Tampere
23 May, Thursday
14° C

Proakatemian esseepankki

Kajon Final Camp – somesuunnitelmaKirjoittanut: Jesse Niemi - tiimistä Kajo.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Useita
Useita lähteitä
Esseen arvioitu lukuaika on 5 minuuttia.

Sosiaalisen median suunnitelma Final Camp Namibia

 

Sain kunniakseni valmistella Kajon Namibian Final Campin sosiaalisen median päivityksien rakennetta. Teemme Namibiassa viikon mittaisen safariajelun, jonka meille on järjestänyt Explore Namibia niminen yritys. Yritys järjestää omatoimi safariretkiä ympäri Namibiaa. Heidän tehtävänsä matkajärjestäjänä on suunnitella reitti asiakkaalle ja hankkia asiakkaan käyttöön safarille tarvittava kalusto. Teimme jo Suomen päässä Explore Namibialle kyselytutkimuksen suomalaisten mielipiteistä Afrikassa matkustamiseen. Keräsimme yli 700 vastausta kyselyyn Tampereen keskustan alueelta. Lisäksi sopimukseemme kuului, että tuotamme heille somemarkkinointia, eli päivitämme omia sosiaalisen median kanaviamme. Päävastuun sisällön tuottamisesta ottavat allekirjoittanut ja Nuppu Laaksonen. Tässä somen päivittämisen suunnitelmassa keskityn pelkästään Instagramin puolella tapahtuvaan päivittämiseen. Käytin suunnitelman tekemisessä apunani sosiaalisen median verkkokurssin materiaaleja, sekä haastattelua sosiaalisen median parissa työskentelevältä henkilöltä.

 

Koska kyseessä on kaupallinen yhteistyö, on selvää, että yritystä pitää esittää hyvässä valossa mahdollisimman monipuolisesti videon ja kuvan muodossa. Mutta ennen kuin itse sisällöntuotanto matkasta voidaan aloittaa, täytyy miettiä miten tarina alkaa. Ensin on kerrottava mikä on Final Camp ja miksi se tehdään. Tämän jälkeen itse matkapostailu voidaan aloittaa. Ensimmäiset materiaalit pitäisi olla viimeistään lentokentältä, kun lento on lähtemässä Suomesta. Ensimmäisissä postauksissa kerrotaan siitä, miten Namibiaan ylipäätään pääsee. Kuten teettämässämme tutkimuksessakin kävi ilmi, hyvin moni ei ole harkinnutkaan matkustamista Afrikkaan. Monille syynä on yksinkertaisesti se, etteivät he tiedä Afrikkaan matkustamisesta oikein mitään, eivätkä siksi ole sitä pahemmin ajatelleetkaan. Afrikka voi tuntua monesta vaikealta ja kaukaiselta kohdemaalta. Ensiksi voidaankin siis kertoa hieman faktaa Afrikkaan matkustamisesta. Samassa kun kerrotaan, miten Afrikkaan pääsee, kerrotaan oma tapamme lähteä reissuun ja otetaan tässä kohtaa Explore Namibia mukaan päivityksiin. Explore Namibiasta voidaan kertoa miten he järjestävät retkiä asiakkailleen ja millainen meille järjestetty safarireittimme tulee kohdemaassa olemaan. Lisäksi voidaan kertoa mitä tällainen Afrikkaan järjestetty safari suunnilleen maksaa, sillä ihmisiä kiinnostaa aina matkustamisen hinnat. Tähän päättyisi ensimmäisen päivän postaukset, jotka tapahtuvat jo kotimaan kamaralla ja mahdollisesti myös välilaskeutumispaikassa.

 

Kaikessa videotuotannossa pitää muistaa, että jaaritella ei voi yhtään. Tämän kaltaisella reissulla, jolla materiaalia voidaan kuvata mielin määrin, on pidettävä muistissa ytimekkyys varsinkin videoissa. Vaikka materiaali olisi mielenkiintoista ja tapahtumarikasta, eivät ihmiset keskimäärin jaksa katsoa sosiaalisessa mediassa kymmeniä videotarinoita päivässä. Suurin osa sosiaalisessa mediassa olevista ihmisistä kuitenkin luultavasti ymmärtää, että esimerkiksi allekirjoittanut postaa Namibian reissulta huomattavasti enemmän, kuin normaalissa arjessa. Kun on kyse kuitenkin näin erilaisesta materiaalista normaaliin sisältöön nähden, on noin 10-15 tarinaa vielä sallittava määrä yhden kuvapostauksen rinnalla päivässä.

 

Koska Instagramin videotarinat ovat suhteellisen lyhyitä, pitää asiat esittää lyhyesti, selkeästi ja kiinnostavasti, jotta kaikki päivän jännittävin ja kiinnostavin materiaali voidaan laittaa esille. Tarinoiden postaamisesta pitää yhteisesti sometiimin kanssa miettiä, halutaanko tarinat julkaista heti kuvauksen yhteydessä vai kootusti vasta illalla. Kummassakin tavassa on puolensa. Kaikista autenttisimman sisällön katsojalle saa, kun postaukset tehdään heti. Tällöin katselija näkee, että aamulla kymmenen aikoihin tapahtunut sisältö on tullut tuohon aikaan julki ja iltaseitsemältä tapahtuneet asiat näkyvät seitsemän aikaan. Tällöin tarinat eivät kuitenkaan ole yhtä ”huoliteltuja” kuin illalla kokonaisuutena laitetut. Jos tarinat tallentaa kameran rullaan päivän aikana ja illalla katselee otettuja videoita kootusti, pysyy postaaja paremmin kärryillä siitä, millaista materiaalia on kuvattu ja mitkä niistä ovat kaikkein parhaimpia. Myös erilaisia kuvatekstejä pystyy paremmin käyttämään hyödyksi tehosteena, kun postausten julkaisuun ottaa enemmän aikaa ja tekee ne kootusti illalla. Katselumääriin, joita luultavasti reissun jälkeen raportoidaan Explore Namibialle, ei ole suurta vaikutusta sillä, onko videot laitettu kaikki samaan aikaan vai jatkuvasti pitkin päivää. Iso osa somen käyttäjistä katsoo aktiivisesti tarinavideoita Instagramista vain muutamia kertoja päivässä.

 

Videotarinoiden postauksessa tulee muistaa, että pelkän videomateriaalin laittaminen ilman tukevaa tekstiä rajaa osan katsojista katseluelämystä. Koska moni katselee nykypäivänä somevideoita esimerkiksi illalla ennen nukkumaan menoa tai jossain muussa tilanteessa päivän aikana, jolloin ääniä ei voi pitää kovalla, on hyvä laittaa videoiden tueksi myös tekstiä. Lyhyt tekstinpätkä, joka tiivistää videolla kerrotun asian myös luettavaan muotoon, on omiaan tukemaan katselijan ymmärrystä asiasta.

 

Kohteeseen lopulta päästyämme on hyvä kertoa, miten seuraavat kaksi viikkoa kokonaisuudessaan etenevät ja mikä safarin osuus on siitä. Safarin reittisuunnitelma voidaan esitellä heti ensimmäisenä päivänä. Lisäksi kohdemaassa voidaan esitellä, millaista matkatavaraa porukalla on mukana ja millaiset on käyttöön saadut ajoneuvot ja niissä kiinni oleva majoitus. Koko safariviikko kuvataan Instagramiin ”My Week” tyyppisesti kunkin päivittämiseen osallistuvan sometilille. Koska kyseessä on kaupallinen yhteistyö, pitää se myös mainita tarinoissa ja kuvien julkaisuissa. Kuitenkaan jokaiseen tarinaan mainintaa ei tarvitse erikseen laittaa, jos sisältöä lisätään paljon. Jos esim. suurin osa päivän videotarinoista liittyvät Explore Namibian järjestämään Safariin, voidaan ensimmäiseen tarinaan kirjoittaa tai kertoa suullisesti, että ”seuraavat tarinat ovat tehty kaupallisessa yhteistyössä Explore Namibian kanssa” ja viimeiseen postaukseen kirjoittaa tai sanoa, että ”tähän päättyy kaupallinen osuus” tms. josta katselija ymmärtää rajanvedon henkilökohtaisten fiilistelypostausten ja kaupallisen materiaalin välillä.

 

Kokonaisuudessaan safarireittiä pitäisi vielä ennen matkaa ehtiä tarkastelemaan alustavasti postausten näkökulmasta. Vaikka sometiimi päättäisi julkaista postauksia yhteisesti illalla, on silti hyvä miettiä kokonaisuutta myös etukäteen, jotta kuvaajien tehtävä helpottuu matkalle. On hyvä miettiä etukäteen mistä paikoista ja tilanteista saadaan mahdollisesti parhaimmat otot ja mitä niihin laitetaan tukimateriaaliksi. Itselleni käy hyvin usein niin henkilökohtaisessa somen päivittämisessä, että sosiaalinen media unohtuu mukavia asioita tehdessä. Namibian reissun suhteen somen päivittämistä ei kuitenkaan voi unohtaa, jotta toimeksiantajalle annettuihin lupauksiin vastataan koko reissun ajalta. Täytyykin hieman etukäteen miettiä, missä paikoissa ja aktiviteeteissa erityisesti halutaan tuottaa videota ja kuvaa, jotta koko safarimatkaa ei tarvitse katsoa kameran linssin läpi. Matkasta nauttimise on oltava mahdollista somen päivittäjille myös ilman puhelinta, jotta työfiilis unohtuu aika-ajoin. Stooreja voidaan ottaa lennosta sen mukaan, mikä tuntuu kussakin hetkessä mielenkiintoiselta. Varsinkin, jos tarinat postataan kootusti, on aina parempi, että materiaalia on vähän liikaa, kuin liian vähän. Kuvapostauksia ei mielellään safarin aikana tehdä yhtä kuvaa päivässä enempää, sillä liiallinen julkaiseminenkin voi karkottaa katselijoita. Julkaistaviin kuviin pitääkin käyttää aikaa ja nähdä vaivaa. Ne pitää ottaa järjestelmäkameralla ja julkaista rauhassa illalla, kun kuvien katselemiselle on ollut aikaa ja voidaan valita päivän paras ja muuhun sisältöön sopivin kuva. Videotarinoiden ydin on tukea kuvajulkaisuja ja myös toisin päin.

 

My week tyyppisiin julkaisuihin voidaan kuvata kaikenlaista erilaista sisältöä, mitä matkan aikana tapahtuu. Sisältöä voi olla yhteiseltä ajomatkalta, majoituksessa oleskelusta, ruuan laitosta tai syömisestä ruokapaikoissa, eläimistä, nähtävyyksistä jne. Kaikkein tärkeintä on, että postauksissa on jokin selkeä jatkumo, eikä postauksia tehdä täysin irrallisina toisistaan. Seuraavaan postaukseen voidaan aina kertoa nopeasti, miten edellisestä paikasta päästiin seuraavaan kuvattavaan kohteeseen.

 

Julkaisujen ja tarinoiden hashtageina käytetään samoja tai saman tapaisia tageja, mitä Explore Namibia käyttää omissa julkaisuissaan. Mitään tarkkaa linjaa heidän tilillään julkaistuissa kuvissa ei tunnu olevan.  Käytettyjä hashtageja ovat ainakin: #explorenamibia #namibia #travel #adventure #selfdrive ja #africa. Kuitenkin eri kuvissa on muitakin vieraskielisiä tageja. Ennen julkaisujen aloitusta on hyvä päättää muutama perus hashtag, joita käytämme läpi matkan ja joiden lisäksi voi mahdollisesti fiiliksen mukaan lisätä vielä jonkin ylimääräisen. Jokaiseen kuvajulkaisuun laitetaan kuitenkin aina ”tag” @explorenamibia, joka vie suoraan heidän Instagram sivuilleen, jotta heidän sivustollensa saadaan mahdollisimman paljon kävijöitä.

 

Tarkoituksena postaamisella on tuoda näkyvyyttä Explore Namibialle somessa, erityisesti Instagramissa. Jotta näkyvyydestä on esitettävissä jotakin dataa matkan jälkeen, on kaikkien postaukseen osallistuvien hyvä muuntaa oma Instagram profiilinsa matkan ajaksi yritysprofiiliksi. Yritysprofiilista voi seurata julkaisujen katselukertoja ja sitä, millaiset ihmiset julkaisuja ovat seuranneet. Se luo kahden viikon ajalta dataa katseluiden kellonajoista ja tarinoita ja julkaisuja katselleista ihmisistä, jota Explore Namibia voi mahdollisesti hyödyntää myös jatkossa. Tietysti lisäarvoa tuo myös se, jos Explore Namibian omille sivuille saadaan lisää seuraajia.

 

Pääasia postauksissa pitää kuitenkin olla se, että niitä ei tarvitse liikaa pakottaa. Iloisuus ja aitous välittyy myös kameran linssin läpi, eikä väkisin hammasta purren tehdystä somen päivityksestä ole arvoa omaan, eikä myöskään toimeksiantajan someen. Tärkeintä on pitää koko reissun ajan hauskaa porukalla ja välittää se myös aika-ajoin hyvällä fiiliksellä ulkopuolisten ihmisten katseltavaksi.

 

 

 

Lähteet: Haastattelu Emmi Kauppinen

Väänänen, J 2015 Kuinka tehdä tavoitteellista markkinointia someviidakossa. Dagmar https://www.dagmar.fi/uutisarkisto/kuinka-tehda-tavoitteellista-markkinointia-some-viidakossa/

Komulainen, P 2018 Sosiaalisen median hyödyt – miksi markkinoida sosiaalisessa mediassa? https://calltoaction.fi/sosiaalinen-media/miksi-ja-miten-markkinoida-sosiaalisessa-mediassa/

Aihetunnisteet:
Kommentoi