Tampere
29 May, Wednesday
12° C

Proakatemian esseepankki

HuipputiimiKirjoittanut: Rasmus Janakka - tiimistä Samoa.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Karhuryhmä
Harri Gustafsberg
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Luin Harri Gustafsbergin kirjan Karhuryhmä, koska sain tehtäväksi kirjoittaa esseen huipputiimistä. Ensimmäisenä minulla juolahti mieleen, että missä muualla kuin erikoisjoukoissa tarvitaan huipputiimiä. Päädyin myös lukemaan kirjan siitä syystä, että olen pitkään ihaillut poliisien ja varsinkin erikoisjoukkojen työtä ja itsekin ollut kiinnostunut poliisikoulusta.

 

Ensinnäkin huipputiimi ei ole mikään itsestään selvyys, joka vain syntyy yhtäkkiä. Huipputiimi rakennetaan ja siihen kasvetaan. Huipputiimi niin kuin karhuryhmäntiimikin harjoittelee alkuun pitkään ryhmässä toimimista ennen kuin ryhmä on valmis tositoimiin. Vaaditaan satoja toistoja ennen kuin ryhmäläiset oppivat tuntemaan ja luottamaan toisiinsa, sekä oppivat oleelliset perusasiat. Eikä peruskurssinkaan jälkeen harjoittelu lopu vaan jatkuu aina loppuun asti. Sitten kun tiimi alkaa pikkuhiljaa muovautua kasaan, ryhmäläiset tuntevat suurta ylpeyttä joukkoon kuulumisesta.

Myös huipputiimiläiset tekevät virheitä, mutta oleellisempaa on, miten niihin reagoidaan ja kuinka ne käsitellään. On tärkeää, että ketään ei tuomita ja muistutella jatkuvasti virheistä.

Epäonnistumisen pelko ja pelko ylipäätään vaikuttaa ihmismieleen ja ihmisen toimintaan erittäin paljon. Tiimissä turvallisuuden tunne on ratkaisevassa asemassa luottamuksen kannalta. Jos epäonnistumisen kokemusta tai tunnetta ei käsittele pois ajatuksistamme, se ilmestyy myöhemmin eteemme uudestaan.

Huipputiimissä nopea ja luova ongelmatilanteenratkaisu, tilanteen lukeminen ja päätösten tekeminen moniongelmaisessa tilanteessa ovat äärimmäisen tärkeitä taitoja. Esimerkiksi kun oman kouluni kanssa olemme myyntipäivillä ja saamme tehtävänannon, viime hetkillä ei ole aikaa turhille jahkailuille. Kaikki ei kuitenkaan ole aina hampaat irvessä painamista. ”Ryhmädynamiikan kannalta hyväntahtoinen suunsoitto on erittäin tärkeää, ja sille tarvitaan oma aikansa ja paikkansa” Gustafsberg, H. 2019, Karhuryhmä. S.43

Huipputiimille viestintä ja yhteinen kieli on erittäin tärkeää yhteisymmärryksen kannalta. Neuvottelu ja vaikuttamistaidot ovat huipputiimissä keskeinen taito. Neuvottelutilanteessa tunteet saattavat olla usein voimakkaita, varsinkin jos asia on henkilökohtaisesti tiimin jäsenelle tärkeä. Voimakkaat tunteet voivat ohjata tilannetta ja keskustelua hyvinkin väärille raiteille. Neuvottelu tilanteessa on myös tärkeää olla aidosti kiinnostunut toisesta, koska se lisää luottamusta tiimiläisten välillä.

Huipputiimissä on tärkeä ymmärtää muiden jäsenten motiivit sillä ne ohjaavat ihmistä eteenpäin.

Kaikilla tiimiläisillä on tarve tulla nähdyksi ja kuulluksi ja haluamme arvostusta sekä edistää omia tietoisia tai tiedostamattomia pyrkimyksiämme. Kuitenkin oleellista on, että ”huipputiimin toimintaperiaatteeseen kuuluu ymmärrys siitä, että aina on enemmän kyse meistä kuin minusta.” Gustafsberg Harri, 2019, Karhuryhmä S. 276

 

Vielä lopuksi oleellisia asioita ja Huipputiimin piirteitä ovat auttamisen halu, tukeminen, rehellisyys ja avoimuus, joka synnyttää luottamuksen.

Huipputiimissä kaikilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä ilman pelkoa. Huipputiimiä johdetaan niin, että kaikki ovat tasa-arvoisia ja kaikkia kohdellaan yksilöinä riippumatta henkilökohtaisista tehtävistä ja vastuista. Jokainen tiimin jäsen tekee varmasti osansa tiimin eteen.

 

Lähteet: Gustafsberg Harri, 2019, Karhuryhmä. Otava.

Kommentoi