Tampere
29 May, Wednesday
22° C

Proakatemian esseepankki

JakamistalousKirjoittanut: Topias Tuomilehto - tiimistä Flyyna.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Jakamistalous

Johdanto

Yrittäjyys on muuttunut todella paljon digitaalisessa aikakaudessa, kun erilaiset ja uudet teknologiat ja alustat ovat mahdollistaneet jakamistalouden kasvun. Tässä esseessä tarkastellaan jakamistaloutta ja sitä, kuinka se on muuttanut liiketoimintamaailmaa. Hyviä esimerkkejä jakamistaloudesta ovat Airbnb ja Uber, mutta se koskee myös monia muita yrityksiä eri toimialoilta.

Uusi liiketoimintamalli?

Jakamistalous tunnetaan myös nimellä alustatalous. Jakamistalous on liiketoimintamalli, jossa yksityishenkilöt ja yritykset voivat jakaa resursseja, kuten asuntoja, kyytejä, taitoja tai omaisuutta, erilaisten digitaalisien alustojen kautta. Jakamistalous yksinkertaisuudessaan perustuu siihen, että monet ihmiset ja yritykset voivat hyödyntää samoja resursseja. Jakamistalous on tuonut esiin monia hyviä etuja ja mahdollisuuksia niin yrityksille kuin myös yksityishenkilöille.

Yrittäjyys ja jakamistalous ovat tiiviisti kytköksissä monin tavoin:

 

Yrittäjyys uusissa muodoissa: Jakamistalous on mahdollistanut yrittäjille pääsyn uusiin mahdollisuuksiin ansaita ja kehittää liiketoimintaansa. Esimerkiksi Airbnb-majoituksen tarjoajat voivat toimia yrittäjinä vuokraamalla omia asuntojaan tai huoneitaan matkailijoille.

Alustojen rooli: Jakamistalous on riippuvainen digitaalisista alustoista, kuten Airbnb ja Uber. Yrittäjät ja yksityishenkilöt voivat hyödyntää näitä alustoja tehokkaasti. Yrittäjä saa myös monia markkinointi etuja tavoittaakseen asiakkaansa ja tarjotakseen palveluitaan.

 

Airbnb ja Uber jakamistalouden esimerkkeinä

Airbnb ja Uber ovat kaksi hyvää esimerkkiä jakamistaloudesta. Esimerkiksi Airbnb mahdollistaa majoituksen ja yöpaikan tarjoamisen ja varaamisen, ja Uber taas tarjoaa kyytipalveluitansa kuljettajille. Näiden yritysten menestys on perustuu alustojen luomaan mahdollisuuteen, mutta ne ovat myös kohdanneet monia erilaisia sääntelyyn ja kilpailuun liittyviä haasteita.

Airbnb ja Uber tekevät myös yhteistyötä yrittäjien kanssa. Esimerkiksi Airbnb on mahdollistaa monille tulojen hankkimisen majoitustilojensa vuokraamisella. Uber on puolestaan antanut kuljettajille mahdollisuuden työskennellä joustavasti ja tarjota kyytipalveluita omalla autollaan.

Jakamistalouden mahdollisuudet ja haasteet

Vaikka jakamistalous tarjoaa monia etuja ja mahdollisuuksia, se on luonut myös paljon kritiikkiä. Siihen liittyy paljon verotuskysymyksiä, vastuunjakamista ja työntekijöiden oikeuksiin liittyviä kysymyksiä. Monissa maissa on käyty keskustelua siitä, kuinka jakamistaloutta tulisi säännellä, jotta varmistetaan reilu kilpailu ja turvallisuus.

Jakamistalous tarjoaa monia mahdollisuuksia, mutta ne liittyvät myös erilaisiin haasteisiin. Mahdollisuudet liittyvät uusiin tulonlähteisiin, joustavuuteen ja monipuolisuuteen. Haasteisiin kuuluvat kilpailu, sääntely ja työntekijöiden oikeudet.

Esimerkiksi monien hotellejen suurin kilpailija on Airbnb ja ovat joutuneet kilpailemaan etsimään tapoja erottua jakamistaloudesta.

Johtopäätös

 

Jakamistalous on luonut merkittävän muutoksen liiketoimintamaailmassa ja kulutuskäyttäytymisessä. Jakamistalous tarjoaa uusia mahdollisuuksia yrittäjille ansaita tuloja ja jakaa resursseja. Jakamistalous on myös tuonut esiin uusia haasteita. Tulevaisuudessa jakamistalous todennäköisesti laajentuu uusille toimialoille. Se voi myös muuttaa ihmisten suhtautumista omistamiseen ja jakamiseen. Jakamistalous tarjoaa mahdollisuuden luoda kestävämpi ja tehokkaampi talous, joka hyödyttää niin yksityisihmisiä, yhteiskuntaa ja ympäristöä.

 

Lähdeluettelo:

What Is the Sharing Economy?” The Balance Money. https://www.thebalancemoney.com/what-is-the-sharing-economy-5188892]

“Mikä ihmeen jakamistalous?” XAMK Next. Kirjoittaja: Ronja Pölkki. https://next.xamk.fi/ammattitaidolla/mika-ihmeen-jakamistalous/

Kommentoi