Tampere
24 May, Friday
14° C

Proakatemian esseepankki

Blogiessee: Valokeilassa alkanut vuosi – Osa 3: Myynnin erilaiset keinotKirjoittanut: Karoliina Kovalainen - tiimistä Hurma.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
4 haastetta, jotka B2B-myynnin johtajan tulee selättää pärjätäkseen ostamisen murroksessa
Markus Jokinen
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Julkaistu alunperin 09.01.2020 osoitteessa https://www.linkedin.com/pulse/valokeilassa-alkanut-vuosi-osa-3-myynnin-erilaiset-kovalainen/?published=t

Valokeilassa alkanut vuosi 2020

Osa 3: Myynnin erilaiset keinot

Asetin alkaneelle vuodelle 2020 itselleni viimeisen opiskeluvuoden kannalta tärkeitä tavoitteita. Niistä yksi on oppia hyödyntämään myynnissä ”kylmäsoiton” lisäksi muitakin myynnin keinoja. Noista keinoista tärkein on varmasti aiemmassa blogitekstissäni, Valokeilassa alkanut vuosi – Osa 2: Markkinointi liiketoiminnan tukena avaamani ensimmäinen tavoitteeni, eli markkinoinnin opiskelu, jotta voin tuoda sen osaksi tämänhetkistä ja tietysti tulevaakin liiketoimintaani.

Markkinointi on nykyajan liike-elämässä erityisen tärkeässä roolissa. On tutkittu, että jopa 60 % ostopäätöksestä tehdään jo ennen yhteyttä myyjään (Myynnin maailma, Markus Jokinen: 4 haastetta, jotka B2B-myynnin johtajan tulee selättää pärjätäkseen ostamisen murroksessa, 2017). Tämä tarkoittaa, että mahdollinen ostaja tekee suurimman osan ostopäätöksestä esimerkiksi selatessaan myyjän verkkosivustoa tai nähdessään vaikkapa mainoskampanjan kiinnostavasta tuotteesta tai palvelusta.

Markus Jokinen kirjoittaa Myynnin maailma -blogissa kirjoituksessaan 4 haastetta, jotka B2B-myynnin johtajan tulee selättää pärjätäkseen ostamisen murroksessa siitäkin, kuinka noin 74 % ostajista valitsee myyjäksi mieluiten sen, joka tarjoaa eniten lisäarvoa, kuten arvokasta uutta tietoa asiakkaalleen. Tämän vuoksi esimerkiksi myyjän verkkosivuilta löytyvät ilmaiseksi ladattavat oppaat, blogitekstit tai muut ilman lisäkustannusta saatavilla olevat palvelut nostavat päätään erityisen tärkeänä osana myyntiä. Tällaiset tutkimukset osoittavat markkinoinnin ja asiakaslähtöisen sisällöntuotannon tärkeyden osana myyntiprosessia.

Sen lisäksi, että myyjä tarjoaa asiakkaalleen jonkinlaista lisäarvoa ja markkinointi on kunnossa, on tärkeää myös oppia tuntemaan asiakkaansa ennen sitä paljon puhuttua ja pelättyäkin ”kylmäsoittoa”. Joskus olen hyödyntänyt omassa myyntiprosessissani esimerkiksi mahdollisen ostajayrityksen verkkosivuilta löytyvää tietoa kyseisen yrityksen arvoista tai strategiasta. Näin on helpompaa luoda asiakkaalle kohdistettua arvoa juuri minun tarjoamastani palvelusta ja ihannetilanteessa saan myös ennen soittoa selville, onko tämä asiakas juuri se oikea minun tarjoamalleni palvelulle. Tällöin asiakas ei ole enää niin sanotusti kylmä kontakti, vaan siitä on olemassa enemmän tietoa ja asiakkaan voi jo osittain kokea tuntevansa.

Olen aiemmin kirjoittanut blogitekstin viime syksyn myyntipäivistämme, joihin saimme tärkeää apua myyntiguru Johanna Tahlolta. Johanna sai tiimimme huomaamaan, kuinka tärkeää on esimerkiksi valmistella tuleva asiakas mahdolliseen puhelinsoittoon esimerkiksi sähköpostitse lähetettävässä viestissä, josta selviää tärkeimmät tiedot myytävästä tuotteesta tai palvelusta pähkinäkuoressa. Toinen tärkeä seikka oli myös se, kuinka helppoa ja nykyaikaista myyntiä on tehdä esimerkiksi WhatsAppissa tai LinkedInissä. WhatsAppia hyödynsimmekin myyntipäivien aikana erityisen fiksusti ja LinkedIniäkin on tullut käytettyä jonkin verran. Näiden työkalujen käyttöönottaminen jatkuvassa myynnissä olisikin erityisen tärkeää, sillä nykyajan toimitusjohtajat ja muut päättävät ovat suurimmilta osin helpommin tavoitettavissa niiden kautta kuin puhelimitse: Puhelinsoittoja kun voi päivän aikana tulla kymmeniä, jopa satoja, joten asiat jäävät helposti toistensa alle.

Nämä asiat ovat vain pintaraapaisu kaikista myynnin eri keinoista, mutta sitäkin tärkeämpiä ne ovat ainakin oman oppimiseni kannalta. Erilaisia keinoja on siis jo jonkin verran tiedossa, mutta niiden käyttöönottaminen on ehkä helpommin sanottu kuin tehty. Samoin on tärkeää myös löytää muita moderneja keinoja tehdä myyntiä. Ennen kaikkea haluan oppia tekemään sitä aiemmassa blogitekstissäni kehumaani myyvää, strategista markkinointia, joka toivottavasti lisää inbound-asiakkuuksien määrää meidänkin tiimiyrityksessämme!

 

Lähteet

Myynnin maailma, Markus Jokinen: 4 haastetta, jotka B2B-myynnin johtajan tulee selättää pärjätäkseen ostamisen murroksessa, 2017. Luettu 09.01.2020.

https://blogi.myynninmaailma.fi/4-haastetta-b2b-myyntijohtajalle

Kommentoi