Tampere
25 May, Saturday
17° C

Proakatemian esseepankki

Graafisen viestinnän ensiaskeleetKirjoittanut: Henna Koivula - tiimistä Promisia.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Olen pitkään ollut kiinnostunut graafisesta viestinnästä, siitä huolimatta, että en ole siitä kovinkaan paljoa tiennyt. Nuorempana olin hetken markkinointitoimistossa apulaisena ja jo silloin pieni kiinnostus heräsi sisälläni. Olen aina ihaillut ihmisiä, jotka osaavat käyttää erilaisia ohjelmia ja saavat näin aikaan niin julisteita kuin flaijereitakin.

Olen hiljalleen selvittänyt graafisen viestinnän saloja. Ensimmäiset kerrat Photoshopin, Illustratorin ja InDesignin kanssa aiheuttivat enemmän päänvaivaa ja raivoa kuin iloa. Nopeasti kyllästyvänä ja turhautuvana persoonana uuden opetteleminen aivan nollasta on haastavaa, mutta niin vain olen sinnitellyt ja saanut ohjelmia käytettyä. Osaaminen on vielä todellakin lapsen kengissä, mutta hiljalleen minulta alkaa sujua erilaisten tehosteiden käyttö. Muutaman julisteen olen saanut aikaiseksi, mutta vielä minusta ei ole niitä muille tekemään.

 

Graafinen viestintä

Graafinen viestintä on lyhykäisyydessään kuvallista viestintää ja se antaa ulkoasun sanomallesi. Se helpottaa muita ymmärtämään, mitä haluat sanoa, sillä se nopeuttaa viestin välittymistä toiselle. Graafinen viestintä on muun muassa mainonnan, painotuotteiden, animaatioiden, opasteiden ja merkkien suunnittelua. (https://www.graafinen.com/suunnittelu/yleista/graafinen-suunnittelu-pahkinankuoressa/9.5.2019) Arkisessa elämässä näemme lähes koko ajan graafisen suunnittelijan kädenjälkeä. Itseäni erityisesti kiinnostaa graafisessa viestinnässä mainonnan sekä merkin suunnittelu. Olen jo pidempään miettinyt, että tulevaisuudessani haluan ehkä tehdä jonkin yrityksen brändäystä. Brändäämisessä suuressa osassa on graafikon työt. Tämän tulevaisuudensuunnitelmani takia olenkin ottanut itseäni niskasta kiinni ja yrittänyt opiskella graafista viestintää Proakatemialla.Löysin netistä ammattinimikkeen Art Director eli taiteellinen johtaja. Hän vastaa asiakkuuksista ja tekee enemmän luovaa ajatustyötä ja luovaa suunnittelua. Taiteellinen johtaja etsii uusia ideoita, näkökulmia ja viestejä. Hän on vastuussa asiakkuuksien ja projektien visuaalisesta ilmeestä.  (https://www.graafinen.com/suunnittelu/yleista/graafinen-suunnittelu-pahkinankuoressa/9.5.2019) Tämä on pitkälti sitä, minkä takia olen kiinnostunut graafisesta viestinnästä ja monet kohdista osuu minuun ja osaamiseeni. En kuitenkaan ole vielä täysin varma onko tämä nimenomaan se, mitä oikeasti haluan tehdä. Siitä huolimatta aion aihetta opiskella, sillä siinähän sen ymmärtää ja huomaa, onko ala itseään varten.

Jonkin verran olen graafisesta viestinnästä lukenut ja sitä opiskellut, mutta en vielä paljoa. Hiljalleen julistetta tehdessäni luin graafisen viestinnän tehokeinoista, sillä ne ovat asioita, jotka heti alkuun on jo ymmärrettävä.

Graafisessa viestinnässä käytetään monia erilaisia tehokeinoja ja niillä on jokaisella eri tarkoituksensa. Kolme yleisesti tunnettua graafisen viestinnän tehokeinoja ovat typografia, sommittelu ja värien käyttö. Mitä nämä sitten oikeastaan tarkoittavat?

 

Typografia

Typografia on merkittävä osa graafisessa viestinnässä ja se on tärkeää huomioida. Typografia koostuu teksteistä, kirjasintyypeistä, kirjainten asetteluista sekä väritysten suunnittelusta ja sommittelusta. Tämän tarkoituksena on selkeyttää ja helpottaa viestin oikeanlaista välittymistä sekä kirjoitetulle tekstille annetaan visuaalinen ilme. Typografiaan liittyy myös kirjojen, lehtien sekä verkkosisältöjen taitto. (HUOM! Visuaalisen viestinnän käsikirja, Loiri Juholin, 2019)

 

Sommittelu

Jotta omasta graafisen viestinnän teoksesta saa kiinnostavan ja selkeän, on syytä kiinnittää huomioita sommitteluun. Sommittelu tarkoittaa teoksen kokonaisrakennetta. Sen avulla kuvat sekä värit saadaan aseteltua. Sommittelulla teoksesta saadaan miellyttävä kokonaisuus silmälle, sillä se luo teoksesta tasapainoisen. Tarkoituksena on yleensä saada aikaan teos, josta ei haluta poistaa eikä lisätä mitään. Toisinaan tietysti sommittelun niin sanottua väärinkäyttöä käytetään tehokeinona. Sommittelussa käytetään apuna sommittelumalleja kuten esimerkiksi kontrapostoa sekä kultaista leikkausta. Kontraposto tulee antiikin ajoilta kuvanveistosta ja se antaa rennomman vaikutelman. Kultainen leikkaus saadaan aikaan, kun jana jaetaan kahteen osaan niin, että lyhyemmän osan suhde pidemäpään osaan on sama kuin pidemmän osan suhde koko janaan.

(HUOM! Visuaalisen viestinnän käsikirja, Loiri Juholin, 2019)

 

Värit ja niiden käyttö

Värit ovat myöskin teoksessa tärkeitä. Väreillä saadaan tuotua esille erilaisia viestejä. Joten värejä miettiessä täytyy pohtia, mitä teoksellaan haluaa välittää. Erilaiset värit viestivät tietynlaisia tuntemuksia ihmisissä. Väreillä voidaan elävöittää teosta. Teoksia voidaan yhtenäistää värien avulla todella helposti. Tunteisiin vetoaminen sekä mielentilan ilmaiseminen on myöskin asioita, joita värien avulla saadaan aikaiseksi. (HUOM! Visuaalisen viestinnän käsikirja, Loiri Juholin, 2019)

Graafiseen viestintään liittyy niin paljon ja ohjelmien käytön opettelu vie paljon aikaa. En kuitenkaan pelkää ottaa haastetta vastaan ja aion opiskella aihetta vielä enemmän jatkossa. Toivon, että jonakin päivänä voin ylpeydellä sanoa, mikä on minun tekemää grafiikkaa.

Kommentoi