Tampere
27 May, Monday
25° C

Proakatemian esseepankki

Kenestä on yrittäjäksi?Kirjoittanut: Viljami Hietaharju - tiimistä Motive.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Minustako yrittäjä
Manne Pyykkö
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Kirjoitin tämän esseen Manne Pyykön kirjan ”Minustako Yrittäjä?” pohjalta. Kirja on suunnattu ihmisille, jotka pohtivat yrittäjäksi ryhtymistä. Kirjassa käsitellään laajasti aiheita, joista yrittäjyydestä kiinnostuneen olisi hyvä olla perillä ennen päätöstä ryhtyä yrittäjäksi. Manne Pyykkö on koulutukseltaan psykologi ja valmentaa yrittäjiä, joten hänen kirjassaan tarkastellaan asioita paljolti valmentavasta ja psykologisesta näkökulmasta.

Miksi kukaan ryhtyisi yrittäjäksi, oli ajatus, joka minulle nousi kirjaa lukiessani. Tuntui, että jokaisen positiivisen yrittäjyyteen liittyvän näkökulman jälkeen löytyi asialle aina negatiivinen kääntöpuoli. Toisaalta ymmärrän Pyykön näkökulman. Yrittäjäksi ryhtyminen on hyppy tuntemattomaan ja tuo tullessaan suuren määrän epävarmuutta. On yksilön itsensä vastuulla yrittää tehdä asiat niin hyvin, että epävarmuustekijät saadaan minimoitua. Toki asiat voivat mennä pieleen, mutta aina ei tarvitse oppia omista epäonnistumisista, vaan oppia voi myös muiden jo suorittamista toilailuista.

Kirjan alussa puhutaan liikeideasta. Liikeidea vastaa kysymyksiin ”mitä tehdään?” ja ”mihin ollaan ryhtymässä?”. Liikeidean tulisi kattaa segmentti, tarjonta, toimittamistapa ja imagotavoite. Näitä asioita olemme ehtineet jo Proakatemialla pohtimaan ja on ollut todella hyödyllistä päästä tekemään näitä asioita käytännössä.

Seuraavaksi ovat vuorossa yrittäjän haasteet ja yrittäjyyspäätös. Yksinyrittäjyyden näkökulmasta yrittäjän täytyy omaksua useita eri rooleja. Yrittäjän täytyy osata toimia johtajana, sijoittajana, myyjänä ja tekijänä. Tärkeintä on osata käyttää omaa energiaa ja osaamista niihin asioihin, jotka ovat kaikista tärkeimpiä yrityksen menestymisen kannalta.

Pyykkö kuvaa kirjassaan tiettyjä persoonallisuuden piirteitä, jotka ovat yhteydessä yrittäjäksi ryhtymiseen. Suoriutumisella tai kunnianhimolla ja itseluottamuksella oli eniten korrelaatiota yrittäjäksi ryhtymiseen. Tämä ei itseäni yllätä, sillä nämä piirteet olen huomannut useissa yrittäjissä. Mielestäni henkilön ei kuitenkaan tarvitse olla hirveän kunnianhimoinen ryhtyäkseen yrittäjäksi. Itse koen esimerkiksi yrittäjyyden kiinnostavaksi sen vuoksi, että se tarjoaa loputtomat mahdollisuudet innovoinnille ja raamit luoda jotain omaa. En niinkään sen vuoksi, että haluaisin saavuttaa jotain rehentelyn arvoista.

Arvot ja motiivit olivat yksi kirjan isoista teemoista. Arvokehän mukaan arvot voidaan jakaa kahteen eri dimensioon. Itsensä ylittämisen arvot ja niiden vastakohta itsensä korostamisarvot sekä avoimuus muutoksille ja niiden vastakohta säilyttämisarvot. Mielestäni tämä oli kuitenkin hieman outo tapa jaotella arvoja, sillä eivät arvot mielestäni ole jaoteltavissa siten, että ne olisivat aina täysi vastakohta jollekin muulle.

Motiivit ovat yksi tärkeimmistä osa-alueista yrittäjänä menestymisessä, sillä ilman motivaatiota ei tapahdu mitään. Kirjassa kuvailtiin useita eri motivaatiopiirteitä, joista itselleni tärkeimpinä motivaattoreina pidin merkitystä ja tulevaisuutta. Merkityksellisyys voi syntyä esim. palvelusta, joka tuo toiselle ihmiselle hyvinvointia tai toisen ihmisen palkkaamisesta. Tulevaisuudella tässä kontekstissa tarkoitetaan taas tietynlaista tulevaisuuteen sijoittamista. Yrittäjänä on mahdollista saavuttaa taloudellinen riippumattomuus jo paljon ennen eläkeikää, ja uralla etenemisen mahdollisuudet ovat hyvin laajat.

Kirjan lukemisen perusteella minulle muodostui kuva tärkeimmistä asioista, joita tulisi huomioida ennen yrityksen perustamista. Liikeideaa tulisi punnita tarpeeksi kauan ja mieluiten etsiä ulkopuoleltakin näkökulmaa asioihin, sillä ajattelu vääristyy herkästi yksin pohtiessa ja asioita jää huomiotta. Onko minulla kohderyhmä, mitä myydään, miten palvelu tuotetaan, miksi palveluani ostettaisiin? Kaikkiin näihin kysymyksiin tulisi osata vastata kattavasti. Väärille markkinoille meneminen saattaa merkitä epäonnistumista jo hyvin aikaisessa vaiheessa. Toisaalta vaikka olisi löytänyt täydellisen liikeidean rahan teon kannalta, voi se olla ristiriidassa yksilön arvojen kanssa. Tämän vuoksi on tärkeää tuntea itsensä ja vahvuutensa. Itseluottamuksella ja motivaatiolla pääsee pitkälle.

 

Lähde:

Manne Pyykkö. Minustako yrittäjä? WsoyPro. 2011.

Kommentoi