Tampere
22 May, Wednesday
5° C

Proakatemian esseepankki

Jotta löytäisimme PromisianKirjoittanut: Salla Nieminen - tiimistä Promisia.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
101 kysymystä ja vastausta Google-markkinoinnista
Poutiainen, R.
Esseen arvioitu lukuaika on 5 minuuttia.

1 JOHDANTO

Olen tällä hetkellä varsin ylpeä tiimistäni. Viime syksynä kävimme pohjalla: teimme typeriä valintoja, emme kuunnelleet toisiamme tai uskoneet toisiimme. Nyt olemme puhuneet, kuunnelleet, pyytäneet anteeksi, puhuneet vielä vähän lisää ja kääntäneet sivua. Olemme pikkuhiljaa löytämässä Promisialle uuden suunnan, ja tuntuu siltä, että pyörät ovat lähteneet pyörimään. Kun tiimi kamppailee pysyäkseen hengissä, on luonnollista, että tiimin hyvinvointi menee kaiken muun edelle, ja vähemmän tärkeänä pidetyt asiat sysätään hetkeksi syrjemmälle. Nyt kun pyörät ovat lähteneet taas pyörimään, edessämme on mielenkiintoinen haaste: miten kerätä taas yhteen ne palaset, jotka hetki sitten sysättiin syrjemmälle?

Viime syksynä Promisia ei tehnyt juurikaan yhteisiä projekteja, joten myös Promisian markkinointi koettiin todella haastavana. Keskityimme markkinoimaan kukin niitä projekteja, joissa olimme mukana, mutta Promisian markkinointi jätettiin lähes täysin huomioimatta. Osa joutui pohtimaan jopa sitä, miten löytäisi motivaatiota siihen, että haluaisi vielä pysyä tiimissä, ja on ihan täysin loogista ja ymmärrettävää, että tällaisessa tilanteessa oman tiimin markkinointi ei ole se asia numero ykkönen. Viime syksyn myyntipäivät oli poikkeus: osallistuimme vahvana tiiminä ja lähdimme voittamaan, eikä liene yllättävää, että myyntipäivillä panostimme myös myytävien tuotteiden markkinointiin. Kun on tiimi, joka tekee, myös markkinointia syntyy luonnostaan!

Nyt kun rankimmasta myrskystä on selviydytty, on aika kääriä hihat ja ryhtyä hommiin! Jo viime syksynä moni oli sitä mieltä, että Promisian omia nettisivuja[1] pitäisi päivittää. Sivuja ei viime keväänä ehditty tekemään aivan loppuun asti, ja syksyllä niiden päivittäminen jäi unholaan, niin kuin moni muukin asia. Nyt kun Promisian nettisivuja vilkaisee, on selvää, että tilanne on hälyttävä. Sivuilla esitellään sellaisia tiimin jäseniä, jotka ovat jo lähteneet osuuskunnastamme, eikä sivuille ole päivitetty viime syksynä mukaan tulleita uusia jäseniä. Sivuilta ei käy ilmi, millaisia projekteja tiimimme on viime syksynä tehnyt – onhan osuuskunnallamme ollut viime lokakuusta lähtien esimerkiksi kivijalkamyymälä Tampereen keskustassa, mikä ei käy ilmi sivuilta lainkaan. Nettisivuilla olevaa blogia ei myöskään ole hyödynnetty enää ensimmäisen kerran jälkeen, vaikka blogi tarjoaisi hyvän mahdollisuuden esimerkiksi blogiesseiden julkaisua varten.

Osuuskuntamme visio-, missio- ja arvokeskustelu on edelleen käynnissä, ja tämä keskustelu poikii meille varmasti selkeät tavoitteet, joita kohti lähdemme rientämään tulevien vuosien aikana. Kun visio, missio ja arvot ovat meillä kirkkaana mielessä, myös Promisian markkinointi on selkeää ja tavoitteellista! Omasta mielestäni markkinoinnin eteen voidaan ja pitää silti tehdä töitä jo nyt. Nettisivuja voidaan ryhtyä kehittämään vaikka heti – se ei tarkoita, että tulevissa keskusteluissa esiin tulleita asioita ei voitaisi ottaa huomioon. Nettisivujen kehittämistyö voidaan aloittaa pohtimalla sitä, millaiset sivuista halutaan ja mitä niiden kehittämisessä tulee ottaa huomioon. Tässä esseessä analysoin Promisian nettisivujen toimivuutta hakukoneoptimoinnin kannalta ja esittelen tämän analyysin pohjalta kehitysidoita, joiden avulla nettisivujen kehitystyö voidaan aloittaa vaikka saman tien.

 

2 HAKUKONEOPTIMOINTI

Poutiaisen (2006, 147) mukaan hakukonemarkkinointi jaetaan kahteen pääluokkaan:

  • hakukoneoptimointi
  • hakusanamainonta

Hakukoneoptimointi on suomennos sanoista search engine optimization, ja siksi siitä käytetään myös lyhennettä SEO (Raittila 2018). Hakukoneoptimoinnilla tarkoitetaan aktiivisia toimenpiteitä, joilla oma sivu saadaan sijoittumaan mahdollisimman korkealle kärkeen hakukoneiden antamissa hakutuloksissa (Poutiainen 2006, 146). Hakusanamainonnalla taas tarkoitetaan maksettua mainontaa, jossa sponsoroituja linkkejä näytetään halutuilla avainsanoilla (Poutiainen 2006, 147). Luettuani hakukoneoptimoinnista, halusin saman tien testata, kuinka korkealle Promisian nettisivut sijoittuvat, jos haen yritystämme suoraan sen nimellä. Tulos oli paras mahdollinen: osuuskuntamme on listauksessa ensimmäisenä! Sivun oikeassa reunassa Google tosin ehdottaa myös uusiseelantilaista Promisia Integrative -yritystä. Muita samannimisiä yrityksiä ei ymmärtääkseni ole edes olemassa.

Poutiaisen (2006, 184) mukaan yrityksen nimellä kertyneet vierailijat eivät kuitenkaan kerro mitään sivujen hakukoneoptimoinnista. Lähes kaikki yritykset löytyvät Googlesta niiden omilla nimillään (Poutiainen 2006, 184). Tärkeää olisikin siis se, että Promisia olisi hakutuloksissa mahdollisimman korkealla silloin, kun hakukenttään kirjoitetaan Promisian tarjoama tuote tai palvelu. Mahdollisimman kärkeen on päästävä, sillä silmänliiketutkimuksissa on osoitettu, että vain kolme ensimmäistä hakutulosta saa kaikkien kävijöiden huomioon ja viimeisiä hakutuloksia noteeraa vain harva (Poutiainen 2006, 57). Tämän voin kyllä helposti allekirjoittaa itsekin: jos hakemani asia ei löydy kolmen ensimmäisen tuloksen joukosta, vaihdan todennäköisesti heti hakusanaa.

 

2.1 Linkit

Kun olin testannut, miten korkealle Promisian nettisivut sijoittuvat hakukoneen listauksessa, oli seuraavaksi tietysti testattava Promisian eniten viime aikoina markkinoimat projektit eli Miela Designroom ja SQUAD Tampere. Miela Designroom:a haettaessa kaksi ensimmäistä hakutulosta ohjaavat Mielan Facebook-sivulle ja kolmas Mielan omille nettisivuille [2]. Haettassa SQUAD Tampere, tapahtuman omat nettisivut [3] ovat ensimmäisenä listauksessa. Molemmissa tapauksissa hakua hankaloittaa kuitenkin se, että voidakseen löytää internetin syövereistä nämä Promisian liiketoiminnat, hakukenttään tulee kirjoittaa koko nimi – pelkkä SQUAD tai Miela ei riitä ohjaamaan hakijaa oikealle sivulle.

Yksi yleisimmistä nettisivujen suunnittelijoiden tekemistä virheistä on Poutiaisen (2006, 186) mukaan se, että sivustolle johtaa vain hyvin vähän linkkejä. Sivuston PageRank mittaa sitä, kuinka paljon muilla sivustoilla on linkkejä omille sivuillesi (Poutiainen 2006, 190). Hyvä PageRank-arvo vaikuttaa siihen, miten sivusto sijoittuu hakutuloksissa, ja oman PageRank-arvon saa selville esimerkiksi lataamalla selaimeen Googlen työkalupalkin (Poutiainen 2006, 190). Tutkimalla asiaa lisää, huomasin, että nykyään PageRank-arvon voi selvittää myös Page Rank Checker -nimiseltä sivustolta [4]. Pasi Andrejeff (2014) terävöittää Ilta-Sanomien artikkelissaan, että uusien suomalaisten yritysten PageRank-arvo on yleensä yksi, ja vain hyvän sisällön tuomalla linkityksellä voi päästä arvoon neljä. Andrejeffin (2014) mukaan suurin osa suomalaisista verkkosivuista joutuu tyytymään arvoon viisi tai kuusi, ja parhaan kympin saavat vain harvat sivut, kuten esimerkiksi Twitter tai Googlen oma sivu. Testatessani Page Rank Checker -sivustoa, jouduin pettymään karvaasti: sekä Promisian, Mielan että SQUAD:n sivut saivat arvon 0, kun taas Facebook sai arvon 9.

Vaikka suomalaiset sivustot pääsevät hädin tuskin arvoon neljä, on sanomattakin selvää, että linkittämällä esimerkiksi Mielan sivut Promisian sivulle ja päinvastoin, molemmat sivut voisivat tukea toisiaan. SQUAD:n sivuilla onkin jo linkki Promisian sivulle, mutta ennen seuraavaa SQUAD-tapahtumaa olisikin syytä päivittää myös Promisian nettisivut, jotta myös sinne voidaan laittaa linkki SQUAD:n sivulle. Poutiainen (2006, 186) huomauttaa, että yleensä linkkien suhteen parhaat tulokset syntyvät johonkin tiettyyn tuotteeseen tai palveluun liittyvällä sanalla. Kun Promisian nettisivuja kehitetään, voisikin olla järkevää rakentaa sivusto niin, että esimerkiksi Tapahtumat-sivun alle sijoitettaisiin erillinen sivu SQUAD-tapahtumalle, ja tältä sivulta mahdollista asiakasta ei ohjattaisi SQUAD:n omalle etusivulle vaan suoraan sivulle, josta voi ostaa lipun tapahtumaan.

 

2.2 Kuvien ja tekstien käyttäminen

Pyrkimys tyylikkäisiin nettisivuihin voi koitua hakukoneoptimoinnin kannalta ongelmaksi, sillä hakukoneoptimointi voi helposti jäädä esimerkiksi sisällöntuotannon tai graafisen suunnittelun jalkoihin (Poutiainen 2006, 178). Hakukone ei nimittäin piittaa siitä, kuinka kallis tai upea sivustosi on, sillä sivustolla täytyy olla yrityksestä tai sen tuotteista ja palveluista kertovia termejä, jotta nykyiset tai tulevat asiakkaat löytävät hauillaan sivuillesi (Poutiainen 2006, 178). Hakukone on kiinnostunut sivustosi tekstisisällöstä, ja linkkien puuttumisen lisäksi toinen yleisimmistä nettisivujen suunnittelijoiden tekemistä virheistä liittyy siihen, että sisältö on esimerkiksi kuvina tai animaatioina (Poutiainen 2006, 186).

Promisian nettisivujen kehitystyössä tuleekin siis kiinnittää huomiota siihen, että osuuskunnan tarjoamista tuotteista ja palveluista kerrotaan myös sanallisesti, eikä pelkästään kuvien avulla. Poutiaisen (2006, 186) mukaan suunnittelijalla saattaa olla myös taipumus laatia sivun pääotsikko kuvaksi, jotta otsikossa voidaan käyttää yrityksen graafisen ohjeistuksen mukaisia kirjaimia. Google ei kuitenkaan osaa lukea tällaista otsikkoa, joten Poutiainen (2006, 186) suositteleekin siksi myös väliotsikoita ja asian pilkkomista kappaleisiin. Koska Promisia on vasta polkunsa alkutaipaleella, mielestäni on tärkeää tehdä nykyisiin ja tuleviin asiakkaisiin vaikutus komeilla nettisivuilla. Kuvat ja videot ovat tärkeitä, koska ne ovat yksi tapa tuoda esille omaa osaamistamme. Hakukoneoptimointi pitäisi kuitenkin ottaa huomioon, joten kuvien ja tekstin välillä pitäisikin löytää sellainen tasapaino, joka palvelee sekä Promisian graafista että teknistä osaamista.

Millaisia sanoja nettisivuilla sitten pitäisi suosia? Poutiainen (2006, 204) vinkkaa, että tärkeintä asettua sellaisen ihmisen asemaan, joka ei tiedä yrityksestäsi mitään. On siis syytä pohtia, mitä asiakas kirjoittaa hakukoneeseen, kun hän haluaa löytää yrittäjille suunnatun tapahtuman. Todennäköisesti hän ei kirjoita ”SQUAD Tampere” vaan ennemmin ”tapahtumat yrittäjille” tai ”verkostoitumistapahtumat Tampere” ja niin edelleen. Kannattaa siis käyttää sanoja, jotka kuvaavat konkreettisesti Promisian palveluja tai tuotteita. Poutiainen (2006, 205) muistuttaa, että jos et tunne asiakkaan tarpeita, häneltä voi aina kysyä! Myös hakukoneoptimoinnissa korostuu siis palvelumuotoilun periaate. Moni voi kertoa hyvinkin mielellään, millaisia sanoja käyttäisi hakiessaan tiettyä tuotetta tai palvelua.

 

3 POHDINTA

Hakukoneoptimointi on mielenkiintoinen ilmiö. Vaikka tässä esseessä raapaistiinkin vain vähän optimoinnin pintaa, uskon että Promisia voi hyötyä jopa näistä perusperiaatteista, kun sen omia tai jonkun tietyn liiketoiminnan nettisivuja ryhdytään kehittämään. Ymmärtämällä linkkien merkityksen ja löytämällä sopivan tasapainon kuvien ja tekstin välillä päästään varmasti jo hyvään alkuun. Kun tämän jälkeen opiskellaan vielä lisää, ja päästään aiheessa vähän syvemmälle, saadaan varmasti aikaan jo hyviä lopputuloksia.

Nyt kirjoittaessani tätä viimeistä lukua, huomaan yllättyneeni siitä, että aiheeksi valikoituikin hakukoneoptimointi. Aihe kattaa vain pienen osan Poutiaisen (2006) teoksesta, enkä kirjaa lainatessani etsinyt erityisesti tietoa juuri optimoinnista. Hämmästyin siitä, kuinka yksinkertaisista asioista hakukoneoptimoinnissa on kyse! Termi kuulostaa vaikeaselkoiselta ja sellaiselta, jonka ymmärtäminen voisi vaatia laajempaakin osaamista koodaamisesta tai tietotekniikasta. Toivonkin, että tämän esseen lukeneet hoksaisivat erityisesti sen, miten arkipäiväisestä asiasta loppujen lopuksi on kyse. Hakukoneoptimoinnin perusteiden ymmärtäminen ei vaadi tutkintoa tietojenkäsittelyn oppiaineesta, ja se on aihealue, johon jokaisen markkinoinnista kiinnostuneen kannattaa paneutua – ainakin jonkin verran. Jo pienetkin teot vievät eteenpäin, joten ei muuta kuin tekemään!

 

LÄHTEET

Andrejeff, P. 2014. Googlen PageRank elää! Mikä on sivustosi luokitus? Luettu 20.2.2019.

https://www.is.fi/digitoday/art-2000001824984.html

Poutiainen, R. 2006. 101 kysymystä ja vastausta Google-markkinoinnista. Hämeenlinna: Talentum.

Raittila, A. 2018. Hakukoneoptimointi lyhyesti. Luettu 20.2.2019.

http://nettibisnes.info/hakukoneoptimointi/

 

[1] https://www.promisia.fi/

[2] https://www.mieladesignroom.fi/

[3] https://squadtampere.fi/

[4] https://www.prchecker.info/check_page_rank.php

 

Kommentit
  • Minna Järvinen

    Siis mitä osaamista sinulta löytyykään! Olet kyllä uskomaton monitaitaja, kun alat perehtymään sinulle uusiin asioihin. 🙂 Tuntuu todella hyvältä. että tiimistä löytyy näin hyvää osaamista ja mielenkiintoa uusiin asioihin!

    24.2.2019
Kommentoi