Tampere
17 Jun, Monday
19° C

Proakatemian esseepankki

Hullu työtä tekeeKirjoittanut: Susanna Lepola - tiimistä Eventa.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on < 1 minuutti.

Juhani Seppäsen kirjassa “Hullu työtä tekee” puhutaan laajasti työhyvinvoinnistasiitä miten siihen kuuluisi itse omassa elämässä sekä työyhteisössä vaikuttaa.

Työhyvinvointi on työnantajan mutta myös työntekijöiden vastuullaSitä kuuluu ylläpitää ja kehittää yhdessäTyöhyvinvointi ei ole irrallinen osa elämäävaan merkittävä osa hyvinvointia kokonaisuudessaanTyöhyvinvointi ei synny organisaatiossa itsessäänsekin vaatii johtamistaSe vaatii suunnitteluatoimenpiteitä ja jatkuvaa arviointiaTyöhyvinvointi heijastuu kaikkeen työelämässätyön laadukkuuteen ja tuloksellisuuteenSe on siis yrityksen keskeisin voimavara.

Useimmat meistä tekevät työtä jolla ei ole merkitystä yleiseen onnellisuuteenhyvinvointiin tai tyytyväisyyteenVaikka työhön liittyvät terveysriskit on pääasiallisesti onnistuttu kartoittamaan ja niitä vastaan on pyritty suojautumaan asianmukaisestisilti työhön liittyvä henkinen pahoinvointi näyttää lisääntyvän sitä enemmänmitä enemmän sen vähentämiseksi ponnistellaan.

Yksi nykypäivän muotiaiheista on työn ja perhe-elämän yhteensovittaminenOn turha edes miettiä kumpi osapuoli joustaa näiden neuvottelujen seurauksenavastaus on lähes aina perheErityisesti lapset kärsivät työn ja perhe-elämän sovittamisestaLapsen näkökulmasta työ sijoittuu vanhempien poistumisen ja paluun väliseksi ajaksieikä sen sisällöstä ole muuta käsitystä kuin seettä jossain muualla on jotain häntä itseäänkin tärkeämpää.

Yksi tärkein voimavara työhyvinvoinnin edistämisessä on yksilöiden terveysMonet yleiset hyvinvointia haittaavat sairaudet olisivat ennaltaehkäistävissäparemmin hallittavissa ja jopa parannettavissa terveellisillä elintavoilla ja työelämää kehittämälläJokainen vaikuttaa valinnoillaan omaan terveyteensäTyö on yhä useammin päätetyötäja esimerkiksi liikkuminen on vähentynyt vuosi vuodelta radikaalistiTerveyteen vaikuttaa myös ravintolepo ja unisekä työkuormituksen määrä.

Toinen työhyvinvoinnin tärkeä osa on turvallisuusSen hallintajohtaminen ja kulttuuriTurvallinen työympäristö sekä työyhteisö. Kaikki täyttyvätkun työympäristö ja toimintatavat ovat turvallisetpalkkaus mahdollistaa yksilön toimeentulontyösuhde on vakaasekä työyhteisö on oikeudenmukainen ja tasa-arvoinenJokaisella on oikeus ja mahdollisuus tulla terveenä töistä kotiinTurvallinen työpaikka luodaan yhteistyöllä ja laajalla osallistumisella.

Kolmas askel on yhteisöllisyysOn tärkeää huolehtia tuloksesta ja henkilöstöstäAvoimuus ja luottamus ovat isoja tekijöitä työyhteisössäne ovat oleellinen osa työmotivaatiotatyön tuloksellisuutta ja työhyvinvointiaKoko työyhteisön tulisi olla sitoutunut työn ja työilmapiirin kehittämiseenepäkohdat pitäisi pyrkiä poistamaan mahdollisimman nopeasti ja ryhtyä toimimaan työolojen parantamiseksiTurhan usein konfliktit ovat seurausta väärinkäsityksistä ja tiedon puutteesta.

Oikeudenmukainen palkka ja palkitseminentoiminnan arviointi ja kehittäminen ovat myös oleellisia asioita. Yleensäkin arvostaminen ja työn merkityksellisyys tuntuu olevan nykyään suuri puheenaiheTyöyhteisössä halutaan arvostustaluottamusta ja vapauttaArvostuksen osoittaminen nostaa yhteisöllisyyden ja yhteistyön tuloksellisuuden entistä paremmalle tasolleTyöorganisaatiossa on tärkeää saada ja antaa palautettasekä tuntea olonsa merkittäväksi ja arvostetuksiPalaute mahdollistaa oman työarvioinninJos palautetta ei koskaan saadavoi yksilö tuntea itsensä tarpeettomaksi ja merkityksettömäksi.

Osaamisen kehittäminen on tärkeää niin yksilön kuin koko työorganisaationkin kannaltaKun osaamista kehitetäänorganisaatio voi saavuttaa tavoitteensa ja säilyttää kilpailukykynsä jatkuvasti muuttuvassa ympäristössäOsaamisen ylläpitäminen on myös merkittävä kilpailutekijä työmarkkinoillaja se edistää työn hallintaajaksamista sekä hyvinvointia. Työssä on myös oltava lupa erehtyä ja tehdä virheitä sopivassa määrinsillä niistä opitaan ja kokeilemalla innovoidaan uutta.

Hyvinvoiva työntekijä on yritykselle arvokasMenestymisen kannalta ei ole merkityksellistämistä työntekijät saavat motivaationsa ylläpitää hyvinvointia ja toimintakykyäänMerkityksellistä on seettä työorganisaatio on kokonaisvaltaisesti hyvinvoivaJohtavaa asemaa markkinoilla ei saavuteta eikä ylläpidetä loppuun ajetulla henkilöstölläKun ongelmiin tartutaan heti ja työmotivaatiota kehitetään jatkuvastipitkällä aikavälillä työhyvinvoinnista syntyy ylivoimainen kilpailuetu.

Kommentoi