Tampere
24 May, Friday
22° C

Proakatemian esseepankki

LUKU 1 Miltä tuntuisi omistaa ikioma kesäkahvila?Kirjoittanut: Matilda Tella - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Miltä tuntuisi omistaa ikioma kesäkahvila-opas on suunniteltu, jotta pääsisit alkuun sekä tietäisit mistä aloittaa. Tutustu aiheisiin syvemmin etsimällä tietoa luotettavista lähteistä sekä lukemalla alan kirjallisuutta. Tämän oppaan tarkoitus on antaa sinulle ainoastaan pintaraapaisu asioista sekä inspiraatiota. Vaikka itse et olisi perustamassa kahvilaa, voi tämä opas avartaa sinun näkökulmaa.

 

Opas on jaettu neljään osaan, jotta kesäkahvilan suunnittelutyö olisi helpompaa. Huolellinen suunnittelu vie paljon aikaa, varaudu siihen. Tee tehtäviä yhdessä sekä yksin. Laajenna näkökulmaa ja supista oikeaan suuntaan.

 

Kaikki aloittavat jostain, joten eiköhän mennä! Lataa pdf-tiedosto koneellesi tai tulosta koko opas työkirjaksi.

 

Lataa tästä oppaan ensimmäinen osa! tai lataa kerralla koko opas: Miltä tuntuisi omistaa oma kesäkahvila – 4 osan opas

 

Miltä tuntuisi omistaa ikioma kesäkahvila-oppaan muut osat:

Ensimmäinen luku

Toinen luku

Kolmas luku

Neljäs luku

 

 

Lähteet:

Ensimmäinen luku:

Norja, R. 2020. Toiminimi osakeyhtiöksi – milloin toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi kannattaa. Ukko.fi 1.10.2020. Viitattu 20.4.2022. https://www.ukko.fi/yrittajyyskoulu/toiminimi-osakeyhtioksi-milloin-muutos-kannattaa/

 

2022. Siirry kevyempää yrittäjyyteen. Op-kevytyrittäjä.fi. Viitattu 19.4.2022. https://op-kevytyrittaja.fi/?gclid=Cj0KCQjwgYSTBhDKARIsAB8KuktaClEDC_9DS84qYHfDh6FIrCcM9MnmfyhPG55952zodDlHtWxQT_saArizEALw_wcB

 

2021. Toiminimi lyhyesti. Yritä.fi. Viitattu 18.4.2022. https://xn--yrit-ooa.fi/toiminimi

 

2021. Toiminimi osakeyhtiöksi – miksi, milloin ja miten? Accountor.com 14.03.2021. Viitattu 18.3.2022. https://www.accountor.com/fi/finland/artikla/toiminimi-osakeyhtioksi

 

2022. Oma.yrityssuomi.fi. Viitattu 18.4.2022. https://oma.yrityssuomi.fi/

 

Miettinen, S. 2011. Palvelumuotoilu – uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen. Viitattu 18.4.2022. Helsinki: Teknologiainfo Teknova Oy.

 

Kyläniemi, A. 2014. Ravintola B liiketoimintasuunnitelma. Docplayer.fi 2014. Viitattu 18.4.2022. https://docplayer.fi/10317330-Ravintola-b-liiketoimintasuunnitelma.html

 

2019. Kilpailija-analyysi. Suomi.fi 4.4.2019. Viitattu 18.4.2022. https://www.suomi.fi/yritykselle/yrityksen-perustaminen/yritystoiminnan-suunnittelu/opas/yritysideasta-liiketoiminnaksi/kilpailija-analyysi

 

muut:

Diamond, L. 2021. Rantakahvilan joulu. 3. uud. painos. Keuruu: Otava kirjapaino.

 

Pölönen, P. 2020. Tulevaisuuden identiteetit. Helsinki: Otava kirjapaino.

 

Futurice Oy. 2019. The lean Creation handbook. Estonia

 

Buusti akatemia Oy. 2021. Yrittäjän taloushallinnon käsikirja. Viestipaino Oy.

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki 10.9.1999/738. Viitattu 28.4.2022. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738

 

Maankäyttö- ja rakennusasetus 5.2.1999/132. Viitattu 28.4.2022. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132

 

2022. Suomen rakentamismääräyskokoelma, Rakentamismääräykset. Edilex.fi 28.4.2022. Viitattu 28.4.2022. https://www.edilex.fi/rakentamismaaraykset

 

2014. RT-ohjekortisto (piirustusten esitystapaohjeet, ravintolan ja kahvilansuunnittelu ym. ohjeet). kortistot.rakennustieto.fi 3.10.2014. Viitattu 1.4.2022. https://kortistot.rakennustieto.fi/kortit/RT%2094-10442?page=4

Aihetunnisteet:
Kommentoi