Tampere
18 May, Saturday
8° C

Proakatemian esseepankki

Brändäys osana markkinointiaKirjoittanut: Kiia Räty - tiimistä Kaaos.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Intohimona Brändit
Marina Vahtola
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

 

JOHDANTO 

 

Tuleeko sinulle sanasta markkinointi mieleen vain erilaiset mainokset? Ovatko televisiossa pyörivät kovaääniset videot tai huomiota hakevat isokokoiset lehtimainokset tuttuja? Kyllä vain, markkinointi sanana herättää meissä hyvinkin stereotypisiä ajatuksia. Totuus on kuitenkin yllättävä, sillä itse mainonta on vain pieni osa markkinointia. Käyn tässä esseessä läpi markkinoinnin perusteita ja avaan sitä, mistä markkinointi ylipäätään koostuu. Syvennyn loppupuolella myös brändin käsitteeseen ja siihen, millainen on hyvän brändin merkitys markkinoinnissa.  

 

 

MARKKINOINTI PÄHKINÄNKUORESSA 

 

Kuten johdannossa jo mainitsin, markkinoinnista saattaa tulla ensimmäisenä mieleen vain perinteiset mainokset tai nykyajan sosiaalinen media. Oikeasti markkinointi on paljon laaja-alaisempaa ja pitää sisällään monia eri kerroksia. Markkinoinnin teoriaan on siis syytä tutustua, mikäli haluaa pärjätä nykypäivän alati muuttuvassa yritysmaailmassa. Tero Purasen perustamalla Ammattijohtaja.fi -sivustolla on kerrottu markkinoinnista. Purasen mukaan markkinointi on tiedustelua ja sitä kautta asiakkaiden tarpeisiin vastaamista, lisäksi unohtamatta kannattavuutta. Markkinoinnissa on usein käytössä pieni budjetti, joten varojen oikeanlainen ja tehokas käyttö on tärkeää. (Puranen, n.d.). 

 

Yritysvalmentaja Puranen jakaisi markkinoinnin kolmeen eri osaan: diagnoosi, strategia ja taktinen markkinointi. Nämä vaiheet auttavat markkinoinnin hahmottamisessa, sekä avaavat sitä, kuinka markkinointi on paljon muutakin kuin pelkkää markkinointiviestintää. Ensimmäinen vaihe on diagnoosi, ja se tarkoittaa markkinaorientoitumista, sekä markkinatutkimusta. Toisin sanoen diagnoosissa kartoitetaan markkinat ja tutustutaan kilpailuun, sekä perehdytään asiakkaiden tarpeisiin. Toinen vaihe puolestaan on itse strategian luomisvaihe. Pohditaan esimerkiksi sitä, että kenelle tehdään, kuinka toteutetaan ja tunnetaanko ajankohtaiset trendit. Markkinointistrategiaa luodessa otetaan huomioon myös kannattavuus, eli kuinka käytössä olevat resurssit käytetään mahdollisimman fiksusti ja tehokkaasti. (Puranen, n.d.). 

 

Kolmas ja viimeinen vaihe on Purasen mukaan nimeltään taktinen markkinointi. Tässä vaiheessa laitetaan luotu markkinointistrategia käytäntöön. Tässä vaiheessa otetaan huomioon tuotekehitys, jakelukanavat, hinnoittelu, sekä markkinointiviestintä. Tässä huomaamme, että markkinointiviestintä on vain murto-osa markkinointia. Markkinointiviestintä on markkinoinnin näkyvin osuus, sillä se on yrityksen viestintää ulospäin, mutta loppujen lopuksi se on vain noin 8 prosenttia koko markkinoinnista. Pk-yritykset tarvitsevat useimmin vain markkinointistrategian, mutta suurilla yrityksillä on syytä harkita myös brändistrategian laatimista. (Puranen, n.d.). 

 

Markkinointiviestintä on siis se osuus, mikä eniten näkyy yrityksen markkinoinnista ulkopuolelle. Marina Vahtolan kirjoittaman Intohimona brändit -kirjan (2020) mukaan markkinointiviestinnän tarkoituksena on saada aikaan kysyntää. Vahtola kertoo myös, kuinka markkinoinnin osaajien täytyy ajatella asiakaslähtöisesti, sekä hallita monet työkalut, kuten data-analytiikka tai sosiaalinen media. Esimerkiksi asiakkaista kerätty data on tärkeää markkinoinnin ja markkinointiviestinnän kehittämisen kannalta. (Vahtola, 2020). 

 

 

BRÄNDIN MÄÄRITELMÄ 

 

Mikä on brändi ja mikä sen merkitys on markkinoinnissa? Monesti sanalle brändi kuulee monta eri merkitystä, jonka takia koko käsite saattaa olla monen päässä hyvin sekava. Onneksi Marina Vahtola avaa kirjassaan brändin selitteen. Vahtolan mukaan brändi on yritys, yhteisö, henkilö, tuote tai palvelu, jolle on syntynyt tai jolle on luotu myönteinen tunnettuus. Brändi voi luoda lisäarvoa tai vahvistaa käyttäjänsä identiteettiä, sekä se yleensä kertoo laadusta. Toisin kuin monet luulevat, brändi ei ole vain logo tai yrityksen visuaalinen ilme. (Vahtola, 2020). 

 

Mainittakoon tässä, että tunnetuimpia brändejä maailmalla ovat esimerkiksi Apple, Google ja Coca-Cola. (Forbes, 2020).  

 

Brändistrategia eroaa markkinointistrategiasta siten, että siinä määritellään yrityksen visio ja missio. Miksi yritys on olemassa ja mihin se on matkalla? Brändistrategiassa myös syvennytään esimerkiksi markkinoihin ja kilpailutilanteeseen, sekä määritetään asiakaspolku. Asiakaspolussa tarkastellaan etenkin sitä, kuinka brändi näyttäytyy ja näkyy asiakkaalle, sekä panostetaan laadukkaaseen asiakaskokemukseen. Brändistrategia koostuu paljon muustakin, mutta tässä kaikista oleellisimmat kohdat, jotka mainitaan kirjassa Intohimona brändit (Vahtola, 2020). 

 

Luotettava brändi on menestyvä brändi. Luotettavalta brändiltä voidaan aina odottaa hyvää asiakaskokemusta, jonka ansiosta luotettavalla brändillä on myös hyvä maine. Vahtolan mukaan tällaisen menestyvän brändin takana on aina hyvät ja luotettavat ihmiset. Toimivat tiimit ja osaavat ammattilaiset ovat kriittinen osa brändin matkaa menestykseen. Entä miten tällainen menestyvä brändi sitten rakennetaan? Vahtolan mukaan vahvoista tarinoista ja arvoista. Vahvat tarinat ja arvot muodostavat vahvan brändin, joka on puolestaan suuri kilpailuetu markkinoilla. (Vahtola, 2020). 

 

 

YHTEENVETO 

 

Vahva ja menestyvä brändi on tunnettu kuluttajien ja muidenkin ihmisten keskuudessa. Tunnetulla brändillä on etu muihin yrityksiin nähden, sillä asiakkaat kääntyvät monesti hyvän maineen omaavien brändien puoleen. Ihmiset arvostavat luotettavuutta ja tuttujen yritysten tuotteita tai palveluja on helppo ostaa. Olet varmasti itsekin kuluttajana huomannut, että laajalti taidokkaasti mainostettu tai tuttavapiirissä kehuttu brändi herättää usein luottamusta. Esimerkiksi Applen tuotteita on helppo ostaa, sillä kuluttaja luottaa brändiin. Hän tietää ostavansa laatua, ja ongelmatilanteissa voi luottaa saavansa hyvää palvelua.  

 

Brändi voi siis olla yrityksen nettisivuilla näkyvä väripaletti, mutta se on paljon muutakin. Laadukas brändi on etenkin suurille yrityksille kriittinen osa menestyksekästä liiketoimintaa. Hyvin rakennettu brändi houkuttelee asiakkaita, mikä tarkoittaa totta kai suurempaa liikevaihtoa yritykselle. Markkinointiviestinnän tarkoituksena oli herättää kysyntää. Tästä kaikesta tekee helpompaa hyvä brändi. Markkinoinnissa siis kannattaa miettiä yrityksen brändiä ja sen merkitystä yrityksen markkinointiviestintään. 

 

 

LÄHTEET 

 

Forbes. The 2020 World’s Most Valuable Brands. 2020. Verkkosivu. Viitattu 8.4.2023. https://www.forbes.com/the-worlds-most-valuable-brands/#68087aa9119c  

 

Puranen T., Markkinointi – Ammattijohtaja.fi. N.d. Verkkosivu. Viitattu 8.4.2023 https://ammattijohtaja.fi/markkinointi/ 

 

Vahtola M., Intohimona brändit. 2020. Docendo Oy.  

 

Kommentoi