Tampere
19 Jun, Wednesday
17° C

Proakatemian esseepankki

Kohti huipputiimiäKirjoittanut: Tiinu Pärssinen - tiimistä Apaja.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Kohti huipputiimiä

Kuukausi takana Apajan tiiminä ja olemme tiimin kehitys vaiheissa luonnollisesti vielä perustamisvaiheessa. Tulossa on vielä myrsky-, oppimis-, suoritus- ja huipputiimivaihe sekä vielä kaukaiselta tuntuva hajoamisvaihe. Nämä eivät välttämättä tapahdu tässä järjestyksessä, mutta Salmisen mukaan jokainen tiimi käy nämä vaiheet läpi, ellei hajoa aiemmin, kuin esimerkiksi saavuttaa huipputiimi vaiheen. Toivottavasti Apaja selviää huipputiimivaiheeseen ja uskonkin meidän siihen pystyvän, sillä onhan meillä tiiminä kaikki ainekset siihen.

Nimenvalinta prosessissa saimme jo hieman kokea myrskyvaiheen tunnelmia, sillä se aiheutti monenlaisia tunteita, ja hyvä niin. Opimme siitä ja jos vielä tarvitsisi valita nimi, osaisimme tehdä sen ehkä paremmin aiemman kokemuksen pohjalta. Opimme siis jo tekemistämme, en halua sanoa virheistä, vaan asioista. Huipputiimi pystyy keskustella avoimesti myös pieleen menneistä asioista. Mitenkä toimintatapoja edes voisi muuttaa, jos tilanteeseen johtaneita asioita ei haluta tiedostaa. Lisäksi avoimuus kaikissa asioissa luo kannustavamman ilmapiirin. Hyvä tiimi osaa keskittyä asioihin positiivisen kautta, eikä takertua negatiivisuuteen. Virheet on hyvä tiedostaa ja keskustella, sekä oppia niistä, mutta mielestäni niihin ei kannata eikä voi jäädä vellomaan. Virheitä myöskään ei kannata pelätä, vaan nähdä asiat mahdollisuuksina. Liian monesti jätetään jotain tekemättä, koska onnistumisesta ei voi olla varma. Tällä hukataan monta huikeaa mahdollisuutta saavuttaa jotain suurempaa. Mielestäni siis positiivisella ilmapiirillä pääsee paljon pidemmälle ja se rohkaisee jokaista tiimiläistä yrittämään parhaansa. Haluankin omalta osaltani keskittyä kiinnittämään huomiota asioihin tätä kautta ja myös muistuttaa muita tiimiläisiä olemaan rohkeita ja positiivisia.

Jo tiimin alkuvaiheessa on hyvä tiedostaa mistä hyvä ja tuleva huipputiimi koostuu. Olemme jo miettineet yhteisiä arvojamme sekä sisäisiä sääntöjä, jotka ovat yksi olennainen tunnusmerkki toimivalle tiimille. Visio kertoo mihin haluamme tiiminä pyrkiä. Toimivan tiimin kannalta on erittäin tärkeää tietää missä meidän yhteiset tavoitteet ovat ja mitä kohti haluamme kulkea. Ilman yhteistä visiota hukumme matkan varrelle ja tiimin toiminta on hajanaista. Ilokseni meillä on tiimin jäseninä heti alkuun jo melko samankaltaiset ajatukset visiosta ja siitä, miten haluamme sitä toteuttaa. Varmasti jokaisessa pajassa ja palaverissa olemme painottaneet sitoutumisen merkitystä, jota mielestäni ei voi liikaa korostaa. Kun itse sitoudun ja luotan, että jokainen muukin tiimin jäsen sitoutuu Apajaan ja toimii tiimimme parhaaksi, on se jo hyvä pohja tiimityöskentelylle. Ilman sitoutumista tiimin toiminta hajoaa, koska silloin luottamus yhteiseen toimintaan katoaa.  ”Miksi minä sitoudun antamaan kaikkeni tiimille, jos kukaan muukaan ei tee sitä?” voisi olla kysymys, jos sitoutuminen ei olisi kunnossa.

Hyvä ja positiivinen yhteishenki luetaan yhdeksi menestyvän tiimin ominaisuudeksi. Olemme kehittäneet erilaisia tapoja pitää huolta yhteishengestämme ja siitä, että tiimimme yleistunnelma pysyy positiivisena, vaikka välillä kohtaisisimme vaikeita hetkiä. Välillä pajoissa on ollut taipumusta vajota liialliseen vakavuuteen ja kehitimme niitä tilanteita varten positiivisuuskortit, joiden avulla saamme raskaamman ilmapiirin käännettyä kohti valoisampaa. Havainnon jälkeen pajojenkin ilmapiiri on rentoutunut ja välillä ollaan jopa naurettu kyyneleet silmissä. Tiimiytyminen on tärkeä osa hyvän yhteishengen syntymisessä. Kun tunnemme ja luotamme toisiimme, yhdessä työskentely helpottuu. Luottamuksen parantuessa jokainen myös uskaltaa tuoda itsensä ja ajatuksensa aitoina tiimille. Proakatemian alumni Miia Järvilehto oli helmikuun Prosemmassa puhumassa psykologisesta turvasta ja huipputiimistä. Psykologinen turva on juuri sitä, että uskallamme olla myös heikkoja tiimimme edessä ja juuri omia itseämme. Tämä on merkittävämpää, kuin huippuosaajat tiimissä. Kaikkien tiiminjäsenien panos on arvokkaampaa ja johtaa parempiin tuloksiin, kuin huippuosaajien tuoma älykkyys.

Pajavihostani löytyy yksi sana lähes joka sivulta. Se sana on mielestäni ehkä yksi merkittävimmistä huipputiimin tunnuspiirteistä, nimittäin dialogi. Olemme tiiminä huomanneet kuinka paljon enemmän eteenpäin vie, kun keskustelemme dialogina. Kun keskitymme tuomaan jokainen omalla puheenvuorollaan jotain uutta ja laajentaa näkökantaa, etenee ja syvenee keskustelukin aivan eri tavalla, kuin silloin kun jokainen tuo vain oman mielipiteensä esiin. Silloin keskustelu jää pinnalliseksi ja se on lähinnä irrallisia puheenvuoroja, joita ei sidota yhteen. Mielestäni huipputiimi vaatii syvällistä keskustelu yhteyttä toimiakseen. Dialogia voi toteuttaa myös teoilla eikä vain sanoilla. Autamme toisiamme ja olemme vastavuoroisia esimerkiksi arjen askareissa ja myös se lisää luottamusta toisiimme. Luottamus siitä, että ettemme jätä toisiamme yksin tekemään hommia on tärkeää. Autamme aina toisiamme, kun siihen on mahdollisuus ja silloin myös opimme enemmän.

Menestystähän ei saa, jollei sitä halua. Meillä pitää olla tiiminä halu tulla huipputiimiksi. Jatkuva kehittyminen on välttämätöntä, eikä saada tyytyä saavutettuun tilanteeseen. Mielestäni tiimin ja yksilön menestys ei sulje toisiaan pois vaan tukee toinen toisiaan. Näen niin, että olemme tulleet Proakatemialle kehittymään yksilöinä ja menestymään meidän tiiminä. Oma kehitys on jo menestystä, kukaan tuskin on pettynyt, kun huomaa ajatusmaailmaansa saaneen uusia näkökulmia ja uusia taitoja tekemiseensä. Itseasiassa jo tämän kuukauden jälkeen jokainen meistä Apajalaisista on varmasti kehittynyt. Meidän dialogi taidot ovat parantunut huimasti ja kuka tiesi tarkasti vielä reilu kuukausi sitten, kuinka osuuskunta perustetaan. Ja nyt meillä on Apaja Osk pystyssä ja valmiina liiketoimintaan. Jokaisen henkilökohtainen kehittyminen lisää tiimiälyä ja tällä viemme tiimimme menestykseen. Kokemukset taas tiimimme kanssa kehittävät meitä ja se taas tiimiä. Olemme siis varsinaisessa menestyksen oravanpyörässä. Haluan nähdä menestyksen ei vain huippu suorituksina vaan myös kaikkina asioina, joita voimme käyttää oppina. Menestystä on myös se, kuinka selviää hankalista asioista. Jos selviää, on ne pystynyt ratkaisemaan menestyksekkäästi. Siitä saamme kokemuksia ja Ilman niitä emme voi menestyä. Toivonkin Apajalle paljon kokemuksia tulevina vuosina, jotta meistä tulee huipputiimi, jolla on tulevaisuus myös valmistumisen jälkeen.

Kommentoi