Tampere
18 May, Saturday
23° C

Proakatemian esseepankki

Brändi osana arvonluontiaKirjoittanut: Ida Laaksonen - tiimistä Apaja.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Arvoa liiketoimintaan
Hanna Viita
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Brändi on osa asiakaslähtöistä toimintamallia, jonka ainoa näkyvyys ei ole yrityksen ulkoasu. Brändin keskiössä on arvon luonti asiakkaalle. Mielenkiintoista on, miten arvo saadaan osaksi liiketoimintaa. Yrityksen tuottama lisäarvo asiakkaalle on jotain muuta kuin pelkän tuotteen tai palvelun ostaminen. Kun arvot saadaan vahvaksi osaksi brändiä ja siten myös liiketoimintaa, näkyy arvot myös asiakkaalle.

 

Mood Visuals

Asiakasprojekteissamme teemme asiakkaille yritysilmeitä olemassa oleville brändeille tai lähdemme liikkeelle täysin nollista uuden yrityksen kanssa. Aloitamme asiakasprojektimme aina kutsumallamme brändipalaverilla. Palaverin tarkoituksena on saada yritysasiakkaaltamme tarkentavia tietoja koskien hänen asiakasryhmäänsä ja mielikuvia yrityksestä. Emme siis lähde kehittämään olemassa olevaa brändiä, ilman tietoa siitä mitä uudelta ilmeeltä odotetaan ja mitä sillä tavoitellaan. Uusien yritysten kohdalla aloituspalaveri voi auttaa yrittäjää kirkastamaan itselleen, minne brändi ulottuu ja millaisia mielikuvia se herättää tavoitellussa asiakasryhmässä. Yrityksen ilme, värit ja typografia ovat logon lisäksi konkreettisia ja tunnistettavia osa-alueita yrityksen visuaalisessa ilmeessä. Brändi on kuitenkin muutakin kuin ulkoiset värit ja kuvatyylit. Brändin tavoitteena on usein arvon luonti, mutta väistämättä se luo tietynlaisia mielikuvia ihmisille.

 

Ajattelen, että asiakkaille arvon luonti on liiketoiminnan syvempi ydin. Olen huomannut, että omat suosikki liikkeet tai palveluntarjoajat ovat sellaisia, joissa toiminnan ytimessä on ihmisten kohtaaminen ja asiakaspalvelu. Silloin ostaessani tuotteen, saan jotain muutakin. Yksi suosikki kaupoistani on kotini lähellä sijaitseva sisustusliike. Asioidessani saan aina iloisen tervehdyksen ja keskusteluyhteyden henkilökuntaan. Lähtiessäni minulla on hyvä ja iloinen fiilis, oli kädessäni sitten paperikassi tai ei. Heidän brändin ytimessä on kohtaamiset ja asiakkaiden palveleminen monipuolisesti. Monesti isoissa ketjuissa asioidessa, koen etten saa henkilökohtaista palvelua ja tunnelma on kiireellinen. Sellaisesta asiakaskokemuksesta ei jää käteen ostoprosessin lisäarvoa.

 

Asiakas lupaus

Olemme Moodissa pohtineet asiakaslupauksiamme ja arvon luontia. Haluamme, että asiakkaillamme on projektimme joka vaiheessa ymmärretty olo sekä tunne siitä, että haluamme auttaa ymmärtämään ja löytämään brändin merkityksen. Asiakasprojektin päätyttyä olisi hienoa, jos asiakas kokisi, että on saanut apua ja vinkkejä myös jatkon kannalta. Hänellä on tiedossa, miten käyttää yrityksen värejä ja typografiaa toiminnassaan. Teemme jokaiselle asiakkaalle brändiohjeiston, jonka tarkoituksena on luoda lisäarvoa ja antaa asiakkaalle käytännöllinen ohjekirja uuden ilmeen käyttämiseen. Asiakas lupausten kirjoittaminen ylös, auttaa johtamaan toimintaa kohti niiden toteutumista. Strategia ja pienemmät stepit auttavat luomaan selkeämpää asiakaskokemusta ja myös kehittämään omaa toimintaa.

 

Oman asiakasryhmän tunnistaminen

Asiakasryhmä on yrityksen kohderyhmä, jota halutaan tavoittaa ja jolle luodaan arvoa. Moodissa ei mielestäni ole vielä selkeää asiakasryhmää olemme tehneet erilaisille asiakkaille ja yrityksille visuaalisia ilmeitä toimialasta tai yrityksen koosta riippumatta. Tavoitteenamme on ollut saada kokemusta ja toisaalta tekemisen kautta validoida asiakasryhmää tarkemmaksi. Tällä hetkellä asiakasryhmämme laajuus haastaa Moodin brändin kehittämisessä. Emme ole hirveästi tehneet asiakashankintaa, sillä asiakkaat ovat löytyneet tuttujen tai tiimin kautta. Oman kohderyhmän validointi auttaa jatkossa parantamaan asiakaskokemusta sekä tuottamaan esim. Instagramissa sisältöä, joka oikeasti palvelee asiakasta.

 

Brändin kehitystyö ja kasvu

Olemassa olevan brändin kehitystyössä on tärkeää luoda tavoitteet niin brändin kasvulle kuin markkinoinnille. Onko tavoitteena uusien asiakkaiden tavoittaminen vai olemassa olevan asiakaskunnan palveleminen. Vanha nimi voi assosioida vanhaan yritys ilmeeseen ja luoda sitä kautta erilaisia mielikuvia. Brändi uudistuksen myötä on tärkeää pohtia, mitä jatkossa halutaan tavoitella. (Viita, 2021.) Yritysilmeen muuttaminen ei automaattisesti tarkoita, että brändi muuttuisi. Mikäli yritys on saavuttanut vakiintuneita asiakkaita ja omaa vahvan brändin, säilyy brändi taustalla uudistuksesta huolimatta.

 

Markkinointi osana brändiä

Brändi strategia ulottuu myös markkinointiin. Markkinoinnin tehtävä on tuoda esiin brändin arvoa ja vahvistaa brändin identiteettiä eli mielikuvia. Markkinoinnin pitää toimia osana brändiä ja vahvistaa sitä (Viita, 2021). Markkinoinnin keskeisiä kysymyksiä ovat mitä viestitään, kenelle ja miksi. Nykyään markkinoinnissa on entistä tärkeämpää kiinnittää huomiota vuorovaikutukseen. Monissa alustoissa asiakkaan ja yrityksen välinen vuorovaikutus on tehty hyvin helpoksi. Asiakas voi lähestyä yritystä matalalla kynnyksellä suoraan viestillä tai kirjoittamalla avoimeen kommenttikenttään Instagram storyssä.

 

Moodissa markkinointi on tällä hetkellä hieman jäissä. Konkreettinen markkinoinnin tavoite puuttuu vielä ja asiakasryhmän tavoitettavuus on heikko. Instagramin seuraajistamme vain muutama on mahdollisia asiakkaita. Voimme kuitenkin olemassa oleville seuraajille luoda sisältöä, joka tuo brändimme paremmin esiin ja saada heistä suosittelija asiakkaita meille. Niin kuin edellä jo mainitsin, Moodin kohderyhmä on vielä laaja. Kun kohderyhmämme tarkentuu, meidän on helpompi toteuttaa ja kohdentaa markkinointia paremmin. Aiomme jatkossa mitata markkinointia tarkemmin ja seurata dataa. Mittaaminen on yksi markkinoinnin tärkeimmistä työkalauista.

 

Lähteet:

Viita, H. 2021. Arvoa liiketoimintaan. Äänikirja. Helsinki: Alma Talent. Viitattu 13.5.2021. Vaatii käyttöoikeuden.

https://gcp.storytel.com/fi/fi/books/2306131-Arvoa-liiketoimintaan?appRedirect=true

Aihetunnisteet:
Kommentoi