Tampere
22 May, Wednesday
18° C

Proakatemian esseepankki

Kuinka selviän muutosten keskellä ?Kirjoittanut: Johannes Mäkinen - tiimistä Waure.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Paranoidi optimisti
Risto Siilasmaa
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Elämme muutoksen vuotta 2020. Koulut ja yritykset heittävät kuperkeikkaa ja me koitamme parhaamme mukaan sopeutua uusiin tapoihin työskennellä.Tässä esseessä käsittelen yrittäjämäisen johtajuuden filosofiaa, jota Risto Siilasmaa hyödynsi johtaessaan Nokiaa murroksen keskellä.  Yrittäjämäisen johtajuuden omaksuminen ei itsessään vaadi toteuttajaltaan yrityksen kehittämistä saati sen perustamista. Se koostuu perusopeista, jotka ovat sovellettavissa kenelle tahansa tehtävästä riippumatta. Uskonkin, että jokainen Proakatemian yhteisön jäsen pystyy hyödyntämään näitä ajatuksia ja ne auttavat meitä sopeutumaan hyvällä menestyksellä monimutkaiseen ja dynaamiseen nykymaailmaamme.

 

Ota vastuu

 

Ensimmäinen ja ehkä tärkein vaihe on opetella aidosti välittämään kaikesta, mitä tiimiyrityksessä tapahtuu: liiketoiminnasta, asiakkaista, tiimikavereista, tuotteista, kirjapisteistä, projekteista. Meidän on osoitettava toisillemme omistajuutta. Jos Proakatemia ja oma tiimiyritys tuntuvat sinusta vain vuokra-autolta tai välineeltä, jolla siirrytään elämässä paikasta toiseen – omistajuuden tunne puuttuu. Ei ole selkeää syytä nähdä vaivaa eikä välittää oman tiimin tekemisistä. Mutta kun ymmärrämme ja tunnemme omistavamme jotakin ja huomaamme, että jokin asia ei ole kunnossa, alamme automaattisesti kantamaan vastuuta tehtävästämme riippumatta. Töihin voi suhtautua työnä, urana tai kutsumuksena. Jos löydät oman kutsumuksesi, motivaatio tulee sitä liiemmin etsimättä ja välität työskentelystä aidosti.

 

Tunnusta tosiasiat ja huonot uutiset

 

Älä väistele tosiasioita. Kun olet löytänyt edellisen kohdan avaimet ja olet tiedostanut olevasi vastuuntuntoinen ihminen, niin tiedät että tosiasioiden välttely ei yksinkertaisesti auta. Vaikka ongelma olisikin jonkun toisen tiimiläisen vastuulla, se siirtyy myös sinun harteillesi siinä kohtaa, kun olet huomannut ongelman etkä uskalla nostaa kissaa rohkeasti pöydälle. Huonojen uutisten jakaminen positiivisessa hengessä on ainoa tapa varmistaa, että koko tiimille kerrotaan asioiden todellinen tilanne. Tosiasioille ei saa koskaan suuttua, eikä varsinkaan niille henkilöille, jotka niistä kertovat. Mitä huonompi uutinen tiimin sisällä jaetaan, sitä kiitollisemmin siihen tulisi suhtautua. Näin pystymme kannustamaan tiimimme sisällä toisiamme avoimuuteen. Jos tämän lisäksi kykenemme kartoittamaan ja korjaamaan yhdessä huonojen uutisten taustalla olevat syyt, saamme lisää motivaatiota jakaa jatkossakin huonoja uutisia toisillemme. Huonot uutiset ovat aina hyviä uutisia, koska ne auttavat meitä kehittymään eteenpäin.

 

Meillä Wauressa on ollut uutena tiiminä haasteita juuri palautteen antamisessa sekä tosiasioiden toteamisessa. Aloitteleva tiimiyritys elää helposti kuplassa, jossa tiimin ja sen jäsenten negatiivisesta toiminnasta ei osata puhua ja palaute kohdistetaan ulkoisiin tekijöihin. Olemme kuitenkin lähiaikoina oppineet nostamaan kissaa aika ajoin rohkeasti pöydälle ja todenneet sen tehostaneen ryhmämme toimintaa ja tuloksellisuutta.

 

Ole sinnikäs

 

Tosiasioista ei tarvitse tykätä. Mutta erityisesti silloin, kun tosiasiat eivät erityisemmin miellytä, on erittäin tärkeää ja olennaista kohdata ja ratkaista ne tehokkaasti ja nopeasti. Yrittäjinä meillä ei ole erityisemmin varaa heittää tuttia nurkkaan ja luovuttaa. Ongelmiin on olemassa aina jokin ratkaisu. Jos ongelma on niin ylitsepääsemätön, että siihen ei ole mahdollista tuottaa ratkaisua, on keksittävä keino kiertää tai ohittaa se. Kun koko tiimille muodostuu päivänselvä ajatus siitä, että vaikeistakin tilanteista selvitään, se antaa voimia kestää pahojakin myrskyjä.

 

Hallitse riskit

 

Meidän on yrittäjinä on otettava riskejä. Me emme pysty saavuttamaan oikeastaan mitään merkittävää, jos emme tutustu ja valtaa uusia alueita ja kokonaisuuksia. Riskin ottaminen ei kuitenkaan tarkoita että hyppäät suoraan syvään päähän sokkona. Se, että hallitset riskit ei myöskään tarkoita sitä, että välttelet niitä. Avain on siinä, että riskejä pitää analysoida ja arvioida ja päättää, mitkä niistä valitaan.

 

 

Opinjano

 

Olemme tulleet Proakatemialle opiskelemaan. Kaikki haasteet, ongelmat ja huonot uutiset ovat meille parhaita tilaisuuksia kehittyä ja oppia uutta. Meillä täytyy olla selkeä halu oppia uutta, jotta voimme kehittyä. Janoa siis uusia oppeja ja yritä tartuttaa tämä ajatus myös kaikkiin tiimiläisiisi. Näin pystytte maksimoimaan tulokset. Älä delegoi oppimista muille vaan tee itse töitä, ota selvää ja kinua vastauksia. Erityisen tärkeäksi tämä muodostuu silloin, kun istut johtavassa asemassa tiimiyrityksessä.

 

Pidä jatkuva fokus

 

Kun oikeasti mielessämme pohditaan, niin hyvin harvat asiat ovat lopulta todella tärkeitä. Varsinkin yrityksessä kaikki asiat tuppaavat tiivistymään tavalla tai toisella yrityksenne tuotteisiin ja asiakkaisiin. Kun fokus on selvillä, kaikki toiminta on pohdittava ja suunniteltava sen näkökulmasta. Harhapoluille on tunnetusti kohtalaisen helppoa lipsahdella. Ei siis keskitytä pieniin ongelmiin vaan pidetään fokus olennaisessa. Muutoin nämä tärkeät asiat eivät etene ikinä mihinkään. Hyvä apukysymys näitä asioita pohdittaessa voisi olla esimerkiksi ”Miten näihin asioihin käytetty aika edistää aidosti tiimimme/ projektimme tavoitteiden saavuttamista”.

 

Arvosta tiimiläisiä

 

Sinä joko voitat tai häviät yhdessä tiimisi kanssa. Ihmiset ympärilläsi ovat ainoa aidon onnellisuuden lähde. Jos et kunnioita ja pidä aidosti näistä ihmisistä, et ole niin onnellinen ja tehokas kuin sinun pitäisi olla. Tutkitusti tyytyväiset ihmiset tekevät parempaa työtä pidempään ja lojaalius ruokkii lojaaliutta. Uskon, että tie menestykseen onkin siinä, että onnistumme luomaan tiimin, jonka jäsenet todella nauttivat siitä, mitä tekevät. Meidän tulisi jatkuvasti pyrkiä luomaan itsellemme ja ympärillemme Flow -tilaa, jotta pääsisimme maksimaaliseen tulokseen.

 

Kysy miksi

 

Nyt puhutaan todella yksinkertaisesta asiasta, joka on kuitenkin ajoittain yllättävän haastavaa. Tiimimme sisällä on aivan liian usein tapana kysyä ”Mitä?” erityisesti verrattuna siihen, kuinka usein muistamme kysyä ”Miksi?”. Kyseenalaistamalla jatkuvasti omaa toimintaamme pystymme kehittymään nopeammin ja löydämme toiminnastamme mahdolliset oikopolut ja kompastuskivet. Kuvitellaan, että olemme esimerkiksi tekemässä toiminnalle uutta strategiaa ja ilmoille heitetään kysymys ”Miksi tämä on mielestänne hyvä strategia?” Kysymykseen on yllättäen melko vaikeaa vastata, jos hyviä kriteerejä ei ole kunnolla määritelty. Jos kaikilla tiimiläisillä on jo alusta asti tiedossa, että lopuksi täytyy perustella, miksi idea tai suunnitelma on hyvä, koko prosessi muuttaa malliaan ja esimerkiksi hyvän strategian ominaisuuksia ruvetaan miettimään ja arvioimaan jo alussa.

 

Unelmoi rohkeasti

 

Robert Kennedyn sanoin: ”Jotkut näkevät asiat sellaisina kuin ne ovat ja kysyvät miksi. Minä unelmoin sellaisesta, mitä ei ole koskaan ollutkaan, ja kysyn miksi ei?” Tässä mielestäni kiteytetään hyvin koko yrittäjämäinen ajattelumalli. Jos unelmoit asioista, joita ei ole koskaan ollutkaan, kysyt itseltäsi ”miksi ei?”ja rupeat toteuttamaan lopulta todeksi jotakin sellaista, mitä ei ole koskaan ollutkaan – se on yrittäjyyttä. Rakennat näin jotakin uutta. Muutat maailmaa.

Minä tiimiläisenä

 

Kaiken epäröinnin  ja yleisen hämmennyksen keskellä voin kuitenkin suhtautua asioihin optimistisesti. Olen vakuuttunut siitä, että jokaiseen ongelmaan on olemassa jonkinlainen ratkaisu. Samalla on hyvä tiedostaa, että mikä tahansa voi kuitenkin mennä pieleen, jotta osaamme varautua tuleviin haasteisiin. Nämä kaksi ajatusmallia kaikessa ristiriitaisuudessaan muodostavat kuitenkin tehokkaan avainparin toiminnalle. Minun täytyy tiedostaa oma omistajuuteni tiimiyrityksessä, jotta sen toiminnasta tulee minulle merkityksellistä ja olen valmis tekemään tiimimme eteen täyden panokseni. Vastuun ottamisen merkitys korostuu entisestään nyt muutoksen vuonna 2020. Jokaisella on vastuu. Jokaisen panosta tarvitaan. Jokaisen tulee olla sinnikäs. Jokaisella on oikeus toteuttaa unelmansa. Ruokitaan toinen toisimme, jotta voimme kasvaa ja kehittyä yhdessä.

Kommentoi