Tampere
27 May, Monday
23° C

Proakatemian esseepankki

Hurman palvelut suurennuslasin allaKirjoittanut: Karoliina Kovalainen - tiimistä Hurma.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Hurma on lähtenyt kehittämään omaa palvelua, tiimiläisvalmennusta, eli ”Tiimipöpöä”. Tiimipöpön innovointiprosessi on aloitettu hieman huomaamatta jo keväällä, kun osa tiimiläisistä pohti, miten tärkeää yhteisen palvelun tai tuotteen luominen olisi tiimin ja yrityksen kannalta. Toistaiseksi tiimimme on tehnyt projekteja pääsääntöisesti pienemmissä projektitiimeissä, ja yhteisenä tuotteena on ollut vain 12H innovointi.

12H innovointi on hyvä tuote siinä mielessä, että se valmistaa tiimiämme 24H loppunäyttöön ja tekee meistä innovatiivisempia myös oman, alusta asti yhdessä suunnitellun tuotteen kehityksen vaiheissa. Kuitenkin sen myyminen on ollut Hurmalle todella vaikeaa, sillä yksilöiden keskittyminen on pääsääntöisesti omissa unelmaprojekteissa, eikä kyseinen tuote välttämättä ole sellainen. 12H:sta ei jää yksilöille käteen kovin paljon tuntipalkkaa, mutta toisaalta se onkin enemmän juuri tiimin oppiprojekti, joka vahvistaa meitä tiiminä huomattavan paljon. Yksi Hurman suurimmista onnistumisista onkin ensimmäinen viime keväänä yhdessä suorittamamme 12H asiakkaalle.

Nyt 12H on kuitenkin jäämässä toiseksi Tiimipöpön rinnalla. En usko, että 12H:ta tullaan hylkäämään yhteisistä palveluistamme kokonaan, mutta sen myyminen jää todennäköisesti hieman pienemmälle volyymille.

Tiimipöpö on siis tiimiläisvalmennus, jonka kehittäminen on vielä alkuvaiheessa. Olemme aloittaneet palvelun kehittämisen tiiminä tänä syksynä ensimmäisen kerran mökkipajassa, jossa pidimme Hurman oman 12:n tunnin innovoinnin. Lisäksi olemme pitäneet ns. intensiivipäiviä, jolloin keskitymme työpäivän ajan pelkästään oman tuotteemme suunnitteluun.

Toistaiseksi olemme kehittäneet tuotetta siis nimenomaan suunnittelemalla, mutta olemme myös puhuneet kokeilun eli käytännössä asiakkaan kanssa tekemisen tärkeydestä. Kirjassa Kehitä kokeillen – organisaation käsikirja kokeilemisen tärkeys kuitenkin korostuu entisestään.

Kokeilemalla kehittäminen (Experimentation-Driven Innovation) tarkoittaa paljon muutakin kuin sitä, että kokeillaan jotakin ja katsotaan, mitä tapahtuu. Kokeilemalla kehittäminen tarkoittaa järjestelmällistä, loogista ja reaaliajan havaintoihin perustuvaa lähestymistapaa epävarmuuksiin, innovatiivisiin hankkeisiin ja erilaisiin kehitysprojekteihin. Kokeilemalla kehittämisen tavoitteena on luoda uusia, innovatiivisia tuotteita, palveluja ja liiketoimintaa tai kehittää organisaation toimintatapoja. Tiimipöpön tapauksessa tämä tarkoittaa innovatiivista palvelua.

Suunnittelumuotoisessa kehittämisessä, jonka keinoin Tiimipöpöä tällä hetkellä on kehitetty, unohdutaan helposti mielikuvien maailmaan: ”Tätä asiakas tarvitsee” ja ”näin tämä kannattaa toteuttaa”. Mielikuvat pitäisikin muuttaa realistisiksi kysymällä ja kokeilemalla käytännössä. Täytyy siis mennä asiakkaan luo ja kysyä, mitä oikeasti tarvitaan, ja kokeilla, toimiiko palvelumme käytännössä. Hieman kokeilemalla kehittämisen suuntaan ollaan jo menty, sillä olemme tehneet jo ensimmäisen tarjouksen valmennuksen prototyypistä. Olemmekin päättäneet, että kokeilemme palveluamme jo tässä vaiheessa käytännössä vähintään puolet edullisemmalla hinnalla kuin palvelu tulee lopulta oikeasti maksamaan.

Palvelun kehittämiseen saimme innovointikoulutuksen muutama viikko sitten innovointikoulutusyritykseltä. Tuon koulutuspäivän aikana opimme hurjan paljon palvelun kehittämisen prosesseista, joilla päästään luomaan paras mahdollinen tiimiläisvalmennus. Juurikin tämän koulutuksen jälkeen olemme alkaneet miettiä palvelun kehittämistä enemmän kokeilun kuin omien mielikuviemme kautta.

Innovointikoulutus havainnollisti Hurmalle, miten monta asiaa palvelun kehittämisen vaiheissa tulee ottaa huomioon. Yksi tärkeimmistä pointeista oli asiakkaan ja käyttäjän erottaminen toisistaan. Esimerkiksi pk-yrityksissä asiakkaamme on todennäköisesti yrityksen HR tai muu päättävä taho, mutta käyttäjä on kuitenkin pienemmässä roolissa yrityksessä. Täytyy siis osata miettiä, miten, missä ja millä perustein asiakas ostaa palvelun käyttäjälle, miten käyttäjä saa siitä lisäarvoa työhönsä, mutta samalla asiakas saa palvelusta myös liiketoiminnallista hyötyä.

Palvelun kehittäminen on tehnyt Hurmasta ammattimaisemman osuuskunnan, joka todella kehittää liiketoimintaansa. 12H:n myyminen on ehkä ollut meille haastavaa, koska se ei ole tuntunut oman palvelun myymiseltä. 12H on Proakatemialla yleisesti käytössä oleva hyvä pohja yhteiseen liiketoimintaan, mutta sen kehittäminen oman näköiseksi vaatisi tiimiltä huomattavaa innostusta jo nykyistä mallia kohtaan. Tiimipöpöä olemme saaneet kuitenkin lähteä kehittämään tyhjältä pöydältä, joten innostus sen kehittämistä kohtaan on huomattavasti suurempi. Kuten sanoin jo aiemmin, en usko, että 12 tunnin innovointia tullaan hylkäämään palveluistamme. Nämä kaksi yhteistä palvelua kehittävät tiimiämme ja liiketoimintaamme kumpikin omalla tavallaan, joten ne ovat molemmat meille, Hurmalle, todella suuri rikkaus.

Kommentoi