Tampere
25 Apr, Thursday
3° C

Proakatemian esseepankki

Facebook ja Instagram markkinointiKirjoittanut: Jasmeet Saini - tiimistä Hurma.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 6 minuuttia.

Soluessee kirjoittanut: Jasmeet Saini ja Titta Keisala

SOME MARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET

Mahdollisena tulevana yrittäjänä, tunnemme suurta paloa opiskella sosiaalista mediaa ja sen markkinointia. Mietimme, voisiko olla yritystä 10 vuoden päästä, joka ei tarvitse sosiaalista mediaa markkinointiinsa? Tai varsinkaan tulemmeko me sellaista yritystä perustamaan? Tänä päivänä sosiaalinen media on erittäin suuri markkinointialusta yrityksille. Joillekin yrityksille se on kaikista tärkein. Sosiaalinen media kannattaa nähdä mahdollisuutena, jota ei kannata sivuuttaa.

 

SISÄLLÖNTUOTANTO SOSIAAALISEN MEDIAN MARKKINOINNISSA

Kaikki markkinointi sosiaalisessa mediassa on jonkinlaista sisällöntuotantoa. Sisällöntuotantoprosessiin kuuluu seuraavat osa-alueet: suunnittele, luo, jaa, analysoi ja mahdollisuuksien mukaan toista. Jotta asiakkaalla pysyy mielenkiinto yllä tai, että se edes kiinnittyy sosiaalisessa mediassa yrityksen markkinointiin, täytyy sisällön olla mielenkiintoista. Oikeiden hashtagien käytön avulla on todennäköistä kiinnittää sopivan kohderyhmän huomio. Hashtagien käyttöön kannattaa panostaa. Usein asiakas ei arvaakaan, kuinka tarkkaan suunniteltu prosessi pienienkin postauksien takana voi olla.

On tärkeää miettiä, kenelle sisältöä oikeasti tekee. Sen perusteella mikä yrityksen kohderyhmä on tai keitä lukijat/seuraajat ovat, määrää hyvinkin pitkälle sen, minkälaista sisältöä kannattaa tuottaa. Pienilläkin asioilla, kuten hymiöiden käytöllä, voi olla suuri merkitys. Ne eivät sovi jokaiselle kohderyhmälle tai jokaiseen sisältöön ja postaukseen. Muita esimerkkejä voisi olla sanavalinnat, teitittely, sinuttelu, kohdistettu puhetapa, fontti, kielenvalinta, puhekieli ja kirjakieli.

On hyvä pitää mielessä, että kaikki sisältö yrityksen sosiaalisen median tilillä on aina markkinointia. Kun sisältöä luodaan, kannattaa sille luoda jatkuva punainen lanka. Tärkeintä on luoda asiakkaalle jokin hyöty. Esimerkiksi vastaamalla kysymykseen miksi yritys tekee sitä mitä tekee. Hyöty voi olla asiakkaalle esimerkiksi neuvo, inspiraatio tai uusi informaatio.

Jotta markkinoinnin sisältö itsessään olisi mielenkiintoista on otettava huomioon, että aina, kun jakaa jotain sosiaalisessa mediassa se on osa brändiä. Onkin tärkeää jakaa ja markkinoida ainoastaan sellaista sisältöä, millä on kehittävä ja positiivinen vaikutus tiliin ja yritykseen. Kuvien laatu ei ole ainut tärkeä asia. Vaan suuri paino on myös sisällön tasolla. Hyvälaatuinen ja mielenkiintoinen sisältö tulee samaan huomiota.

INSTAGRAM

Esimerkkejä erilaisista Instagram markkinoinneista:

 • Ns. karusellimainos, jossa useita kuvia tai videoita. Asiakas saa selattua näitä pyyhkäisemällä vasemmalle. Nämä ovat yleensä sponsoroituja ja tipahtelevat ruudulle seurattujen tilien sekaan ilman, että käyttäjä seuraa kyseistä tiliä.
 • Instastories mainokset. Näitä käyttävät tällä hetkellä myös erilaiset vaikuttajat omassa storiessaan yhteistyössä, jonkun tilin kanssa.
 • Sponsoroitu videomainos, joissa linkki osta nyt tai katso lisää jne.
 • Sponsoroitu kuva.
 • Vaikuttajan kanssa tehty yhteistyö

On tärkeää muistaa, että jos yritys markkinoi jossain muualla kuin omalla sivullaan tai jonkun muun tilin kautta, tulee olla tarkka, että merkinnät yhteistyöstä ovat lainmukaisia. Nykyään yhteistyöstä pitää olla selvä merkintä ”Ad” tai maksettu kumppanuus käyttäjän @ kanssa.

Suunnitteluprosessiin visuaaliseen puoleen kuuluu mm. värien, filttereiden, kuvien muotojen, kuvien asettelun ja teemojen valinta. Mitä parempaa sisältöä luo sisällöllisesti ja visuaalisesti, sitä enemmän aikaa se vie. Postauksien ajastaminen applikaatioiden avulla on yksi ajansäästämisen keino. Näitä ovat mm. Hootsuite ja Iconosquare. Kuvia voi ottaa etukäteen ja jopa suunnitella niihin laitettavat tekstit. Kuvia varten kannattaa käyttää hyvää kameraa ja niiden ottamiseen kannattaa panostaa. Yksikin huono kuva tai teksti voi vaikuttaa negatiivisesti markkinointiin.

 


KUVA 1. (Instagram, @arianagrande)        KUVA 2. (Instagram, @alishylishy)

 

Kuvissa 1. ja 2. näkee, kuinka visuaalisesti voi toteuttaa markkinointia todella monin eri tavoin. Näillä tileillä vain yksi kuva ei ole markkinointia. Vaan kuvista on luotu markkinoiva yhteenkuuluva kokonaisuus. Yhteenkuuluvuutta voi lisätä myös esimerkiksi postaamalla aina kolme samantyylistä kuvaa, postaamalla joka kolmannen kuvan poikkeavana muista tai tekemällä erilaisia kollaaseja, johon löytyy myös applikaatioita esimerkiksi Layout. Harvinaisemman “palapelimallin” saa tehtyä kuvankäsittelyohjelmilla tai sitten vaihtoehtoisesti appeilla, kuten Puzzle.

Lisäksi, niin kuin yllä olevissa kuvissa näkyy, on hyvä valita yrityksen Instagram markkinointiin muutama pääväri esimerkiksi kolme kappaletta. Näitä värejä tulisi filttereiden käytön lisäksi näkyä pitkin postauksia. Esimerkiksi, jos tilillä postataan kuvia talvisista matkakohteista, voi pääreiksi valita valkoisen, sinisen ja harmaan. Mahdollisesti lisäväriksi voisi ottaa vihreän, jota pilkahtaisi kuvissa siellä täällä. Näin Instagram-tili on jatkuvan näköinen, eikä vain erilaisia kuvia siellä täällä.

Instagram markkinoinnissa on hyvä aktivoida ihmisiä. Pyytää seuraajia tekemään jotain kuten klikkaa, tykkää, kommentoi, tägää kaveri jne. Kun käyttäjiä pyytää olemaan aktiivisia, he huomaamattaan tykkäävät tai jakavat ja näin ollen markkinoivat yritystä. Pointti näillä kehotuksilla ei kuitenkaan ole pelkästään näkyvyyden saamien tai ilmainen asiakkaalta asiakkaalle markkinointi vaan myös seuraajien sitouttaminen. Tärkeää on lisäksi kehua ja tykätä muiden postauksista ja näkyä aktiivisena käyttäjänä. Kun kommunikointi on molemmin puolista, viihtyvät seuraajat samojen tilien uskollisina seuraajina pidempään.

Oikeiden hashtagien käytön avulla on todennäköistä tavoittaa uusia tai jopa vanhoja asiakkaita. Omien hashtagien käyttöön kannattaa panostaa. Näin löytää omalle tilille sopivan kohderyhmän ja jatkossa on helpompi tavoittaa oikeat ihmiset.

FACEBOOK MARKKINOINTI

Facebook markkinointi eroaa Instagram markkinoinnista niin, että markkinointipommituksen sijaan siellä halutaan auttaa ihmisiä. Facebookissa kannattaa enemmänkin pyytää apua kavereilta ja tuttavilta. Tai vaihtoehtoisesti pyytää jakamaan julkaisua sekä saada suosituksia ihmisistä, jotka voisivat auttaa yrityksen kanssa.  Facebook-markkinointi taktiikkaa voi myös käyttää Linkedinissä. Facebook-markkinoinnissa kannattaa aina käyttää kuvia, koska sillä tavalla saadaan kiinnitettyä ihmisen mielenkiinto. Kuvat kannattaa olla värikkäitä ja on hyvä muistaa 20 % sääntö. 20 % sääntö tarkoittaa sitä, että kuvassa ei saa olla 20 % enemmän tekstiä mukaan lukien logo.

Meidän mielestämme markkinoinnissa pitäisi olla molempia: pyydetään ihmisiä jakamaan postauksia sekä vain puhdasta markkinointia. Sen avulla saadaan näkyvyyttä molempiin suuntiin ja kaikki ihmiset pidettyä tyytyväisenä. Aikaisemmin mainos toimistoilla oli kaikki valta mitä laitetiin ja milloin sai julkaista. Facebookin avulla voi nykyään muokata kesken mainostuksen tekstiä ja seurata livenä mitenkä ihmiset reagoivat postaukseen. Facebook-markkinoinnissa pystyy joustavasti säätelemään markkinointiin käytettyä rahamäärää.

Facebookissa on mahdollista myös markkinoida maksutta ja kasvattaa yrityksen tunnettavuutta ilmaiseksi. Tämä onnistuu yrityksen Facebook-tilillä jossa, voidaan kertoa yrityksen uusista ja hienoista asioista jotta, ihmiset pysyvät mukana. Seuraajien määrää pystyy kasvattamaan tietyn verran ilmaisin konstein. Sitten kun ilmaiset menetelmät eivät toimi, on suositeltavaa alkaa käyttämään maksullista markkinointia, jolla buustataan tykkäyksien saamista ja sitä kautta saadaan lisää tunnettavuutta. Tämä taktiikka ei toimi, jos ei ole ollenkaan tykkääjiä sivulla eli pitää olla jonkinlainen seuraajapohja valmiina.

Facebookissa maksuttomien postauksien kattavuus on heikentynyt ja tulee heikentymään tulevaisuudessa. Nykyään se kattaa vain 5-20 % sivusta tykänneistä. Mielenkiintoinen sisältö on tärkeää. Se saa ihmiset jakamaan ja tykkäämään. Jo pelkällä hyvällä sisällöllä saa helposti ilmaista mainontaa.

Esimerkkejä hyvästä Facebook-mainoksesta:

 

KUVA 3. (Hubspot, @soph_bern)

 

 • Erittäin visuaalinen kuva, joka jo pelkästään kertoo sisällöstä.
 • Tämä mainos on relevantti sillä ihminen, joka sai sen, on etsimässä itselleen morsiusmekkoa.
 • Kuva on arvokas, sillä se näyttää monta eri vaihtoehtoa mekoista mutta on silti visuaalisesti selkeä.
 • Mainoksessa on selvä käsky tekemään osto.

 

KUVA 4. (Hubspot, @soph_bern)

 

 • Amazonin logo tunnistetaan ympäri maailmaa. Tämä logo on erilainen mutta kuitenkin tunnistettavissa.
 • Relevantti, koska ihminen, joka sai tämän ostaa Amazonista.
 • Arvokas sillä kuvauksessa on käytetty voimasanaa “loistava”. Voimasanojen ja vahvojen adjektiivien käyttö luo positiivisen mielikuvan asiakkaalle joka houkuttaa ostamaan.
 • Selkeä käsky:” ota lisää selvää tuotteista”.

KUVA 5. (Hubspot, @soph_bern)

 • Kuva on enemmän kuin tuhat sanaa. Tässä postauksessa näkyy hyvin visuaalisesti, millaisia ihmisiä osallistuu konserttiin ja millainen ilmapiiri siellä on. Lisäksi kuva on otettu kauniissa maisemassa hyvällä säällä.
 • Kuva on relevantti, koska ihminen, joka sai tämä on Kenny Chesyn fani, hän on ollut aikaisemmin hänen konsertilla sekä tapahtuma järjestetään Floridassa.
 • Mainos on hyvä, koska se on otettu aurinkoisella säällä, jonka ansiosta se houkuttelee vielä enemmän ihmisiä jotka ovat tietokoneiden ääressä toimistolla.
 • Postauksessa on selkeä hinta.
 • Mainoksessa on selkeä käsky ostaa lippu sekä erillinen maininta lippujen suuresta kysynnästä.

 

Ajattelisi, että tärkeintä sosiaalisen median markkinoinnissa on saada luotua jonkinlainen yhteys ruudun takana olevaan henkilöön. On tutkittua, kuinka asiakas luottaa paremmin tutulta kuultuun tuotearvioon tai henkilöön, jonka he kuvittelevat tuntevansa, kuten bloggaaja tai muu vaikuttaja. Tämän perusteella voikin päätellä, kuinka tärkeää olisi saada rakennettua sosiaalisen median välityksellä yhteys asiakkaaseen, jonka perusteella asiakas kokee tuntevansa yrityksen.

Jos esimerkiksi verrataan vaateyritystä, joka postaa vain uutuuksistaan tai myynnissä olevista vaatteista kuvia yritykseen, joka käyttää sosiaalisen median markkinoinnissa hyödykseen koko tuotantoprosessia, on sanomattakin selvää kumpaan asiakas rakentaa helpommin tunnesiteen. Jo näin pienellä asialla, asiakas kokee tietävänsä enemmän, jolloin hän on lähempänä aitoa oikeaa yritystä. Seuraajat pysyvät ja seuraavat tilejä, jotka ovat rehellisiä, uskottavia, aitoja, visuaalisia, tunteita herättäviä, inspiroivia, tyylikkäitä ja avoimia.

 

LÄHTEET

Sophia, B. 13 of the Best Facebook Ad Examples That Actually Work (And Why).  Hubspot. Julkaistu 15.7.2018 luettu 3.8.2018

https://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/33319/10-examples-of-facebook-ads-that-actually-work-and-why.aspx

 

Hamalainen, S. 2016. Miten markkinoida Instagrammissa? Hehku Marketing. Julkaistu 10.8.2016. Luettu 26.8.2018.

https://www.hehkumarketing.com/sosiaalinen-media/miten-markkinoida-instagramissa/

 

Malstaff, D. Intro to Your Business Social Media Strategy (writing, posting, tracking). Skillshare.

Katsottu 28.8.2018.

https://www.skillshare.com/classes/Intro-to-Your-Business-Social-Media-Strategy-writing-posting-tracking/981224253?via=logged-in-home-your-classes&autoPlay=1

 

Nieminen, T & Pakkala, R.Tuloksellinen: Facebook-markkinointi. Opinnäytetyö marraskuu 2017.

 

Nope, N. Social Media: Master strategies for social media marketing.

 

 

 

 

 

Kommentoi