Tampere
30 May, Thursday
19° C

Proakatemian esseepankki

Intuitio päätöksenteossaKirjoittanut: Oskari Avotie - tiimistä Value.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
The Intuitive Executive: Understanding and Applying ‘Gut Feel’ in Decision-Making
Eugene Sadler-Smith
Erella Shefy
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Intuitio ja sen hyödyntäminen organisaatiossa

 

Intuitio on meille kaikille tuttu asia. Me kaikki käytämme sitä automaattisesti päivittäin. Intuitiolle ei ole tarkkaa määritystä mutta artikkelin mukaan intuition paneutuneet arvostetut ja tunnetut tutkijat Daniel Kahnemann ja Amos Tversky määrittelevät intuition näin: ”intuitive judgments as those that are arrived at by an informal and unstructured mode of reasoning without the use of analytical methods or deliberative calculation” (Sadler-Smith & Shefy 81). Eli yksinkertaistettuna ja suomennettuna määritelmä perustuu siihen, että intuitioon ei ole käytetty ollenkaan ajatustyötä. Artikkelissa kerrotaan myös eräästä tutkimuksesta, jossa kysyttiin miten ihmiset itse käsittävät intuition. He luonnehtivat sitä luontaiseksi havainnoksi, selittämättömäksi ymmärrykseksi, tunteeksi joka tulee sisältä, itegraatio aiemmista kokemuksista ja kerätyistä tiedoista (Sadler-Smith & Shefy 81).

Intuitiota ei pitä sekoittaa vaistoon tai oivallukseen. Oivalluksessa pystyt kertomaan, kuinka pääsit loppupäätelmään loogisesti, intuitio ei synny logiikan tuotoksena. Vaisto puolestaan evoluution kehityksen ansiosta on meille luontaista. Kun ihminen toimii vaiston varassa esim. väistöliikettä tehdessä, se ei ole intuitiota.

Nykypäivänä organisaatioille on erittäin tärkeä perustaa päätökset tietoon. Artikkelissa puhuttiin juurikin siitä kuinka rationaalinen päätöksenteko on erinomainen tapa tehdä päätöksiä, mutta yksin ei paras vaihtoehto. Nimeltä mainitsemattoman yrityksen toimitusjohtaja sanoin artikkelissa näin ” Ignoring them [intuitions] has led to some bad decisions. . .you have to learn to trust your intuition. Otherwise, at the point when you’ve gathered enough data to be 99.99 per cent certain that the decision you’re about to make is the correct one, that decision has become obsolete. (Sadler-Smith & Shefy 77). Eli jos varmistaa päätöstä liikaa datalla ja koittaa perustella liikaa jokaista päätöstä, ns. markkinoiden juna menee nopeasti ohitse. Sitä paitsi, artikkelissa myös nostetaan hyvä pointti tiedolla johtamisesta, sillä mitä enemmän dataa kerää myös uusia riskejä ja epävarmuus tekijöitä nousee sen myöstä esille. Täysin 100% varmaa päätöstä bisneksessä siis tuskin onkaan olemassa.

Intuitiivinen organisaatio

Artikkelista nostan esille 7 ehdotelmaa, jotka parantaisivat organisaatiota intuitiivisempaa suuntaan.

  1. Avaa komero!

Koska intuitio on automaattinen ja tahdonvastainen tunne, hyvä ja avoin kulttuuri helpottaa intuitioiden syntymistä

  1. Älä sekoita ”I” kirjainta keskenään (instinct, insight)

Tästä jo aiemmin mainittiin, mutta muista tunnistaa intuitio vaistosta ja oivalluksesta. Tunnistettuasi sen, voit jalostaa intuitiota mm. tiedolla.

  1. Hyvä palaute

Kokemuksista oppinen on suuri osa intuitiota. Palautteella, ja varsinkin huonolla palautteella voit tuhota kokemuksesta syntyneen opin. Palautteen tarkoituksena on kasvattaa koettua ja rakentaa sen päälle niin hyvin kuin huonojen suoritusten jälkeenkin.

  1. Seuraa millainen on intuitiodesi keskiverto osumistarkkuus

Seuraamalla intuitioidesi tuloksia saat tietoa siitä, kuinka tarkka intuitiosi on ja opi näistä oivalluksista. Intuitio ei ole luotettava päätöksentekotapa, sillä puoluellisuuden poissulkeminen on vaikeaa.

  1. Käytä mielikuvitusta

Mielikuvitus on hyvä tapa lisätä intuitiosta saatua ajatusta. Esimerkiksi keksit hyvän idean ja käyttämällä mielikuvitusta voit jo visualisoida mielessäsi idean ja kehittää sitä. Mielikuvitus ei takaa sitä, että idea olisi konkreettisesti tehtävissä, mutta se lisää intuition mahdollisuuksia.

  1. Ole kriittinen

Koska intuitiot tulevat aina sinusta itsestäsi, jokainen intuitio on siis puolueellinen. Joten muista haastaa intuitiotasi. Haastaminen voi tuoda intuition heikkouksia esille ja lopulta johtaa parempaan ratkaisuun.

  1. Tunnista intuitiosi

Tunnista itsestäsi, miltä tuntuu olla innovatiivinen ja milloin intuitiot sinulle iskevät, milloin ajatuksesi pääsevät valloilleen. Pyri tähän samaan mielentilaan välttääksesi rationaalisten ajatusten tuloa.

 

Rationaalinen mieli ja intuitiot täydentävät toisiaa. Organisaatioiden parhaan päätöksenteon tekemiseksi tarvitaan molempia malleja. Mutta tästä sitten enemmän opinnäytetyössäni.

 

Kommentoi