Tampere
25 May, Saturday
25° C

Proakatemian esseepankki

Kysy, kuuntele ja kannustaKirjoittanut: Ida-Maria Valtti - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Huono johtaminen: Tuhon tieltä toimivaan työyhteisöön
Pauli Juuti
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Kesäopintoihini kuuluvalla kurssilla Johtaminen ja työyhteisötaidot sain tehtävän, jossa oli tarkoitus pohtia hyvää johtamista valitsemani materiaalin sekä kokemuksen pohjalta. Valitsin materiaaliksi kirjat Esimiestyö ongelmatilanteissa (Pekka Järvinen, 2014) sekä Huono johtaminen (Pauli Juuti, 2018) sekä muutamia aiheeseen liittyviä artikkeleita. Aluksi tarkastelen valitsemani materiaalin perusteella esimiestyötä ja erityisesti hyvään esimiestyöhön ja johtamiseen liittyviä elementtejä ja lopuksi reflektoin oppimaani kokemani hyvän johtamisen näkökulmasta.

Millainen on hyvä johtaja?

Johtaja, pomo, esimies. Tällaisia henkilöitä on ollut aina ja erityisesti johtajaan törmää erilaisten organisaatioiden ja yritysten johdosta, jossa johtajan tehtävänä on mahdollistaa työntekijöiden onnistuminen työssä. Johtajuus itsessään ei sinänsä vaadi muuta kuin kruunajaiset johtopallille astumiseksi. Johtajaksi voi päästä suvun yritykseen hierarkiajärjestyksessä tai johtajaksi voi ylentyä,

vaikkei sellaisista tehtävistä juurikaan olisi kokemusta. Harmillisen usein johtajilla ei ole aiheesta minkäänlaista koulutusta ja tämä saattaa heijastua työyhteisöön negatiivisena väreilynä. Teoriassa kuka vain voi olla johtaja, mutta kuka tahansa ei voi olla hyvä johtaja.

 

Kaikki osaavat varmasti luetella huonon johtajan piirteitä, mutta millainen on hyvä johtaja? Työterveyslaitoksen Krista Pahkin mukaan hyvän johtamisen voi tiivistää kolmeen k:hon; kysy, kuuntele ja kannusta. Johtajan tehtävä ei ole tuoda esille vain omia mielipiteitään, ideoitaan ja ajatuksiaan, vaan vuorovaikutus työntekijöiden kanssa on avainasemassa hyvän johtajuuden kanssa. Kun johtaja elää ja hengittää samaa ilmaa työntekijöidensä kanssa, hän saa työntekijöiltä äärimmäisen arvokasta tietoa, jonka avulla hän pystyy johtamaan yksilöllistä työyhteisöään ja työntekijöitään yksilöinä sekä kehittämään yrityksensä toimintaa. Hyvälle johtajalle työntekijät pystyvät tuomaan rohkeasti esille omia ajatuksiaan ja ideoitaan ja pystyvät kertomaan jopa hieman aroistakin, mahdollisesti työntekoon vaikuttavista asioista. Monissa työyhteisöissä ongelmien juuret johtavat vuorovaikutuksen puutteeseen ja voisikin sanoa, että hyvän johtajuuden mittari on avoimuus ja sen pystyy näkemään konkreettisesti työntekijöiden halusta ja avoimuudesta kommunikoida ja keskustella johtajan kanssa.

 

Johtajuutta on monenlaista ja voisikin käyttää vertaiskuvaa, että huono johtaja vetää perässään laumaansa omia motiiveja ja ideoita toteuttaakseen, ja hyvä johtaja on sen sijaan laumansa ohjaaja, joka valjastaa jokaisen vahvuudet lauman käyttöön ja saa lauman puhaltamaan yhteen hiileen ilman patistamista tai pakottamista. Hyvä esimies arvostaa jokaisen työntekijän panosta eikä aseta työntekijöitään eriarvoiseen asemaan. Häneltä saa myös rakentavaa sekä positiivista palautetta hyvin tehdystä työstä.

Työntekoa palveleva johtaminen

Kun puhutaan toimivan työyhteisön peruspilareista, kuuluu näihin usein kuvattuihin kuuteen pilariin pilari nimeltä ”Työntekoa palveleva johtaminen”. Hyvä, turvallinen työyhteisö ja tuloksellinen, sujuva työskentely kulkevat usein käsikädessä. Esimiehen tehtävä on sekä tämän johtamiseen liittyvän pilarin lisäksi tarkoitus huolehtia myös muista viidestä peruspilarista, jotka ovat:

 

  1. Työntekoa tukeva organisaatio
  2. Työntekoa palveleva johtaminen
  3. Selkeät töiden järjestelyt
  4. Yhteiset pelisäännöt
  5. Avoin vuorovaikutus
  6. Toiminnan jatkuva arviointi

 

Aiemmin mainitsemani Krista Pahkin kolmen K:n sääntö mukailee hyvin ylläolevaa peruspilaria. Toimivassa työyhteisössä keskustellaan aktiivisesti työstä, annetaan palautetta työn sujumisesta, työn tuloksellisuudesta, asiakkaiden tyytyväisyydestä, yrityksen muutoksista, suunnitelmista sekä tunnusluvuista. Modernissa työyhteisössä henkilöstö kaipaa ammattitaitoista ja keskustelevaa esimiestyötä. Sanotaankin, että esimiehen tulisi olla tarpeeksi lähellä alaisiaan, mutta kuitenkin tarpeeksi kaukana hahmottaakseen johtamaansa kokonaisuutta. Nykyaikaista johtajuutta ja tässä kohtaa hyvää johtamista voisikin kuvata enemmänkin valmentamiseksi tai vaikuttamiseksi. Johtajan tehtävä on esimerkillä kannustaa ja motivoida työntekijöitään ja tehdä jokaiselle roolit ja työtehtävät selkeiksi.

Pohdinta

Pohdiskeltuani omia kokemuksiani johdettavana olemisesta, huomasin harmikseni hyvin vähän täysin hyvää johtamista. Tuntuukin, että johtaminen on usein sekoitus sekä hyvää, että huonoa johtamista. Kukaan ei ole täydellinen ja johtajakin pystyy reflektoimaan omaa toimintaansa ja kehittymään jatkuvasti johtajana. Positiivinen johtajakokemukseni liittyy harrastustoimintaan, jossa viihdyin lapsesta aina pitkälle teini-ikään saakka. Kyse oli kamppailuseuratoiminnasta, jossa isäni toimi päävalmentajana ja kamppailuseuran perustajana. Yhteishenki, joka seurassamme vallitsi, kuvastaa mielestäni lähes täydellistä yhteisöllisyyttä. Emme olleet vain kamppailuseura, jonka tavoitteena on kokoontua tiettyinä päivinä kamppailusalille treenaamaan, vaan kyse oli isommasta kokonaisuudesta, jossa jokaisella oli tehtävä. Isäni huomasi herkästi ihmisissä palon lajiin ja rohkaisi halukkaita etenemään valmentajiksi alkeiskursseille ja siitä aina eteenpäin. Hän järjesti seuralle erilaisia tapahtumia kamppailutreenien ulkopuolella, jossa yhteisö tiivistyi ja jossa tuettiin toinen toisiamme. Seurassa vallitsi luottamus. Erityisesti tunnistan tässä johtamistyylissä kolmen K:ta; kuuntele, kysy, kannusta.  Työyhteisöissä olen harvoin törmännyt tällaiseen johtamiseen, jossa saataisiin vastaavaa ilmapiiriä aikaiseksi. Ehkäpä tulevaisuudessa voin astua isäni kenkiin esimiestyössä ja jatkaa vastaavanlaisen johtajuuden eteenpäin viemistä.

 

Lähteet:

Juuti, P. 2018. Huono johtaminen, tuhon tieltä toimivaan työyhteisöön. Gaudeamus Oy.

 

Järvinen, P. 2014. Esimiestyö ongelmatilanteissa. Talentum Media Oy.

 

Pahkin, K. Hyvä johtaja kysyy, kuuntelee ja kannustaa. Verkkoartikkeli TTL:n sivuilla. Julkaistu 29.8.2017. Luettu 23.6.2021.

Kommentoi