Tampere
27 May, Monday
17° C

Proakatemian esseepankki

Hakukoneoptimointi



Kirjoittanut: Marika Tuominen - tiimistä Value.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 7 minuuttia.

Hakukoneet vastaavat Internet-käyttäjien kysymyksiin tai ongelmiin nostamalla esiin tietoa, tuotteita ja palveluita verkosta. Hakukoneoptimoinnilla pyritään parantamaan verkkosivun näkyvyyttä hakutuloksissa siten, että se nousee esiin, kun tarjottu tieto, tuote tai palvelu vastaa käyttäjän tarpeeseen. Jos hakukone ei löydä sivustoa, eivät potentiaaliset asiakkaatkaan löydä sitä.

Maailmalla tehdään päivittäin yli 5,7 miljardia Google-hakua. Google onkin kiistatta suosituin hakukone 88,5 % markkinaosuudellaan. Sen vuoksi myös hakukoneoptimointi tarkoittaa useimmiten verkkosivujen optimoimista juuri Googlen hakukoneroboteille sopiviksi.

Hakukonerobottien verkkosivujen arvioinnissa ja indeksoinnissa käyttämät salaisena pidetyt algoritmit muuttuvat jatkuvasti. Googlen algoritmit muuttuvat vuosittain jopa n. 500 kertaa. Algoritmien jatkuvan muutoksen vuoksi hakukoneoptimointi ei ole kerralla tehtävä verkkosivujen korjaustyö, vaan jatkuva prosessi. Tietyt hakukoneoptimoinnin perussäännöt kuitenkin pysyvät, ja ne huomioimalla verkkosivujen löydettävyyteen sekä hakukonesijoitukseen voidaan vaikuttaa merkittävästi.

Hakukoneoptimointi on yhdistelmä teknisiä ratkaisuja sekä laadukasta sisällöntuotantoa.

 

Laadukas sisältö

Optimoinnilla johdatetaan Internetiä haravoivia hakukonerobotteja poimimaan sivustolta sisältöä, jolla sivusto haluaakin tulla löydetyksi. Pelkästään se ei riitä, että optimoinnin avulla saadaan hakukoneet nostaman sivusto hakutulosten kärkeen. On myös houkuteltava käyttäjä valitsemaan hakutulosten joukosta juuri kyseinen verkkosivusto. Relevantin, mielenkiintoisen ja lisäarvoa tuottavan sisällön tarjoaminen asiakkaalle nostaa mahdollisuuksia saada käyttäjä johdatettua sivustolle. Kun käyttäjä on päätynyt sivustolle, on tärkeää saada hänet pysymään siellä ja tutustumaan hänen hakuaan vastaavaan ratkaisuun. Parhaiten se onnistuu käyttäjän ajan arvoista sisältöä tarjoamalla.

Sisällön tulee olla ainutlaatuista, arvokasta, kiinnostavaa ja hyödyllistä. Sisältöä luodessa kannattaa pitää jatkuvasti mielessä, kenelle sisältöä tuotetaan. Hyvä sisältö tarjoaa kävijälle hyötyä sekä aktivoi potentiaalisen asiakkaan ottamaan yhteyttä, tilaamaan lisätietoja tai pyytämään tarjousta. Oli sisältö sitten viihdettä tai faktaa, se on pakattava houkuttelevaan muotoon. Kiinnostava sisältö saa näkyvyyttä myös esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Lähtökohtana sisällön tuottamisessa on lisäarvon tuottaminen asiakkaalle. Esimerkiksi blogi, joka tarjoaa mielenkiintoista sisältöä kuivan informaation lisäksi voi toimia koukkuna, joka ohjaa liikennettä sivustolle. Myös erilaiset ilmaiset vinkit, artikkelit, oppaat ja tietopaketit ohjaavat tehokkaasti ihmisiä verkkosivustolle.

Verkkosivustoilla halutaan tavoittaa ihmisiä, ei robotteja. Sen vuoksi sivuston sisältö suunnitellaankin aina ensisijaisesti ihmisille, ei hakukoneroboteille. Toisaalta myös hakukonerobotit arvostavat nykyään laadukasta sisältöä. Viime vuosina hakukoneiden algoritmien kehitys on näkynyt erityisesti siinä, että ne ovat oppineet alentamaan heikkolaatuisten sivustojen sijoitusta hakutuloksissa. Uniikkia ja laadukasta sisältöä tarjoavat verkkosivustot nousevat tuloksissa heikkolaatuisia paremmin.

Hakukoneet seuraavat myös käyttäjän kuluttamaa aikaa verkkosivustoilla hakukoneesta sivustolle siirtymisen jälkeen. Jos käyttäjä palaa nopeasti takaisin hakutuloksiin, tulkitsee hakukone sen niin, ettei verkkosivu tarjonnut sopivaa vastausta käyttäjän hakuun. Jos tämä toistuu usein, verkkosivun sijoitus vastaavan haun tuloksissa todennäköisesti laskee. Vastaavasti sivustot, joilla käyttäjät kuluttavat paljon aikaa, nousevat herkemmin hakutulosten kärkeen.

Sisällön niukkuus vaikeuttaa sivuston optimointia. Mitä enemmän erilaista ja laadukasta sisältöä avainsanojen ympärille tuotetaan, sitä relevantimmaksi hakukone arvioi verkkosivuston hakutuloksissa käyttäjän etsiessä sisältöä kyseisillä avainsanoilla.

Sisällön otsikointi

Google suosii informatiivisia ja pitkiä otsikoita lyhyiden otsikoiden sijaan. Hakukoneoptimoinnin näkökulmasta sisältötekstien tulisi sisältää ainakin kahta eritasoista otsikkotyyppiä. Otsikointi jaetaan html-koodissa kuuteen eri tasoon; H1, H2, H3, H4, H5 ja H6. H1-otsikoita voi olla sivustolla vain yksi, mutta muita voi olla useampia. Otsikko-tagit avataan <H1> ja suljetaan </H1> merkinnällä.

Avainsanat

Avainsanojen hyödyntäminen sisällöntuotannossa on hakukoneoptimoinnin keskeisimpiä osa-alueita. Kun käyttäjä kirjoittaa hakusanan hakukoneeseen, hakua vastaavat avainsanat nostavat sivuston näkyvyyttä hakukonetuloksissa. Käytännössä avainsanojen kannattaa vastata oman toimialan tuotteita tai palveluita, eli ratkaisua jota yritys tarjoaa asiakkaan ongelmaan. Mihin ongelmaan tarjotaan ratkaisua? Mitä asiakas Googlaa ratkaisua etsiessään? Jos joku tarvitsee palvelua, miten se kirjoitetaan Googleen?

Avainsana voi nousta ihmisten ongelmien lisäksi myös brändin, yrityksen tai sivuston olemassaolosta. Avainsanan tulisi vastata verkkosivun sisältöä, kiteyttää kokon sivuston olemassaolon tarkoituksen ja auttaa rakentamaan idean koko sisällölle. Avainsanat ovat olennaisessa asemassa myös kohderyhmää määriteltäessä. Usein avainsanojen ympärille rakennetaan koko verkkosivun sisältöstrategia.

Avainsanojen määrittelyn apukysymykset:

 1. Millaisia hakusanoja ihmiset käyttävät verkkohakuja tehdessään?
  Vältä liian suosittujen ja kilpailtujen hakusanojen valitsemista avainsanoiksi. Vältä myös todella harvoin haettuja sanoja. Internetistä löytyy monia ilmaisia työkaluja, joiden avulla voit tehdä avainsanatutkimusta, esimerkiksi Googlen AdWordsin avainsanojen suunnittelija. Google AdWords näyttää, kuinka paljon sanoja haetaan eli ihmisten kiinnostuneisuuden aihetta kohtaan.
 2. Miten olemassa olevat asiakkaasi kuvailisivat tuotteitasi tai palveluitasi?
 3. Millä sanoilla he etsisivät sinua verkosta tai kysyisivät ratkaisua ongelmaansa?
 4. Mikä on sinun tavoitteesi eli mitkä ovat sinun liiketoimintasi kannalta keskeiset termit, joilla sinun pitäisi löytyä verkosta?

Pitkän hännän hakusanat

Liian yleiset hakusanat vaikeuttavat hakutulosten kärkeen nousemista. Verkkohauille on tyypillistä avainsanojen yhdisteleminen ja muutaman sanan mittaisten lauseiden käyttö. Pitkiä hakusanoja kutsutaan termillä long tail keywords. Ne ovat tarkkoja ja osuvia, mutta tarkkuudellaan ne voivat karsia hakukoneiden kautta sivustolle tulevaa liikennettä. Toisaalta niiden kautta sivustolle tuleva liikenne on useammin juuri sivustolle potentiaalista käyttäjäryhmää. Pitkän hännän hakusanat voivat siis olla kannattavuudeltaan yleisiä hakutermejä parempia, vaikka ne eivät nostaisikaan sivustoa yhtä usein hakutulosten joukkoon. Pitkän hännän hakusanat ovat vähemmän kilpailtuja, sillä harvempi yritys on optimoinut sivustonsa samaa hakutermiä varten. Sen vuoksi niillä tehdyissä hauissa on helpompi sijoittua aivan hakutulosten kärkeen.

Avainsanojen paikat

Avainsanat tulee sijoitella paikkoihin, joista sivustoa haravoiva hakukonerobotti löytää ne. Sisällön lisäksi avainsanoja sijoitellaan sivuston html-lähdekoodiin. Siellä avainsanat sijaitsevat sivuston head –osassa <head> ja </head> tagien välissä.

Sisältö

Aiemmin oli trendikästä käyttää avainsanoja verkkosivujen sisällössä mahdollisimman paljon. Nykyään tärkeintä on käyttää valittuja avainsanoja viisaasti, luontevasti ja informatiivisesti verkkosisällössä, jotta sisältö säilyy käyttäjäystävällisenä ja laadukkaana. Tekstin tulisi olla selkeää ja johdonmukaista, ja avainsanojen tulisi olla upotettuna siihen mahdollisimman huomaamattomasti. Liiallinen avainsanojen käyttö voi jopa laskea sivuston sijoitusta hakutuloksissa. Määrä ei avainsanojen kohdalla korvaa laatua. Avainsanan sijoittaminen tekstin ensimmäiseen kappaleeseen on tärkeää. Avainsanoja kannattaa käyttää mahdollisimman paljon perusmuodossa, vaikka nykyään hakukoneet osaavat tunnistaa jossain määrin myös taivutettuja sanoja. Erilaiset elementit, kuten listaukset ja taulukot saattavat heikentää avainsanojen löytymistä sivustolta. Hyvänä nyrkkisääntönä voidaan pitää 3 avainsanaa yhtä blogitekstin mittaista tekstisisältöä kohtaan.

Title eli sivun otsikko

Title on teksti, joka näkyy internetselaimen yläpalkissa kävijän ollessa verkkosivustolla. Se on yksi avainsanan tärkeimmistä paikoista. Avainsana kannattaa sijoittaa kerran titlen alkuun, mutta ei sen enempää. Titleen tulee sijoittaa myös yrityksen nimi. Title kannattaa rakentaa informatiiviseksi ja luontevaksi lauseeksi.

Meta description eli sivun sisällön kuvaus

Meta-kuvaus on teksti, joka näkyy hakutuloslistassa kuvauksena verkkosivuston sisällöstä. Houkutteleva, osuva ja huolellisesti laadittu kuvaus auttaa erottautumaan tuloslistassa ja houkuttelemaan potentiaaliset asiakkaat siirtymään verkkosivustolle. Meta-kuvauksen tulee olla n. 160 merkkiä pitkä, kuvaava yhteenveto sivuston keskeisimmästä sisällöstä. Meta-kuvauksessa kannattaa käyttää avainsanoja mahdollisimman luontevasti ja ne tulisi sijoittaa kuvauksen alkupuolelle. Avainsanojen liiallista käyttöä on kuitenkin syytä välttää. Kaksi avainsanaa meta-kuvauksessa on optimaalinen määrä. Jos meta-kuvausta ei ole laadittu, hakukonerobotti luo sen yleensä automaattisesti verkkosivun kohdasta, jossa käyttäjän syöttämä hakusana esiintyy.

URL-osoitteet

URL-osoite tarkoittaa verkkosivun tai verkkosivun sisäisen sisältösivun tarkkaa osoitetta. Sivustot, joissa on selkeät URL-osoitteet, nousevat helpommin hakukonetulosten kärkeen. Tärkeintä on, että URL-osoite on selkokielinen ja tiivis. URL-osoitteen tulisi olla kuin otsikko, joka kertoo hakukoneille kaikkein oleellisimman sivuston sisällöstä. URL-osoitteeseen kannattaa sijoittaa myös avainsana.

Erilaiset julkaisujärjestelmät saattavat luoda automaattisesti URL-osoitteita, jotka ovat pitkiä ja hankalasti löydettäviä, esimerkiksi http://kaisanbaari.fi/hfnjfj/25527. Osoitteet kannattaa aina vaihtaa sekä ihmisten että hakukoneiden paremmin ymmärtämään muotoon, esimerkiksi http://kaisanbaari.fi/smoothie-resepti.

Kuvien ALT-attribuutit

Hakukonerobotti ei näe kuvia, vaan tulkitsee kaiken verkkosivustolta löytyvän tekstin. Sen vuoksi kuviin on tärkeää liittää ALT-attribuutti eli vaihtoehtoinen teksti, joka kuvailee kuvan keskeisimmän sisällön. Tavoitteena on, että ALT-attribuutti viestii kuvan kanssa saman informaation. Tärkeintä ei ole kertoa mitä kuvassa on, vaan mitä se viestii. Avainsana kannattaa sijoittaa myös ALT-attribuuttiin.

Sivuston sisäinen hakukoneoptimointi

Myös verkkosivuston yksittäiset sivut kannattaa optimoida niin, että ne nousevat esiin hakukonetuloksissa ja johdattavat kävijäliikennettä sivustolle. Avainsanojen hyödyntäminen on sivuston sisäisessäkin optimoinnissa merkittävässä roolissa.

Hakukoneoptimoinnin näkökulmasta tehokkainta on keskittyä yhdellä sivulla yhteen aiheeseen ja siihen liittyviin avainsanoihin. Yhteen asiaan fokusoituneilla ja siitä relevanttia sisältöä tarjoavat sivut nousevat hakukoneiden tuloslistoilla korkeammalle kuin sivut, joilla on laajempi sisältö ja joita optimoidaan useiden eri avainsanojen suhteen samanaikaisesti.

Linkit

Linkit ovat polkuja, jotka johtavat liikennettä verkkosivustolle ja toimivat hakukonerobottien reitteinä. Verkkosivusto on kuin saari, joka tarvitsee siltoja eli linkkejä, jotta botit pääsevät liikkumaan siltoja pitkin sivulle.

Linkit voidaan jakaa luonnollisiin linkkeihin, ulkoisiin outbound-linkkeihin ja sisäisiin inbound-linkkeihin.

Ulkoiset linkit

Hakukonerobotti arvostaa tietylle sivulle osoittavien linkkien määrää, laatua ja sijaintia arvioidessaan sivuston sijoitusta hakutuloksessa. Engagement rating kertoo Googlelle, kuinka paljon liikennettä sivustolla kokonaisuudessaan on ja kuinka moni palaa hakutuloksista sivustolle yhä uudelleen. Liikenteen lähteet ovat tärkeitä, sillä ilman niitä sivusto on täysin eristäytynyt.

Verkkosivustoon ulkopuolelta osoittavat linkit ovat kuin suosituskirjeitä; ne auttavat erottautumaan verkossa ja nostamaan arvostusta verkkosivujen joukossa. Tärkeiksi katsotuilta sivuilta tulevat suositukset saavat enemmän painoarvoa kuin vähemmän tärkeiden sivujen linkit. Ennen verkkosivustot tapasivat ostaa linkkejä roskasivustoilta korottamaan sivuston sijoitusta hakutuloksissa, mutta nykyään heikkolaatuisten sivustojen johdattamat linkit saattavat jopa laskea sivuston sijoitusta hakutuloksissa. Laatu on siis ulkopuolisissa linkeissä määrää tärkeämpää.

Luonnolliset linkit

Luonnolliset linkit ovat linkkejä, joita toiset verkkosivustot tekevät, koska pitävät sisältöä tutustumisen arvoisena. Verkkosivuston ulkopuolelta tulevat linkit ovat yksi hakukonesijoitukseen merkittävimmin vaikuttavista seikoista. Linkkejä ei kuitenkaan kannata kalastella, vaan hankkia niitä tarjoamalla laadukasta ja omaperäistä sisältöä. Mielenkiintoista sisältöä jaetaan. Hyvä sisältö ja sen aiheuttama luonnollinen linkitys auttaa rakentamaan luottamusta ja asiantuntijuutta, kun taas linkkien kalastelu syö pohjaa luottamukselta ja asiantuntijuudelta. Hakukonerobotitkin osaavat nykyisin arvostaa nimenomaan luonnollisia linkkejä.

Ulkoiset outbound-linkit

Ulkoiset outbound-linkit ovat linkkejä, jotka johtavat pois verkkosivustolta. Outbound-linkkejä luodessa kannatta aina muistaa, että linkki kannattaa johtaa avautumaan uuteen välilehteen, ettei käyttäjä joudun linkkiä klikatessaan ulos alkuperäiseltä verkkosivustolta.

Sisäiset inbound-linkit

Verkkosivuston sisäinen linkitys on tärkeää hakukoneiden arvostaman linkityksen vuoksi. Jokaiselle verkkosivuston sivulle tulisi johtaa vähintään yksi sisäinen linkki. Verkkosivuston uusi sisältö jää näkymättömäksi hakukoneiden silmissä, ellei yksikään linkki johda siihen.

Verkkosivuston valikkorakenteella ja navigaatiolla on merkityksensä hakukoneoptimoinnissa, mutta sitäkin tärkeämpää on linkittää sivuja tekstin joukkoon ”huomaamattomasti” ns. toimituksellisiksi hyperlinkeiksi. Sisäinen linkitys palvelee paitsi hakukoneita, myös lukijaa tarjoamalla selkeitä ja helppoja reittejä sisällöstä toiseen siirtymiseen.

Sosiaalisen median linkitys

Nykypäivänä sosiaalinen media on yksi tärkeimmistä verkkosivun liikenteen lähteistä. On tärkeää linkittää kaikki sosiaalisen mediat kanavat myös verkkosivustolle ja toisin päin.

Tekniset ratkaisut

Responsiivisuus

Merkittävä osa internethauista tehdään nykyään mobiililaitteilla. Sen vuoksi verkkosivujen teknisessä toteutuksessa on otettava huomioon sivuston skaalautuminen eri kokoisille näytöille soveltuvaksi. Responsiivisuus ei vaikuta suoraan hakukonetuloksiin, mutta käyttäjäystävällisellä verkkosivusuunnittelulla voidaan vaikuttaa siihen, millaisia tuloksia sivustolla saadaan aikaan sen jälkeen, kun hakukone on ohjannut potentiaalisen asiakkaan sivustolle.

Sivuston latausnopeus

Tutkimusten mukaan 50% ihmisistä ei odota sivun latautumista yli 3 sekuntia ja 80% näistä kävijöistä ei palaa koskaan. Googlellakin on sivuston latausnopeudessa käytössä tällä hetkellä 3 sekunnin raja. Jos verkkosivuston lataus kestää pidempään, sivuston sijoitus hakukonetuloksissa laskee. Esimerkiksi liiallinen lisäosien käyttö verkkosivustoissa saattaa hidastaa latausnopeutta.

Lähdekoodi

Ehjä lähdekoodi parantaa sivuston hakukonesijoitusta.

Domainin ikä

Domainin ikä vaikuttaa hakukonesijoitukseen. Mitä vanhempi domain, sitä huonommin sivusto nousee hakutuloslistauksessa.

Sivuston ulkoasu

Sivuston ulkoasulla ja visuaalisella ilmeellä on merkittävä rooli käyttäjäystävällisyyden kannalta. Se taas vaikuttaa osaltaan hakukonenäkyvyyteen. Värit, tekstin asettelun tehokeinot ja cta-toiminnot lisäävät verkkotekstin luettavuutta. Verkossa sisältöä ei lueta sanasta sanaan, vaan enemmänkin silmäilemällä.

Data ja analysointi

Sivuston hakukoneoptimoinnin onnistumista voi analysoida dataa tulkitsemalla. Optimointi on kokoaikainen kehitystoimi, joten sen vuoksi tulosten seurantakin on tärkeää. Radikaaleimmassa tilanteessa hakukoneiden käyttämien algoritmien muuttuessa hakukonesijoitus voi romahtaa kärkisijoilta viimeiseksi. Dataa analysoimalla voidaan huomioida, onko hakukonesijoitus muuttunut algoritmien päivittymisen johdosta.

Datan lukemiseen ja tulkitsemiseen tarvitaan analytiikkaohjelmaa. Google Analytics on hyvä työkalu datan analysointiin. Sen tuottamaa dataa tule tarkastella säännöllisesti. Google Analytics vastaa esimerkiksi kysymyksiin millä sanoilla ihmiset sivuille löytävät, mitkä ovat isoimmat liikenteen lähteet ja millä sisältösivuilla ihmiset poistuvat sivustolta.

Erityisesti kvalitatiivisten eli laadullisten datalähteiden analysoiminen on hakukoneoptimoinnin kannalta keskeistä. Syy-seuraussuhteiden kartoittaminen on datan analysoimisen tarjoamaa tärkeintä informaatiota. Pelkkää kvantitatiivista eli numeerista dataa tuijottamalla datan analysoiminen jää kevyeksi ja yksipuoliseksi.

Verkkopolku

Asiakkaan kulkema polku verkkosivustolla tulee suunnitella tarkkaan, sillä vain suunnittelun ja kokeilun kautta voidaan löytää järkevimmät reitit ja ymmärtää miten asiakas verkossa toimii. Suunnittelussa on otettava huomioon erityisesti seuraavat seikat: mistä ja miten sivuille löytää, miten sivuston sisällä kuljetaan sekä mistä ja miten käyttäjäystävällisyys rakentuu. Verkkopolun suunnittelussa asiakkaan aktivoiminen on avainasemassa: miten saadaan asiakas toimimaan halutulla tavalla – ottamaan esimerkiksi yhteyttä tai jättämään yhteystietonsa, tekemään tilauksen tai pyytämään tarjousta? Erilaiset call to action -painikkeet sekä ristiin linkitykset sivuston sisällä toimivat asiakkaan johdattelussa hyvin. Hyvin suunniteltu verkkopolku ikäänkin manipuloi asiakasta kulkemaan verkkosivustolla haluttuun suuntaan. Verkkopolkua kannattaa kehittää datalähtöisesti sivustolta kerätyn tiedon analysoinnin pohjalta.

Työkaluja hakukoneoptimointiin

Google AdWords

Työkalu avainsanojen suunnitteluun.

Google Analytics

Työkalu datan keräämiseen verkkosivustolta ja hankitun datan analysointiin.

Yoast -plugin WordPress-alustalle

Yoast -lisäosa WordPress -sisällönhallintajärjestelmään soveltuu erityisesti hakukoneoptimoinnin aloittelijalle. Yoast kertoo hakukoneoptimoinnin perusasiat sisällöntuotannon näkökulmasta.

PegeSpeed Insights by Google Developers

Kertoo verkkosivuston latausnopeuden, responsiivisuuden ja käyttäjäystävällisyyden. Työkalun avulla voidaan selvittää, miten Google pisteyttää verkkosivun hakukonetuloksissa. Työkalu kertoo myös teknisiä parannusehdotuksia hakukoneoptimoinnin tehostamiseksi.

Search Console

Työkalu hakukoneoptimointiin jo aiemmin tutustuneelle.

Leadfeeder

Leadfeeder auttaa selvittämään, mitkä yritykset verkkosivuilla käyvät, miten ne sinne löytävät ja mitkä sisällöt heitä sivustolla kiinnostavat.

 

Lähteet:

Hybridiviestintä Effet eBook: Hakukoneoptimointi, 2015

Proakatemian markkinointi- ja viestintätiimin hakukoneoptimointipaja (Juuli Tappura)

Kommentit
 • Timo Myöhänen

  Ei voi muuta sanoa kuin hattua nostaa! Tämä teksti oli pakko merkata vihkoon itselleni ylös muistiin. Tulen aivan varmasti palaamaan useamman kerran aiheen tiimoilta kertaamaan äsken lukemaani.

  10.12.2017
 • Jesse Eskelinen

  Hyvä summaus valtavan isosta kokonaisuudesta!
  Sattuneesta syystä suhteellisen tuttua asiaa, mutta erityisesti “sisältöä tehdään ihmisille, ei roboteile” oli hyvä pointti (vaikka robotit muuten älyttömän siistejä ovatkin!). Tietoisuuden kasvatessa ja maailman kehittyessä kilpailu meta-avainsanoista vaikeutuu päivä päivältä, joten näkyvyys on ansaittava muiden keinojen avulla.

  10.12.2017
Kommentoi