Tampere
27 May, Monday
22° C

Proakatemian esseepankki

Brändin visuaalinen ilme InstagramissaKirjoittanut: Marika Tuominen - tiimistä Value.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Useita lähteitä
Useita kirjoittajia
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Brändin visuaalinen identiteetti ilmaisee brändin persoonallisuutta, ja sillä voidaan ohjata asiakkaan mielikuvia brändistä haluttuun suuntaan sekä erottautua kilpailijoista. Brändin visuaalisen identiteetin tehokkuus perustuu tiettyjen visuaalisten elementtien toistamiseen viestinnässä. Värit ovat visuaalisessa ilmeessä erityisen merkittävässä roolissa, koska niillä voidaan erottautua kilpailijoista visuaalisesti sekavilla markkinoilla. Laadukas visuaalinen ilme on yksityiskohtia myöten viimeistelty, yksinkertainen, selkeä, esteettinen, innovatiivinen ja totuudenmukainen. Jokaisella elementillä tulisi olla looginen ja merkityksellinen paikka visuaalisessa ilmeessä.

Instagram on kanavana erittäin visuaalinen, sillä palvelu keskittyy kuvien ja videoiden julkaisemiseen. Parhaiten Instagramissa toimivat ihmisläheiset, tunteita herättävät ja kauniit sisällöt. Instagramin visuaalisen ilmeen tulisi olla johdonmukainen, sitouttava ja yhteneväinen yrityksen visuaalisen ilmeen kanssa. Kuvissa ja videoissa käytettävien väripalettien, filtterien ja fonttien suunnittelu sisällöntuotannon tueksi auttaa visuaalisesti harmonisen kokonaisuuden luomisessa.

Layoutilla tarkoitetaan sitä, miten julkaisut näkyvät käyttäjän Instagram-profiilissa. Layoutia voidaan rakentaa esimerkiksi kuvien värimaailmoja jaksottamalla. Layoutin suunnittelussa voidaan käyttää apuna mobiiliapplikaatioita (esimerkiksi Unum, Plann ja The Preview App), joissa kuvien ja videoiden asettautumista Instagramissa voidaan mallintaa ennen julkaisujen tekemistä.

Vaikka ensivaikutelma profiilin katsojalle luodaan pitkälti feedin perusteella, on myös yksittäisillä kuvilla merkitystä. Jokaisen julkaisun tulee olla paitsi strategisesti sidottu liiketoiminnallisiin tavoitteisiin, myös visuaalisesti laadukas. Julkaisujen tulee olla myös riittävän erilaisia toisiinsa nähden, vaikka visuaalinen ilme olisikin yhteneväinen. Kukaan ei jaksa seurata käyttäjää, joka spämmää tilin täyteen samanlaisia kuvia ja videoita, vaikka feed olisikin siten saatu rakennettua yhteneväiseksi.

Visuaalisuuteen kannattaa kiinnittää huomiota myös Stories-julkaisuissa, vaikka niissä laadullinen kynnys voikin olla feedia matalampi. Stories-julkaisut ovat nähtävillä vain vuorokauden ajan, kun taas feedissa julkaisut ovat pysyvästi nähtävillä. Storyihin lisää visuaalisuutta voidaan tuoda esimerkiksi erilaisilla tehosteilla, gifeillä, piirtotyökaluilla ja tekstinkäsittelyn työkaluilla.

Visuaalisen ilmeen tulisi nopealla vilkaisulla kertoa, mistä brändissä on kyse. Onkin suositeltavaa painottaa sisällöt korkeintaan kahteen tai kolmeen eri sisältöteemaan, jotta sisältöjen viesti säilyy kirkkaana. Visuaalisuuden keinoin viestiä voidaan värittää innovatiivisilla tavoilla. Esimerkiksi selkeät graafiset kuvat perinteisten tuotekuvien sijaan auttavat erottautumaan kilpailijoista.

Vaikka visuaalisen ilmeen ja julkaisujen tulee olla laadukkaita ja viimeisteltyjä, kannattaa niissä kuitenkin tuoda esiin myös särmää ja aitoutta photoshopattujen kuvien sijaan. Instagramin kasvun myötä sisältöihin on alkanut kohdistua myös entistä enemmän kritiikkiä ja kuluttajat ovat alkaneet vaatia täydellisten ja siloteltujen kuvien rinnalle yhä aidompaa sisältöä. Esimerkiksi bodypositive -liikkeen kasvu Instagramissa osoittaa, että ihmiset haluavat nähdä yhä enemmän samaistuttavia kehoja mallivartaloiden sijaan.

Vinkit visuaalisuuden kehittämiseen Instagramissa:

  1. Päätä, millaista visuaalista tyyliä haluat viestiä ja pidä päätöksestä kiinni. Voit luoda esimerkiksi Pinterest-taulun tavoitellun visuaalisen ilmeen tyylisistä kuvista.
  2. Määrittele väripaletti Instagram-feedin keskeisimmistä värisävyistä. Värit voivat esiintyä kuvissa laajoina pintoina tai pieninä pilkahduksina, mutta tärkeää on, että samat värisävyt toistuvat ilmeessä jatkuvasti.
  3. Käsittele kaikki julkaisut samoilla filttereillä tai preseteillä, jotta editointityyli säilyy ja luo visuaaliseen ilmeeseen jatkuvuutta.
  4. Päätä, miten haluat rakentaa layoutia. Etsi inspiraatiota esimerkiksi Pinterestistä tai The Preview App:n oppaasta, jonka löydät täältä:
  5. Ota käyttöön sovellus, jolla voit etukäteen mallintaa layotia. Esimerkiksi Unum, The Preview App tai Plann ovat tähän hyviä työkaluja.
  6. Määrittele, millaista visuaalista tyyliä käytät Stories-julkaisuissa. Esimerkiksi fontti, värivalinnat ja gifien tyyli ovat visuaalisen tyylin valintoja.
  7. Viimeistele profiili visuaalisen ilmeen kanssa yhdenmukaisilla Highlights-kansikuvilla ja käyttäjätilin profiilikuvalla.
  8. Pysy suunnitelmassa! Jos jokin kuva tai video ei tue visuaalista ilmettä, sitä ei kannata julkaista feedissa vaan mielummin Storyssa. Visuaalisen ilmeen kannalta sopivampi hetki julkaisulle voi tulla myös myöhemmin.
  9. Pysy suunnitelmassa!

 

Lähteet:

The Preview App. 2018. The Complete Instagram Guide for Your Business. Preview App Pty Ltd. Luettu 23.9.2019. https://thepreviewapp.com/complete-instagram-guide-preview-app/

MarkkinointiAkatemia. N.d. Instagram-mainonnan opas – näin teet tuloksellista Instagram-mainontaa. Tampere: MarkkinointiAkatemia MAK Oy. Luettu 23.9.2019. https://markkinointiakatemia.fi/lataa-ilmainen-instagram-mainonta-opas/

Martin, Brice & Stephens, Elisha. 2018. Strategic Brand Management. Englanti: ED-Tech Press. E-kirja Ebook Central -kirjapalvelussa. Vaatii käyttöoikeuden palveluun. https://ebookcentral.proquest.com/lib/tampere/reader.action?docID=5390486&ppg=5

Miles, Jason. 2019. Instagram Power, Second Edition – Build Your Brand and Reach More Customers with Visual Influence. Toinen painos. McGraw-Hill. E-kirja O’Reilly-kirjapalvelussa. Vaatii käyttöoikeuden palveluun. https://learning.oreilly.com/library/view/instagram-power-second/9781260453317/?ar

Nuuttila, Mikko. 2018. Brändille visuaalinen ilme. Miten? Blogikirjoitus. Tampere: Villivisio Oy. Luettu 1.10.2019. https://villivisio.fi/blogi/brandille-visuaalinen-ilme-miten/

Pohjola, Juha. 2019. Brändin ilmeen johtaminen. E-kirja Alma Talent Bisneskirjasto -kirjapalvelussa. Helsinki: Alma Talent Oy. Vaatii käyttöoikeuden palveluun. https://bisneskirjasto.almatalent.fi/bisneskirjasto#Bisneskirjasto

Alsem, Karel Jan. 2019. Applied strategic marketing – a step-by-step approach. E-kirja EBSCOhost -tietokannassa. England: Abingdon, Oxon. Routledge. Vaatii käyttöoikeuden palveluun. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=cookie,ip,uid&db=nlebk&AN=2045469&site=ehost-live&scope=site&authtype=sso&custid=s4778523

 

 

Kommentoi