Tampere
22 May, Wednesday
22° C

Proakatemian esseepankki

Eri toimijoiden vaikutus yrityksen toimintaympäristöönKirjoittanut: Atte Takamaa - tiimistä Roima.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.
Johdanto

Jokaisen yrityksen toimintaympäristöön vaikuttaa moni eri toimija. Toimijoiden vaikutus eri yrityksiin vaihtelee suuresti yrityksen mukaan. Kaikkiin yrityksiin suhteellisen paljon kuitenkin vaikuttavat kuluttajat ja viranomaiset ja tässä esseessä pohdinkin näiden kahden toimijan vaikutusta yritysten toimintaympäristöihin. Koska joidenkin pitää ostaa yritysten tuotteita ja palveluita, kuluttajien mieltymykset ovat tärkeitä yrityksen toimintaympäristölle. Viranomaiset sen sijaan määräävät perussäännöt, mitä yritys ylipäätään saa tehdä ja mikä myös tärkeää, paljon siitä pitää maksaa veroja.

Kuluttajien vaikutus

Eri yritysten toimintaympäristöön vaikuttaa lukuisia tekijöitä. Eri toimijoiden vaikutus on myös erilainen eri yrityksissä. Kuitenkin lähes aina yksi vaikuttava toimija on kuluttaja. Jokaisen yrityksen toimintaan ei toki vaikuta jokainen kuluttaja, mutta kaikkien voittoa tavoittelevien yritysten on ajateltava asiakkaidensa tarpeita ja toiveita. Yritykset voivat toki omalla toiminnallaan vaikuttaa kuluttajien tarpeisiin ja toiveisiin esimerkiksi markkinoinnillaan. Kuluttajien mieltymyksiin ja ostopäätöksiin vaikuttaa kuitenkin moni muukin asia, joita yrityksen pitää ottaa huomioon.

Yksi asiakkaiden kautta yrityksen toimintaympäristöön vaikuttava tekijä on yleinen maailmankuva. Minkä ajatellaan olevan oikein, minkä väärin, mikä on hyväksyttävää ja mitä paheksutaan vaikuttaa suuresti, millaisia ja miten tuotettuja tuotteita ja palveluja kuluttajat ovat valmiita ostamaan. Jos kuluttajien maailmankuva syystä tai toisesta radikaalisti muuttuu, yrityksen voi täytyä muuttaa toimintaansa säilyttääkseen asiakaskuntansa.

Yritysten toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa. Esimerkiksi maitoalalla maidon ja rehun hintojen vaihtelu, politiikka sekä maitokiintiöjärjestelmän purku on vaikuttanut jatkuvasti maidon tuottajien toimintaympäristöön (Ryhänen et alt. 2012). Myös kuluttajien kulutustottumukset ja muuttuvat asenteet vaikuttavat maidontuotannon toimintaympäristöön. Kun kuluttajat vaativat saada tietää maidontuotannon ympäristöhaitoista, maidontuottajien on katsottava omaa toimintaansa ja vastata kuluttajien toiveisiin. Lisäksi verrattuna normaaliin maitoon kauramaidon kysyntä on kasvanut viime aikoina, mikä varmasti vaikuttaa normaalin maidon tuotantoon.

Kuluttajien valintoihin vaikuttaa myös monet muut tekijät. Esimerkiksi muutokset kaupan rakenteessa ja valikoimissa, sekä yhä kiireisempi päivärytmi vaikuttavat kuluttajien ruokavalintoihin. Lisäksi tieto ruokien riskeistä lisääntyy jatkuvasti. Kuluttajien valintoihin vaikuttaakin siis todella moni asia. Koska yrityksen toimintaympäristöön vaikuttaa kuluttajien valinnat, on yrityksen toimintaympäristö jatkuvassa muutoksessa.

Viranomaisten vaikutus

Toinen selkeä, suureen osaan yrityksistä vaikuttava toimija on viranomaiset. Viranomaiset säätävät lait, jotka vaikuttavat kaikkien toimintaan. Myös viranomaisten säätämillä veroilla on suuri vaikutus yrityksien toimintaympäristöön. Joihinkin yrityksiin verotus ja muut viranomaisten säätämät säännöt ja rajoitteet vaikuttavat enemmän kuin toisiin yrityksiin. Esimerkiksi alkoholia myyvät yritykset joutuvat miettimään hyvin tarkkaan esimerkiksi tuotteidensa mainostusta. Alkoholilainsäädännön uudistaminen onkin huomattavan usein esillä poliittisessa keskustelussa (Mertanen 2017). Jatkuva lainsäädännön muuttaminen ja tiukat mainonnan rajoitukset vaikuttavat suuresti alkoholia valmistavien ja myyvien yritysten toimintaympäristöön. Tässä tapauksessa lait luovat hyvinkin tiukat raamit, joiden sisään yritys voi aloittaa rakentamaan toimintaansa.

Yksi ajankohtainen esimerkki lakien suuresta vaikutuksesta yrityksiin on turpeen verotus. Jo pitkään turpeen verotus on ollut matala verrattuna muihin lämmityspolttoaineisiin. Hallitus on nyt kuitenkin tehnyt päätöksen turpeen verotuksen kiristämisestä. (Eskonen 2020.) Verotuksen kiristyessä moni alan yritys joutuu miettimään uudestaan toimintaansa. Pienemmät yritykset saattavat jopa joutua lopettamaan toimintansa. Toisaalta suurempien yritysten kilpailuasema saattaa jopa parantua pienempien yritysten joutuessa lakkauttamaan toimintansa.

Eskosen (2020) kirjoittaman uutisen mukaan turpeen verotuksen muutoksen takana on turpeen suuret hiilidioksidipäästöt. Hallitus teki päätöksensä, jotta Suomi pääsisi lähemmäksi omia ilmastotavoitteitaan. Koska verotuksen taustalla oli ilmastotavoitteisiin pyrkiminen, voidaan sanoa, että sen taustalla oli vielä lukuisia muita toimijoita, jotka ajoivat hallitusta päätökseensä. Esimerkiksi EU:n ja äänestäjien painostus varmasti vaikuttivat hallituksen päätökseen. Yleiset asenteet ja arvot vaikuttavat siis myös viranomaisten kautta yrityksen toimintaympäristöön.

Pohdinta

Yritysten toimintaympäristöön vaikuttaa lukuisia toimijoita. Vaikka eri toimijoiden vaikutus vaihtelee eri yrityksissä, lähes kaikkien yritysten toimintaympäristöihin vaikuttavat kuluttajat ja viranomaiset. Kuluttajien vaikutus voi vaihdella suuresti eri aikoina, kuluttajien asenteiden muuttuessa. Kaikki ympäröivä maailma vaikuttaa kuluttajien asenteisiin, mikä taas vaikuttaa ostopäätöksiin. Viranomaisten suuri vaikutus puolestaan näkyy ainakin laeissa. Yritysten on noudatettava lakeja ja säädöksiä rangaistuksen uhalla. Johtopäätöksenä voidaankin sanoa yrityksen kuin yrityksen tarvitsevan joustavuutta sekä kykyä mukautua menestyäkseen jatkuvassa toimintaympäristön myllerryksessä.

Lähteet

Eskonen, H. 2020. Turpeen kiistelty veroetu ei poistunutkaan, vaan tilalle ilmestyi yllättäen uusi mekanismi – riittääkö se puolittamaan turpeen polton? Yle. Viitattu 22.3.2022. https://yle.fi/uutiset/3-11547297

Mertanen, M. 2017. Mietoja mainoksia, väkeviä vaikutuksia? Pro Gradu -tutkielma Itä-Suomen yliopisto. Viitattu 24.3.2022. https://vdocuments.site/pro-gradu-tutkielma-it-suomen-yliopisto-alkoholipolitiikan-esiintyminen-mediassa.html

Ryhänen, Närvä & Sipiläinen. 2012. Toimintaympäristö muuttuu – miten vastata muutoksiin. Suomen maataloustieteellinen seura. Viitattu 24.3.2022. http://www.smts.fi/Maitotilan%20liiketoiminnan/Ryhanen_Toimintaymparisto.pdf

 

Kommentoi