Tampere
29 May, Wednesday
25° C

Proakatemian esseepankki

Brändäys ja sen merkitysKirjoittanut: Jenni Peräinen - tiimistä Value.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Teoksessaan Tee itsestäsi brändi kirjailija Katleena Kortesuo havainnollistaa, kuinka substanssiosaamisella varustettu henkilö voi henkilöbrändiä rakentamalla erottua muista alansa osaajista. Kilpailun ollessa kovaa varsinkin työmarkkinoilla, on hyvä tietää keinot, jolla erottua esimerkiksi muista työnhakijoista tai yrittäjistä. Tietenkin substanssiosaaminen ratkaisee joissakin tilanteissa, mutta olen sitä mieltä, että yritys voi myös valita esimerkiksi työnhakuprosessissa vahvan henkilöbrändin omaavan henkilön, vaikka tällä ei olisikaan vielä niin paljon kokemusta alalta. Tietäähän yritys näin helpommin, millaista henkilöä ollaan palkkaamassa.

Brändi on muiden ihmisten mielikuva kyseessä olevasta yrityksestä tai henkilöstä. Kukaan ei voi päättää brändiään, vaan brändin muodostumiseen voi vain vaikuttaa esimerkiksi tietyn tyylisellä mainostamisemisella tai tuotetulla sisällöllä. Brändi ei myöskään ole kaikille sama asia. Toinen voi kokea jonkun brändin erittäin positiivisessa valossa, ja toisen mielestä yrityksen brändi on huono tai provosoiva.

Mielestäni jokaisella ihmisellä ja yrityksellä on brändi, halusi sitä tai ei. Niin kauan, kun jollakin ihmisellä on jonkinlainen mielikuva asiasta, yrityksestä tai henkilöstä, on tällä kohteella brändi. Toiset tekevät brändäämistä tietoisesti, ja taas puolestaan valtaosa ihmisistä tai yrityksistä eivät osaa tai halua kiinnittää asiaan sen enempää huomiota. Jokainen voi kuitenkin hyötyä vahvasta johdonmukaisesti laaditusta henkilöbrändistä.

Kortesuon mukaan henkilöbrändi koostuu viidestä vaiheesta:

  1. Suunnittelu
  2. Luominen ja vakiinnuttaminen
  3. Uudistamalla säilyttäminen
  4. Muuttaminen
  5. Päättäminen

Olen itse alkanut tiedostaen rakentamaan omaa henkilöbrändiä Proakatemian alkamisesta saakka. Haluan tulevaisuudessa tehdä töitä sosiaalisen median markkinoinnin parissa, joten oman henkilöbrändin kasvattaminen tuntuu minusta luontaiselta väylältä kohti tavoitettani. Koulu mahdollistaa turvallisen ympäristön henkilöbrändin kasvattamiselle, ja parhaimmassa tilanteessa valmistumisen jälkeen voin elättää itseni tekemällä töitä minua kiinnostavien asioiden parissa.

 

Suunnittele brändisi rakentaminen

Huolellisesti suunniteltu on puoliksi tehty. On tärkeää tehdä perinpohjainen kartoitus omista osaamisistaan,  vahvuuksistaan, heikkouksistaan sekä tietenkin siitä, mitä haluaa brändin rakentamisen avulla tuoda muille ihmisille esille. On miltei varmaa, ettei kaikki tule menemään suunnitelmien mukaisesti, mutta vahva suunnitelma pohjalla auttaa pitämään suunnan oikeana kohti vahvempaa henkilöbrändiä. Kun on suunnitellut selkeät tavoitteet kohti päämäärää, toimivat ne polttoaineena juuri sellaisina päivinä, kun suunta on kadoksissa.

Brändin kasvattaminen on hidas prosessi, ja ihmisiltä vaatii aikaa suunnata huomio ja luottaa kyseiseen brändiin. Jos brändiä haluaa alkaa rakentaa, on sen rakentaminen kannattavaa aloittaa heti. Kortesuo mainitsee kirjassaan, että kovin monet kokevat henkilöbrändinsä rakentamisen ajankohtaiseksi vasta kymmenien vuosien työuran tai esimerkiksi viiden kirjan kirjoittamisen jälkeen. Tosiasiassa kuka vain voi milloin tahansa lähteä rakentamaan vahvaa henkilöbrändiään, oli sitten vasta opintojensa puolivälissä, alansa huippuammattilainen tai alkamassa kirjoittaa ensimmäistä kirjaansa. Kun on päättänyt, minkälaisen suunnan haluaa henkilöbrändinsä rakennuksessa ottaa, ja tekee määrätietoisesti oikeita asioita, saavutetaan pitkässä juoksussa varmasti hyvä tai jopa huipputason tulos.

 

Kohderyhmän määrittäminen

Kohderyhmän tai asiakasryhmän tarkka määrittely on ensiarvoisen tärkeää, jotta henkilöbrändiään vahvistava henkilö pystyy luomaan mahdollisimman laadukasta kohderyhmäänsä sitouttavaa sisältöä. Tässä kannattaa muistaa, että kaikkia ei voi, eikä kuulukkaan miellyttää. Kaikkia ihmisiä ei vain yksinkertaisesti voi saada kiinnostumaan brändistä, mutta se kohderyhmä, joka oikeasti brändistä ja tarinasta kiinnostuu, on se, jota kuuluu miellyttää, ja johon aikaansa käyttää.

Asiakkaiden tai kohderyhmän antama palaute on mielestäni tärkein asia henkilöbrändin rakennuksessa. Palautteen avulla voi tarkistaa, ovatko kohderyhmän jäsenet saaneet viestin perille halutulla tavalla. Jos kohderyhmä on ymmärtänyt sisällön, mainonnan tai viestin väärällä tavalla, on palautteen perusteella helppoa lähteä muokkaamaan sisältöä oikeille raiteille. Nykyään helposti saatavilla oleva statistiikka kertoo paljon kohderyhmän tottumuksista ja käyttäytymisestä tuotettavaa sisältöä koskien. Tietyn tyylinen aihe tai sisältö saattaa toimia paremmin kuin toinen, ja saada näin herätettyä paremmin kohderyhmän mielenkiintoa. Kohderyhmää miellyttävämpi ja sitouttavampi sisältö on tietenkin parempi vaihtoehto brändin vahvistamista ajatellen.

 

Vuorovaikutus osana nykyajan henkilöbrändiä

Henkilöbrändin tai yrityksen brändin rakentumiseen vaikuttaa myös näkyminen ja verkostoituminen. On tärkeää näkyä siellä, missä ihmiset ovat, mutta myös muualla, kuin verkossa. Jos esimerkiksi sijoittaja haluaa vahvistaa henkilöbrändiään, on hänen hyvä käydä esimerkiksi erilaisissa sijoitustapahtumissa ja -messuilla verkostoitumassa muihin alansa osaajiin, ja näin ollen näkyä tavallisessa katukuvassa. Jos sijoittaja on onnistunut tekemään tapahtumassa vaikutuksen johonkin toiseen sijoittajaan, kertoo tämä mahdollisesti hyvää hänestä eteenpäin. Sama pätee myös toisinpäin, eli jos tilanne olisi ollut päinvastainen, olisi se muokannut sijoittajan henkilöbrändiä huonompaan suuntaan. Niin sanotulla ”puskaradiolla” on suuri merkitys henkilöbrändin rakentumisessa, niin hyvässä kuin pahassa.

Ennen vuorovaikutus oli autoritääristä ja pidättyväisempää, kun taas nykyään läsnäololla ja jatkuvalla vuorovaikutteisuudella on suurempi merkitys. Nykyään vuorovaikuttaminen on vapaampaa, ja kohderyhmän kanssa kaverillistuminen voisi kuvata parhaiten murrosta menneisyyden ja nykypäivän välillä. Tästä kaverillistumisesta, vahvan henkilöbrändin luomisessa, hyvänä esimerkkinä pidän 23-vuotiasta videobloggari Miisa Rotola-Pukkilaa (tunnetaan paremmin brändinimellä mmiisas). Hän käy jatkuvaa vuorovaikutteista keskustelua seuraajiensa kanssa, ja mm. tällä tavoin hän on saanut vahvistettua omaa henkilöbrändiään. Miisa kuvaileekin olevansa vain yksi muiden joukossa suurista seuraajamääristään huolimatta, se jos mikä saa kohderyhmän siirtymään lähemmäksi Miisaa ja hänen brändiään.

Kohderyhmää sitouttaa myös säännöllisyys, eli jos sisältöä tulee kohderyhmän saataville tasaisin väliajoin, auttaa tämä pitämään mielenkiinnon yllä. On hyvä pohtia heti alussa, mihin julkaisu- tai sisällöntuotantotahtiin on sitoutunut. Jos kerran viikossa sisällön päivittäminen tuntuu kohtuulliselta, on hyvä aloittaa sillä. Pitkässä juoksussa brändin rakentamiselle haitallista on, jos sisältöä tuotetaan vain silloin tällöin tai esimerkiksi vuoden ajan kerran viikossa, jonka jälkeen brändin rakennus tyssää kuin seinään. Kohderyhmä ei sitoudu julkaisemaan sisältöön niin helposti, koska eivät osaa odottaa säännöllisesti tuotettua laadukasta ja haluamaansa sisältöä.

 

Keinoja ja välineitä henkilöbrändin rakentamiseen

Henkilöbrändiä rakennettaessa johdonmukaisesti, on luotava suunnitelma. Mitä kanavia haluan käyttää ja mitkä kanavat tuntuvat minulle luontaisilta? Missä kohderyhmäni sijaitsee ja mitä kanavia he käyttävät? Millainen sisältö saa kohderyhmääni kiinnostumaan sanomastani?

Hyviä väyliä henkilöbrändin kasvatukseen voivat olla esimerkiksi blogi kirjoittaminen, sosiaalisessa mediassa aktiivinen näkyminen, artikkelien kirjoittaminen ja jakaminen ja kommentointi, oman alan tapahtumissa näkyminen ja siellä verkostoituminen, nettisivujen ylläpitäminen sekä puhuminen julkisesti oman alan tapahtumissa. Tärkeintä kaikesta on löytää potentiaalinen kohderyhmä, ja alkaa tuottaa laadukasta sisältöä kohderyhmälle suotuisassa ympäristössä. Tietenkin on hyvä pohtia, mikä kanava tuntuu itselle luontaisimmalta henkilöbrändin vahvistamista ajatellen. Jos tarkoituksena on kasvattaa brändiään tavoitteellisesti, on hyvä valita kanaviksi sellaiset, joiden ylläpitäminen ei tunnu ylitsepääsemättömän työläältä, ja näin ollen sisällön tuottaminen on säännöllistä ja pitkäjänteistä.

Oikean kanavan valintaa, täydellistä sisältöä tai oikeanlaista vuorovaikutustapaakin tärkeämpää on aloittaa brändin tai henkilöbrändin luominen. Brändin rakentamisessa kestää aikaa, ja jos on edes hetken harkinnut hyötyvänsä ja haluavansa kasvattaa omaa brändiään, kannattaa aloittaa se nyt heti. Parhaimmillaan vahva ja ymmärrettävä henkilöbrändi auttaa kohderyhmää ymmärtämään halutun viestin tai sanoman paremmin, ja ympärillä voi pian olla joukko juuri sinuun luottavia ihmisiä. Olen sitä mieltä, että huolellisesti ja pitkäjänteisesti rakennettu henkilöbrändi kantaa varmasti hedelmää tulevaisuudessa.

Kommentoi