Tampere
21 Apr, Sunday
-1° C

Proakatemian esseepankki

Esseiden kirjoittamisen sietämätön vaikeusKirjoittanut: Iiris Määttä - tiimistä Hurmos.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 6 minuuttia.

Proakatemialla esseiden kirjoittaminen kuuluu tiimiyrittäjien arkeen. Omaa projekteista kertynyttä oppia reflektoidaan esseiden kautta. Tänä syksynä Hurmoksessa esseiden kirjoitus on yleisesti koettu haastavana. Olen toiminut tänä syksynä osana oppimistiimiä ja erityisvastuuni nimettiin esseille. Halusin jotenkin auttaa tiimini jäseniä esseehirviöiden kanssa ja järjestin esseesolun, jossa esittelin vinkkejä esseeaiheiden ideointiin, kokosin tietoa teksti- ja lähdeviitteistä yhteen, sekä linkkejä mielenkiintoisiin artikkeleihin kirjoittamiseen ryhtymisestä. Etsiessäni tietoa siitä, kuinka harjoittaa kirjoittamisen taitoa huomasin, että netti on täynnä erilaisia artikkeleita ja kirjoitusharjoituksia, sekä kursseja, jotka opastavat kädestä pitäen ryhtymistä oman elämänsä Mikael Agricolaksi.

 

Oma suhtautumiseni kirjoittamiseen

 

Koen, että kirjoittaminen itselleni on suhteellisen helppoa ja olen kehittynyt siinä viime aikoina huimasti. Olen luova ja koen että kieleni on rikas, mutta ajattelen että voin silti ajan ja opettelun kanssa kehittyä valtavasti. Ehkä synnynnäinen taitoni sanoittaa asioita ja ajatuksiani voi johtua siitä, että olen lukenut elämäni aikana paljon kirjallisuutta. Ajattelen myös, että aiemmat työni asiakirjojen, tarjousten, sekä muiden asiatekstien parissa on vahvistanut osaamistani tulkita ja kirjoittaa laadukasta tekstiä suhteellisen nopeassa ajassa. Haluan kehittää itseäni kirjoittajana ja ehkä joskus tulevaisuudessa hakeudun opiskelemaan viestintää, journalismia tai jopa suomen kieltä. Proakatemialla esseeprosessi vaatii kuitenkin itseltäni aikaa, eikä hyvä aihe synny tuosta noin vaan. Usein huomaan itse tyrehdyttäväni luovuuteni miettimällä liikaa lopputulosta, takertumalla pieniin seikkoihin, jotka eivät ole olennaisia lopputuloksen kannalta. Myös huono piirteeni jättää asioita viimetippaan ja toimia esseidenkin suhteen paineen alla, ei ehkä edistä luovuuttani. Koen siis itse samankaltaisia haasteita, kun muutkin ja voisin varmasti suoriutua paremmin, jos raivaisin kalenterista aikaa luovuudelle.

 

Miksi esseiden kirjoittaminen on vaikeaa?

 

Kirjoittamiseen voi liittyä haasteita, mutta suurimmat niistä voivat juurtua tottumuksiin ja asenteisiin. Ennen kun kirjoitusprosessin aloittaa, olisi hyvä kerätä tietoa ja ymmärrystä aiheesta. (Jkorpela.fi, 2023) Tämä itsestään voi olla haastavaa, kun arjessamme Proakatemialla vuorokausirajat paukkuvat jo muutenkin. Yksi suurimmista kirjoittamiseen liittyvistä haasteista on se, että kirjoittajalla itsellään on mielessä kaavamaisia sääntöjä, joita täytyy noudattaa. Tai se, että tekstin tulee jo heti olla täydellisen soljuvaa, informatiivista ja nokkelaa. Kirjoittamisesta voi tehdä itselleen vaikeaa, jos kirjoittaja tavoittelee jatkuvasti täydellisyyttä. Pienienkin asioiden kirjoittaminen voi olla haasteellista, jos pelkäämme päästää käsistämme mitään, mikä ei ole täydellistä, virheetöntä tai valmista. Mutta tässäkin voi pohtia, että tarvitseeko lopullinen lukija täydellisen hiottua kokonaisuutta?  Haasteellista kirjoittamisessa on myös se, että emme usein kirjoita selkeämmin mitä ajattelemme. Kuinka saada kirjoittamisesta apuväline omien ajatuksien selkeyttämiseen, epäselvyyksien ratkaisemiseen tai sekavuuteen? Monimutkaisten asioiden miettiminen voikin on helpompaa, kun ne on kirjoitettu ylös mahdollisimman selkeästi, jolloin muisti saa apua kirjoituksesta. (Jkorpela.fi, 2023)

 

Täydellinen essee

 

Hyvä kirjoittaja osaa puhutella suoraan lopullista lukijaa, sekä mitä tärkeimpänä motivoida ja innostaa häntä. Kirjoittamisprosessin aikana on olennaista miettiä, miksi kirjoitus on tärkeä lukijalle. Yksinkertaisuudessaan motivointi on sitä, että tuodaan sujuvasti ja luontevasti esille tekstin tuoma lisäarvo lukijan elämään. Motivoinnin voi tehdä kehittämällä tekstille hyvän ja puhuttelevan otsikon. Kirjoittajan on tärkeää kysyä itseltään: Miksi minä lukisin jutun?

Kuten aiemmin kirjoitin, kirjoittamista voi vaikeuttaa täydellisyyden tavoittelu ja liika itsekriittisyys. On siis tärkeää rikkoa rajoja ja haastaa itseään. Kirjoittajan täytyy osata välttää tekstin ymmärrettävyyden kannalta olennaiset seikat, joita voi olla asiavirheet ja monitulkintaisuus.

Motivoinnin kannalta tärkeä osuus on tekstin alku, eli johdanto tai ns. esipuhe. Kirjoitusprosessissa tulee huolehtia, että kerromme lukijalle heti alkuun sen, mitä hän tekstistä saa, kirjoittamalla mielenkiintoisen johdannon. (Jkorpela.fi, 2023) Aloittamista helpottaakseen kirjoittamisprosessin voi aloittaa suunnitteluvaiheesta, jossa kirjataan paperille asioita, joita aiheesta tulee mieleen. Loogisuudella tai järjestyksellä ole tässä tapauksessa merkitystä, vaan tarkoituksena on kirjoittaa itselleen muistiin pienemmät palaset. Tähän vaiheeseen kuuluu myös taustatutkimus, eli aiheeseen perehtyminen ja erilaisten näkökulmien herättely. Suunnittelun jälkeen on vuorossa esseen rakenteen suunnittelu: mitä aiot sanoa ja missä järjestyksessä? Mitä paremmin rakenne on suunniteltu, sitä helpompaa kirjoittaminen tulee olemaan. Kirjoittamisvaiheessa ei kannata takertua täydellisien lauseiden muodostamiseen, vaan tarkoituksena olisi tuottaa mahdollisimman paljon ymmärrettävään tekstiä. Kannattaa kuitenkin muistaa, että jaarittelu ja asian ohi kiertely ja kaartelu ei välttämättä ole hyväksi. Ennemmin laatu, kun määrä. Kun kirjoitusurakka on vihdoin ohitse, on aikaa hienosäädölle, korjailulle, sekä tiivistämiselle, eli editoinnille. Editoinnin aikana tulee kiinnittää huomiota siihen, eteneekö essee loogisesti ja onko asiat esitetty selvästi. Sisältääkö essee tarpeeksi keskeisiä argumentteja, jos se on luonteeltaan pohtiva? Jos esseen päätarkoitus on opettaa, onko keskeiset termit määritelty ja onko opetettava asia tuotu lukijalle esille mahdollisimman selkeästi? Lopuksi voikin keskittyä kieliasuun, sekä lähdeviitteiden oikein merkkaamiseen. (Opiskelukoulu.fi)

Syitä, miksi kirjoitustaitoa kannattaa kehittää?

Vaikea kysymys, johon on vaikeaa keksiä jäsenneltyjä vastauksia. Olen itse aika perusteellinen ihminen ja tarvitsen selkeät syy ja seuraussuhteet toiminnalleni, kuten myös kirjoittamiselle. Proakatemialla meitä on kannustettu ottamaan tekoäly mukaan kirjoitusprossiin ja siksi päätinkin kysyä tekoälyltä syitä, miksi kirjoitustaitoa kannattaa kehittää?

 1. Viestinnän tehokkuus: Hyvä kirjoitustaito mahdollistaa selkeän ja tehokkaan viestinnän. Olitpa sitten opiskelija, ammattilainen tai vain arkielämässä viestijä, taidokas kirjoitustaito on valttikortti.
 2. Ammatilliset mahdollisuudet: Useat työtehtävät edellyttävät vahvaa kirjallista ilmaisua. Olipa kyseessä raporttien kirjoittaminen, sähköpostiviestintä tai muu dokumentointi, kirjoitustaidot ovat monilla aloilla välttämättömiä.
 3. Luova ilmaisu: Kirjoittaminen tarjoaa ainutlaatuisen tavan ilmaista itseään luovasti. Se antaa mahdollisuuden jakaa ajatuksia, tarinoita ja tunteita omalla persoonallisella tavalla.
 4. Itsetuntemus: Kirjoittaminen voi olla apukeino syventyä itseesi, sekä omiin ajatuksiisi paremmin. Se tarjoaa tilaisuuden reflektoida omia ajatuksia ja tunteita, mikä voi edistää henkilökohtaista kasvua.
 5. Akateemiset tavoitteet: Opiskellessa vahvat kirjoitustaidot ovat avain akateemiseen menestykseen. Hyvin kirjoitetut esseet ja raportit vaikuttavat positiivisesti arvosanoihin ja opintojen etenemiseen.
 6. Vaikuttaminen: Kirjoittaminen on voimakas tapa vaikuttaa muihin. Olipa kyseessä sitten blogi, kirja tai some-viesti, vahva kirjoitustaito auttaa sinua välittämään viestisi tehokkaasti ja vakuuttavasti.
 7. Jatkuva oppiminen: Kirjoittaminen vaatii jatkuvaa oppimista ja kehittymistä. Halu tulla paremmaksi kirjoittajaksi antaa sinulle mahdollisuuden haastaa itsesi ja kehittyä jatkuvasti.

(OpenAl. 2023)

Omat vinkkini kirjoittamiseen

Kirjoittaminen on fiilislaji. Ketään ei voi motivoida kirjoittamaan tai lukemaan, vaan tiedon janon ja halun oppia, sekä kehittyä tulee lähteä itsestä. Koen, että itse voin henkilökohtaisesti innostaa muita ja antaa omia neuvojani. Tiedon vastaanottajan vastuulla on se, ottaako niistä koppia ja kääntää asenteensa esseemyönteiseksi.

Kuten esseeni alussa kerroin, niin pidin Hurmoksen jäsenille esseesolun, jota varten kokosin omia vinkkejäni kirjoittamiseen esseentekoprosessia tukeakseni. Toisinaan liialliset itselleen asetetut säännöt voivat tyrehdyttää kirjoittamisen flow-tilan jo ennen sen alkamistaan.  Nämä vinkit ja toimintatavat sopivat itselleni, enkä sanele absoluuttisia totuuksia. Kuten kerroin, kirjoittaminen on fiilislaji ja kaikki löytävät siihen oman tyylinsä, aikansa ja tapansa mikä toimii.

 • ”Mistä kirjoittaa? Ei ole aiheita” Tarkastele arkeasi Proakatemialla; mitkä asiat kiinnostavat? Esim. kahvilaliiketoiminnan aloittaminen, projektijohtaminen, erilaiset työkalut innovoinnissa, yrityksen verotus, esimerkillä johtaminen/valmentava johtaminen…
 • Kirjoita esseeaiheita ylös itsellesi, kun huomaat miettiväsi jotain, johon sinulla on mielipide tai intohimo. Esseet ovat loistava tapa reflektoida, saada äänesi kuuluviin ja tarkastella omia pohdintojasi syvemmin tekstin muodossa. Valitse aihe ja mieti kysymyksiä itsellesi ja kirjoita ne ylös.

Esim. Mitä ottaa huomioon kahvilaliiketoimintaa aloittaessa? Mitä odotuksia projektille? Mitä kilpailuetuja? Mitä hyötyä projektista on tiimiyritykselle?

 • Tarkastele aihetta kolmesta näkökulmasta, eli yleistiedon ja puhtaan faktan valossa (etsimällä informaatiota kirjoista tai artikkeleista) tai omasta henkilökohtaisesta näkökulmastasi. Esseet ovat hieno keino saada mielipiteesi kuuluviin, herätä kumoamaan omia ennakkoluuloja ja omia odotuksia aiheelta, sekä tiimin tai Proakatemian näkökulmasta.
 • Netti on täynnä erilaisia kirjoituksia ja on tärkeää osata valikoida tekstiä palvelevat lähteet kirjoitukseesi. Ota aikaa tälle. Etsi netistä lähteitä aiheisiin, esim. artikkeleita tai mitä vaan kiinnostavia kirjoituksia, jotka mielellään tuovat esseeseen lisäarvoa eri mielipiteiden tai puhtaan faktan muodossa.
 • Selaile säännöllisesti esseepankkia. Mieti Proakatemialta henkilö, joka on mielestäsi tehnyt kiinnostavia projekteja. Ota aiheeseesi inspiraatiota sieltä, ei tarvitse keksiä pyörää uudestaan.
 • Mieluiten valitse aiheeseen kiinnostava kirja tai äänikirja. Ota osaksi arkeasi se, että musiikin sijaan kuuntelet äänikirjaa tai ennen nukkumaanmenoa lue hetki kirjallisuutta. Kun kuunnellessasi hyvä pointti tulee vastaan, niin ota kohta ylös tai kirjoita se vaikka puhelimesi muistioon. (Teen joskus niin, että lenkille lähtiessä laitan äänikirjan soimaan ja hyvän pointin tullessa vastaan otan kohdan ylös ja äänitän ajatukseni puhelimeen).
 • Kun olet valinnut mielenkiintoisen kirjan, jo ennen sen lukemista voit sisällysluettelon avulla vaatia listan kysymyksiä tai rajatumpia aiheita, joista essee rakentuu. Tämä helpottaa lopullista prosessia, kun mielessäsi on suunnitelma. Näin pysyt myös helpommin aiheessa.
 • Kirjoitusprosessin aikana pyrin itse kirjoittamaan erikseen omat reflektioni ”Pohdinta” -osioon, jotta lopulliselle lukijalle on selkeämpää, onko teksti omaa ajatuksenvirtaani vai peräisin muusta lähteestä.
 • Älä takerru liikaa muodollisuuksiin, lähdeviitteisiin yms. Älä anna sen olla este kirjoittamiselle ja luovuudelle tai flow-tilalle, ettet osaa niitä tehdä. (Hurmoslaisille annoin ohjeeksi avun hetkellä soittaa, katsotaan ne yhdessä kuntoon!) Pääasia on, että saat innostuksen päälle kirjoittamiseen ja kunhan ylipäätään saat kirjoitettua.
 • Perustele esseen kirjoittaminen järkeväksi itsellesi. Löydä merkitys sille, mitä teet. Tämä on ainakin itselleni avain motivaationi ylläpitämiseen. Olen hieman suurpiirteinen, kaikki tai ei mitään ihminen ja tarvitsen syitä sille, miksi kirjoitan. Muuta asenteesi, siitä että esseiden teko vie aikaasi. Käännä mindset niin, että opit uutta ja kehität tietoasi, Proakatemian näkökulmasta tiimin jäsenenä.

Edeltävällä neuvollani en tarkoita sitä, että muodollisuuksista ja lähteistä ei tulisi huolehtia. Mielestäni on perusvaatimus, että kirjoittaja osaa viitata lähteisiinsä, mutta ei tulisi tehdä kirjoittamisesta haastavaa sen vuoksi, kun pelkää tekevänsä viitteet väärin. Tamkilla on loistavia ja selkeitä ohjeistuksia esseiden lähde- ja tekstiviitteisiin. Oikein opetellut viittaamistyyli mielestäni selkeyttää esseen rakennetta ja sen opetteleminen helpottaa valtavasti opinnäytetyön tekoa.

Esseesolussani annoin Hurmoslaisille laatimani innovaatiotehtävän, joka auttaa itseäni esseeprosessissa alkuun. Tätä kannattaa hyödyntää, jos kokee vaikeutta päästä alkuun. Lähteenäni tehtävän laatimiselle olivat erilaiset artikkelit ja kirjoitukset, jotka neuvovat kirjoittamisen aloittamisessa.

 • 5 min. aikaa listata asioita, jotka kiinnostavat Proakatemialla, liiketoiminnan harjoittamisen näkökulmasta, projektien kannalta. Voit pohtia aiheita seuraavien kysymysten avulla: Mistä tahdot oppia lisää? Mistä asioista on hyötyä tulevissa projekteissa?
 • 10min. aikaa selata esseepankkia ja tehdä lisäyksiä listaan.
 • 5min. aikaa päättää aiheista yksi ja laatia sisällysluettelo, joka koostuu:

Johdanto: Herättelevä kysymys tai toteamus aiheesta, joka saa lukijan kiinnostumaan tekstistä. Johdanto vastaa kysymyksiin, miksi kirjoitan tämän esseen? Mitä lukija oppii luettuaan tämän esseen? Mitä odotuksia sinulla on oppimistasi? Mikä on nykytietosi aiheesta, ennen syvempää reflektiota?

Kappaleet: 2-5 väliotsikkoa ja rajatumpaa osiota käsiteltävästä aiheesta. Itse tykkään miettiä kappaleet kysymysten muotoon, jolloin jäsentely on helpompaa.

Pohdinta: Pohdinta on tiivistelmä esseen aiheesta. Pohdinnassa voit avata paremmin ajatusmaailmaasi, sekä reflektoida, kuinka hyödynnät oppimaasi esimerkiksi Hurmoksessa tai projekteissa.

Lähdeviitteet

 • 5 min aikaa etsiä lähteet esseellesi: kirja, artikkeli, podcast…

Loppuun

Lopputulema on se, että kirjoittaminen vaatii harjoitusta. Ei kukaan ole seppä syntyessään. Kirjoittamisen flow -tilan löytäminen vaatii aikaa, sekä jatkuvan oppimisen asennetta, joka on juurrutettava osaksi omaa arkea. On helpompi kirjoittaa, kun koet käsiteltävää asiaa kohti intohimoa tai kiinnostusta.

Lähdeluettelo

Jukka K. Korpela. 2023. Arkisen asiakirjoittamisen opas. Tietosivusto. 10.10.2023.

Viitattu 26.11.2023

https://jkorpela.fi/kirj/all.html

Opiskelukoulu.fi. Tekniikka, jolla esseen kirjoittaminen onnistuu varmasti. Verkkosivu.

Viitattu 26.11.2023.

https://opiskelukoulu.fi/esseen-kirjoittaminen/

OpenAl 2023. Verkkosivu. Viitattu 25.11.2023

https://openai.com

Kommentoi