Tampere
24 Jun, Monday
16° C

Proakatemian esseepankki

Itsensä johtaminenKirjoittanut: Julius Honkanen - tiimistä Saawa.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Useampi lähde
Useampi lähde
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Meillä oli paja 7.10.2021 aiheesta itsensä johtaminen ja pajaan tuli vieraileva puhuja, hyvinvointivalmentaja Hanna Tuominen. Paja oli mielenkiintoinen ja siitä jäi käteen monia uusia näkökulmia itsensä johtamiseen ja motivaation löytämiseen. Hannan vetämä setti oli hyvä ja se herätti paljon keskustelua tiimissämme. Halusin kirjoittaa tästä aiheesta esseen, koska olen pohtinut itsensä johtamista melko paljon tuon kyseisen pajan jälkeen. Esseessä pohdin mitä itsensä johtaminen oikeastaan on, mikä on oma suhtautumiseni aiheeseen ja kuinka itsensä johtamisessa päästään alkuun.

Itsensä johtaminen on tällä hetkellä nouseva trendi ja halusin tämän esseen kautta purkaa asioita, joita olen jo oppinut.

 

Mitä on itsensä johtaminen?

Itsensä johtaminen on ennen kaikkea itsensä tuntemista. Jotta ihminen voi johtaa itseään hänen täytyy tuntea itsensä ja tietää mitä elämältään haluaa. Hyvä itsensä johtaja kykenee tekemään tämän pohjalta valintoja elämässään, jotka ohjaavat häntä tavoitteitaan kohti. Itsensä johtaminen on kyky suunnitella elämästä oman näköistä ja tämä luo tunteen siitä, että kontrolloit itse omaa elämääsi. Itsensä johtaminen on tärkeä osa hyvinvointia ja se vaikuttaa kaikilla elämän eri osa-alueilla.

Laura Suoreijus on jaotellut Iloitse -blogissaan 2021 mielestäni itsensä johtamisen teemat hyvin:

  • Arvot (merkityksellisyyden tunne)
  • Tavoitteet (Keskitytään oikeisiin asioihin, ajanhallinta, tavat)
  • Reflektointi (Käsitellään tapahtuneita asioita ja tekoja, mietitään miten onnistuttiin, mitä voisi tehdä toisin)
  • Itsetuntemus (Ymmärretään monipuolisesti syy- seuraussuhteita sekä omaa ajattelua ja mihin se vaikuttaa.)
  • Itsensä johtaminen on kasvun mahdollistavaa.

Monesti ihmisellä on elämässään asioita, joita haluaisimme muuttaa tai joista haluaisimme saada paremman kontrollin. Tyypillisesti tällaisiin asioihin haetaan tietoa ja opimme kuinka muutoksen voi tehdä tieto tasolla. Harva kuitenkaan vie oppejaan käytännön tasolle. Itsensä johtamisen taito on avain siihen, kuinka sovellat oppimaasi myös käytännössä.

 

Kuinka aloitan?

Uuden oppiminen on aina hankalaa aiheesta riippumatta, mutta harjoitus tekee mestarin. Kaikki lähtee liikkeelle siitä, että tutustut itseesi. Ymmärrät itseäsi, omia ajatuksiasi, arvojasi, tunteitasi ja käyttäytymistäsi. Tiedostat vahvuutesi ja heikkoutesi, sekä osaat ottaa vastuun omista tekemisistäsi. Ymmärrät tunteidesi ja käytöksesi syy- seuraussuhteita. Paras tapa oppia tuntemaan itsensä, on oman pään sisäinen dialogi itsensä kanssa. Kyseenalaista ajattelutapaasi ja tunteitasi. Kysy itseltäsi miksi ajattelen näin tai miksi haluan edetä juuri tähän suuntaan.

Seuraavaksi kannattaa miettiä mitä haluat elämältäsi ja tavoitteita, joita haluat saavuttaa. Kannattaa aluksi tehdä pieniä muutoksia kuten esimerkiksi unirytmin korjaaminen, ruokailutottumukset ja liikunta, jotka vaikuttavat suureen kokonaisuuteen. Tällaisilla pienillä elämäntapa muutoksilla on helpompi harjoitella valintojen tekemistä, pitkäjänteisyyttä ja määrätietoisuutta. Kaikki pienetkin muutokset ohjaavat sinua kohti päätavoitettasi, joka voi olla esimerkiksi paikka NHL joukkueessa. Tavoitteita voi olla useampia erilaisia. Tavoitteista on hyvä laatia suunnitelma tai tavoite kartta, jonka avulla saavutat tavoitteesi. Suuremmat tavoitteet on hyvä pilkkoa pienempiin välitavoitteisiin ja suotavaa olisi myös pohtia aikaikkunaa missä ajassa mitäkin tulisi olla tehtynä. Mitä pienempiin osiin tavoitteet pilkotaan, sitä helpompi suunnitelmaa on noudattaa. (Tuominen, 2021.)

Tavoitteet on hyvä laatia esimerkiksi SMART-tekniikkaa hyväksi käyttäen. SMART tulee englannin kielen sanoista:

S = Specific                   (Yksilöllinen, määritelty)

M = Measurable             (Mitattavissa)

A = Achievable               (Saavutettavissa)

R = Realistic/relevant     (Realistinen, merkityksellinen)

T = Timed                      (Mahdollinen aikatauluttaa)

(Sukula& Vainiemi. Kela. Gas-menetelmä. Käsikirja, versio 4.)

SMART-tekniikalla asetetusta tavoitteesta tulee yksityiskohtaisempi kuin hatusta tempaistusta tavoitteesta. On myös todettu, että mitä tarkemmin tavoite on perusteltu ja mitä yksityiskohtaisempi tavoite on, sitä suuremmalla todennäköisyydellä tavoite myös toteutuu. SMART-tekniikkaa hyväksi käyttäen sinulle saattaa aueta täysin uusi käsitys siitä, miten sinun kannattaisi lähteä etenemään tavoitettasi kohti. Tavoitteesi tulee olla spesifi, yksiselitteinen ja huolellisesti muotoiltu. Sinun tulee tietää tarkkaa mitä haluat saavuttaa, sillä huonosti muotoiltu tavoite on vaikeasti saavutettavissa.

 

Rutiinit osaksi itsensä johtamista

Kun olet asettanut itsellesi tavoitteet, oli ne sitten isoja tai pieniä, ja olet laatinut suunnitelman tavoitteidesi saavuttamiseksi, seuraa ehkä se vaikein osuus eli suunnitelman toteuttaminen. Kun lähdet toteuttamaan suunnitelmaasi, toiminnastasi olisi hyvä tehdä rutiinin omaista. Rutiinien luominen itsessään vaatii jo paljon työtä ja päättäväisyyttä. Se on osa itsensä johtamista. Rutiinit ovat tapa hallita arkea ja ne tekevät elämästä helpompaa.

Rutiinien noudattaminen vaatii itsensä johtamista, mutta toisaalta myös itsensä johtaminen vaatii rutiineja. Jos haluat oppia paremmaksi itsesi johtajaksi, täytyy rutiinin omaisesti tehdä toistoja, jotta voit kehittää itseäsi. Riippuen kuitenkin tavoitteistasi. Menestyneiden ihmisten vahvuus löytyy usein rutiineista ja heidän toimintatavoistaan. Tärkeintä rutiineissa on niiden toisto, kun jotain tekemistä toistetaan tarpeeksi monta kertaa, se muuttuu tavaksi. Tällä tavoin voit saavuttaa elämässäsi merkittäviä virstanpylväitä. Säännölliset rutiinit tukevat tavoitteiden onnistumista.

Järjestä itsellesi ympäristö, joka luo positiivisia vaikutteita rutiinien muovaamiseen. Hanki kalenteri, johon aikataulutat päivääsi. Eikös se niin mene, että hyvin suunniteltu on jo puoliksi tehty. Laita itsellesi muistilappuja paikkoihin, joista varmasti näet ne. Käytä hyväksesi erilaisia puhelimen sovelluksia tai herätystä. Usein toimimme helposti ärsykkeiden mukaan ja siksi on tärkeää luoda ympärillemme positiivisia ärsykkeitä. Pidä myös mielessäsi syy, jonka vuoksi haluat saavuttaa tavoitteesi. Älä luovuta, vaikka välillä rutiinit tuntuisivatkin pakkopullalta. Ole päämäärätietoinen itsesi johtaja. (Mattila 2021.)

 

Pohdintaa

Itsensä johtaminen on tullut minulle päivä päivältä tutummaksi, mutta koen silti olevani vielä melko huono itseni johtaja. Pyrin hyviin elämäntapoihin ja rutiineihin, mutta olen itseäni kohtaan melko lepsu. Olen kuitenkin utelias hankkimaan uutta tietoa ja kehittämään itseäni, mutta en ole vienyt asioita käytäntöön. Sisäisen motivaation löytäminen on ollut minulle haastavaa ja sen löytäminen taitaa olla minun seuraava steppini. Olen viime aikoina kuitenkin opetellut tuntemaan itseäni paremmin ja koen kehittyneeni siinä asiassa todella paljon. Uskon, että se näkyy myös minusta jollakin tapaa ulospäin.

Olen kyseenalaistanut minun kiinnostuksen kohteitani kuultuani Tony Robbinsin viisaat sanat ’’People are not lazy. They simply have impotent goals – that is, goals that do not inspire them.’’ Olen aina pitänyt itseäni laiskana aloittajana, mutta olenko sittenkin vain kiinnostunut vääristä asioista? En koe löytäneeni vielä omaa intohimoani, sitä, joka sytyttäisi minut, vaikka olen aiemmin niin luullut. Nämä asiat ovat mietityttäneet minua paljon viime aikoina. On siis vaikea johtaa itseäni mihinkään suuntaan, kun en tiedä mitä haluan. Mutta sen minä tiedän, että olen kehittynyt ajattelijana sekä ihmisenä ja tunnen olevani menossa oikeaan suuntaan.

 

Lähteet

Tuominen H. 2021. Tanssinopettaja ja hyvinvoinnin valmentaja. Saawa Osk. Tampere 7.10.2021.

Mattila T. 2021. Kuinka luoda uusia rutiineja. Luettu 20.10.2021.

https://www.aallto.com/post/kuinka-luoda-uusia-rutiineja

Poutala M. 2019. Itsensä johtaminen. Katsottu 9.9.2021.

https://www.youtube.com/watch?v=2tq6hM0EwE0

Sukula& Vainiemi. Kela. Gas-menetelmä. Käsikirja, versio 4. Luettu 20.10.2021.

https://www.satasairaala.fi/sites/default/files/2019-04/Tavoitteen%20asettaminen%20Smart.pdf

Suoreijus L. 2021. Mitä on itsensä johtaminen ja miksi olisi hyvä osata johtaa itseään. Luettu 19.10.2021.

https://www.iloitse.fi/mita-itsensa-johtaminen-ja-miksi-itsensa-johtaminen-olisi-hyva-osata/

Kommentoi