Tampere
26 May, Sunday
23° C

Proakatemian esseepankki

Budjetointi toiminnan ohjaajanaKirjoittanut: Säde Tiirola - tiimistä Evision.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Budjetointi toiminnan ohjaajana

Budjetointi on tärkeässä osassa yrityksen toiminnan ohjausta, sillä se kertoo tietyllä aikavälillä mihin rahaa kuluu ja mistä sitä saadaan. Taloudellinen ohjaaminen on yrityksen kannattavuuden kannalta jopa välttämätöntä, sillä kannattamaton liiketoiminta ei palvele yrityksen eikä omistajien tarpeita. Kannattamaton liiketoiminta hetkellisesti on hyväksyttävää ja joskus välttämätöntäkin, mutta pidemmän päälle kannattamattomuus johtaa pahimmassa tapauksessa varojen loppumiseen ja konkurssiin.

Itselleni budjetointi on aina tuntunut helpolta. Katsotaan, minne rahaa menee ja mistä sitä saadaan. Budjetti auttaa itseäni ohjaamaan milloin on varaa investoida ja miten kannattavuutta mitataan tietyn aikavälin hetkellä. Oma heikkouteni on ollut asioiden kirjaaminen ylös samaan tiedostoon, sillä korvien välinen tieto kuluista ja tuloista pitäisi olla myös oikeasti ylhäällä. Se auttaa huomaamaan ja selventämään mitä oikeasti tapahtuu rahan kanssa tulevina aikoina ja helpottaa lukujen esittelyä muille, erityisesti johdossa työskenteleville.

Mitä budjetointi siis on?

Budjetti on luvuista koostettu toimintasuunnitelma tietylle ajanjaksolle. Budjetti tehdään yleensä seuraavalle vuodelle tai tilikaudelle. Se laaditaan strategian ja pidemmän aikavälin pohjalta niin, että se huomioi yrityksen käytettävissä olevat resurssit, työtehtävien jakamiset ja aikataulun. (Laskentatoimi, s. 172).

Budjetointi käsitteenä tarkoittaa budjettien laatimista, ohjattua käyttöä, analysointia sekä tärkeimpänä korjaavien toimenpiteiden suunnittelua ja toteuttamista. Sen pyrkimyksenä on tavoitteellinen toiminnan suunnittelu, valvonta ja yrityksen osa-alueiden koordinointi toiminnan ohjaajana. (Laskentatoimi, s 172).

Toiminnan ohjaus budjettiseurannan avulla

Budjettiseurannan tärkein tehtävä on mielestäni auttaa yritystä etenemään tavoitteisiin, jotka budjetoinnilla on luotu tietylle aikavälille. Seuranta on tärkein osa budjetointia, sillä ilman seuraamista budjetilla ei mielestäni tehdä mitään. Budjetti on yrityksen toiminnan osasuunnitelma, mutta jos sen tavoitteisiin pääsyä ei seurata ja korjata tarvittaessa, miten yritys hyötyisi pelkästä suunnitelmasta?

Budjetoinnin seuraamista voidaan harjoittaa tuloslaskelman avulla kuukausittain. Päivittäistä seuraamista voidaan tehdä myyntiraporttien ja myyntikatteiden avulla. Budjettiseurannan poikkeamia analysoidaan ja niihin pyritään etsimään syitä ja tarvittaessa toimia niiden korjaamisiksi. (Laskentatoimi, s.173).

Oma kokemukseni

Olen itse harjoittanut budjettien laatimista ja budjettiseurantaa enemmän viimeisimmän vuoden aikana kahvilan perustamisen jatkumona. Mielestäni olen onnistunut hyvin pysymään kartalla menoista ja tuloista, vaikka moni asia onkin itseni yllättänyt. Olen huomannut ilman opittua tietoakin, että budjettiseuraaminen on keskeisessä roolissa yrittäjän työkaluna. Se auttaa mittaamaan toteutuneita ja toteutumattomia suunnitelmia taloudellisen ajattelun kautta. Se on antanut vastauksia ja ohjannut strategian suunnittelua ja korjaamista seuraaville kuukausille ja seuraavalle vuodelle, vaikka tällä hetkellä koronapandemia on vaikuttanut arvaamattomastikin liiketoimintaan.

Lähde

Jormakka, R., Koivusalo, K., Lappalainen, J. & Niskanen, M. 2015. Laskentatoimi. 4. uudistettu painos. Helsinki: Edita Publishing Oy. 

Aihetunnisteet:
Kommentoi