Tampere
21 May, Tuesday
12° C

Proakatemian esseepankki

Jokaisen yrittäjän unelmapaikkaKirjoittanut: Eeva Haapamäki - tiimistä Value.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Meidän tiimissä yhtenä isona yhteisenä ajatuksena tulee usein esiin uuden luominen. Siis uuden oman liiketoiminnan luominen. Se voisi olla jokin tuote tai palvelu, kunhan se tosiaan olisi jotain omaa ja uutta. Yhteinen käytännön työ uusien innovaatioiden etsimiseen eteen puuttuu, mutta monilla kyllä on jatkuvasti omassa päässään mietintä päällä asian suhteen. Valuen arvona on löytää tulevaisuuden supervoimat ja siihen nähden on helppo ymmärtää kiinnostus uusia innovaatioita kohtaan.

Luin Kim Mauborginen Sinisen meren strategian ja pidin erityisesti kirjassa esitellyistä selkeistä keinoista lähteä toteuttamaan tätä sinisen meren strategiaa. Sinisellä merellä siis tarkoitetaan sellaista markkinatilaa, jossa ei ole kilpailua. Sinisellä merellä toimivat yritykset eivät vertaile toimintaansa muihin ja pyrkivät tekemään kilpailusta merkityksetöntä. Siellä yritysten ei tarvitse kuluttaa energiaansa kilpailun luomiin ylimääräisiin asioihin. Punainen meri on se, missä on paljon kilpailua ja siellä olevat yritykset joutuvat käyttämään resursseja esimerkiksi asemansa puolustukseen.

Sininen meri syntyy, kun yrityksen johto tekee toimenpiteitä eli strategisia siirtoja, jotka synnyttävät merkittävää uusia markkinoita luovaa tarjontaa. Kirjassa esitellyt keinot nojaavat havaintoihin näistä strategisista siirroista, joiden avulla yritykset ovat päässeet uusille sinisille ja kasvu-urille.

Mutta miten näitä toimenpiteitä päästään tekemään. Kirja tarjoaa tähän useamman keinon. Ne kaikki pyörivät sen ympärillä, mitä asiakkaat haluavat. Keinoja ovat usean toimialan tarkastelu, toimialan sisäisten strategisten ryhmien tarkastelu, ostajaryhmien tarkastelu, täydentävien tuotteiden ja palvelujen tarkastelu, toiminnallisuuteen ja tunteisiin perustuvan vetoavuuden tarkastelu sekä eri ajankohtiin ulottuva tarkastelu.

Kaksi ensimmäistä keinoa liittyvät toimialojen tarkasteluun sisäisesti ja ulkoisesti. Sisäisessä tarkastelussa on ideana, että kartoitetaan, mitkä ovat ne vaihtoehdot oman yrityksen tarjoamien palvelujen lisäksi, joita asiakkaat punnitsevat tehdessään ostopäätöstä. Siis esimerkiksi vapaa-ajan viihteellinen toiminta, lähtisikö asiakas elokuviin vai keilaamaan. Yrittäjän kannattaisi miettiä, mikä on näiden kahden vaihtoehdon ratkaiseva ero eli miksi asiakkaat valitsevat jommankumman. Vaihtoehtojen väliin jäävä tila voi tarjota hyviä mahdollisuuksia uusille innovaatioille.

Toimialojen sisäinen tarkastelu liittyy toimialojen sisäisten ryhmien tarkasteluun. Strategiset ryhmät tarkoittavat samalla toimialalla toimivia yrityksiä, joilla on samanlainen strategia. Esimerkiksi meikkimerkitvoidaan jakaa strategisiin ryhmiin, joiden välillä hinta- ja laatuerot ovat huomattavia. Sinistä merta voisi löytyä tarkastelemalla sitä, mitkä ovat ne tekijät, miksi asiakas ostaa kalliimpia merkkejä ja miksi halvempia ja tuoda tähän välille molemmista ryhmistä ammentava tuote. Idea on siis se, että kyseenalaistaa alalla vallitsevat strategiset ryhmät ja luo uuden Voisiko esimerkiksi kalliiden laatumeikkien haluttuja ominaisuuksia tuoda halvempiin meikkeihin ja tinkiä kaikesta muusta?

Eräs keino kohti sinistä merta on ostajaryhmien tarkastelu. Ideana tässä on se, että ostajat eivät välttämättä ole tuotteiden käyttäjiä ja ostopäätöksiin voi liittyä muitakin henkilöitä eli vaikuttajia. Näiden ryhmien tarpeet vaihtelevat ja esimerkiksi käyttäjä arvostaa tuotteessa aivan eri ominaisuuksia kuin ostaja. Sinisille merille on mahdollista päästä, kun kyseenalaistaa ostajat. Siis esimerkiksi siirtämällä huomion ostajista käyttäjiin. Myös markkinointi kannattaa tällöin kohdistaa suoraan käyttäjiin ja jättää alan perinteiset ostajat välistä. Tästä esimerkkinä kirjassa annettiin Canon, joka jossain vaiheessa suuntasi myynnin yritysten ostajien sijaan käyttäjiin ja synnytti pienten pöytäkopiokoneiden alan. Tulee mieleen, että erityisesti juuri tekniikan kehittyessä ja muuttuessa halvemmaksi tätä tapahtuu koko ajan. Kohdeasiakkaita ovat nyt yritykset joilla on varaa ostaa kallista tekniikkaa, mutta tekniikan muuttuessa edullisemmaksi kohdeasiakkaiksi voidaan ajatella tavalliset kuluttajat.

Täydentävien tuotteiden ja palvelujen tarkastelu tarkoittaa sitä, että yrittää miettiä, mikä on se kokonaisratkaisu, jonka asiakkaat haluavat, kun valitsevat tuotteen tai palvelun. Mitä muuta voisi tarjota ennen tuotteen käyttöä, sen aikana tai jälkeen. Ehkä esille nousee jonkin ongelmakohta, johon voisi tarttua.

Toiminnallisuuteen ja tunteisiin perustuva keino päästä sinisille markkinoille on keino, jolla voisi helposti leikkiä kun ajattelee eri toimialoja. Siinä on siis kyse siitä, että ala, jossa on totuttu vetoamaan toiminnallisuuteen, muuttaakin toimintaansa niin, että se vetoaa tunteisiin. Tässä on siis kyse tuotteiden esittämisessä uudessa valossa ja asiakkaiden odotusten muuttamisesta. Jos ajattelee vaikkapa erityyppisiä kampaamoja, niin voi helposti erotella toiminnallisuudella ratsastavat ilman ajanvarausta, kaikki valmiiksi 30min –toimivat kampaamot niistä, joissa korostetaan asiantuntemusta, muodikkuutta, erityisyyttä ja asiakkaan kanssa yhteisymmärrykseen pääsemistä.

Digitalisaatio isona trendinä on mahdollisuus päästä sinisille merille. Trendien seuraaminen onkin yksi kirjassa esitellyistä keinoista, kirjassa esitellään tämä asia eri ajankohtiin ulottuvana tarkasteluna. On hyödyllistä tarkastella omaa liiketoimintaa ja seurata mitä trendejä maailmalla liikkuu ja tehdä päätelmiä, miten mikäkin trendi omaan liiketoimintaan voisi vaikuttaa. Yksi keino on pitää itsensä ajatasalla seuraamalla esimerkiksi Sitran megatrendijulkaisuja ja seuraamalla oman alan edelläkävijöitä.

Kannattaa siis kyseenalaistaa asiakkaiden odotukset, käydä läpi koko tapahtumaketjua siitä kun asiakkaalle syntyy tarve johonkin ja miettiä mitkä kaikki mahdollisdt ostopäätökseen vaikuttavat asiat. On tärkeää seurata rinnakkaisia toimialoja, ei vain oman toimialan tapahtumia. Kilpailusta vapaa sininen meri on jokaisen yrittäjän unelmapaikka.

Aihetunnisteet:
Kommentit
  • elina merviö

    Kannattaa lukea jatkoksi Uusi sinisen meren strategia. Miten hyödynnätte kirjassa olleita työkaluja oman liiketoiminnan kehittämisessä?

    15.3.2018
Kommentoi