & Leppänen, 2015, 20). Onneksi meillä on olemassa tähän haasteeseen nyt oman projektimme osalta ratkaisu.

 

Suunnittelimme maanantaista perjantaihin kestävän markkinointitempauksen, jonka toteuttaminen onnistuu pienellä budjetilla. Aloitamme sillä, että kiinnitämme bussiin lakanat tai teipit, joista näkyy selkeästi yhtiömme sekä sen tarjoama palvelu. Liitämme bussiin kiinnitettäviin materiaaleihin linkin, joka vie suoraan Reivibussin nettisivuille. Sivuilta bussia pääsee varaamaan omaan käyttöönsä vapaasti.

 

Kun valmistavat toimenpiteet on suoritettu, ajamme bussin viikoksi sakkoparkkiin Tampereen Keskustorille. Annamme bussin olla siinä staattisesti paikoillaan viikon ajan keräämässä innostuneita ja hämmentyneitä katseita. Emme hyväksy autojen pysäköimistä kielletyille alueille millään tavalla, mutta koemme ettei keskustorilla pysäköimisestä koidu mitään haittavaikutuksia liikenteelle tai yksittäisille ihmisille. Koemme suunnitelman olevan toteutuskelpoinen.

 

Kyseinen tempaus vaatii sakkojen takia meiltä pienen investoinnin toteutusta varten, mutta olemme laskeneet siitä koituvat kulut auki ja todenneet, että meidän budjettimme riittää siihen. Olemme myös arvioineet sen, että kyseinen investointi on kannattava huomioiden näkyvyyden, joka meidän on mahdollista saavuttaa. Tällä yksinkertaisella tavalla saamme kasvatettua reivibussin näkyvyyttä massiivisesti ja hankittua kasan potentiaalisia asiakkaita.

 

Yhteenveto

 

Pienibudjettisen markkinoinnin onnistumisen avaimet ovat luovuus, tehokas resurssien käyttö ja kohderyhmän tunteminen.

 

Luovuutta tarvitaan pienibudjettisessa markkinoinnissa, sillä rajallisen budjetin kanssa on löydettävä keinoja, joilla saada aikaan mahdollisimman suuri vaikutus kohderyhmään. Kilpaileminen pienellä budjetilla isoja toimijoita vastaan on vaikeaa, sillä perinteiset markkinointikanavat ovat tällöin ainakin pääosin pois käytöstä.

Näissä hetkissä mitataan luovuutta eli keinoja, joiden avulla herättää tunteita, kerätä näkyvyyttä ja erottua kilpailijoista ilman suuria investointeja. Näitä voivat olla esimerkiksi nokkelat mainoskampanjat TikTokissa tai hauskasti suunnitellut ja täsmäiskuina toimivat some-postaukset. Luovuus auttaa yhtiöitä erottumaan kilpailijoistaan ja kasvattamaan tunnettavuutta.

 

Tehokas resurssien käyttö pakottaa yhtiön seuraamaan markkinoinnin tuloksia, sillä paine on kovimmillaan silloin, kun budjetti on pieni ja jokainen euro merkitsee. Tehokkaalla resurssien käytöllä on muitakin hyviä puolia. Se tukee luovuutta, auttaa yhtiötä kohdentamaan ja rajaamaan palveluntarjontaansa sekä perehtymään erilaisiin markkinointikanaviin. Tehokas resurssien käyttö on ehdoton osa pienibudjettista markkinointia, sillä sen tuella yhtiö maksimoi markkinointibudjetin vaikutuksen ja saavuttaa parhaan mahdollisen tuloksen investoinneillaan.

 

Kohderyhmän tunteminen tukee niin tehokasta resurssien käyttöä kuin myös luovuutta markkinointiprosessissa. Kohderyhmän tunteminen auttaa kohdentamaan käytettävissä olevia resursseja tehokkaammin oikeaan paikkaan, valitsemaan oikeat viestintäkanavat ja niissä jaettavat viestit sekä luomaan kilpailuetua. Markkinointistrategian kehittämiseksi myös asiakaspalautteen kerääminen ja sisäistäminen on tärkeää. Tämä onnistuu vain, jos tunnet kohderyhmäsi. Näillä avaimilla avaa ovet pienellä budjetilla toteutettavien markkinointistrategioiden maailmaan, joka on täynnä mahdollisuuksia.

 

Tähän aiheeseen perehtyminen ja siitä kirjoittaminen avasi meidän silmämme markkinointimaailman potentiaaliin sekä sen monimuotoisuuteen. Liian usein miellämme omissa päissämme markkinoinnin tylsien mitäänsanomattomien tv-mainoskampanjoiden suunnitteluun ja toteutukseen, vaikka todellisuudessa markkinointi voi olla juuri sitä mitä haluaa.

Markkinointi vaatii kuitenkin uskallusta. Uskallusta olla luova, kokeilla ja toteuttaa uusia laatikon ulkopuolelta löytyviä ideoita. Kun muista tämän, on ottanut jo ensimmäisen ison harppauksen kohti markkinointimaailman syövereitä ja siinä onnistumista.

 

Lähteet

 

Bergström, S. & Leppänen, A. 2018. Yrityksen asiakasmarkkinointi. Edita Publishing Oy

 

T Belova, M Dunin. 2021. Taking into account the importance of marketing trends when forming an enterprise strategy. Herald Unu. Verkkosivu. Viitattu 21.4.2024 https://www.semanticscholar.org/paper/TAKING-INTO-ACCOUNT-THE-IMPORTANCE-OF-MARKETING-AN-Belova-Dunin/c6054053e926c08b2f923fe08012c8ed2adcf67f

 

Samantha. 2023. 11 Marketing challenges for small businesses. Fairfax, Virginia. Verkkosivu. Viitattu 21.4.2024

11 Marketing Challenges for Small Businesses + How To Fix Them (samanthadigital.com)

Kommentoi