Tampere
28 May, Tuesday
19° C

Proakatemian esseepankki

Introvertin näkymätön maailmaKirjoittanut: Teresa Ikonen - tiimistä Hurma.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Introvertit - työpaikan hiljainen vallankumous
Linus Jonkman
Esseen arvioitu lukuaika on 5 minuuttia.

”Introvertin maailma on pieni, koska hän on kiinnostunut vain itsestään.” Ei. Ei todellakaan näin. Introvertit jaksavat ihmetyttää nykyajan ekstroverttejä ihannoivassa maailmassa. On paljon ennakkoluuloja ja vääriä oletuksia introverttejä kohtaan. Introvertit – Työpaikan hiljainen vallankumous, oli mielenkiintoinen äänikirja introverttien maailmasta. Pystyin samaistumaan suurimpaan osaan introverttien piirteistä, ja olenkin jo jonkun aikaa tiedostanut olevani introvertti.

Introvertit ja ekstrovertit ovat erilaisia persoonallisuustyyppejä. Näiden lisäksi on olemassa myös ambiverttejä, jotka kokevat omaavansa tasaisen määrän ominaisuuksia molemmista ääripäistä. Mutta keskitytäänpä hetki introverttien ja ekstroverttien eroavaisuuksiin.

 

Persoonallisuustyyppien ominaispiirteet

Introverteille ominaisia piirteitä ovat esimerkiksi se, että ystävyyssuhteita on vähän, mutta ne ovat sitäkin syvempiä, keskipisteeksi joutuminen tuntuu kiusalliselta, ja uusiin ihmisiin tutustuminen uuvuttaa. Riitatilanteet, konfliktit ja toisen ihmisen äänen korotus syövät introvertin voimia. Introvertit tuntevat helposti sosiaalisissa tilanteissa itsensä ulkopuoliseksi, mutta tämä ei tarkoita sitä, että introvertit eivät tykkäisi keskustella. Päinvastoin, introvertit rakastavat keskusteluja, mutta he haluavat päästä pintaa syvemmälle. Tästä syystä he nauttivatkin enemmän juhlien etkoista kuin jatkoista, sillä jatkoilla porukka hajaantuu ja ympärillä on paljon tuntemattomia ihmisiä ja melua. Vastoin yleisiä oletuksia, introvertit ovat yhtä sosiaalisia kuin ekstrovertit, siihen asti, kunnes akut tyhjenevät. Sosiaaliset tilanteet tyhjentävät akkuja. Introvertit keskittyvät tutkailemaan ympäristöä ja ihmisiä, ja he ovatkin taitavia tunnistamaan sanattomia eleitä. Introvertit ovat enemmänkin havainnoijia kuin osallistujia. Äänikirjassa sanottiinkin, että jokaisen introvertin sisällä asuu pieni psykologi ja introvertin valttikortti on tunneäly. Introvertit palautuvat viettämällä aikaa itsekseen. Vaikka he ovatkin usein yksin, he ovat harvoin yksinäisiä. Introvertin suuri lahja onkin osata nauttia omasta seurastaan. Introvertit eivät tarvitse suuria asioita kokeakseen tyytyväisyyttä, ja heidän onkin melko helppo olla tyytyväisiä. Introverttien on vaikeampi sopeutua muutoksiin, ja esimerkiksi yllätysvieraat ovat introverttien pahin painajainen. He haluavat henkisesti valmistautua sosiaaliseen tilanteeseen, ja yllätysvieraat eivät vain sovi siihen kaavaan. Ekstroverteille taas yllätysvieraat ovat oikein iloinen yllätys, sillä mikäs sen parempaa on, kuin muiden ihmisten seura.

Ekstroverteille ominaisia piirteitä ovat halu olla juhlien keskipisteenä, utelias asenne vieraita kohtaan, ja kyky työskennellä keskittyneesti myös melussa. Puoli tuntia tuntuu ekstroverteille kolmelta vartilta, kun taas introvertit kadottavat helposti ajantajun ja aika tuntuu kuluvan nopeasti. Ekstrovertit ovat elämänarkkareita, innostuneita uuden edessä. He haluavat kokea mahdollisimman paljon, ja ilmaisevat innostuksensa asioihin erittäin eläytyvästi ja innokkaasti. Ekstrovertit viettävät mieluusti aikaansa muiden ihmisten ympäröimänä ja saavat siitä energiaa, ja kyllästyvät helposti omassa seurassaan. Ekstrovertti pitää introverttia pohdiskelevana pessimistinä, ja jos ekstrovertti on parisuhteessa introvertin henkilön kanssa, hänen on usein hankala ymmärtää toisen tarvetta viettää niin paljon aikaa yksinään. Se voi tuntua ekstrovertistä itsekkäältä ja tympeältä. Introverttien luonnostaan pessimistinen luonne onkin heidän vahvuutensa vastoinkäymisten sattuessa, sillä he ovat itse pahimpia arvostelijoitaan. Tästä syystä introvertit kestävät vastoinkäymisiä paremmin kuin ekstrovertit.

Keskeistä näiden persoonallisuustyyppien eroissa on se, mistä saa energiaa, eli miten saa akut ladattua. Saako energiaa yksinään olosta, omassa rauhassa ajattelemisesta, vai keskustellessaan muiden ihmisten kanssa. Palautuakseen introvertit tarvitsevat yksityisyyttä ja ekstrovertit seuraa. On myös oleellista pohtia, mitä tekee silloin kuin ei tarvitse tehdä mitään. Aidon introvertin tunnistaa siitä, että tällaisissa tilanteissa hän viettää paljon aikaa itsekseen.

Ihmiset ovat kuitenkin paljon muutakin, kuin introverttejä, ekstroverttejä tai ambiverttejä. Jokainen ominaispiirre ei päde kaikkiin. Ekstrovertillä voi olla esimerkiksi vaikeuksia keskittyä melussa, tai introvertti voi rakastaa huomion keskipisteenä olemista.

 

Eroavaisuuksien näkyminen työelämässä

Eri persoonallisuustyypeillä on paljon erilaisia vahvuuksia ja heikkouksia työelämään liittyen. Tiimityössä tahtonsa saa yleensä läpi ekstrovertit, sillä heille on luontaista toistaa omaa mielipidettään uudestaan ja uudestaan, ja introvertit yleensä sanovat ajatuksensa tekemättä niistä sen suurempaa numeroa. Ekstroverttien päätöksenteko on nopeaa ja dominoivaa, sillä heidän käytöksensä ja puheensa vaikuttaa helposti muihin ihmisiin. Pinnallinen ajattelu on nopeampaa ekstroverteillä, ja siksi he usein tekevätkin nopean aloitteen. Syvällinen ajattelu on nopeampaa introverteilla, sillä he ajattelevat laajoja kokonaisuuksia ja pääsevät näin aiheeseen nopeasti pintaa syvemmälle.

Introverttien taipumus pohdintaan onkin ongelmanratkaisussa suuri vahvuus, sillä he miettivät asiaa monelta kantilta eivätkä valitse ensimmäistä ratkaisua, joka mieleen juolahtaa. Stressaavassa tilanteessa persoonallisuustyyppien ero näkyy selkeästi, sillä ekstrovertti ryhtyy saman tien toimiin, kun taas introvertti sulkeutuu itseensä ja ajattelee vaihtoehtoja, jotka voisivat ratkaista ongelman pelkän toiminnan sijaan. Kuitenkin stressin kasvaessa liian suureksi introverttien päät menevät sekaisin, kun taas ekstrovertit saavat vain lisää puhtia ja innostusta stressistä.

Introverttiydellä ja luovuudella on vahva yhteys. Uppoutuminen on keskeistä introverttien toiminnassa, eivätkä he kyllästy helposti. Äärimmäinen keskittyminen, syvällinen paneutuminen ja kyky yksityiskohdille voivatkin auttaa introverttia pääsemään tekemisessään hyvin pitkälle. Ekstrovertti aloittaa toiminnan nopeasti, mutta saattaa kyllästyä jo hetken päästä tehtävään. Introvertti jaksaa keskittyä ja panostaa sitkeästi, kärsivällisesti ja kurinalaisesti. Monen tehtävän samanaikaisesta suorittamisesta, eli niin sanotusta multitaskingista, tunnistaa ekstrovertin. Introvertin täytyy saada keskittyä yhteen asiaan kerrallaan, eikä introvertin keskittymistä saa häiritä. Introvertti nauttii mennessään nukkumaan tietäen, ettei seuraava päivä ole täynnä ohjelmaa. Introvertti nauttii saadessaan tehtäviä valmiiksi, nähden kuinka työmäärä vähenee. Ekstrovertit sen sijaan nauttivat siitä, että seuraavakin päivä on täynnä ohjelmaa eikä tylsiä hetkiä ole tiedossa. Ekstroverttiä ahdistaa tehtävien valmiiksi saaminen, jos tiedossa ei ole lisää tehtäviä.

Introverttien vahvuudet perustuvat suunnittelun mahdollisuuteen ja siihen annettuun aikaan. Spontaanit nopeat päätökset eivät ole mieluisia introverteille, vaan he tahtoisivat aikaa miettiä asiaa. Myöskin esiintyessään ekstroverttien ja introverttien tavat eroavat toisistaan. Esiintyessään tai puhetta pitäessään introvertti on suunnitellut esityksen sisällön tarkkaan, harjoitellut sitä, ja hän tietää täysin mitä aikoo puhua. Ekstrovertti panostaa esiintyessään enemmän itse esiintymiseen, hän puhuu spontaanisti ja eläytyy suuresti. Ekstrovertin esitys saattaa välillä karata itse aiheesta, sillä hän nauttii puhumisesta niin paljon. Introvertti panostaa esityksen sisältöön, suunnittelee tarkkaan ja harjoittelee puhettaan, mutta esiintyy pienieleisesti. Introvertti luottaa, että tarkkaan mietitty asiasisältö pitää esityksen kiinnostavana.

Ekstrovertit ilmaisevat kuuntelun ja kiinnostuksensa eri tavalla kuin introvertit. Ekstroverttien keskittyessä toisen kuunteluun he ilmaisevat kiinnostustaan isoin elein ja heidän innostuessaan se todella näkyy heistä. Introvertit ovat aivan erilaisia, sillä heidän ilmeensä ja eleensä ovat sitä vähäisempiä, mitä enemmän he kuuntelevat ja keskittyvät. Introverttien innostus ja kiinnostus ei ole lainkaan niin selkeästi näkyvää kuin ekstroverttien. Eleiden ja reagoinnin suuri eroavaisuus näkyy myös tilanteissa, jossa henkilö suuttuu tai pahoittaa mielensä. Ekstrovertti näyttää sen käytöksellään, eikä oikeastaan osaa peitellä sitä. Introvertti kasaa tällaisista tunteista möykkyä sisäänsä, joka kasvaa, kunnes hän päästää kaiken kerralla ulos. Jos päästää.

 

Minä introverttinä

Kuten jo sanoin, tunnistan itseni lähes kaikista introvertin piirteistä. Minulla on muutamia todella läheisiä ystäviä, mutta melko vähän pinnallisempia ystävyyksiä. Olen sosiaalisesti taidokas, puhelias ja nautin ihmisten seurasta, tiettyyn rajaan asti. Pitkien sosiaalisten tilanteiden jälkeen olen todella väsynyt, ja tahdon vain olla yksin. Silloin kun on hetkiä, jolloin ei ole pakko tehdä mitään tai olla missään, olen todennäköisesti yksin kotonani omassa rauhaisassa kuplassani touhuamassa milloin mitäkin. Minulla ei oikeastaan koskaan ole tylsää. Nautin ehdottomasti enemmän etkoista kuin jatkoista, rakastan syvällisiä keskusteluja ystävien kanssa, rauhaisassa tunnelmassa, sopivan kokoisessa porukassa. Olen aina kokenut, että minulla on hyvä ihmistuntemus ja luen tilanteita helposti. Tarkkailen ja tulkitsen eleitä ympäristössäni.

Nautin töiden tekemisestä omassa rauhassani, enkä pysty keskittymään, jos ympärillä on ihmisiä, keskustelua ja hälinää. Työtehtäväni teen aina yksi asia kerrallaan, kunnolla paneutuen, huolella loppuun asti. Jos yritän tehdä montaa asiaa, en oikeastaan tee yhtään mitään. Saan energiaa niin sanotusta uppoutumisesta eli flow-tilasta, jolloin kukaan tai mikään ei häiritse keskittymistäni. Parhaimpia vapaapäiviäni ovat sellaiset, joille minulla ei ole mitään suunniteltua ohjelmaa. Unelmien työni olisi sellaista, jossa voisin itse päättää työaikani, sillä huomaan usein iltaisin pääseväni parhaaseen flow-tilaan, kun koko maailma ympäriltä hiljenee. Vahvuuteni tulevat parhaiten esiin työn lopputuloksessa silloin, kun saan tarpeeksi aikaa suunnitella ja pohtia aihetta. Olen useasti kuullut, että olen vihaisen näköinen ja minulla on niin sanottu ”resting bitch face”. Tämä liittyy varmaankin sitten siihen, että eleiden määrä keskittyessä on niin pieni. Uppoudun omiin ajatuksiini, ja unohdan täysin miltä olemukseni näyttää ulospäin.

 

Tämä äänikirja avasi ajatuksiani suuremmin ekstroverttien ja introverttien vahvuuksista, sekä siitä kuinka molemmista voi saada vahvuudet parhaiten esiin, ja kuinka molempien piirteet täydentävät toisiaan. Tiimityössä hyödyntämällä molempien ominaispiirteitä oikeissa tilanteissa oikealla tavalla voidaan päästä todella pitkälle!

 

 

 

Lähde: Jonkman, L. 2019. Introvertit – Työpaikan hiljainen vallankumous. Äänikirja. BookBeat.

Kommentoi