Tampere
20 May, Monday
14° C

Proakatemian esseepankki

Kestävä markkinointiKirjoittanut: Jonne Nieminen - tiimistä Flyyna.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Kestävä markkinointi
Petteri Lillberg
Riku Mattila
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Johdanto

Tässä esseessä käsittelemme mitä on kestävä markkinointi ja miten sitä voi toteuttaa. Valitsin itselleni tämän osa-alueen markkinoinnista, koska se on nykyaikainen ja kiinnostava tapa kehittää liiketoimintaa. En itse ole kauheasti ollut mukana markkinoinnissa, joten on ollut mielenkiintoista paneutua tähän asiaan syvemmin.

Kirja, joka auttaa minua oppimassa tätä aihetta on Petteri Lillberg ja Riku Mattilan kirjoittama ”kestävä markkinointi”. Kirjassa puhutaan paljon vihreistä arvoista, mutta kestävä markkinointi on hyvin pitkälti vastuullisen liiketoiminnan kehittämistä ja siihen sitoutumista. Kirja antaa paljon hyviä vinkkejä, kuinka keskittyä yrityksen markkinoinnissa sosiaalisiin, ympäristöllisiin ja taloudellisiin vaikutuksiin.

 

Miten markkinointi voi olla kestävää?

Kestävä markkinointi on osa tulevaisuutta ja varsinkin isoille yritykselle oiva tapa näyttää, välittävänsä luonnosta ja kestävästä kehityksestä. Kestävän markkinoinnin idea on brändien avulla ottaa vastuuta ilmastonmuutoksen torjunnassa, edistää luonnonvarojen suojelua, resurssiviisasta taloutta ja olla mukana rakentamassa yhteiskunnallista ilmapiiriä, jossa on vähemmän vastakkainasettelua ja, joka perustuu enemmän tavoitteille ja ratkaisuille, joita yritämme yhdessä edistää.

Markkinointi nähdään useasti todella yksiulotteisena viestintätapana saada ihmiset ostamaan asioita, joita eivät oikeasti tarvitse. Kestävä markkinointi edistää myös vastuullista kuluttajakäyttäytymistä. Se rohkaisee kuluttajia tekemään ympäristöystävällisiä valintoja, kuten kierrättämistä ja energiasäästöä. Yritykset voivat myös kannustaa kuluttajia vähentämään ympäristövaikutuksiaan esimerkiksi markkinoimalla ympäristöystävällisempiä tuotteita.

Sosiaalisen median vaikuttajat ovat yksi ryhmä, jotka ovat tässä osittain jo suuresti mukana, mutta valtavan yleisön kuitenkin tavoittaa brändit, joilla on miljoonia tai miljardeja tuotteidensa käyttäjiä ympäri maapalloa. Heillä on suuri merkitys siitä, millaista esimerkkiä käytetään, mitä materiaaleja ja millaisilla keinoilla myös yksityiset henkilöt pystyvät vaikuttamaan edellä mainittuihin ongelmiin.

 

Kestävä markkinointi rahasyöppö vai rahasampo?

Useasti kun puhutaan ympäristön suojelemisesta, tulee ensimmäisenä mieleen menot mitä kestävät materiaalit ja tarkemmin valvotut työolot tuovat yritykselle.

Kestävä markkinointi on kuitenkin ennemminkin rahasampo nykymaailmassa. Kestävän markkinointi edistää myös läpinäkyvyyttä yrityksen toiminnassa ja sitoutumista vastuullisuuteen. Se edellyttää yrityksiltä avoimuutta ja rehellisyyttä siitä, miten ne toimivat ja miten ne pyrkivät vähentämään ympäristö- ja yhteiskunnallisia vaikutuksiaan. Tämä luo asiakkaille läpinäkyvän kuvan yrityksestä ja aidon välittämisen ympärillä tapahtuviin asioihin, jolloin myös asiakkaiden on helpompi perustella itselleen, miksi tämän yrityksen tuotteet ovat minulle hyvä vaihtoehto.

Itse näen tämän yritykselle rikastavana asiana. Vaikka menot kasvaisivatkin tämän takia, on hyvin selkeää kuinka paljon hyvää yrityksen imago ja brändi saa tästä itselleen. Kuitenkin se on kulmakivi jokaiselle yritykselle ja asia, johon halutaan panostaa jatkuvasti enemmän. Hyvällä brändikuvalla tuodaan enemmän asiakkaita taloon, jolloin tulot myös kasvavat.

Tehoaako yritykseni kestävä markkinointi oikeasti?

Tätä kyseenalaistetaan paljon, onko se ongelma tosiaan yritysten brändien ratkaistavissa, vai tuleeko ratkaisun lähteä kuluttajista ja vastuullisimmista valinnoista. Fakta on kuitenkin se, että nykypäivän suurena teemana ja kiinnostuksen kohteena on ilmastoystävällisyys ja vastuullisuus, jolloin brändeillä on iso osuus asiaan. He pystyvät luomaan asiakkailleen vihreämpi vaihtoehtoja aikaisempien fossiilisten tuotteiden tilalle, he myös pystyvät suuntauttamaan isoja massoja kohti parempaa, yksinkertaisilla markkinointi strategioilla.

”Kestävä markkinointi” kirjassa on hyvä osuus, jossa luetellaan aloja, joilla toimivilla yrityksellä ei ole käytännössä tekosyitä, miten he eivät pystyisi edistämään ilmastonmuutosta parempaan suuntaan.

”Helsinkiläinen Smart & Clean -säätiö on listannut ne toimialat, joissa kulutustottumuksilla ja -valinnoilla on erityisen suurta paino­arvoa ilmastonmuutoksen näkökulmasta. Nämä toimialat ovat:

  • Ruoka
  • Liikenne
  • Asuminen
  • Vaatteet ja tekstiilit
  • Elektroniikka
  • Lentoliikenne” (Petteri Lillberg, 2020, sivu 141)

Petteri jatkaa myös: ” Ruoka, liikenne ja asuminen ovat jokapäiväisiä ilmastonmuutosvalintoja ja muodostavat leijonanosan kotitalouksien menoista. Vaatteet ja elektroniikka ovat paitsi käytännön sanelemia pakkoja, niin myös itseilmaisun välineitä, jossa oikeiksi koetuista brändeistä ollaan valmiita maksamaan merkittävää hintapreemiota. Lentomatkailu ei ole hyytynyt ilmastonmuutoskeskustelun tai lentohäpeän myötä. Koronan takia kylläkin, mutta vielä emme voi sanoa, kuinka hetkittäiseksi muutos jää.

Ollaanpa siis rehellisiä. Jos vastaat brändistä näillä toimialoilla, sinulla on hyvin vähän tekosyitä olla käyttämättä brändin voimaa ilmastonmuutoksen ratkaisun työkaluna. Markkinoinnin ammattilaiset ovat asemassa, jossa vastuullisuus ei ole nice-to-have, vaan must-have.” (Petteri Lillberg, 2020, sivu 141)

Tämä kiteyttää hyvin sen, että varsinkin näillä toimialoilla on hyvin selkeää, millä tavoilla asioita voi edistää vastuulliseen ja vihreämpään suuntaan. On myös näiden yritysten vastuulla, jotka toimivat kyseisillä aloilla, tuoda vaihtoehtoja ja tietoisuutta vihreistä valinnoista ja kuinka he saavat kannettua kortensa kekoon yhteisen hyvän eteen.

Kuinka toteuttaa kestävää markkinointia?

Markkinointi strategioita on monia, mutta ehkä yksinkertaisesti kerrottuna, yksi vaihtoehto on kuunnella asiakkaiden tarpeita ja linkittää ne ilmastoystävällisempään tuotteeseen tai palveluun. Palvelumuotoilun avulla saavutetaan myös markkinoinnissa tärkeitä kohtia, joita halutaan edistääkseen yritystä ja tuotteiden kuuluvuutta eri asiakasryhmiin

”Kestävän markkinoinnin suunnittelun tiekartta brändeille ja uusille yksisarvisille”

 

 

Kuva 1. Lähde: https://bisneskirjasto-almatalent-fi.libproxy.tuni.fi/teos/BAEBBXXTBBAEE#/kohta:6((20)Ilmasto-osaava((20)markkinointi(:Kest((e4)v((e4)n((20)markkinoinnin((20)suunnittelun((20)tiekartta((20)br((e4)ndeille/piste:tIV. Kirja. Kestävä markkinointi. Petteri Lillberg ja Riku Mattila. Sivu 135.

Tämähän ei ole idioottivarma ratkaisu, jolla kestävä markkinointi rakentuu, niin että se toimisi. Tämä luo pohjaa ja ideaa sille, miten asiaa voisi lähestyä. Kestävä markkinointi ei ole yksistään ratkaisu maailmamme päästöjen vähentämiseen ja ongelman ratkaisemiseen, se on ainoastaan hyvin vahva työkalu, jota oikein käytettynä saadaan selvää kehitystä aikaan yrityksien brändeille, sekä ilmastolle.

Lähdeluettelo:

  1. Kirja. Kestävä markkinointi. Petteri Lillberg ja Riku Mattila. 2020. Alma Talent. Lainattu 11.4.2023. Vaatii käyttöoikeuden

 

Kommentoi