Tampere
29 May, Wednesday
25° C

Proakatemian esseepankki

Brändien merkitys tulevaisuuden markkinoinnissaKirjoittanut: Oona Salo - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Kestävä markkinointi
Petteri Lillberg
Riku Mattila
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Markkinointi on keino saavuttaa ihmisiä ja tuoda heille uusia asioita, joita he voivat hyödyntää. Jokainen ihminen törmää jatkuvasti erilaisiin brändeihin ja useasti haluavat myös kokeilla niitä. On myös olemassa ihmisiä, jotka luottavat vain isoihin brändeihin, kuten Coca Cola ja Apple. Ihmisten valinnat määrittelevät, mitä markkinointi on. Ihmiset, eli asiakkaat suosivat luotettavia tuotteita ja palveluita, joten markkinoinnin ja yritysten tulee reagoida siihen. Markkinointi on tiedettä, siinä varmistetaan myytäviä tuotteita ihmisille kaupoissa, sekä ymmärretään, miten pystytään vaikuttamaan ihmisten ostoksiin, jotta he tekisivät parempia valintoja.

 

Markkinoinnin pelikenttä on auki, ja sinne saapuukin jatkuvasti uusia brändejä, jotka haluavat saada itselleen menestystä. Markkinoinnin yksi tarkoitus on tehdä ihmisistä riittämättömiä, jotta erilaisia tuotteita saataisiin mahdollisimman paljon markkinoille ja sitä kautta ihmisten ostoskoreihin. Markkinoinnilla on suuri rooli uusilla yrityksillä, koska se on keino saada uusia asiakkaita.

 

Todennäköisesti jokaisella on omat suosikkituotteensa, itse suosin useasti samoja leipiä ja tätä kautta heidän brändinsä ovat tulleet tutuksi, koska olen itse todennut ne hyväksi. Brändeihin vaikuttavat ihmisten valinnat ja syyt, miksi haluan ostaa juuri tämän brändin leipiä. Mikä vaikuttaa siihen, että kävelet kaupassa juuri sen leipäpussin luokse? Jota olet aina käyttänyt. Varmasti se, että luotat tuotteeseen ja tiedät, että saat rahalle vastinetta. Kuten kirjassa kysyttiin: Kenen joukoissa seisot, leipää syöt ja lauluja laulat? (Lillberg & Mattila 2020) Brändin maine on merkittävä asia. Kun saat enemmän tietoa tuotteesta mahdollistaa sen, että ostaisit sen mieluummin kuin toisen brändin tuotteen. Myös brändin kyky uudistua, luo sille uskottomuutta ja parempaa mainetta. Nykypäivänä erilaiset vegaanituotteet alkavat nostamaan enemmän päätänsä. Ja tämän takia eri brändien tulisi reagoida tähän, ja tuoda markkinoille uusia tuotteita, jotka olisivat vegaanisia.

 

Mitä markkinointi olisi ilman brändejä? Brändi on markkinoinnissa suurimpia sanoja, mutta se on todella epämääräinen sana. Miten tuotteesta syntyy brändi? Mitkä ovat sen kriteerit vai onko niitä edes? Yleisesti brändillä viitataan yleissanaan, maineeseen tai tuoteimagoon. Brändit ovat iso osa tapahtumia ja yleensä tapahtumissa on vain isoja brändejä. Brändi tuo taloudellista hyötyä yritykselle. Brändiin tulee myös investoida, jotta se pysyy kilpailutasossa markkinoinnissa ja tavoittaen ihmiset.

 

Kirjassa käsitellään jatkuvasti käsitteitä kestävä markkinointi ja ilmastonmuutos. Suomi on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali yhteiskunta vuonna 2035 (Lillberg& Mattila 2020). Tähän on vain 14 vuotta aikaa. Millaisia muuttuvia tekijöitä tämä aiheuttaa yrityksille tai ravintoloille? Hesburger on ollut läpinäkyvä ja tuonut esille jo muutosta. He ovat tehneet vastuullisia valintoja. Heidän tavoitteensa on olla puolet lihatonta vuoteen 2030 mennessä. Kirja tuo esille käsiteet digitalisaatio ja globalisaatio useaan otteeseen. Nämä käsitteet auttavat niin markkinoinnissa kuin ilmastomuutoksen torjunnassa, koska näistä on hyötyä tiedonkeruussa ja tuomalla ihmiset yhteen. Kirjassa esiteltiin erilaisia kysymyksiä, joilla yritetään herätellä eri yrityksiä koskien ilmastonmuutosta. Nämä kysymykset ovat:

  1. Mikä on yrityksemme ilmastonmuutosstrategia?
  2. Miten ilmastonmuutos vaikuttaa brändimme?
  3. Mikä on brändimme markkinoinnin hiilijalanjälki?
  4. Mikä on brändimme markkinoinnin hiilikädenjälki?

 

Kun lähdetään pohtimaan brändien merkitystä tulevaisuudessa, on paljon asioita, joita tulisi miettiä. Näitä ovat ongelmanratkaisu, eli mitä tarvitaan asiakkaille. Seuraavaksi pitää löytää oikea asiakas kenelle halutaan markkinoida ja myydä tuotetta tai palvelua. Sitten pitää luoda maksuhalukkuus eli pohtia, kuinka paljon asiakas olisi valmis maksamaan tuotteesta tai palvelusta. Tämän jälkeen pitää luoda kasvua tuotteelle tai palvelulle ja pohditaan, miten silti jäädä plussan puolelle liikevaihdossa. Lopuksi tuotteelle tai palvelulle luodaan elinkaari, eli luodaan arvo asiakkaalle tai yhteiskunnalle, jotta tuote tai palvelu menestyisi ja saavuttaisi hyvän maineen.

 

Tulevaisuus on kaikkien käsissä ja kaikki ajattelevat siitä eri tavoin. Osalle tulevaisuus on uusi tuote tai palvelu nykyisestä versiosta, ja toisille se erilainen tuote tai palvelu vanhoista. Markkinoinnin tulee reagoida ja muuttaa tarvittaessa toimintatapoja, jotta se saavuttaa sille oikean kohderyhmän. Mielestäni tärkeä asia markkinoinnissa nyt ja tulevaisuudessa on läpinäkyvyys. Ihmisten tulisi tietää miksi, mistä ja mitä varten tuotetta markkinoidaan. Lillberg ja Mattila (2020) kirjoittivat kirjassaan ”Seuraavan viidentoista vuoden suurin kysymys on energiankäyttö”. Tämä on mielestäni totta ja jokaisen yrityksen tulisi reagoida tähän jo nyt, koska energiankäyttö vie työvoimaa sekä resursseja.

 

Kestävä markkinointi kirja antoi paljon. Markkinoinnista avautui ilmastomuutoksen näkökulmasta todella selkeä käsitys ja antoi syyn siihen, miksi osa yrityksistä on jo siirtynyt vastuullisiin valintoihin. Brändin merkitys suureni minulle. Enää se ei ole pelkkä käsite, vaan laaja kokonaisuus. Mietin, muuttuuko markkinointi lähivuosina. Tuleeko uusia markkinointikanavia tai jotain muuta uutta toimintatapaa. Kuitenkin palvelumuotoilu, markkinointi ja myynti kulkevat kaikki käsi kädessä, ja ovat keinot luoda uusia asioita tai toimintatapoja tulevaisuutta kohden.

Kommentoi