Tampere
21 May, Tuesday
17° C

Proakatemian esseepankki

Ilmastonmuutos markkinoinnin seuraava murroskausiKirjoittanut: Krista Tikkanen - tiimistä Kipinä.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Kestävä markkinointi
Petteri Lillberg
Riku Mattila
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

9Johdanto

Kuuntelin äänikirjan kestävä markkinointi, joka on ajankohtainen ja mielenkiintoinen teos tämän hetken polttavimmasta puheenaiheesta; ilmastonmuutoksesta, sen vaikutuksesta jokapäiväiseen elämään ja etenkin brändien markkinointiin. Edellisen syksyn aikana vastuullisuutta yritysten näkökulmasta on tullut jonkin verran pohdittua, sillä muutamilla kursseilla kyseistä aihetta käsiteltiin. Lisäksi omaan elämään kuuluu vahvasti ajatus siitä, millaisen maapallon jätämme jälkipolville ja kuinka siihen pystymme valinnoillamme tässä hetkessä vaikuttamaan.

Kuten kirjassakin mainitaan, tavoitteena on hiilineutraali Suomi vuoteen 2035 mennessä, jonka keskeisiä muutoksia ovat kulutuksen ja käytön absoluuttinen vähentäminen. Markkinoinnin suurin haaste siis seuraavalle 15 vuodelle on se, millä tavoin yrityksen brändi erottuu joukosta kestävillä valinnoillaan. Olematta pelkkää sananhelinää ja päälle liimattuja vihreitä kiiltokuvia. Tuottaen tulosta omistajilleen, maksaen vastuullisesti verot, vakuutukset ja työntekijöidensä palkat sekä muut kulut. Vastuullisuus, imago ja brändi kulkevat kaikki käsi kädessä ollen osa kestävää yrittäjyyttä.

 

Mitä kestävällä markkinoinnilla tarkoitetaan?

Yleisesti markkinointi perustuu vaikuttamiseen, vakuuttamiseen sekä asenne- ja käyttäytymismuutosten aikaansaamiseen. Brändinrakennuksella on oltava suora suhde siihen, mitä koetaan tärkeäksi ja arvokkaaksi ostaa ja omistaa. Se myös maalaa ja myy kuvaa hyvästä, tavoittelemisen arvoisesta elämästä (Lillberg, P & Mattila, R. 2020).

Mielestäni tästä syystä kestävällä markkinoinnilla on mahdollisuus jo olosuhteidenkin pakosta vaikuttaa ihmisten kulutuskäyttäytymiseen tulevina vuosina. Ihmiset ovat heränneet ajattelemaan ravinnon, päästöjen, luonnollisten ja kierrätettyjen materiaalien, uusiokäytön sekä uusiutuvan energian merkitystä päivittäisissä valinnoissaan. Siitä syystä ilmastonmuutoksen huomioiminen yrityksen tuotteiden valmistuksessa, markkinoinnissa, myyntistrategiassa ja logistiikassa on tärkeää. Uskon että, valveutunut kuluttaja tulee vaatimaan yrityksiltä sellaisia tuotteita, jotka kestävät käytössä pitkään tai palveluita, jotka mahdollistavat sen; ettei tuotetta tarvitse ostaa omaksi vaan se voidaan vuokrata tai kierrättää. Siinäpä haaste yrityksen toiminnan kannalta, hintoja on nostettava kustannusten nousun myötä ja samalla myös viivan alle on jäätävä voitollinen tulos yrittäjyyden jatkumisen takeeksi.

Kirjasta löytyy lause ”kestävä brändi ei ole lupaus tulevasta vaan kassavirtaa tässä ja nyt” (Lillberg, P & Mattila, R. 2020). Mikäli ihmisten kulutustottumukset muuttuvat siihen suuntaan, että ostovolyymi laskee ja tahtotila on maksaa laadusta sekä kestävyydestä, silloin hintojen nousu on mielestäni vahvasti perusteltua. Ilmastoteot valintoineen eivät ole edullisia, sillä jokaisella sidosryhmällä on oma lusikkansa samassa sopassa. Arvon kasvattaminen ja kestävän tuotteen luominen ilman luonnon liiallista rasittamista kuulostaa kestävälle brändille, jonka moni nykypäivän kuluttaja jo mieluummin valitsee. Mitä vastuullisuuteen ja sen todenperäisyyteen tulee; tutkimalla yritystä hiukan pintaa syvemmälle, huomaa kyllä, mikäli luvatut arvot eivät toteudu tai yksinkertaisesti vihreät jäljet eivät johda mihinkään. Ne yritykset, jotka todellisuudessa lunastavat kuluttajien odotukset ja muuttavat toimintastrategiansa vastuullisempaa tulevaisuutta tukevaksi, tulevat voittamaan tässä ilmastobrändäyksessä.

 

Suunnittelun tiekartta kestävän markkinoinnin brändeille

Ongelmanratkaisu

Vanha kysymys: Mitä ongelmaa, pullonkaulaa tai tarvetta olemme ratkaisemassa?

Uusi kysymys: Mitä ilmastonmuutoksen osa-aluetta olemme ratkaisemassa?

Asiakkaan tunnistaminen

Vanha kysymys: Kuka tarvitsee tai kaipaa ratkaisuamme, ja mitä odotuksia tälle ratkaisulle on?

Uusi kysymys: Ketä ilmastonmuutos koskettaa, ja millä tavalla? Mitä he haluavat ratkaistavan?

Maksuhalukkuus

Kuinka paljon asiakas on valmis maksamaan ratkaisustamme?

Kasvu

Vanha kysymys: Mikä on kustannustehokkain ratkaisu hankkia asiakkaita ja miten investoinnit markkinointiin kääntyvät ylärivin kasvuksi?

Uusi kysymys: Mikä on kustannustehokkain tapa ratkaista omaa osuuttamme ilmastonmuutoksesta ja kasvattaa vaikuttavuuttamme?

Elinkaari

Vanha kysymys: Mikä on asiakkaan taloudellinen arvo koko tämän elinkaaren aikana?

Uusi kysymys: Mikä on ratkaisumme arvo koko yhteiskunnalle?

 

Yhteenvetona

Kirjan oppeja toivon pystyväni hyödyntämään tulevaisuudessa monissakin eri tilanteissa, sisältö oli varsin laaja, mielenkiintoisia esimerkkejä sekä faktoja täynnä. Markkinoinnin näkökulmasta oli monia kysymyksiä, joita voisimme soveltaa käytäntöön esimerkiksi oman tiimiyrityksen myynnin ja markkinoinnin strategiaa mietittäessä. Päätin myös kiinnittää entistä enemmän huomiota omiin valintoihini arjessa, sillä pienetkin teot vaikuttavat pitkässä juoksussa enemmän kuin niiden tekemättä jättäminen.

Lillberg, P & Mattila, R. 2020. Kestävä markkinointi. Helsinki. Alma Talent Oy.

Photo by the blowup on Unsplash

 

Kommentoi