Tampere
19 May, Sunday
15° C

Proakatemian esseepankki

HYPPY MARKKINOINNIN MAAILMAANKirjoittanut: Iida Koskinen - tiimistä Evision.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Sanna Laakkio
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

HYPPY MARKKINOINNIN MAAILMAAN

 

JOHDANTO

 

Elämme ajassa, jossa tietoa on yllin kyllin jokaisen saatavilla, mutta tiedon konkreettinen hyöty on vaikea valjastaa. Tästä puhui Sanna Laakkio 15.11.2019 pidetyssä Mark Kasvuaamussa. Laakkio toimii Markkinointiliitolla toiminnanjohtajana ja pyrkii auttaa valmentamaan markkinoinnin ammattilaisia. MARK on muuttamassa toimintansa painopistettä entistä enemmän alan tuoreiden ilmiöiden ja työkalujen kokoamiseen. Laakkio on itse kysellyt markkinoijilta sekä yritysten johdoilta, mitä markkinoinnilta odotetaan. Odotukset ovat hyvin ristiriitaisia sillä markkinoinnin ymmärrystä ei välttämättä ole johdolla. Hän kertoi, että yrityksillä on ”oikeaa osaamista” liian vähän, mutta kukaan ei osannut vastata hänelle mitä oikea osaaminen olisi. Näistä syistä MARK on jatkanut tutkimistaan mitä ”oikea osaaminen” muun muassa on.

 

LIIKETOIMINNAN KEHITYS

 

Markkinointiin palkataan usein nuori kokematon diginatiivi, joka on aktiivinen sosiaalisen median yksityiskäyttäjä. Usein tältä henkilöltä odotetaan paljon ja henkilö saattaa myös itse odottaa itseltään paljon. Nopeasti ura saattaa kuitenkin kääntyä alamäkeen ja kuilun pohja häämöttää jo lähellä. Johto odottaa tältä nuorelta diginatiivilta suuria kokonaisuuksia, joita kukaan ei välttämättä osaa pukea sanoiksi sillä markkinointi sosiaalisessa mediassa on kaikkea muutakin kuin kuvien päivittämistä. On löydettävä johdon kanssa tarve, miksi markkinoidaan ja vasta sitten lähdetään töihin! Yhteisen kielen puuttuminen johdon ja markkinoijan välillä luo suuria haasteita. Kun markkinoija kertoo termejä käyttäen, putoaa usein muut kärryiltä, eikä hänen tekemisiään myöskään välttämättä kritisoida tai hänen ammattitaitoaan epäillään. Markkinointi osaamista tulisi löytyä läpi organisaation.

 

Mikäli yrityksen resurssit eivät riitä omaan markkinoijaan, voi aina palkata mainostoimiston. Tämä ei ole oikotie onneen eikä takaa menestystä, sillä markkinointitoimisto ei voi nostaa yritystä, jonka brändi on ”ihan ok”. Yrityksen tulee suunnitella brändi kilpailuedun luomiseksi ja tehdä rohkeasti erilaisia käänteitä kuin alan muut yritykset. Tämän jälkeen on sitouduttava ja lähdettävä viemään tätä isosti eteenpäin. Päätöksiä ei kuitenkaan kannata tehdä päätösten teon ilosta, vaan niitä tulee harkita kriittisesti. Vältetään isoja ”turhia” muutoksia ja tehdään parempia päätöksiä. Eli toisin sanoen markkinointitoimistoa tai markkinoinnin asiantuntijaa kannattaa hyödyntää jo esimerkiksi tuotekehittelyssä, jotta löydetään tarpeita, joilla ihmiset ostavat.

 

STRATEGIA

 

Niin kuin mitä tahansa muutakin, myös markkinointia tulee johtaa. Sen täytyy olla yhtenäistä ja harkittua. MARKin kyselyiden perusteella 70% yrityksistä puuttuu strategia ja voimme vain kuvitella, kuinka useilta puuttuu markkinointistrategia. Strategia ei yksinään ole ratkaisu vaan se toimii johdon tukena. Suunnittelu ja tavoitteiden laatiminen pakottaa sosiaalisen median markkinoinnin myös välttämään suden kuoppia, jotka näkyvät pirstaloituneina sätkimisinä. Muutosten vaikutus on usein hidasta ennen kuin se tulee näkymään taseessa. Markkinoinnille tulee antaa siis aikaa ja vähentää poukkoilua. Strategiaan kannattaa huomioida myös yhteiskunnalliset ja kulttuurillisten ilmiöiden seuraaminen ja niistä päivittäminen. Tästä hyvänä esimerkkinä toimii Kartanon Perunalastujen instagram mainos, jossa he auttavat itämerta rahallisesti ja määrä tulee tykkäysten määrästä. Ihmisille ei toimi turhan jauhanta vaan he haluavan pitkäkestoista ja arvoa tuottavaa sisältöä, jota seurata.

 

ASIAKASTUNTEMUS

 

Asiakastuntemus on heikkoa ja lankeaa usein vain markkinoijalle, vaikka myös esimerkiksi myyjän tulisi tästä tietää. Markkinointi osaamista tuli olla läpi organisaation ja varsinkin myyjien tulisi tehdä tiivistä yhteistyötä markkinoijien kanssa. Asiakasymmärrys koettiin MARKin kyselyssä kolmen tärkeimmän asian joukkoon. On tajuttava, että ymmärtämisen vastuu on aina asiakkaalla. Vaikka haluaisimme viestiä asiakkaalle asiaa X, hän voi ymmärtää sen tavalla Y. Markkinoinnin tukena on kuitenkin paljon työkaluja, joilla voidaan mitata, kuinka erilaiset ihmiset ymmärtävät meidän viestintämme. Tämän jälkeen meidän on kanavoitava viestintämme mahdollisille asiakkaille ja tutkittava heidän käyttäytymistään, mielenkiinnon kohteita sekä osto valmiuttaan, joihin löytyy myös työkaluja. Myyjän on hyvä ymmärtää ja tietää myös, kuinka asiakas käyttäytyy ja millainen on mahdollinen asiakas, sillä hän loppu kädessä myy. Tämän vuoksi markkinointiakin tulee johtaa, sillä kaikessa ei voi olla asiantuntija, mutta on tärkeää ymmärtää kokonaisuus.

 

Omaa osaamista on kehitettävä kestävästi,

Tiedosta -> Tiedä

Ymmärrä -> Osaa

Ole asiantuntija -> Ole edelläkävijä

SOVELLA

jotta pysyt mukana jatkuvasti kehittyvässä maailmassa.

 

 

 

LÄHTEET:

MARK Kasvuaamu, Hämeenlinna 15.11.2019, Sanna Laakkio

Kommentoi