Tampere
20 Jun, Thursday
12° C

Proakatemian esseepankki

Kipinän brändin kehittäminenKirjoittanut: Katja Asbill - tiimistä Kipinä.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Bulkista Brändiksi
Brändikäsikirja
Ahto, O., Kahri, A., Kahri, T. & Mäkinen, M.
Ruokolainen, P.
Esseen arvioitu lukuaika on 9 minuuttia.

Akateeminen essee, 3ep.

Tämän esseen ovat kirjoittaneet Kasimir Vuorinen, Fiia Ketonen, Verneri Halttula, ja Katja Asbill.

 

Johdanto

Kipinän kolmannen vuoden syyslukukausi on tulossa päätökseensä, joten päätimme käyttää yhden pajoistamme kirjoittamalla akateemiset esseet Kipinän brändistä. Ajatuksena oli harjoitella yhdessä kirjoittamista sekä tiedonhakua. Tämä essee reflektoi Kipinän brändin matkaa tähän päivään asti, kohtaamiamme brändäyksen haasteita, sekä brändimme tulevaisuutta.

Brändimme matka alkoi vuonna 2020 koronapandemian ravistelemassa maailmassa ja tällä hetkellä aloitamme opinnäytetöitä sekä suunnittelemme ja toteutamme strategiaa viimeistä yhteistä vuottamme varten. Siellä meidän odottaa myös yhteinen palkinto, matka ulkomaille Final Camp -projektin merkeissä.

 

Mikä on brändi

Jotta voimme pohtia Kipinän brändin johtamista on alkuun hyvä pohtia mikä brändi ylipäänsä on. Käsitteenä sana brändi on hyvin laaja, joten sitä on lähes mahdotonta tiivistää yhteen lauseeseen. Brändillä on ainakin kaksi tehtävää: tehdä yrityksestä ja sen tuotteista erottuva ja mahdollistaa yhteistyö luottamuksen avulla (Ruokolainen 2020, 40–41). Brändin kehittäjät eivät voi päättää siitä, kuinka brändi koetaan, sillä brändikokemukset ovat yksilöllisiä. Brändi onkin jotain, jota yrityksen on mahdotonta kontrolloida täysin.  Jokaisen ihmisen omat kokemukset, ajatukset ja tuntemukset vaikuttavat siihen, kuinka he mieltävät asioita ja mimmoiseksi he kohtaamansa brändit mieltävät. (Ruokolainen 2020, 16–18.)

Kommunikoimalla selkeästi sisäisesti siitä mistä ja miten yrityksemme Kipinä osk viestii sisäistävät tiiminjäsenet paremmin sen mistä yrityksemme haluaa olla tunnettu ja voivat viestiä yhdenmukaisesti tiimin toiminnasta. Brändin ollessa yhtenäinen tiimin jäsenillä on selkeä kuva yhteisen matkan suunnasta ja määränpäästä. Kehittämällä yhdessä yrityksen brändiä tiimin jäsenet voivat kokea olevansa osa jotain isompaa ja tuntea yhteenkuuluvuuden tunnetta, turvallisuutta ja luottamusta. Kehittämällä yrityksen tapoja toimia tiimin jäsenillä on myös mahdollisuus tuottaa lisäarvoa asiakkaille sekä positiivista tulosta yritykselle kaiken aikaa omaa tieto- ja taistotasoa kehittäen. Kukin meistä muotoilee osaltaan yrityksemme tarinaa siinä missä ympäröivä maailmakin, johon olemme yrityksemme perustaneet. (Ruokolainen 2020, 44–47.) Osallisuus brändin ja yritystoiminnan kehittämisessä tukee työntekijöitä, siis meitä tiimiläisiä monin tavoin (Kuvio 1).

 

KUVIO 1 Organisaatio tukee työntekijää (Ruokolainen 2020, 47 mukaillen)

 

Pekka Ruokolaisen mukaan brändin kirkastus on kolmivaiheinen brändinkehittämisprosessi, jolla yritys tekee brändistään suunnitelmallisesti vahvan kilpailukeinon. Näin ollen brändin kirkastus innostaa henkilöstöä, motivoi omistajia ja auttaa yritystä erottautumaan kilpailijoistaan. (Ruokolainen 2020, 10–11.)

Brändin kirkastuksen vaiheet:

  1. Määritellään mitä viestitään
  2. Annetaan viestille sielu ja muoto
  3. Mietitään, miten viesti kerrotaan nykyisille ja potentiaalisille asiakkaille yrityksen tärkeimmissä kohtauspisteissä.

Yhtenäisyys on myös edellytys luottamuksen syntymiseksi asiakkaiden mielissä. Mikäli kohtauspisteistä saavutettu viesti ei ole yhdenmukainen voimme luoda ristiriitaisen käsityksen yrityksestämme, mikä ei edesauta kaiken yhteistyön perustana olevan luottamuksen syntymistä. Jotta yrityksen brändistä voi kehittyä yhtenäinen mielikuva on jokaisen kohtauspisteen viestittävä samansuuntaisia asioita yrityksestä ja sen tuotteista (Rantalainen 2020, 36). Kuviossa 2 olemme havainnollistaneet Kipinän kohtauspisteitä.

KUVIO 2 Kohtaamispisteiden kautta saadut kokemukset Kipinä kiihdyttämö osuuskunnasta (Ruokolainen 2020, 38–39 mukaillen)

 

Koska kohtaamispisteet ovat niitä paikkoja tai tilanteita, joissa mahdolliset asiakkaat voivat saada kokemuksia Kipinästä on tärkeää huomioida, että myös läsnäolomme puute näissä tilanteissa silloin, kun läsnäoloa oletetaan vaikuttaa asiakaskokemuksiin. Ylipäätänsä me kukin rakennamme brändiä niin silloin kuin toimimme asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa, kuin silloin kun vietämme vapaa-aikaamme (Ahto, Kahri, Kahri & Mäkinen 2016, 75).

 

Kipinän tarinasta

Etätyöskentelystä hybridiin ja hybridistä läsnäolopakkoon

Aloitimme opintomme hyvin erikoisena ajanjaksona syksyllä 2020. Jokaisen meidän maailmamme mullistui tavalla tai toisella koronapandemian levitessä maailmalla talvella ja viimeistään sen rantautuessa Suomeen vuoden 2020 alussa. Jokainen organisaatio joutui sopeutumaan hyvin nopeasti erilaisiin kokoontumisrajoituksiin, altistumisiin ja sairaustapauksiin. Etätyöskentelystä tuli arkipäivää ja meidänkin yrityksemme syntyi Zoomin voimin. Meidät oli jaettu teoreettisesti täydellisiin tiimeihin Belbin -tiimiroolitestien avulla. Belbin on vahvasti tutkimuksiin perustuva teoria, jonka mukaan täydellisessä tiimissä eli meidän sanojemme mukaan huipputiimissä on tasaisesti kaikkia tiimirooleja (Belbin, n.d.).

Oli kuitenkin vähintäänkin erikoista lähteä rakentamaan tätä teoreettista huipputiimiä kahdenkymmenen tuntemattoman ihmisen kanssa etäyhteyksien päässä. Keväällä 2021 Kipinä kiihdyttämö osk oli kuitenkin pystyssä ja ensimmäiset projektit vahvasti käynnissä.

Syksyllä 2021 saimme luvan palata lähityöskentelyyn mikä perinteisesti merkitsi läsnäolopakkoa tiimin pajoissa ja yhteisön yhteisissä tapahtumissa. Vaikka koneen edessä työskentelyyn oli ehtinyt jo puutua, silti moni meistä protestoi läsnäolopakkoa. Monet meistä olivat tykästyneet hybridityöskentelyyn ja jotkin projekteistamme vaativat matkustamista, mikä samalla vaikeutti fyysisesti paikan päällä olemista. Halusimme olla ketterä organisaatio ja monet pajoistamme sivusivat näitä aiheita. Veimme siis ajatuksemme hybridityöskentelystä johtoryhmälle ja lopulta saimmekin luvan tiiminä päättää oman työskentelytyylimme. Lähdimme siis toiselle lukuvuodella hybridinä, mikä vaikuttikin toimivan sen lukukauden monien kokiessa sen hyvänä.

Keväällä 2022 neljä tiimimme jäsentä lähti vaihtoon: kolme Portugaliin ja yksi Hollantiin. Keväällä Kipinää pyöritettiin siis pienemmällä miehityksellä, 16 tiimiläisen voimin. Tuo kevään ajanjakso oli meillä monella tapaa rankka. Kävimme läpi vaikeita asioita tiimimme sisällä ja lisäksi normaali akatemian arkemme pyöri nopeasti eteenpäin. Kevään päätteeksi kaksi tiimimme jäsentä päättivät jatkaa opintojaan monimuotona.

Syksyllä 2022 tiimistämme yksi henkilö siirtyi monimuoto-opintojen pariin, mutta saimme vaihto-opiskelijat takaisin tiimiin. Kipinän tämänhetkinen lukukausi lähti siis liikkeelle 17 hengen tiiminä. Tänä syksynä olemme keskittyneet vahvasti viimeisen lukukauden tärkeimpään tapahtumaan, Final Camp -projektiin, jonka eteen me kaikki olemme sitoutuneet työskentelemään. Lisäksi olemme pohtineet Kipinän tulevaisuutta valmistumisen jälkeen, yksilöiden tavoitteita ja henkilökohtaisia polkuja sekä strategiaa.

Vaikka olemme käyneet valtaosan opiskelupolustamme läpi erittäin epätavallisissa olosuhteissa, se varmasti kääntyy meidän eduksemme. Etä- ja hybridityöskentely on tullut jäädäkseen, joten on oikeastaan hyvä, että pääsimme opettelemaan sitä heti murroksessa. Jatkuva oppiminen on avainasemassa tulevaisuuden työelämässä ja oppimisen pitäisikin nousta organisaatioiden prioriteettilistalla ykkössijalle. Oppiva organisaatio koostuu oppivista työntekijöistä (Varamäki 2019.)

 

Kipinän arvot ja niiden nitominen brändiin

Meille kaikille oli todella tärkeää lähteä jo ensimmäisenä keväänä luomaan yhteisiä arvoja yhteisen vision ja mission pohjalle. Ideoimme paljon mitä jokainen meistä haluaa opintojen aikana toteuttaa ja oppia sekä miten voimme tiiminä rakentaa sekä Kipinän yhteistä että yksilöiden oppipolkuja. Oheisessa kuvassa, kuva 1, kolme tärkeintä arvoamme ovat avattuna. Ne ovat kunnioitus, kantti ja kiintymys.

 

KUVA 1 Kipinän arvot (Kipinä kiihdyttämö osk 2021)

 

Ulkoisen brändin lisäksi olemme keskittyneet myös sisäiseen ymmärrykseen brändistä. Olemme halunneet arvoillamme luoda pohjan ketterälle organisaatiolle, missä vallitsee luottamus ja missä kaikkien olisi turvallista olla oma itsensä. Kevät 2022 oli ensimmäinen koetuksemme sille, miten vahvasti olemme tällaisen pohjan kyenneet luomaan. Vaikka moni tiimiläinen koki kyseisen lukukauden haastavaksi ja rankaksi, oli se kuitenkin myös käännekohta tiimimme sitoutumiselle. Syksy 2022 lähtikin käyntiin vahvasti sitoutuneella tiimillä ja opiskelemamme aiheet ovat sivunneet jatkuvasti strategiaa ja brändiä.

Vahva halu luoda huipputiimi onkin varmasti ollut meidän ajava voimamme. Tiimissä vallitsee ajatus, että jos päätämme jotain toteuttaa niin sen myös toteutamme. Ensimmäisenä vuotena määrittelimme yhdeksi isoimmista tavoitteistamme myyntipäivien voittamisen ja sen me myös toteutimme. Huipputiimi ei siis välttämättä tarkoita kaikista teknisesti taitavinta tiimiä. Yksi tärkeimmistä huipputiimin rakennusaineista onkin sitoutuminen.

”Joukkue, jolla on hyvä yhteishenki, menestyy. Sama pätee myös yrityksiin.”

                                              -Petri Ruokolainen, 2020

 

Huipputiimissä vallitsee arvostus ja luottamus. Ilman luottamusta ei ole arvostusta. Brändin luomisessa työntekijät ovat avainasemassa, sillä he ovat ikään kuin brändilähettiläitä. He ovat heitä, joita asiakkaat tapaavat ja heitä, jotka luovat yrityksen mainetta vapaa-ajalla. Puskaradion voimaa ei kannata aliarvioida digitalisoituneen maailman aikana, varsinkaan negatiivisten kokemuksen levittämiseen. Valitettavasti negatiivisella maineella on paitsi tapana levitä nopeammin, mutta myös jäädä helpommin mieleen. Siksi on äärimmäisen tärkeää luoda tiimi, jossa jokainen puhaltaa yhteen hiileen ja on mielellään se positiivinen brändilähettiläs. (Ruokolainen 2020, 52–53.)

 

Kipinän brändi

Ajatuksia brändin johtamisesta

Kipinä kiihdyttämö osuuskunnan verrattain nuoresta yritysiästä huolimatta näkisimme, että Kipinälle on muodostunut vahva brändi. Ainakin Proakatemian tiloissa yritys tunnetaan ja tiedetään sekä brändinsä, että tekijöidensä eli ihmistensä puolesta hyvin. Yksi tekijä mikä on ollut luomassa brändiä, ovat projektimme, jotka ovat luoneet vahvan pohjan yrityksellemme ja sen brändille.

Brändimme on jatkanut rakentumistaan oppirikkaiden ja osaltaan erittäin menestyneidenkin projektien taustalla. Uskallamme väittää, että osaamme tällä hetkellä sanoittaa yhteisiä osaamisalueitamme paljon paremmin, kuin esimerkiksi yhteisen matkamme alussa, tai esimerkiksi vuosi sitten. Se on täysin luonnollista. Yhteisen matkan varrella on tapahtunut kehittymistä.

Tällä hetkellä olemme tilanteessa, jossa meillä on useita eri osaamisalueita ja vahvalle alulle rakentunut brändi. Nykytilaa katsoessamme on kuitenkin selvää, että haluaisimme kehittyä lisää. Keskitymme rakentamaan brändistämme kestävämmän ja vahvemman myös ulospäin.

 

Ketterä Kipinä ja korjausliikkeet

Tiimiyrityksessä näkökulmia on varmasti yhtä paljon kuin tekijöitä ja yhteistä suuntaa voi olla vaikeaa määrittää eriävien mielipiteiden vuoksi. Ilmiö on täysin ymmärrettävä ja siinä piilee myös positiivista ajattelun ja vaihtoehtojen rikkauden kannalta. Meillä Kipinässä on alusta asti noudatettu ketterän organisaation yritysmallia, jossa minitiimien avulla pyritään tekemään tehokkaammin, organisoidummin ja paremmin kaikkia työtehtäviä, joita arkeemme kuuluu. Minitiimeistä yksi on ollut MaVi-tiimi eli markkinoinnin ja viestinnän tiimi. MaVi-tiimin vastuulle on kuulunut markkinointi sekä sisäinen että ulkoinen viestintä. Kipinässä luottamus ja pehmeät taidot ovat yksi avainasia.

Aku Varamäki jakaa kirjassaan Bloombergin ja Workdayn tekemän tutkimuksen tuloksia, johon on vastannut yrityksien ja oppilaitosten edustajia. Peräti neljä kymmenestä kertoo, että monilta työelämään siirtyviltä puuttuu pehmeitä taitoja, kuten yhteistyökyvykkyyttä, analyyttistä päättelykykyä, ketteryyttä, sopeutumiskykyä, tunneälyä sekä kykyä ratkoa monimutkaisia ongelmia. (Varamäki 2019.)

 

Brändi muiden silmin

Kipinässä ulospäin näkyvimmät projektit ovat varmastikin puinen pihapeli Kipinä Wood, markkinointiin paneutunut ja aputoiminimellä toimiva Intovisio, urheiluun pohjautuva opiskelijatapahtuma Kenttäapprot sekä toiminnallinen joulukalenteri Joulumysteeri, joka pääsi vuonna 2021 myös Proakatemian myyntipäiville. Lisäksi olemme toteuttaneet pienempien ryhmien ja yksittäisten tiimiläisten projekteja, mm. markkinointiprojekteja, video- ja valokuvatuotantoa, myyntiä, sisällöntuotantoa, sisustusprojekteja, tapahtumatuotantoa ja innovointia.

Tiimistämme löytyy laajaa ja monipuolista osaamista, mikä näkyy hyvin monipuolisissa projekteissa. Olemme myös pystyneet rakentamaan laajempia kokonaisuuksia yhdistelemällä eri tiimiläisten osaamista. Näistä hyvänä esimerkkinä toimii maanrakennus- ja maansiirtoyritys Power Mining Oy, jolle toteutimme kesällä 2021 laajemman markkinointi- ja sisällöntuotantoprojektin. Kyseisessä projektissa pääsimme harjoittelemaan myyntiä, markkinointimateriaalien rakentamista, käsikirjoittamista, video- ja valokuvatuotantoa, projektinhallintaa- ja johtamista sekä pääsimme tietysti toteuttamaan ensimmäisen kansainvälisen projektimme.

Kipinän brändi on tietyllä tavalla monen brändilajin summa kuten yritysbrändit ovat monesti. Tuotamme sekä tuotteita, että tapahtumia. Olemme luoneet projekteillemme omat tuotebrändit. Tämä toimintatapa noudattaa tuotebrändistrategiaa, jossa tuotteilla ja palveluilla on oma brändi. Tietyllä tavalla olemme kuitenkin kahden projektimme kanssa pyrkineet hyödyntämään monoliittista yhden brändin strategiaa sisällyttämällä Kipinän nimen kummankin projektin nimeen. (Ruokolainen 2020, 30–32.) Projektit, jotka hyödyntävät Kipinää osana nimeään ovat pihapeli Kipinä Wood ja lastenkirjaprojekti Kipinä Tales. Seuraavaksi kuitenkin tarkemmin Intovisio ja Kipinä Wood projekteistamme.

Intovisio

Kipinässä esillä ollut Intovisio on toiminut aputoiminimenämme alusta asti yrityksen perustusvaiheista lähtien. Brändäys Intovision osalta on alkanut jo varhaisessa vaiheessa, sillä projektitiimillä on osaamista ja historiaa myynnin ja markkinoinnin saralta. On kuitenkin selvää, että yhteinen matkamme on vienyt myös Intovisiota ja sen brändiä. Intovisio halusi alun perin brändätä itseään ammattilaisten hallitseman myynnin ja markkinoinnin ulkoistamisvaihtoehtona, mutta mahdollisuuksien astuessa eteemme, on Intovisiossa nykyään mukana myös ammattivalokuvausta ja organisaatiohallinnan osaavaa henkilöstöä. Intovision brändin murrosvaihe oli, kun osa projektin henkilöistä olivat vaihto-opiskelemassa. Projektin osalta käytiin paljon keskustelua, että mihin suuntaan ollaan menossa. Tilanne kuitenkin osoittautui projektin voitoksi, sillä aiheutuneen vuoksi Intovisio sai mukaansa valokuvaus yhteistyön. Tämän muutoksen kautta Intovisio on pystynyt laajentamaan omaa brändiään vahvasti ja määrätietoisesti eteenpäin.

Alkuperäiseen suunnitelmaan nähden olemme Intovisiossa siis laajentanut tarjontaamme. Se näkyy myös brändistä. Tällä hetkellä Intovision brändi on vahva ja selkeä, kasvattaen itseään jatkuvasti. Selkeän Intovision brändistä tekee se, että jäsenillä on osaamisalueet, jotka tukevat toisiaan ja antavat mahdollisuuden näkyä vahvasti brändissä. Intovisio käyttää paljon aikaresursseja brändinsä kehittämiseen viikoittain. Intovisio ei siis ole pelkästään asiakkaiden myynnissä ja markkinoinnissa auttava projekti, vaan haluaa kehittää itseään tulevaisuuttaan ajatellen.

Tähän mennessä Intovisio on onnistunut kehittämään brändiään hyvin, ja jatkaa kehittymistään määrätietoisesti eteenpäin. Projektissa olemme huomanneet, kuinka tärkeää on voittoa tavoittelevan liiketoiminnan ohella muistaa keskittyä myös oman brändin jatkuvaan kehittämiseen.

Kipinä Wood

Kipinä Wood on tarkkuusheittopeli, jota on alusta lähtien lähdetty työstämään ulkokäyttöön koko perheen ja esimerkiksi ystäväporukan mökkipeliksi. Kohderyhmän rajaaminen on ollut tärkeä osa projektimme brändin rakentumista. Kun on ollut alusta lähtien tiedossa kenelle peliä teemme, niin on myös ollut selkeämpää lähteä rakentamaan toimivampaa brändiä.

Osana brändiä Kipinä Woodissa on lähdetty selkeästi hakemaan yhteistyökumppani tahoilta sellaisia kumppanuuksia, jotka sopivat hyvin lähtökohtiimme. Näitä brändimme lähtökohtia ovat olleet kotimaisuus, suomalainen käsityö osaaminen ja yhdessäolo. Nämä tekijät ovat edesauttaneet löytämään tähän hetkeen lähtökohdat täyttävät yhteistyökumppanit.

Kipinä Woodin brändin muodostumisessa on ollut tärkeää tehdä pelin ulkoinen ilme houkuttelevaksi. Eli brändi ilmeeseen on nimen lisäksi täytynyt löytää esimerkiksi logo, käytettävät brändivärit ja tekstien fonttien muotoilu. Näiden osa-alueiden summana Kipinä Wood –pelin brändi on rakentunut tähän pisteeseen ja se on ollut opettavainen matka projektitiimin jäsenille. Projekti on osoittanut, että työ brändin eteen ei ole turhaa, vaan oikeastaan päinvastoin se on onnistumisen edellytys.

 

Kipinän brändin tulevaisuus

Yksi osa-alue, jossa meillä on ehdottomasti ollut haasteita, on brändin johtaminen. Seuraavina askelina Kipinän brändin johtamisessa näkisimme, että voisimme olla paljon kokonaisvaltaisempia eli ottaa huomioon sen, että ihmiset brändin takana luovat kokonaisuudellaan brändiä kaiken aikaa. Markkinoinnin ja viestinnän minitiimin määrittäminen ja yrityksemme johtohenkilöiden tuki tiimille eivät yksinomaan riitä menestyksekkään brändin edelleen kehittämiseen. Meidän on syytä edelleen kirkastaa Kipinän brändiä. Jo aloitettuja prosesseja on syytä tarkastella uudestaan. On määriteltävä ne, jotka on syytä viedä loppuun ja ne asiat, joita ei vielä ole edistetty, mutta jotka on aloitettava hetimiten.

Näkisimme, että MaVi-tiimin tueksi tarvitaan jatkossa parempaa johtajuutta, koska on selvää, että markkinointikoneistoa ja brändiämme pitää myös johtaa systemaattisemmin, kuin olemme sitä tähän saakka tehneet. Eri henkilöiden osaaminen on eritasoista ja siksi kunkin onnistumiset ovat myös erilaisia (Ahto ym. 2016, 192). Tähän saakka MaVi-tiimillä on ollut vapaus toteuttaa markkinointia parhaaksi katsomallaan tavalla. MaVi-tiimin vaihtuessa puolen vuoden välein viestintämme jatkuvuuden voidaan kuitenkin nähdä olleen koetuksella ilman loppuun asti hiottuja selkeitä toimintamalleja ja prosessien systemaattista dokumentointia. Kun koko organisaatio on sitoutunut tavoitemielikuvaan voimme olettaa viestin leviävän uskottavasti myös organisaation ulkopuolelle. Siksi voikin olla tarpeellista varata koko tiimin yhteistä aikaa perusteelliseen brändi keskusteluun tarkastellaksemme uudestaan tavoitemielikuvaamme (kuvio 3), jonka avulla johdamme brändimme kehitystä, ja jatkaaksemme siitä edelleen strategian suunnitteluun ja konkreettisten toimenpiteiden kalenterointiin.

KUVIO 3 Tavoitemielikuvan muodostuminen (Ahto ym. 2016, 165 mukaillen)

 

Pohdinta

Tästä esseestä saimme hyviä ajatuksia meidän kahdelle viimeiselle lukukaudellemme. Yhteinen aika tämän esseen kirjoittamiseksi pajan yhteydessä antoi ennen kaikkea meille suuntaviivoja siitä, miten voimme lähteä yrityksemme brändin muodostumista edistämään tulevan vuoden aikana. Kirjoitusprosessin aikana oli hienoa huomata se, miten löysimme yhteisiä kehityskohteita, joilla edistää liiketoimintamme kehitystä. Brändäyksen kehityskohteistamme olemme samaa mieltä. Pystyimme hyvin reflektoimaan mennyttä, kirjoittamaan auki tarinaamme, ja tämän katselmuksen kautta asettamaan katseet tulevaisuuteen. Huomioimme myös asioita, joita lähteä työstämään heti organisaatiomme uudistuttua puolivuosittaiseen tapaansa. Tuleva vuosi 2023 on yhteisen Proakatemia taipaleemme viimeinen ja edessämme on isoja haasteita sekä hienoja tapahtumia.

 

Lähteet

Ahto, O., Kahri, A., Kahri, T. & Mäkinen, M. 2016. Bulkista brändiksi. Käsikirja kasvuun ja kannattavuuteen. Jyväskylä: Docendo.

Belbin – giving people and teams the tools they need to drive business performance. n.d. Viitattu 30.11.2022. www.belbin.com

Kipinä kiihdyttämö osk. 2021. Kipinän arvot.

Ruokolainen, P. 2020. Brändikäsikirja – Näin teet yritysbrändistä vetovoimaisen! 1. painos. Helsinki: Kauppakamari.

Varamäki, A. 2019. Future Proof – Tulevaisuuden työkirja. Docendo Oy.

Photo by John Schnobrich on Unsplash, https://unsplash.com/photos/FlPc9_VocJ4?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditShareLink

 

Kommentoi