Tampere
22 Jun, Saturday
8° C

Proakatemian esseepankki

Kestävä markkinointiKirjoittanut: Rami Ränssi - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Kestävä markkinointi
Petteri Lillberg
Riku Mattila
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Kestävä markkinointi

 

Yritykset ovat meidän yhteiskuntamme kulmakivi. Ne muodostavat meille erilaisia tuotteita ja palveluita helpottaaksemme ihmisten arkea. Ne luovat myös meidän työpaikkamme, sekä valtavasti erilaista yhteiskunnallista toimintaa. On siis sanomattakin selvää, että yrityksillä on omat vastuut ja velvollisuudet muodostaa omasta liiketoiminnasta kestävää niin taloudellisesti kuin ekologisestikin. Yritykset ovatkin uuden edessä tai oikeastaan jo siellä. Kuinka saamme liiketoiminnastamme vastuullista, kestävää ja yli sukupolven jatkuvaa liiketoimintaa?

 

Markkinoinnissa ja myynnissä on kautta aikojen mietitty kasvua, koska se on yritysten menestymisen elinehto. Viime aikoina tätä yleistä käytäntöä kuitenkin on alettu kyseenalaistamaan asiakkaiden puolelta. Nykyään asiakkailla on todella vahva tuotetietoisuus, sekä tuotteen valmistukseen liittyvät kriteerit. Osaltaan nämä seikat ovat jo vaikuttaneet ja tulevat entisestään vaikuttamaan tulevaisuudessa asiakkaiden ostokäyttäytymiseen. Lisääntynyt kilpailu markkinoilla on osakseen vaikuttanut myös kestävien arvojen korostamiseen yritysmaailmassa. Se on korostanut varsinkin pienempiä yrityksiä omassa segmentissään, koska pienemmän organisaation helpompi muuntautua erilaisiin uusiin haasteisiin.

 

Kestävä markkinointi on hyvin mielenkiintoinen ilmiö, koska sen verukkeella tapahtuu myös todella paljon niin sanottua viherpesua eli pinnallista ympäristöystävällisyyttä. Tämänhän ei suinkaan ole optimaalinen tilanne, koska yrityksen jäätyä kiinni viherpesusta sen imago kärsii huomattavasti, eikä markkinoinnilla tällaisessa tapauksessa päästä haluttuun päämäärään. Kestävä markkinointi on kuitenkin erittäin tehokasta tapauksissa, joissa yritys oikeasti jakaa kyseiset arvot ekologisuuden kanssa. Sen avulla saadaan nidottua yhteen lojaali asiakasryhmä, joka tukee kestävää liiketoimintaa. Voidaankin oikeastaan todeta, että nykyisin tätä jopa pidetään tietyillä aloilla varsinkin itsestään selvyytenä.

 

Mitä kestävä markkinointi todellisuudessa on? Kestävällä markkinoinnilla tarkoitetaan siis markkinointia, jossa tuotte ja tuotteen valmistus prosessi on kestävällä pohjalla niin ympäristön kuin taloudelliset seikat huomioon ottaen. Voidaankin puhua, että se tukee ilmoilla olevaa megatrendiä eli yritysten hiilineutraalisuutta. Kestävästä markkinoinnista puhuttaessa puhutaan siis kohtuu tuoreesta ilmiöstä, koska laajempi yleisö on vasta viime vuosina herännyt meidän ilmastomme ongelmiin.

 

Kestävä markkinointi on siis luonut tietynlaiset raamit tuotteille mihin niiden tulisi sopia. Tämä onkin luonut ongelmia esimerkiksi Coca-Colalle, koska jokainen tietää sokeri pitoisten juomien ongelmat. Sen seurauksena yritys on alkanut luomaan sokerittomia juomia sekä ostamaan pienempiä brändejä, joilla on valikoimassa terveellisempiä vaihtoehtoja.

 

Yhteenvetona kestävä markkinointi on jo nykypäivää, mutta ennen kaikkea tulevaisuutta. Jokaisen brändin tulisi tämä tiedostaa, koska muuten on auttamatta myöhässä markkinoilla. Kestävät arvot ja luonnon kantokyky tulee tulevaisuudessa vain entisestään korostumaan, jonka takia ne tiedostamalla yritysten on helpompi suunnitella tulevaisuutta. Markkinointi on siis parhaillaan muutoksessa, jossa uudet asiakassegmentit tekevät ostopäätöksiö enemmän omien arvojen mukaisesti, joka puolestaan pistää yritykset tarkastelemaan omaa toimintaa kriittisemmin. Kriittisemmän tarkastelun tuloksena yritys mahdollisesti löytää oman tuotteen raon, josta seuraa positiivista kassavirtaa.

 

 

Lähteet

Lillberg, P. & Mattila, R. 2020. Kestävä markkinointi. E-kirja. Helsinki: Alma Talent. Viitattu 14.4.2023

Kommentoi