Tampere
18 May, Saturday
8° C

Proakatemian esseepankki

Konfliktitilanteet työpaikallaKirjoittanut: Julius Viitala - tiimistä Hurmos.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Konfliktitilanteet työpaikalla 

Konfliktit työpaikalla viestii työn, työn tekemisen liittyen tai johtamisen ongelmista työpaikalla. Miten konflikteihin organisaatiossa kertoo siitä, että pureudutaanko taustasyihin aidosti vai etsitäänkö konflikteille syyllistä. Toimivassa työyhteisössä erimielisyydet kuuluisivat käsitellä asiakeskeisesti, jotta ne voidaan sopia ja tulevaisuudessa välttää. Konfliktit ovat kuitenkin seurausta ihmisten vuorovaikutuksesta ja työpaikkojen stressaava ilmapiiri voi laukaista herkemmin erimielisyyksiä, jotka voivat johtaa konflikteihin. (Laakso 2021.) 

Työyhteisön edun kannalta on tärkeää, että erimielisyyksiin puututaan välittömästi niiden ilmennettyä, sillä konflikteilla on vaikutus työskentelyyn, työyhteisön tavoitteisiin, työhyvinvointiin sekä yleiseen motivaatioon toimia työpaikalla. Joskus konflikteihin puuttumiseen vaikuttaa moni syy; työyhteisössä pelätään, että asianomaiset loukkaantuvat, epäasiallista kohtelua kokeneet voivat kokea, että on vaikea ottaa asiaa puheeksi, ei uskalleta käsitellä asiaa, koska ajatellaan prosessin olevan työlästä tai kynnys toimia on turhan korkea, varsinkin silloin kun varoitusten tai irtisanomisen tulevat kyseeseen. (Laakso 2021.) 

 

Työpaikan konfliktityyppejä 

Kuvio 1. Työpaikan konfliktityyppejä 

 

 

Konfliktien ratkaiseminen 

Kun konflikti on tunnistettu, kannattaa lähteä liikkeelle eri osapuolien näkökulmien kuulemisesta. Konfliktin tyyppejä on erilaisia, joten niiden ratkaisemiseksi kannattaa valita oikeanlainen strategia konfliktin selvittämiseksi. Kun kaikkia konfliktiin liittyviä osapuolia on kuultu, kannattaa pyrkiä selvittämään osapuolten tavoitteet, jotta pystyt luomaan paremman kuvan koko totuudesta. Tämän vaiheen jälkeen pitää selvittää toimintavaihtoehtoja, miten edetään. Näitä ovat esimerkiksi työturvallisuuslain edellyttämät keinot asian selvittämiseen, työterveyshuollon toimenpiteet, voiko ulkopuolisen sovittelija ratkaista asian, kurinpidolliset toimet esimerkiksi kirjallinen tai suullinen huomautus tai varoitus. Tarvittaessa työpaikalla voi tehdä tehtävänmuutoksia tai vakavimmissa tapauksissa kääntyä tuomioistuimen puoleen. (Laakso 2021.) 

 

 

Lähteet 

Laakso, M. 2021. Työpaikalla kytee konflikti. Artikkeli. Viitattu 22.2.2024. https://www.tradenomi.fi/ajankohtaista/tyopaikalla-kytee-konflikti-miten-ratkaista-se-rakentavasti/  

 

Liitteet 

Kuvio 1. Työpaikan konflikteja. https://www.tradenomi.fi/ajankohtaista/tyopaikalla-kytee-konflikti-miten-ratkaista-se-rakentavasti/  

Kommentoi