Tampere
22 May, Wednesday
5° C

Proakatemian esseepankki

Digimarkkinoinnin alkeetKirjoittanut: Joel Lauronen - tiimistä Roima.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Digimarkkinointi
Niko Lahtinen
Kimmo Pulkka
Heikki Karjaluoto
Joel Mero
Esseen arvioitu lukuaika on 7 minuuttia.

Esseen on kirjoittanut Atte Takamaa, Joel Lauronen & Sofia Putkonen

Johdanto

Markkinointi on viimeisten vuosien aikana kokenut suuria muutoksia ja erityisesti teknologian kehittymisen myötä digitaalisuuden merkitys on noussut. Markkinoinnin rooli yrityksen toiminnassa kasvaa nopeaan tahtiin, ja se edesauttaa yritystä saamaan yhä parempia tuloksia, ja se antaa myös yrityksille yhä syvemmän ymmärryksen kohderyhmästään. Digitaalisen markkinoinnin etuja perinteiseen markkinointiin verrattuna ovat muun muassa tarkempi kohdentaminen sekä tulosten mittaaminen. Mainontaa voidaan kohdentaa kanavasta riippuen esimerkiksi sijainnin, sukupuolen, iän, tai mielenkiinnon kohteiden mukaan. Erilaiset mainosalustat tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia kohdentaa mainontaa sen mukaan, miten käyttäjät käyttäytyvät verkkosivuillasi. Mainonta voi olla myös tarkasti mitattavissa, ja siitä voidaan nähdä, miten mainonta toimii ja mitkä toimenpiteet johtavat esimerkiksi ostoon verkkokaupassa.

Digimarkkinointi on yrityksen markkinoinnin osa-alue, joka kattaa kaiken markkinoinnin digitaalisilla alustoilla. Se on yrityksille helppo tapa kertoa brändinsä tarina tai tavoittaa isoja ihmismassoja. Esimerkiksi sosiaalinen media on hyvä keino yrityksille vuorovaikuttaa asiakasrajapinnassa erittäin kustannustehokkaasti. Digimarkkinoinnissa on tavoitteena saada yhteys mahdollisiin asiakkaisiin ja tehdä heihin vaikutus verkossa tai muissa digitaalisissa kanavissa. Päätavoitteena on yleensä myynnin lisääntyminen, tai esimerkiksi mahdollisesti brändin vahvistuminen tai kilpailusta erottautuminen. Tällä hetkellä yleisimmät digimarkkinoinnin kanavat ovat hakukoneet, sosiaalinen media, sähköposti sekä verkkosivut. Onnistunut digimarkkinointi parhaimmillaan kasvattaa yrityksen tulosta ja luo onnistuneita asiakaskokemuksia.

 

Digimarkkinointi pähkinänkuoressa

Mitä on digitaalinen markkinointi?

Digitaalinen markkinointi, jota kutsutaan myös verkkomarkkinoinniksi, viittaa kaikkiin Internetissä tapahtuviin markkinointitoimiin. Yritykset hyödyntävät digitaalisia kanavia, kuten hakukoneita, sähköpostia ja muita verkkosivustoja pitääkseen yhteyttä nykyisiin ja mahdollisiin uusiin asiakkaisiin.

Yritykset käyttävät kasvavissa määrin myös erilaisia sosiaalisen median alustoja, kuten Facebook, Instagram, Tiktok, LinkedIn, Pinterest ja niin edelleen. Tämä auttaa yrityksiä tavoittamaan kohdeyleisönsä helpommin vähemmällä vaivalla.

Kuluttajat ovat nykyään vaativia ja kärsimättömiä. Palveluiden tulisi olla saatavilla milloin ja missä tahansa he haluavat. Digitaalisen sisällön kulutus kasvaa päivä päivältä kohtuuhintaisten älypuhelimien ja tablettien saatavuuden sekä internetin yleistymisen ansiosta. Digimarkkinoinnin suosio on kasvamassa niin paljon, että asiantuntijat uskovat sen voivan jossain vaiheessa korvata kokonaan perinteiset markkinointitavat.

 

Digitaalisen markkinoinnin historia

Termiä digitaalinen markkinointi alettiin käyttämään ensimmäisen kerran 1990-luvulla. Digitaaliaika lähti liikkeelle Internetin tulon ja Web 1.0 -alustan kehityksen myötä. Web 1.0 -alusta antoi käyttäjille mahdollisuuden löytää haluamansa tiedot verkosta, mutta se ei antanut heidän jakaa näitä tietoja verkossa. (Davis, 2018) Siihen asti markkinoijat olivat edelleen epävarmoja digitaalisesta alustasta. Ei ollut varmuutta, toimisivatko heidän strategiansa, koska Internet ei ollut vielä nähnyt laajaa käyttöönottoa. Digimarkkinointi kirjassa on jaoteltu digitaalisen markkinoinnin ja liiketoiminnan eri vaiheet kolmeen eri aikakauteen.

(Kuva1 Digimarkkinointi)

Internetin massakäyttöönotto jokapäiväiseen elämään on yksi suurimmasta tapahtumista, joka on vaikuttanut markkinointiin viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana. Käyttäjien lisääntyessä markkinointi siirtyi pois perinteisestä mediasta kohti sähköpostia ja hakukoneita. (Webandcfafts n.d) Digimarkkinoinnin kannalta tämä oli kultakaivos. Sähköpostista tuli uusi markkinoinnin työkalu, joka liittyi perinteiseen tv-, radio- ja painettujen mainosten ja puhelinmyynnin arsenaaliin. Hakukoneet luetteloivat luotettavia uusia verkkosivustoja ja antoi mahdollisuuden käyttäjille löytää haluamansa tiedot, tuotteet ja palvelut mukavasti omasta kodistaan.

 

Miksi digitaalista markkinointia tehdään?

Digitaalinen markkinointi ei ainoastaan tavoita perinteistä markkinointia laajempaa yleisöä, vaan saavuttaa sen myös halvemmalla. Sanomalehtimainosten, televisiolähetysten ja muiden perinteisten markkinointimahdollisuuksien yleiskustannukset ovat yleensä korkeat. Niiden avulla ei voi hallita sitä, näkevätkö kohdeyleisösi nämä ylipäätänsä. Digitaalisen markkinoinnin avulla voit luoda vain yhden postauksen, joka houkuttelee kävijöitä sivullesi paremmin kuin perinteinen markkinointi. Voit luoda sähköpostimarkkinointikampanjan, joka toimittaa viestejä kohdistetuille asiakaslistoille aikataulun mukaisesti, ja aikataulua tai sisältöä on helppo muuttaa tarvittaessa. (Lahtinen et alt. 2022.)

Digimarkkinoinnin avulla tulosten seuranta on helppoa. Eri ohjelmat ja alustat seuraavat automaattisesti saamiesi haluttujen tulosten määrää, olipa kyseessä sähköpostin avausprosentit, vierailut kotisivulla tai suorat ostot verkkokaupasta. Digimarkkinoinnissa pystyy myös kohdentamaan markkinointia paremmin verrattuna perinteiseen markkinointiin. Voit esimerkiksi luoda kaksi erilaista mainoskampanjaa. Toisen mainoksen kohdistat nuorelle perheelle ja toisen yrittäjille.

 

Digitaalisen markkinoinnin strategia ja MRACE-malli

Digitalisaation myötä monet yritykset ovat joutuneet etsimään kasvua ja mahdollisuuksia uusilta kentiltä, ja voidaan sanoa, että liiketoiminta on eräänlaisessa murrosvaiheessa. Sen vuoksi on tärkeää, että yrityksillä on suunnitelmallinen sekä tavoitteellinen digistrategia. Usein ilman sitä toiminta ei ole selkeää, siinä keskitytään liian pieniin yksityiskohtiin sekä tekemisestä puuttuu johdonmukaisuutta. Digitaalisen markkinoinnin strategiassa on hyvä miettiä tavoitteita ja kilpailutilannetta, eri digitaalisia kanavia mihin strategiaa jakautetaan. (Digimoguli, 2019)

RACE-malli on alunperin Smarth Insightin kehittämä digimarkkinoinnin työkalu, joka on vakiinnuttanut asemansa yleisesti käytettynä sisältö- ja digimarkkinoinnin suunnittelun työkaluna. RACE-mallin keskiössä on asiakas, jolle pyritään tarjoamaan juuri sopivaa sisältöä oikeaan aikaan. Sen tavoitteena on tunnistaa asiakkaiden haasteet ostopolun eri vaiheissa, ja tarjota näihin haasteisiin ratkaisut sekä kuljettaa asiakasta eteenpäin ostopolullaan. Keskeistä on löytää potentiaaliset asiakkaat kanavista, joita he käyttävät. Tässä tärkeässä asemassa on verkkosivut, sillä vaikka asiakkaat saataisiin oikealle sivulle, voi ostoprosessi katketa, jos nettisivut ovat puutteelliset. (Soininen, 2020.)

 

Reach – tavoita asiakkaasi

Ensimmäisessä vaiheessa on tärkeää tavoittaa asiakkaat, sekä markkinoinnin keinoin pyritään luomaan tarve ostolle. Tällöin tavoitellaan ihmisiä, jotka eivät tietoisesti etsi tuotetta. Ihmisiä voidaan tavoittaa joko orgaanisesti tai maksetulla mainonnalla, ja tähän väyliä on useita: esimerkiksi Facebook, Instagram, TikTok, Linkedln, Twitter. Keskiössä on saada ihmisiä verkkosivuille, missä he näkevät meidän viestimme ja sanottavamme. Tämän jälkeen verkkosivustolta voi seurata liikennemääriä, sekä kohdentaa uudelleenmarkkinointia. (Soininen, 2020)

 

Act – herätä halu toimia

Kun asiakkaat on saatu ohjattua nettisivuille, ohjataan heitä tekemään seuraava haluttu toiminto. Kaikki eivät suinkaan lähde heti ostamaan, varsinkin jos ostos on hintava tai aikaa vievä. Ennen ostopäätöstä asiakkaat tekevät todennäköisesti jonkinlaista tiedonhakua. Tärkeää on nettisivuille luoda ostoprosessia tukevaa sisältöä ja ohjata asiakasta eteenpäin ostoprosessissaan, esimerkiksi luomalla juuri asiakkaan tarpeisiin sopivia ostopolkuja, jotta pystymme poistamaan mahdollisia esteitä ostamiselle. (Soininen, 2020)

 

Convert – pura ostamisen esteet ja tee kauppa

Edellinen vaihe määrittelee pitkälti sen, jääkö asiakas verkkosivuille vai siirtyykö hän ostopolussaan eteenpäin. Sitouttamisvaiheessa tuemme myyntiprosessia ja sen kääntymistä lopulliseksi kaupaksi. Päämäärä voi myös jossain tapauksissa olla yhteydenotto, tarjouspyyntö tai tilaus. (Soininen, 2020)

 

Engage – sitouta asiakas yritykseen

Työ ei lopu asiakassuhteen luomiseen. Pyrimme sitouttamaan asiakkaat yritykseemme, muutamme heidät vakioasiakkaiksi sekä suosittelijoiksi. Uuden asiakkaan hankkiminen on lähes poikkeuksetta kalliimpaa ja hankalampaa kuin vanhan asiakassuhteen ylläpito. Tärkeää on siis pitää huolta vanhoista asiakkaistasi, jotka toimivat myöhemminkin suosittelijoina ja tuovat lisää kassavirtaa. Asiakkaita voi pitää sitoutuneena esimerkiksi uutiskirjeen, sosiaalisen median tai suoran kontaktoinnin avulla. (Soininen, 2020)

 

Measure

Tulosten mittaaminen on tärkeää, jotta markkinointia voi kehittää oikeilla toimenpiteillä oikeaan aikaan. Ilman tulosten mittaamista sisältö- ja digimarkkinointi muuttuu herkästi pelkäksi puuhasteluksi. Mittaamisella pystyy myös tunnistamaan ja vahvistamaan markkinoinnin heikoimpia lenkkejä, jolloin markkinointi kehittyy jatkuvasti. (Soininen, 2020)

(Kuva2 Digimarkkinointi)

Digimarkkinoinnin keinot

Verkkosivut digimarkkinoinnin lähtökohtana

Verkkosivut ovat useimmissa tapauksissa yrityksen tärkein digitaalisen markkinoinnin keino. Hyvä verkkosivusto heijastaakin yrityksesi brändiä, tarjoaa laadukasta sisältöä sekä oleelliset tiedot yrityksestä ja on myös helppo navigoida. Verkkosivustoa pidetäänkin minkä tahansa onnistuneen digitaalisen markkinointistrategian kulmakivenä, sillä kaikki muut digitaalisen markkinoinnin kanavat ohjaavat niin nykyisiä kuin potentiaalisia tuleviakin asiakkaita juuri yrityksen verkkosivustolle. Konversioita tuottavien verkkosivustojen suunnittelun elementtejä ovat muun muassa hakukoneoptimointikäytäntöjen ja -työkalujen käyttäminen, loistava käyttökokemus sekä analytiikkasivustojen hyödyntäminen. (Lahtinen et alt. 2022.)

Vaikka Facebook ja Twitter tarjoavatkin analytiikkaa markkinointikampanjoiden ja tweettien seuraamiseen, on verkkosivustolla mahdollisuus kerätä huomattavasti kattavammin tietoja siitä, keitä vieraasi ovat, miten he löytävät sivustosi ja mitä he näkevät sivustollasi. Nämä tiedot ovat korvaamattomia, kun yrität ymmärtää kohderyhmääsi sekä asiakkaita yksilöinä. (Asehinde, 2018). Kyseisiä tietoja voidaan hyödyntää myös markkinoimisen kohdentamisessa tietyille kohderyhmille muissakin markkinoinnin väylissä. Vaikka verkkosivut saattavat tuntua turhalta kuluerältä varsinkin vanhemman sukupolven yrittäjille, ei verkkosivut ole kuluerä, josta yrityksen kannattaisi joustaa jatkuvasti digitalisoituvammassa maailmassamme.

 

Hakukoneoptimointi & -markkinointi (SEO & SEM)

Verkkosivusto, jossa ei ole tehokasta hakukoneoptimointia, ei näy orgaanisesti hakukonetuloksien kärkisijoilla, eikä se siksi tuota paljon klikkauksia Googlesta, Bingistä tai muistakaan hakukoneista. Nämä klikkaukset ovat tärkeitä digitaalisen markkinoinnin kannalta, koska tavoitteenahan on ohjata mahdollisimman paljon liikennettä sivustollesi suoramyynnin luomiseksi (Asehinde, 2018).

SEO tai haku koneoptimointi on prosessi, jolla saadaan laadukasta liikennettä ilmaisista eli orgaanisista hakutuloksista hakukoneissa. Jos onnistut houkuttelemaan paljon vierailijoita, jotka etsivät Applen tietokoneita, vaikka todellisuudessa myyt omenoita, ei liikenteestä ole sinulle hyötyä. Optimoimalla sisältösi hakukoneita varten voit lisätä tasaista oikeasti tuotteestasi kiinnostunutta liikennettä, joka tulee vain kasvamaan ajan myötä. Joitakin optimointitekniikoita ovat muun muassa: osuvien avainsanojen tutkiminen ja niiden sisällyttäminen verkkosivustoosi, verkkosivustosi otsikoiden, sisältökuvauksien ja latausnopeuden optimoinnit, sekä osuvien käänteisten linkkien luominen. Jopa kaunein verkkosivusto maailmassa voikin olla täysin tehoton ilman SEO:n asianmukaista hyödyntämistä. Avainsanojen käyttäminen, joita asiakkaasi todennäköisesti etsivät, ja sivustosi optimointi hakukoneita varten parantaa hakukoneoptimointiasi ja nostaa verkkosivustosi orgaanisten listausten kärkeen. (Asehinde, 2018.)

Hakukonemarkkinoinnilla puolestaan tarkoitetaan digitaalisen markkinoinnin muotoa, jolla pyritään lisäämään verkkosivun näkyvyyttä hakukoneissa maksullisin menetelmin. Hakukonemarkkinoinnin avulla voit asettua yleisön eteen, joka etsii aktiivisesti kaltaisiasi palveluita ja brändejä. Tyypillisin maksetun hakukonemarkkinoinnin kanava on Google, jossa ensimmäiset hakutulospaikat ovat lähes hakusanasta riippumatta myyty yrityksille ympäri maailmaa. (Lahtinen et alt. 2022.)

 

Sosiaalisen median markkinointi (SMM)

Sosiaalisen median markkinointi viittaa prosessiin, jossa sosiaalisen median alustoja käytetään houkuttelemaan liikennettä ja huomiota. Käyttämällä sosiaalista mediaa voit lisätä näkyvyyttä ja rakentaa merkityksellisiä suhteita asiakkaisiisi, usein vielä varsin kustannustehokkaasti. Sosiaalisen median markkinoinnissa on kyse asiakkaiden sanomisen kuuntelemisesta, keskusteluun osallistumisesta sekä lisäarvon tuottamisesta asiakkaalle. Sosiaalinen media onkin paikka, jossa vuorovaikutus yleisösi kanssa antaa sinulle enemmän näkyvyyttä ja auttaa sinua ymmärtämään yleisöäsi paremmin. Asiakkaasi voivat tuntea sinut ja samaistua tarinoihisi myös henkilökohtaisemmalla tasolla, mikä puolestaan lisää asiakkaiden sitoutumista brändiisi sekä tuotteisiisi. (Henderson, 2020.)

 

Vaikuttajamarkkinointi

Vahvasti sosiaalisen median markkinointiin linkittyvä vaikuttajamarkkinointi on myös eräänlaista digimarkkinointia. Vaikuttajamarkkinoinnissa yleensä tavallista laajemman seuraajakunnan omaava henkilö tekee yhteistyötä yritysten kanssa saadakseen palkkion liikenteestä tai ostoista, jotka hän yritykselle tuottaa. Sopimus voi toisaalta olla myös tietystä summasta per julkaisu. Influencer Marketing Hubin mukaan kyseiset summat voivat vuonna 2022 nousta jopa 750 000 euron paikkeille maailmaan suurimpien kuuluisuuksien kuten jalkapallotähti Cristiano Ronaldon julkaisujen tapauksessa (Geyser, 2021). Huomattava etu vaikuttajamarkkinoinnilla muihin digimarkkinoinnin keinoihin verrattuna on sen ihmisläheisyys. Erilaisilla mainoksilla markkinoimisen ja tuotteiden tuputtamisen haistavat asiakkaat kilometrien päähän, mutta tuotevinkkauksen tullessa joltain tutulta, oli se sitten ystävä tai kaikkien ihailema julkisuuden henkilö, on kynnys joutua tiedostamattaan markkinoinnin uhriksi huomattavasti pienempi.

Vaikuttajamarkkinointi markkinointistrategiana toimii erityisen hyvin bloggaajilla, koska he voivat kirjoittaa erityyppisiä artikkeleita haluamastaan aiheesta ja sisällyttää siihen luonnollisesti niin sanottuja ”affiliate-linkkejä” yrityksen sivustolle. Etuna tässä on yrityksen kannalta myös tunnettavuuden lisääminen, sillä vaikkei blogi johtaisi välittömästi lisääntyneihin myynteihin, on blogin lukijoiden myös helpompi valita kyseinen tuote törmätessään siihen kaupan hyllyllä, tietäen kaverinsakin suositelleen sitä.

 

Pohdinta

Esseen kirjoittamisprosessin aikana sekä omia markkinointisuunnitelmia tehdessä olemme oppineet ymmärtämään, kuinka tärkeä osa digimarkkinointi voi olla yrityksen markkinointistrategiaa. Tulemme varmasti hyödyntämään digimarkkinointia tulevissa projekteissa sen kustannustehokkuuden johdosta, ja koska olemme huomanneet, kuinka merkittävä rooli markkinoinnilla on yrityksen kasvamisen kannalta. Digimarkkinoinnin tulisikin olla yksi tärkeimmistä painopisteistä melkein minkä tahansa yrityksen markkinointistrategiassa.

Koskaan aikaisemmin ei ole ollut näin helppoa tapaa yrityksille pysyä johdonmukaisessa yhteydessä asiakkaisiinsa tai asiakkailla yritykseen. Vahvan ja uskottavan digitaalisen näkyvyyden avulla voikin yritys saavuttaa huomattavaa etua kilpakumppaneihinsa nähden. Tärkeintä digitaalisessa markkinoinnissa on sen suunnitelmallisuus. Hyvä strategia viekin digimaailmassa jo pitkälle. Digimarkkinoinnissa on kuitenkin tärkeä pitää mielessä samat säännöt kuin markkinoinnissa ylipäänsä. Kohderyhmänsä kunnolla tuntemalla voikin säästää pitkän pennin niin perinteisen markkinoinnin kuin digimarkkinoinninkin maailmassa.

 

Lähteet

Asehinde, T. 2018. Why is a website the most important part of Digital Marketing? Digital Marketing Skill Institute. Verkkosivu. Viitattu 20.3.2022. https://digitalmarketingskill.com/why-is-a-website-the-most-important-part-of-digital-marketing/#:~:text=A%20good%20website%20reflects%20your%20business%20brand%2C%20offers,to%20your%20website%2C%20which%20should%20effectively%20convert%20guests

Davis, S. 2019. Digital Marketing Timeline. Verkkosivu. Viitattu 21.2.2022. https://roirevolution.com/blog/digital-marketing-infographic/

Geyser, W. 2021. 20 of Instagram’s Highest Paid Stars in 2022. Influencer Marketing Hub. Verkkosivu. Viitattu 20.3.2022. https://influencermarketinghub.com/instagram-highest-paid/

Henderson, G. 2020. The Importance Of Social Media Marketing. Digital Marketing. Verkkosivu. Viitattu 20.3.2022. https://www.digitalmarketing.org/blog/the-importance-of-social-media-marketing#:~:text=Social%20media%20is%20a%20place%20where%20interacting%20with,as%20an%20entrepreneur%20in%20this%20digitally%20connected%20world.

Lahtinen, Pulkka, Karjaluoto, & Mero. 2022. Digimarkkinointi. Alma Talent Bisneskirjasto. Verkkosivu. Vaatii käyttöoikeuden. Viitattu 20.3.2022. https://bisneskirjasto-almatalent-fi.libproxy.tuni.fi/teos/JABBXXBTABGEE#/kohta:Digimarkkinointi/piste:tSk

The History and Evolution of Digital Marketing Over the Y. ears. Webandcrafts.N.d. Viitattu 21.3.2022. https://webandcrafts.com/blog/history-of-digital-marketing/

Soininen S. RACE-malli sisältö- ja digimarkkinoinnin suunnittelun työkaluna. Verkkosivusto. Viitattu 23.3.2022.

Verorno A. Mitä on digimarkkinointi? Digimarkkinoinnin puu ja tarkkaileva jalohaukka. Verkkosivusto. Viitattu 23.3.2022.

Kommentoi