Tampere
26 May, Sunday
18° C

Proakatemian esseepankki

Kontiolaisen kävyt tiimityöhönKirjoittanut: Ollimatti Aikio - tiimistä Waure.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Karhuryhmä
Harri Gustafsberg
Heidi Holmavuo
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Kontiohan tarkoittaa karhua ja aiheeseen liittyen mielenkiintoni herätti Harri Gustafsbergin ja Heidi Holmavuon kirja Karhuryhmä, kun olin ennen kirjaa jo kiinnostunut ihmismielestä ja toiminnasta erittäin haastavissa olosuhteissa ihmisten kanssa, joiden toiminta pelastaa ihmishenkiä. Kirjassa huokuu tunnelma siitä, kuinka tiivis yhteisö tuo poliisin erikoisyksikkö on ja kuinka vahvasti tiimityö, luottamus, rohkeus, huumori, ylpeys, nöyryys ja kunnioitus kuuluvat yksikön jäsenten elämään. Tämä kirja kertoo valmiusyksikkö karhun toiminnasta oikeiden tapahtumien kautta ja kertoo tapahtumat yhtä realistisesti kuin selkeästi. Tässä esseessä pohdin, mitä työkaluja kirja tarjoaa tiimityölle ja yksilöille.

 

Edellytykset onnistumiselle

Merkityksellisyys on tärkeää tiimin kuin yksilöiden onnistumisen kannalta. Merkityskeskeisyys liittyy tulevaisuuden tavoitteisiin ja auttaa myös sitoutumaan niihin. Ihminen pyrkii toteuttamaan sitä, mikä on tärkeää. Kun ihmiselle on selvää, miksi johonkin pyritään, ponnisteluihin on helpompi sitoutua. Ihmiset ovat pääsääntöisesti tavoitekeskeisiä ja edistyminen, kasvaminen, oppiminen ja eteenpäin meneminen ovat yksilöä vahvistavia tunnetiloja.

Valmistautuminen ja tiedustelu, ovat asioita joilla lähtee myös erikoisyksikkö Karhuryhmä onnistumaan. Valmistelu on kaikki se työ, mitä tehdään ennen toimintaa. Henkinen valmistautuminen on prosessi, joka vaatii keskittymistä ja mielen tilan tiedostamista. Samalla tavalla voidaan akatemialla valmistautua päätöksentekoon, valmistella materiaalit valmiiksi ja selvittää mahdolliset vaihtoehdot esimerkiksi dialogin kautta. Pohdinnalla ja valmistelulla tulisi kuitenkin olla päämäärä eli päätöksenteko. Päätöksentekoa ei kuitenkaan pidä pitkittää liian kauan, vaan sille kannattaa asettaa aikaraja, jotta päätös tulee tehtyä.

Päätöksen laatu määrittelee elämän laadun. Nykyinen elämä on summa aikaisemmin tehdyistä päätöksistä. Tulevaisuus rakennetaan nyt tehtävillä päätöksillä

Myös päätösten ja toiminnan jälkeen tulee aika, jolloin toimintaa pitää tarkastella ja tilanne kannattaa purkaa. Miksi ja miten päädyimme tähän, miksi olemme toimineet niin kuin olemme toimineet, miten voimme kehittää toimintaa ja mitä olisi voinut tehdä toisin. Tulee myös huomioida yksilöiden kokemukset ja tuntemukset, sekä purkaa tilanne niin tiimin kuin yksilöiden näkökulmasta.

 

Tiimityö ja luottamus

Tiimityö ja luottamus vaativat ihmistuntemusta. Kun tiimiläiset tuntevat toisensa, luottamus on helpompi rakentaa ja yksilöiden taitoja voi käyttää helpommin tiimissä. Kun luottamus on riittävällä tasolla, myös kirjassakin erikoisyksikön eri osat ilveilevät toisilleen ja heittävät vitsiä toisista, Karhun sisäisistä ryhmistä. Luottamus syntyy keskinäisestä avusta, hyödystä ja tuesta.

Kun toimitaan mielen ja fyysisen kestävyyden äärirajoilla, on luottamus ja tiimityö äärimmäisen tärkeää. Jos halutaan toimia huipputiiminä, pitää myös harjoitella. Kun on tosi kyseessä, kaikkien tulee toimia harjoittelun mukaisesti ja yksinäisille Ramboille ja sooloilijoille ei ole tilaa. Kaikkien toimijoiden tulee informoida tärkeät muutokset operatiiviselle johtajalle, jotta hän saa luotua parhaan mahdollisen tilannekuvan. Informaatiokatkos tai virheellinen kommunikointi voivat pahimmassa tapauksessa maksaa ihmishenkiä. Eheän ja kattavan tilannekuvan saamisessa yksittäisillä toimijoilla on keskeinen rooli tiedon kerääjinä ja välittäjinä. Tapahtumien hahmottaminen ja eteenpäin välittäminen edellyttää tilannetajua, kaikki tieto ei ole tarpeellista, hyvänä esimerkkinä naapurin kukkaruukun korkeus, leveys ja paino.

Myös viestinnässä on tärkeää erotella tärkeät ja kiireelliset viestit, sekä ilmoitukset jotka eivät vaadi välitöntä reagointia. Viestinnän tulee myös olla selkeää ja viestin tulee olla muotoiltu siten, että kaikki ymmärtävät asian kuten se on tarkoitettu.

 

Rohkeus ja huumori

Rohkeus on tärkeää ja ilman yrittämistä ei voi onnistua tai epäonnistua. Muistan, kuinka akatemian ensimmäisillä myyntipäivillä ensimmäiset kylmäsoitot jännittivät aivan älyttömästi. Vaikka ensimmäinen soitto puhelimella ei tuonut kauppaa, niin se madalsi kynnystä soittaa seuraava puhelu. Satuin saamaan vielä hyvän soittoparin, jonka kanssa soittelimme vuorotellen asiakkaille ja annoimme palautetta sekä nauroimme virheille tai vitseille.

Valitse rohkeus, ota riskejä ja laita itsesi likoon sen sijaan, että valitsisit välittömän mielihyvän ja pysyttelisit mukavuusalueellasi

Musta huumori kuuluu henkisesti raskaisiin ammatteihin. Musta huumori on yksi luonnollisista mielen suojatumiskeinoista. Stressi, pelko, jännitys, ahdistus ja muut negatiiviset tunteet kuluttavat energiaa, väsyttävät ja uuvuttavat. Näiden tunteiden vastapainoksi näppärä mieli on keksinyt oivain kevennyskeinon: hirtehishuumori ja synkkien tilanteiden kääntäminen hauskaksi. Millä tahansa, mikä kohottaa mielialaa, voimme nostaa myös energiatasoamme. Musta huumori on joustavaa, nopeaa ja tilannesidonnaista, se on vitsin ja tilanteen synnyttämä kokonaisuus, jolle on löydettävä oikea aika, paikka ja kohde. Väärin ajoitettuna se voi olla noloa, epäeettistä ja jopa tuhoisaa.

 

Epäonnistuminen

Aina kun elämässä tapahtuu asioita, jotka heilauttavat sen hetkistä uskomusjärjestelmäämme ja toiveille tai odotuksille tulee suuria esteitä, elämän arvot punnitaan uudestaan. Epäonnistumisen kokemukset kysyvät puolestaan henkisiä resursseja. Epäonnistumisen kokemus riippuu kontekstista ja siihen vaikuttavat useat seikat, mm. kuinka pitkäaikaisia todelliset seuraukset ovat, kuinka pian on mahdollisuus korjata asian tila, jos ollenkaan, miten ympärillä olevat ihmiset suhtautuvat epäonnistumiseen ja miten se todellisuudessa vaikuttaa heihin. Tarkoituksen selkeys (miksi minä teen sitä, mitä teen?) nousee esiin yleisesti vasta epäonnistumisten tai vastoinkäymisten jälkeen ja tämä puolestaan vaikuttaa sopeutumisprosessiin.

Epäonnistuminen on asia joka tulee jokaisen kohdalle joka haluaa oppia. Opin paljon epäonnistumisesta ja kommunikaatiosta, kun syksyllä muutama asia kasaantui samanaikaisesti, enkä ylpeydeltäni osannut pyytää apua ajoissa. Tunsin pettymystä itseäni kohtaan, kun en osannut delegoida asioita vain sen takia, että oletin ihmisten olevan liian kiireisiä auttamaan. Epäonnistumiseen minun osaltani johtivat liiallinen kuormitus, huono kommunikointi sekä viestintä ja heikko palautuminen. Epäonnistumisista tulee oppia, jotta emme toista samoja virheitä uudelleen. Juuri sen takia ne kannattaa käsitellä, eikä haudata piiloon.

 

Erikoisyksikön filosofiaa

Jotta epäonnistumisesta päästään eteenpäin, tulee tehdä itsetutkiskelua ja pohdintaa. Tähän auttaa myös erikoisyksikön filosofia kolmen teeman kautta, joiden avulla voit kehittää itseäsi ja tiimiäsi.

 

  1. Sinulla on vakaa tahtotila saavuttaa henkilökohtainen mestaruus siinä, mitä teet

Selvitä ensin, kuka ja millainen ihminen haluat olla ja mitä elämältäsi haluat. Kun sisäistät mitä todella haluat olla ja mitä haluat saavuttaa, olet matkalla henkilökohtaista mestaruutta. Jokaisella on persoonallinen tapa havainnoida maailmaa ja muutoksen pitää lähteä sisältä käsin. Henkilökohtainen mestaruus edellyttää merkityksellisyyttä, kompetenssia ja vastuullisuutta. Muista, että peli käynnistyy vasta sitten, kun olet tehnyt itsellesi lupauksen ja päättänyt astua henkilökohtaisen mestaruuden polulle ja alat tehdä asioita toisin. Mielesi ehdottaa vielä monta kertaa paluuta vanhan tottumuksen polulle, mutta sinä pystyt ohittamaan pienen mielesi pelot ja houkutukset. Henkilökohtainen mestaruus ansaitaan ja siihen kasvetaan.

 

  1. Huipputiimin toimintaperiaate ohjaa yhteistyötaitojasi

Huipputiimin toimintaperiaatteeseen kuuluu ymmärrys siitä, että aina on enemmän kyse meistä kuin minusta. Kaikilla tiimin jäsenillä on vahva tahtotila toimia toisten hyväksi, jokainen haluaa auttaa ja tukea toisia ja toimia hyödyllisesti, rehellisesti ja avoimesti. Näin syntyy luottamus, joka on aineeton ja arvokkain yhteinen pääoma. Huipputiimissä kaikilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä vapaasti, ilman pelkoa. Kaikki ovat samanarvoisia ja jakavat yhteiset arvot ja säännöt, mutta tiimissä on eri rooleja ja tehtäviä.

 

  1. Ole ylpeä yksiköstäsi ja siitä, mitä teet

Ihminen antaa itsestään enemmän, jos voi tuntea ylpeyttä työstään ja työyhteisöstään. Kun koet olevasi aidosti ylpeä, selkäsi pysyy suorana ja leuka ylhäällä, seisot vahvana ja luotat itseesi. Oletko sinä ylpeä paikasta missä olet tällä hetkellä ja siitä mitä teet? Oletko ylpeä itsestäsi?

Kommentoi