Tampere
29 May, Wednesday
25° C

Proakatemian esseepankki

Kaupallinen yhteistyö ja vaikuttajamarkkinointiKirjoittanut: Sanni Turunen - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Useita lähteitä
Useita lähteitä
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Tämän soluesseen on kirjoittanut Essi Puurunen ja Sanni Turunen. 

 

Johdanto 

 

Istuimme Essin olohuoneessa ja aloimme pohtimaan sitä, millaistakohan olisi olla vaikuttaja. Siitä se aivoriihi sitten lähti. Jäimme pohtimaan sitä, mitä todella on vaikuttaminen ja mitä ovat esimerkiksi kaupalliset yhteistyöt. Meille on ehdotettu joitakin kaupallisia yhteistöitä Instagramissa, mutta emme ole lähteneet niihin mukaan. Se ei ole tuntunut omalta tai luonnolliselta. Emme ole osanneet punnita hyötyjä tai haittoja. Esseessämme paneudumme siihen, mitä on vaikuttaminen, mikä on kaupallinen yhteistyö ja kuka sitä voi tehdä sekä kuinka ottaa huomioon kaupallisten yhteistöiden merkitseminen ja kohderyhmä. 

 

Mikä on vaikuttaja?  

 

Vaikuttajalla tarkoitetaan sosiaalisessa mediassa tunnettua henkilöäHyviä esimerkkejä vaikuttajista ovat tubettajatbloggaajatinfluensserit, artistit ja urheilijat. Nykypäivänä lähestulkoon kuka tahansa voi olla vaikuttaja. Tärkeintä ei ole enää suuret seuraajamäärät tai vaikuttajan koko, vaan oleellisinta on vaikuttajan sitoutunut yleisö ja kohderyhmä. Tärkeää on, että vaikuttajalla on intohimoa tuottaa laadukasta sisältöä kanavissaan ja pitää se säännöllisenä. Vaikuttajamarkkinoinnin avulla pystytään tehokkaasti löytämään yrityksille tai brändeille oikeat kohderyhmät. Vaikuttajat mahdollistavat esimerkiksi vaikutuksen kohderyhmän tietoihin, arvoihin, ostokäyttäytymiseen tai asenteisiin. Mitä muuta hyötyä vaikuttajista on yrityksille? Vaikuttajat jakavat tarinoita, joihin kuluttajien on usein helppo samaistua. Näin vaikuttajia pystytään hyödyntämään yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä. Tämän takia vaikuttajamarkkinointia pidetään tehokkaana markkinointikeinona. (kilpailu-ja kuluttajavirasto, vaikuttajamarkkinointi sosiaalisessa mediassa 2019 / Stenlund, tavallisen hyvää elämää. Kaupallinen yhteistyö somessa ja vaikuttaja markkinointi. 2.5.2020.)  

 

Mitä on vaikuttajamarkkinat? 

 

Vaikuttajamarkkinoilla tarkoitetaan yritysten ja vaikuttajien välistä kaupallista yhteistyötä. Sen tavoitteena on esimerkiksi brändin tunnettuuden kasvattaminen tai tuotteiden myynnin edistäminen. Kaupallisen yhteistyön syntyminen tapahtuu siten, että yritys ja vaikuttaja tekevät sopimuksen esimerkiksi yrityksen tuotteita koskevista sisällöntuotannoistaTuotteita tai palveluita markkinoidessa on muistettava, että markkinoinnissa on käytävä aina ilmi kaupan tarkoitus. Tämä koskee kaikkia esittelytapoja sekä kanavia. Mitä vaikuttajan vastike sitten on yhteistöistä? Vaikuttajan saama vastike yritykseltä voi olla esimerkiksi rahaa tai jokin rahanarvoinen etu. Se voi olla esimerkiksi tavara, vaate, matka tai lahjakortti. Siinäkin tapauksessa, vaikkei vastike olisikaan rahaa, on kyse silti markkinoinnista. (Kilpailu-ja kuluttajavirasto, vaikuttajamarkkinointi sosiaalisessa mediassa 2019.)  

 

Mitä hyötyä vaikuttajamarkkinoinnista on?  

 

  • Kohderyhmät ovat usein sitoutuneita vaikuttajaan. He haluavat kuulla ja lukea hänen ajatuksiaan ja he luottavat siihen, mitä vaikuttaja sanoo. Vaikuttajalla on vastuu seisoa sanojensa takana ja tuottaa aitoa sekä omannäköistään sisältöä.  

 

  • Yritys, brändi, tuote tai palvelu saa vaikuttajan kautta tunnettuutta ja näkyvyyttä hänen seuraajiensa keskuudessa. Se saa myös top- of –mindia eli tarkoittaa sitä, mikä brändi ihmisille tulee ensimmäisenä mieleen, vaikkapa suomalaisissa huonekaluissa tai vaatteissa.  

 

  • Asiakas saa myyntiä, uusia tilauksia sekä asiakkaita.  

 

  • Asiakas saa vaikuttajan sivustolle hakukoneoptimoidun blogitekstin, joka parhaimmillaan voi nousta google-haun ensimmäiselle sivulle halutulla hakusanalla vielä vuoden kuluttua yhteistyöstä. Tai vaihtoehtoisesti videon, joka nousee YouTuben hakukenttään. (Stenlund, tavallisen hyvää elämää. Kaupallinen yhteistyö somessa ja vaikuttaja markkinointi 2020) 

 

 

Kaupallisten yhteistöiden merkitseminen?  

 

Jokainen meistä sosiaalista mediaa käyttäneistä on varmasti törmännyt kaupallisiin yhteistöihin. Isoin syy sille on se, että kaupalliset yhteistyöt ovat hyvin näkyviä, sillä niiden merkitseminen ja mainitseminen ovat yksi tärkeimmistä asioista yhteistöitä tehdessä. Vaikuttajamarkkinoinnin pääsääntö on, että heti julkaisun alussa on selkeästä kerrottava, että kyseessä on mainos ja mainostettava yritys tai muu kaupallinen nimi tai tuotemerkki. Vaikka sama julkaisu sisältäisikin usean yrityksen tuotteiden markkinointia, kaikkien mainostavien yritysten nimi tai muu tunnistettava kaupallinen nimi on kerrottava selkeästi heti julkaisun alussa. Jos yritys ja vaikuttaja ovat sopineet, että yhteistyö kattaa useamman kuin yhden julkaisun, on merkinnät tehtävä jokaiseen julkaisuun. Kuluttaja-asiamies suosittelee, että merkitsemisessä käytettäisiin aina ilmaisua ”mainos”. Vaihtoehtoisena merkitsemistapana voi olla myös esimerkiksi ilmaisu ”kaupallinen yhteistyö”. (Kilpailu-ja kuluttajavirasto, vaikuttajamarkkinointi sosiaalisessa mediassa 2019 

 

Sosiaalisen median markkinointiin ei ole omaa lainsäädäntöä vaan sovelletaan pääsääntöisesti samaa lainsäädäntöä kuin perinteisillä viestikeinoilla, jota säännellään kuluttajasuojalain 2 luvussa (Kuluttajasuojalaki 1978/38). Vaikuttajamarkkinointia tekevä yritys on kuluttajasuojalain perusteella vastuussa siitä, että kaupallisesta yhteistyöstä on kerrottava, riippumatta siitä onko yhteistyö toteutettu ammattimaisen vaikuttajan tai harrastevaikuttajan kanssa. Sekä yrityksen, että vaikuttajan velvollisuutena on varmistaa, ettei piilomainontaa tule harjoitettua. Yritys täyttää mainonnan tunnistettavuuteen liittyvät velvollisuutensa silloin, kun se edellyttää sekä ohjeistaa vaikuttajaa toimimaan niin, ettei piilomainontaa harjoiteta. (kilpailu-ja kuluttajavirasto, vaikuttajamarkkinointi sosiaalisessa mediassa 2019 

 

 

Ilman yhteistöitä saadut tuotteet?  

 

Sanni on aikoinaan saanut yrityksen tuotteita ilman, että on tehnyt niistä yhteistöitä. Yritys on lähettänyt hänelle tuotteet, vaikkei varsinaista sopimusta yhteistyöstä ole tehty. Kuinka tämä on mahdollista? 

 

Aina varsinaista yhteistyötä ei ole sovittu. Yritys voi lähettää pyytämättä vaikuttajalle tuotteitaan tai kutsuja esimerkiksi erilaisiin tilaisuuksiin, jotta niitä esiteltäisiin sitten vaikuttajan kanavissa. Tällöinkin yrityksen tavoitteena on saada tuotteensa tai palvelunsa esille markkinointitarkoituksessa. Jos kuitenkin vaikuttaja esittelee esimerkiksi saatua tuotettaan sosiaalisessa mediassa, on hänen kerrottava selkeästi siitä, että tuote on saatu yritykseltä, vaikkei yhteistyösopimusta olisi. Kuluttaja-asiamies suosittelee, että vaikuttaja kertoo asiasta tällöin heti julkaisun alussa. Esimerkiksi näin: ”saatu ilmaistuote” tai ”tuote saatu”(kilpailu-ja kuluttajavirasto, vaikuttajamarkkinointi sosiaalisessa mediassa 2019 

 

Alaikäset sosiaalisen markkinoinnin kohteena 

 

Vaikuttajamarkkinointia tekevien yritysten on tarkkaan huomioitava vaikuttajien kohdeyleisön ikä. Erityisesti huomiota tarvitsee kiinnittää vaikuttajan ohjeistamiseen silloin, kun vaikuttajamarkkinointi yleisesti tavoittaa alaikäiset sekä sen sisältö kiinnostaa heitä. Alaikäinen on huomattavasti herkempi mainonnan tehokeinoille kuin aikuinen, sillä alaikäisen harkintakyky, todellisuudentaju sekä ajattelu on usein vasta kehittymässä.  

Tätä erityispiirrettä ei pidä unohtaa, saati varsinkaan käyttää hyväksi, sillä silloin se on ehdottomasti hyvän tavan vastaista. (kilpailu-ja kuluttajavirasto, vaikuttajamarkkinointi sosiaalisessa mediassa 2019Piia Peipponenblogi ”mitä markkinoinnissa tarkoitetaan hyvällä tavalla?” 2016 

 

Hyvän tavan vastaisuudesta koskien alaikäisiä otettiin Suomen kuluttajasuojalakiin oma säännös 1.10.2008. Lapsuutta ja nuoruutta on tarkoin suojeltava edelleenkin mainonnan keskellä. Markkinoinnissa piilomainonta ei ole missään määrin hyväksyttävää. Lapsen ei pitäisi joutua näkijäksi esimerkiksi eroottiselle tai pelottavalle mainonnalle eikä lapsille sekä nuorille saisi luoda markkinoinnissa kaavamaisia ulkonäköpaineita tai omaksumaan syrjiviä sekä rasistia asenteita. Mainostajien tulee kantaa yhteiskunnallinen vastuu kunnioittamalla lasten ja nuorten oikeutta tasapainoiseen kasvuympäristöön. Tästä kerrotaan kuluttajansuojalain 2 pykälässä (2008/561). (kilpailu-ja kuluttajavirasto, vaikuttajamarkkinointi sosiaalisessa mediassa 2019 

 

Tarkkoja ikärajoja eri kanaviin on lähes mahdotonta asettaa, sillä niitä pystytään kiertämään helposti. Yleisin ikäraja sosiaalisen median palveluissa, joita nuoret tällä hetkellä suosivat on 13 vuotta. Ikärajojen asettaminen tukee lapsen kasvua ja kehittymistä ja pyrkii vähentämään markkinoinnista aiheutuvia haittoja alaikäiselle. Jos sisällöntuotanto on maksullista, tulee silloin markkinoijan ottaa huomioon maksullisuuteen kuuluvat lisärajoitukset, esimerkiksi 15 ja joissain tapauksissa 18 vuoden minimi-ikä. Myös huoltajien suostumuksen anto. (Elina Koivumäki, Sosiaalisen median juridiikkaa 2015; Juuli Hurskainen, Lasten suojelunkeskusliitto 2007)  

 

Kaupallisuus sekä mainonta ympyröi nykypäivänä lapsia jo taaperoiästä lähtien. Mainostajan on syytä pohtia, miten mainossanoman sisältöä suhteessa alaikäisiin kohdistetaan. Markkinaoikeuden ratkaisuissa käytetään termejä pieni lapsi, lapsi sekä nuori. Tämä markkinaoikeus ei kuitenkaan ole sitonut termejä mihinkään ikärajoihin. (Kilpailu-ja kuluttajavirasto 2013)  

 

Selvää on, ettei alaikäisille saa markkinoida mitään alkoholi tai tupakkatuotteita. Myöskään uhkapelit sekä pornografia eivät kuulu alaikäisille. Näitä ei saa sisältää edes epäsuorasti markkinoinnissa. (Kilpailu-ja kuluttajavirasto 2013) 

 

Teknologian kehittyessä sosiaalisesta mediasta on tullut yhä merkittävämpi markkinoinnin lähde ja sen hyödyntäminen on nykyään jopa taitolaji. Pelkästään somen hehkuttamisen lisäksi, monet vaikuttajat ovat tuoneet myös selkeästi esille somen epäkohtia ja kääntöpuolia esimerkiksi influensserina olemisessa. Mielestämme on hyvä olla realistisia ja ymmärtää ettei kaikki mitä somessa mainostetaan esimerkiksi kaupallisessa yhteistyössä ole sitä miltä näyttää. Ennen ostopäätöstä on fiksua tutustua tuotteeseen paremmin ja muistaa, että välttämättä kaikki vaikuttajat eivät seiso tuotteiden takana niin kuin annetaan ymmärtää. Myös kaupallisen yhteistyön ehtoihin on hyvä tutustua ennen kuin sopii yhteistyöstä paremmin. On yrityksen, että vaikuttajan edun mukaista, että molemmat on sitoutunut ehtoihin.  

 

 

LÄHTEET 

 

Stenlund, H2020. Tavallisen hyvää elämää. Kaupallinen yhteistyö somessa ja vaikuttaja markkinointi. Luettu 4.4.2021  

https://www.hillastenlund.com/2020/05/kaupallinen-yhteistyo-somessa-ja-vaikuttajamarkkinointi/ 

 

 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto. 2019. Vaikuttajamarkkinointi sosiaalisessa mediassa. Luettu 4.4.2021. 

https://www.kkv.fi/ratkaisut-ja-julkaisut/julkaisut/kuluttaja-asiamiehen-linjaukset/aihekohtaiset/vaikuttajamarkkinointi-sosiaalisessa-mediassa/ 

 

 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto. 2020. Vaikuttajat. Luettu 4.4.2021. 

https://www.kkv.fi/ostopolku/tietoa-kaupallisen-viestinnan-ilmioista/kaupallisen-viestinnan-muotoja/vaikuttajat/ 

 

Peiponen, P. 2016. Ukko.fi. Mitä markkinoinnissa tarkoitetaan hyvällä tavalla? Luettu 6.4.2021 

https://www.ukko.fi/yrittajyyskoulu/mita-tarkoitetaan-hyvalla-tavalla/ 

 

Kommentoi