Tampere
19 May, Sunday
24° C

Proakatemian esseepankki

Introverttien vallankumousKirjoittanut: Esseepankin arkisto - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Blogiessee: https://ajatuksiaopiskelusta0.blogspot.fi/2017/09/introverttien-vallankumous.html

 

Introverttius ja ekstoverttius eivät näy ulospäin sosiaalisissa tilanteissa vaikka tästä usein puhutaan koska kulttuuri opettaa meidät käyttäytymään tietyllä tavalla. Pienestä pitäen meidät on totutettu tietynlaiseen käytösmalliin kotona ja kodin ulkpuolella. Kodin ulkopuolella ”julkiminä” on selviytymiskikka ekstroverttiyttä ihannoivassa ulkomaailmassa. Sosiaaliset tilanteet eivät juuri kiehdo introverttiä mutta ekstrovertti saa näistä voimaa ja energiaa. Sosiaalisuus ja sosiaalinen kompetenssi ovat kuitenkin kaksi asiaa jotka usein sekotetaan keskenään. Sosiaalisuus tarkoittaa nimenomaan muiden ihmisten tarvitsemista kun taas sosiaalinen kompetenssi on puhumisen-ja kuuntelemisen taito. Vaikka ekstrovertti kerää kontakteja ympärilleen voi puutteita olla siinä, koska puhua ja koska kuunnella. Introverteillä tämä yleensä on Jonkmanin mukaan ”itsestäänselvyys”. Ketää meistä ei voi luokitella vain toiseen kategoriaan – jokaisesta löytyy molempia piirteitä. Kun mietit, kumpaan luokkaan sinä itse kuulut voit miettiä missä sinä haluaisit viettää loman? Ystävien kanssa ulkomailla vai kenties yksin metsässä samoillen?

 

Linus Jonkman kertoo kirjassaan että ekstroverttiys on jäämässä historiaan ja vaikenemisen kulta-ajat ovat tuloillaan. Ruotsin omalla mol.fi-sivustolla julkaistaan joka vuosi lista työntekijän omainaisuuksista ja persoonallisuuden alueista jotka ovat halutuimpia työmarkkinoilla. Kärkisijoille ovat nousseet tyypilliset introvertin luonteenpiirteet: yksityiskohdat huomioonottava sekä analyyttinen. Automaation sekä robotiikan yleistyessä työntekijöiden ominaisuudet huomioidaan aivan eri tasolla kuin aikaisemmin. Palvelun tasoa tarkkaillaan ja ylvertainen asiakaskokemus on asia jota yritykset tavoittelevat kynsin-hampain. Suomi on valittu yhdeksi maailman introverteimmäksi maaksi joten introverttiys on luonnollinen luonteenpiirre suomalaisille. Länsimaissa edelleen verbaalisesti lahjakkain sekä eniten äänessä oleva saa mainetta ja kunniaa kun taas idän maissa arvostetaan maltillisuutta sekä paneutumista asioihin. Jonkman kertoo että maailmaa muuttuu ja eniten itseään esille tuova ei tulevaisuudessa ehkä saakkaan aina tahtoaan läpi ja hiljaiset puurtajat tullaan palkitsemaan.

 

Kirjassa luetellaan intro-ja ekstroverteille ominaisia piirteitä ja vinkkejä miten erilaiset ihmiset voivat työskennellä paremmin yhteen.

Introvertti:
keskittynyt
kärsivällinen
työskentelee huonommin paineessa
taitava kuuntelija
analysoiva
itsenäisestä työstä pitävä

Ekstrovertti:
vaikutusvaltainen
optimistinen
sosiaalinen
toiminnanhakuinen
sietää painetta
nopea reagoimaan
yleensä verbaalisesti lahjakasErilaiset persoonat ja ominaisuudet tulevat esille Proakatemialla diaogin aikana sekä projekteissa. Dialogin aikana ekstrovertit ovat äänessä kun taas introvertit saattavat olla hiljaa kokonaiset neljä tuntia. Ekstroverttien olisi tärkeää kuunnella ja oppia olemaan hiljaa. Myös mielipiteiden muotoilu ”ystävällisempään” muotoon voi auttaa introverttejä ilmaisemaan itseään paremmin. Aina suorana totuuden torvena oleminen ei edistä keskutelua vaan saattaa pahimmassa tapauksessa stopata sen tai kääntämään keskustelun suunnan. Ekstrovertit harvoin osaavat eläytyä introvertin asemaan ja tästä voi syntyä konflikteja. Introvertit voidaan kokea myös ”puhumattomuuden” vuoksi ylimielisiksi ja tämä on myös yksi lisäsyy mikä voi aiheuttaa kitkaan näiden persoonallisuustyyppien välille. Introvertit tekevät annetut työtehtävät huolella loppuun mutta oma-aloitteisuuden taso ei heillä ole kaikista korken. Introverttinä olo isossa porukassa on energiaa vievää ja ”spontaaniin puheenvuoroon tarvitsee kolmen viikon suunnittelun”. Jotta tiimi voi toimia, tarvitaan siihen kuitenkin molempia tyyppejä joilla löytyy luotto sekä halu puhaltaa yhteen hiileen.

 

Introverttien hiljainen vallakumous avasi itseironisesti oven introverttiyteen ekstrovertin silmin. Eri persoonallisuustyyppien ymmärtäminen on avainasemassa tulevaisuuden johtajuudessa. Donald Trumpin sijaan kentien näemme enemmän Stevan Löfvenin kaltaisia vaikuttajia. Erilaiset työskentelytavat, heikkouksien ja vahvuuksien huomioiminen sekä niiden hyväksyminen auttavat niin yksilöä kuin myös tiimiä vetämään yhtä köyttä. Mielestäni kahtia jako intro-tai ekstrovertiksi ei ole aivan näin yksiselitteinen joten voisiko kahtiajaon tehdä esimerkiksi hiustenvärin tai silmien värin perusteella? Vastakohdat täydentävät toisiaan ja toimivat parhaiten yhteen joten miksi tätä ei voitaisi kokeilla?

Kommentit
Kommentoi