Tampere
19 May, Sunday
17° C

Proakatemian esseepankki

Kestävän markkinoinnin merkitysKirjoittanut: Tuomas Santala - tiimistä Kipinä.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Kestävä markkinointi
Petteri Lillberg
Riku Mattila
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Kestävän markkinoinnin merkitys

 

Kestävä kehitys on maailman megatrendi

Modernissa maailmassa on ollut kolme suurta megatrendiä. Globalisaatio, digitalisaatio ja nyt kestävä kehitys. Globalisaatio ja digitalisaatio ovat muokanneet maailman sellaiseksi, kun se tänä päivänä on. Yrityksille ja valtioille nämä megatrendit ovat tarkoittaneet niiden toiminnan ja ideologian muuttumista trendien mukana tai vaihtoehtoisesti taantumista tai kuolemista. Nyt globaalissa ja digitalisoituneessa maailmassa on huomattu, että ilmastonmuutos on tuhoamassa maapalloamme. Ilmastonmuutosta ajaa eteenpäin suuria hiilijalanjälkiä jättävät yhtiöt, valtiot ja kuluttajat. Uusin megatrendi – kestävä kehitys – tarjoaa ratkaisun maapallon pelastamiseksi ilmastonmuutoksen kourista. Maapallon pelastaminen, tai pikemminkin sen tuhoutumisen estäminen, kuulostaa asialta, joka kiinnostaisi kaikkia maapallolla asuvia.

Globaalissa ja digitalisoituneessa maailmassamme lähes kaikki tieto on kaikkien saatavilla, ja kuluttajien käyttäytymiseen pyritään vaikuttamaan markkinoimalla erilaisia tuotteita ja palveluita. Suurilla yhtiöillä onkin todella merkittävä vastuu kestävän kehityksen edistämisessä kestävän markkinoinnin avulla. Valtioilla on myös suuri vastuu asettaa pakotteita sekä tavoitteita ohjatakseen yhtiöitä ja kuluttajia kestävän kehityksen pariin. Monet suuret yritykset ovatkin jo hypänneet kestävän markkinoinnin kelkkaan ja ovat tekemässä maapallosta kestävämpää asuinpaikkaa. Jopa maailman suurin saastuttaja Kiina, on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuoteen 2060 mennessä.

Kestävä markkinointi tarvitsee niitä ammattilaisia, jotka ymmärtävät markkinoinnin nykyhetken, markkinoinnin tulevaisuuden muutokset ja mikä tärkeintä, tietää mitä nykyhetken ja tulevaisuuden välillä tarvitsee tehdä, eli osaavat olla transformatiivisesti taitavia.

 

 

Mitä yrityksen on otettava huomioon kestävää markkinointia toteuttaessa?

Kestävää markkinointia toteuttaessa yrityksen on hyvä tiedostaa mitä se vaatii ja mitä on otettava huomioon. Ensimmäisiä asioita, joita on hyvä miettiä ovat mikä on yrityksen ilmastonmuutosstrategia. Ilmastonmuutosstrategian avulla yritys päättää millä tavoin yritys torjuu ilmastonmuutosta, vai torjuuko se sitä ollenkaan. On hyvä muistaa, että markkinoinnin rooli on merkittävä, jos yritys etsii uusia liiketoimintamalleja tai muokkaa niitä. Markkinointi taas menettää merkityksensä, jos yritys keskittyy nykyisten liiketoimintamallien suojelemiseen. Yrityksen täytyy miettiä millä tavoin ilmastonmuutos vaikuttaa yrityksen brändiin, jos se haluaa pysyä maailman muutoksessa mukana ja menestyä. Yrityksen on hyvä miettiä, tuleeko ilmastonmuutos tuhoamaan brändin vai onko brändillä mahdollisuutta hyötyä ilmastonmuutoksesta jollain tavalla.

Yrityksen on myös tiedostettava mikä on sen hiilijalanjälki. Hiilijalanjälki kertoo, paljonko yrityksen toiminnasta syntyy saasteita, jotka edesauttavat ilmastonmuutosta. Toinen tärkeä tiedostettava asia on yrityksen hiilikädenjälki. Hiilikädenjäljen avulla yritys pystyy vähentämään omaa hiilijalanjälkeään. Hiilijalanjäljen ja hiilikädenjäljen ero on se, että hiilikädenjälki korostaa myönteisiä päästövaikutuksia tulevaisuudessa, kun taas hiilijalanjälki keskittyy kielteisiin päästövaikutuksiin nykyhetkellä.

Kun yritykset ottavat nämä asiat huomioon omalla ilmasto-to-do listallaan, niin sillä on paremmat edellytykset menestyä kestävää markkinointia toteuttaessa.

 

Tranformatiivisen brändistrategiatyön ja ilmasto osaavan markkinoinnin kulmakivet.

Jos yritys haluaa pysyä maailmaa määräävässä megatrendissä mukana, on sen otettava ilmastonmuutos vakavasti ja muuttaa liiketoimintamallejaan sen mukaan, tai luoda uusia liiketoimintamalleja. Näitä liiketoimintamalleja muodostaessa on viisi kulmakiveä, jotka täytyy ottaa huomioon. Kulmakiviä ovat ennakointiin perustuva vahva ote omaan kohtaloon, suurimman mahdollisen yhteiskunnan ongelman ratkaiseminen, visio tulevaisuudesta johtaa tekemistä ja ymmärrys siitä, että muutos tehdään yhdessä.

Ennakointiin perustuva vahva ote omasta kohtalosta tarkoittaa sitä, että yritys ymmärtää ilmastonmuutoksen tuovat muutokset ja muuttaa omia liiketoimintamallejaan ennakoivasti. Jos vanhoja liiketoimintamalleja ei muuteta tai uusia liiketoimintamalleja ei luoda, yrityksen kohtalo tulee olemaan se, että taantuu ja putoaa pois trendaavasta kelkasta. Jos taas yksikään yritys ei luo uusia liiketoimintamalleja ilmastonmuutoksen torjuntaa vastaan, kohtalo tulee olemaan se, että koko maailma tuhoutuu nopeammin ja nopeammin. Jos jokaisen yrityksen ajatus olisi se, että suurimman mahdollisen yhteiskunnallisen ongelman ratkaiseminen olisi ensimmäinen prioriteetti, ilmastonmuutos saataisiin nopeasti hallintaan tai ainakin etenemään ihmiskunnalle suotuisampaa vauhtia. Visio tulevaisuudesta johtaa tekemistä luo uusia yrityksiä, tai muuttaa yrityksistä sellaisia, jotka esimerkillään saavat muut yrityksen seuraaman kestäviä jalanjälkiä. Jokaisen täytyy myös ymmärtää, että muutama yritys ei kestävällä markkinoilla pysty muuttamaan ilmastonmuutoksen kiihtymistahtia. Muutokseen tarvitaan kaikki yritykset, tai ainakin suurin osa kaikista yrityksistä.

 

Markkinoinnin tulevaisuus

Markkinoinnin historian voi Harjot Singhin mukaan jakaa kolmeen osaan. Logiikan aikaan, tunteiden aikaan ja kokemusten aikaan. Ihmiset vaativat aina parempaa ja parempaa, joka on johtanut markkinoinnin tyylin muutokseen. Todennäköisesti näin tulee tapahtumaan jatkossakin. Mikä on seuraava markkinoinnin tyyli? Voiko se olla esimerkiksi kestävyyden aika, jolloin ihmiset arvostavat logiikan, tunteiden ja kokemusten sijaan kestävyyttä? Onko tulevaisuuden brändit aktivistibrändejä, joiden arvo määräytyy yhteiskunnallisen kannanoton mukaan?

 

Yhteenveto

Megatrendit määräävät maailman tahdin, mukaan lukien markkinoinnin. Yritysten on pysyttävä megatrendeissä mukana, mikäli ne haluavat menestyä tulevaisuudessa. Maailmassa seuraava suurin megatrendi tulee todennäköisesti olemaan kestävä kehitys ja ilmastonmuutoksen torjuminen. Yrityksillä on valtava vastuu kestävällä markkinoinnilla ohjata kuluttajia maailman pelastavan toiminnan pariin. Kestävä kampanjointi ei saa olla puuhastelua ja ainoastaan imagon kiillottamista, vaan sen täytyy muuttaa yritysten toimintaa, jotta asialle oikeasti tapahtuu jotakin. Kysymys ilmastonmuutoksen ja megatrendien dominoivassa toimintaympäristössä onkin, satsaatko markkinointiin rahoittaaksesi uutta vai leikkaatko markkinoinnista menestyäksesi vielä hetken vanhan maailman säännöillä? Jos tähän kysymykseen vastaus on jotain muuta kuin ensimmäinen vaihtoehto, ei yritys tule menestymään pitkällä tähtäimellä, eikä ilmastonmuutosta tulla saamaan ikinä hallintaan.

 

Lähteet:

Lilleberg, P.,Mattila, M.
2020. Kestävä Markkinointi.
Alma Talent. Vaatii käyttöoikeuden. Luettu 27.2.2021.

22-vuotias yrittäjänalku.

Kommentoi