Tampere
19 Jun, Wednesday
17° C

Proakatemian esseepankki

Brändi ja brändäysKirjoittanut: Sahar Arzagani - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Intohimona Brändit
Marina Vahtola
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Mitä brändi tarkoittaa? Sille ei ole yhtä ainoaa ja oikeaa selitystä, mutta seuraavassa kuvauksessa on nousee pääpointit hyvin esiin.

“Brändi on nimi, termi, merkki, symboli, muoto tai näiden yhdistelmä, jonka tarkoituksena on identifioida myyjän tai myyjien tuotteet ja palvelut, sekä erottaa ne kilpailijoista. (American Marketing Association)”.

Todellisuudessa brändi itsessään sisältää paljon muutakin, kuin pelkästään yrityksen tuotemerkin. Brändissä korostuu sen ympärille muodostunut maine sekä sen tarina. Meidän kuluttajien näkökulmasta brändi on se syy miksi valitsemme tiettyjä palveluita/tuotteita. Miksi henkilö käy Hesburgerissa McDonald’sin sijaan? Miksi suosimme Niken jalkineita Adidaksen sijasta? Brändi onkin siis tuotteen monen ominaisuuksien summa kuten logo, pakkaus, hintaluokka, historia sekä sen maine.

Imago, maine ja brändi kulkevat kaikki käsi kädessä, mutta pientä eroavaisuutta niissä kuitenkin nähdään. Kun miettii imagoa, muodostuu siitä useimmiten visuaalinen mielikuva, jonka muodostumiseen vaikuttavat erilaiset viestinnälliset elementit. Sanotaan myös, että mitä nopeammin imago syntyy sen nopeammin se voi muuttuakin. Tällä lähinnä tarkoitetaan henkilön ensivaikutelmaa tuotteesta tai palvelusta. Kahvilaa kehutaan suuresti, jolloin mieleesi on muodostunut tämä kahvilan imago, mutta todellisuudessa kun käyt siellä, niin tuotteet tai asiakaspalvelu eivät ole sen kummoisempia, tällöin imago voi muuttua mielessäsi. Maine taas kertoo kokonaiskuvasta, joka syntyy pidemmän ajan kuluessa. Maine luodaan strategisten toimenpiteiden avulla, joihin vaikuttavat monet asiat, kuten yrityksen reagointi ongelmatilanteisiin. Hyvä maine on yritykselle tai palvelulle äärimmäisen tärkeä valttikortti, mutta on myös hyvä tietää, ettei sitä saa rakennettua päivässä, vaan se vaatii oman aikansa sekä panoksensa.  Panos siksi, että myös maine saadaan toisaalta pilattua hyvin nopeasti ja sitähän ei kukaan tahdo.

 

Brändäys

Brändin luominen, sen rakentaminen on prosessi, mikä vaatii aikaa, tätä toimintaa ja prosessia kutsutaan brändäykseksi. Kun puhutaan kaksijalkaisista olennoista eli meistä, kyse on henkilöbrändistä. Tästä puhun seuraavassa esseessäni.

Ihmiset, tuotteet, yritykset ja palvelut saavat brändin tahtomattaan. Me kaikki luomme oman henkilöbrändimme jokapäiväisellä toiminnallamme, yritykset luovat sekä rakentavat brändiänsä asiakaskohtaamisissaan. Maine syntyy heti palvelun perustamispäivästä lähtien. Brändäyksessä tahdotaan rakentaa henkilön, yrityksen tai tuotteen brändistä halutun kaltainen.

Brändäyksen ideana on rakentaa henkilön, yrityksen tai tuotteen brändistä halutun kaltainen. Brändäyksen tehtävänä on luoda ennen kaikkea tarinaa. Oma tuote voi olla esimerkiksi laadukas, turvallinen, riittoisa, tyylikäs tai jotain vastaavaa.Tällä hetkellä maailman tunnetuimman brändin kärkipaikkaa pitää hallussaan Coca-Cola, minkä takana on juurikin pitkään jatkunut brändäys.

Onnistuneen brändin muodostumisen kannalta tärkeitä tekijöitä ovat yrityksen kohdalla sen missio, visio ja arvo. Miksi yritys on olemassa, mitä halutaan antaa? Vasta tämän jälkeen voidaan luoda brändistrategiaa. Se sisältää pitkän sekä lyhyen tähtäimen tavoitteita, joilla yrityksen visio viedään käytäntöön.Onnistunut brändäys luo houkuttelevan brändin, joka heijastaa yrityksen arvomaailmaa. 

 

Pohdiskelua: Miten akatemialla brändäys on näkynyt ja millä tavoin? Omassa tiimissä ja projekteissa?

 

Kommentoi