Tampere
17 Jun, Monday
18° C

Proakatemian esseepankki

Luonnollista stressinkäsittelyäKirjoittanut: Esseepankin arkisto - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Miksi jotkin metodit luokitellaan uskomushoidoiksi ja toiset uudenlaisiksi hoitomuodoiksi? Suurin ero on tehdyissä tutkimuksissa ja niistä saaduissa tuloksissa. Amerikkalainen filosofian tohtori David Berceli kiinnostui löydöksestään yli 20 vuotta sitten ja päätti tutkia sen toiminta ja vaikutusmekanismeja, jotta hän pystyisi selittämään uuden hoitomuotonsa hyvin vaativalle yleisölle. Tämä vaativa yleisö muodostui lääkäreistä ja terapeuteista, jotka toimivat post-traumaattisen stressihäiriön (PTSD, post-traumatic stress disorder) parissa. Tässä tehtävässä onnistuakseen hän on kerännyt useiden eri lääkäreiden, tutkijoiden ja terapeuttien löydöksiä sekä kokemuksia yksiin kansiin kirjassaan Shake it off naturally. Tässä kirjassa Trauma releasing exercises (TRE) -metodia lähestytään monesta eri näkökulmasta, joissa on pyritty tuomaan esiin kokeneidenkin ammattilaisten yllättäviä tuloksia TRE-menetelmän käytöstä niin fyysisten kuin psyykkistenkin haasteiden hoidossa. Menetelmää on kokeiltu vuosikymmenien saatossa myös eri neurologisten sairauksien hoidossa, ja tulokset ovat olleet pääosin positiivisia. David Berceli on myös kansainvälisesti tunnettu stressin ja traumahoidon asiantuntija.

Mikä on TRE?

Sama stressin- ja traumanpurku mekanismi on havaittu jokaiselta nisäkkäältä. Oletko koskaan pohtinut tai ihmetellyt, miksi lemmikkisi tärisee stressaavan tai muutoin pelottavan kokemuksen jälkeen? Tai miksi itseäsi vavisuttaa, kun olet juuri meinannut jäädä auton alle? Lääketieteellinen selitys on, että tärinä johtuu adrenaliinista, mutta adrenaliini ei saa lihaksia tärisemään. Sen tehtävä on valmistaa keho taistele, pakene tai jäädy -reaktioon yhdessä noradrenaliinin kanssa. Lihasten viritystilan koheneminen ei ilmene tärinänä, vaan tämän viritystilan purkaminen. Trauma releasing exercises-menetelmä perustuukin juuri lihasten viritystilan tai lihaksiin varastoituneen virittyneisyyden purkamiseksi.

TRE on yksinkertainen, helppo ja nopeasti opittava itsehoitomenetelmä, jonka vaikutukset ilmenevät nopeasti. Menetelmä vaikuttaa hyvin yksilöllisesti kuitenkin helpottaen koettua vointia yleensä rentouttamalla, aktivoimalla tai mobilisoimalla stressin ja traumaattisen kokemuksen tai kokemusten jännittämiä lihaksia. TRE käynnistää lihasten värinän tai vapinan avulla luonnollisen ja nopeasti vaikuttavan palautumismekanismin. Lihasjännitysten vapautuessa käynnistyy kehossa myös kokonaisvaltainen eheytyminen, jolloin myös aistimukset, tunteet ja ajattelu voivat jäsentyä uudelleen. TRE-harjoituksen aikana voikin olla mahdollista itkeä voimakkaasti ilman selvää muistettavaa syytä. Harjoitteiden avulla on kuitenkin pystytty käsittelemään hyvin vaikeita psyykkisten hallintakeinojen alle jääneitä asioita, kuten esimerkiksi lapsuusaikaista hyväksikäyttöä tai läheisen menetystä. TRE-harjoitus voi käynnistää laaja-alaisen parantumisprosessin, mikä auttaa myös yleisessä stressin- ja ahdistuksenhallinnassa.

”TRE on vaikuttava menetelmä, ja prosessin eteneminen on hyvin yksilöllistä. Joillakuilla prosessi voi nostaa pintaan hautautuneita mielikuvia, tunteita ja muistoja, joten negatiivisiakin tuntemuksia saattaa ilmetä. Tähän on hyvä varautua ja hyväksyä se osana prosessia, oman historian ja kokemuksen eheyttämistä. Toisilla prosessi etenee ilman tunnekokemuksia tai tuottaa ainoastaan positiivisia kokemuksia alusta lähtien.” – TRE Finland

TRE-menetelmää on käytetty erittäin onnistuneesti useissa eri maissa ja kulttuureissa, joka johtuu menetelmän takana olevasta ihmisen perimään rakennetusta mekanismista. Viimeisimpiä menestystarinoita löytyy mm. Kiinan Sichuanin maanjäristysalueelta vuonna 2008, Japanin Sendain hyökyaallon tuhon keskeltä vuonna 2012 sekä Syyrian pakolaisten keskuudessa Turkin pakolaisleireillä. TRE-menetelmän vaikuttavuutta korostaa myös se, että moni TRE-ohjaajista on hoito- ja kuntoutusalan koulutettuja ammattilaisia. Joukosta löytyy psykoterapeutteja, psykologeja, lääkäreitä, fysioterapeutteja ja monia muita. Asiakkaita myös ohjataan usein kääntymäänkin juuri heidän puoleensa, mikäli heillä on ongelmia TRE-menetelmän harjoitusten kanssa tai jos harjoitus nostaa pintaan liian vaikeita ja käsittelemistä vaativia muistoja tai kokemuksia, tai mikäli asiakkaalla on jokin huomiota vaativa perussairaus.

Haasteita TRE-menetelmässä

Olen itse tottunut työskentelemään hoito- ja kuntoutusalallaevidence based-maailmassa, jossa kaikki pitää pystyä perustelemaan tutkimuksiin perustuvalla tiedolla. TRE-menetelmästä löytyy kohtalaisesti tutkimustuloksia, mutta ongelmana niissä on voimakas sidonnaisuus menetelmän kehittäjä David Berceliin. Hän on jollain asteella kaikkien tutkimuksien takana, eikä tutkimuksia tästä johtuen voida kutsua pitävästi valideiksi. Berceli on itse ollut tai hänen itse kouluttamansa henkilöt ovat olleet toteuttamassa tutkimuksia, jolloin Bercelin vaikutus tuloksiin on ollut liian suuri.

En myöskään löytänyt yhtään menetelmää suoraan kritisoivaa tutkimusta, mutta Shake it off naturally-kirjassa on esitetty ja harrastettu menetelmää toteuttavien terapeuttien toimesta sisäistä kritiikkiä sekä esitetty hypoteeseja tilanteista, joissa menetelmä ei voisi toimia. Näitä myös onnistuneesti osoitetaan epätosiksi esimerkiksi tilanteessa, jossa neliraajahalvaantuneelle toteutetaan psykoterapiaa, jonka osana on TRE-menetelmä. Menetelmä kuitenkin pohjautuu lonkankoukistajalihaksen (m. iliopsoas) kuormittamiseen, johon neliraajahalvaantunut ei luonnollisesti kykene lihasaktivaation puuttuessa. Hänen kohdallaan ei myöskään saatu näkyvää tärinää aikaiseksi, mutta psyykkisen vaikutukset kuitenkin tulivat esiin! Tästä oli myös hoitoa toteuttanut terapeutti ihmeissään, eikä osannut selittää vaikutusmekanismia.

TRE-menetelmää ei ole hyväksytty Yhdysvalloissa lääketieteellisen yhdistyksen tai elintarvike- ja lääkeministeriön toimesta, joten se ei myöskään ole luokiteltavissa hoito- tai ehkäisykeinoksi minkään sairauden kohdalla. Suomen TRE-yhdistys ei vastaavaa lauseketta ole sivuilleen laittanut, joten voidaankin olettaa, että täällä hoitoja toteutetaan enemmän harkinnanvaraisena ja TRE-menetelmää käytetään muun terapian ja hoidon ohessa kokonaisvaltaisen hyödyn saamiseksi.

 

Lähteet:

Berceli, D. 2015. Shake it off naturally. Yhdysvallat: TRE LLC

Rytilä, J. 2016. TRE-Finland. Viitattu 1.5.2018. http://www.trefinland.fi

TRE for all Inc. 2018. TRE for All. Viitattu 1.5.2018. https://traumaprevention.com

Kommentit
  • Annamari Aalto

    Valitsin esseen puhtaasti otsikon perusteella ja halusin lukea jotain muuta mitä yleensä luen. Kuvittelin ensin esseen sisältävän jonkinlaisia henkisiä harjoitteita, vaikka toki kirjan nimi viittasi johonkin muuhun.
    Oli hauska sattuma, miten juuri eilen illalla huomasin yhden suomalaisen kovan tason naisurheilijan mainostavan tällaista tärinähoitoa osana palautumisohjelmaansa. Siinä hoidettava makaa hoitopöydällä, joka tärisee jollakin tavalla.
    Tuntuu ihan järkeenkäyvältä, että tärinällä saa palautettua fyysisesti lihaksia sekä keskushermostoa. Mielenkiintoni tässä esseessä herätti erityisesti tärinän avulla tehtävä hoito psyykkisiin traumoihin. Vaikka toisaalta, ihminen on kuitenkin kokonaisuus ja psykosomaattiset tuntemukset ovat varmasti monelle tuttuja niin miksipä niitä psyykkisiä oireita ei voisi hoitaa fyysisesti? Mielenkiintoista!

    24.8.2018
Kommentoi