Tampere
22 May, Wednesday
23° C

Proakatemian esseepankki

Blogiessee: Hurmapäinen tarinatuokioKirjoittanut: Karoliina Kovalainen - tiimistä Hurma.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Tarinallistamisella tarkoitetaan kaikkia niitä keinoja, joilla luodaan asiakkaalle samaistumisen mahdollisuus. Tarinallistaminen on mielikuvien luomista sekä brändin tuomista asiakkaalle käsin kosketeltavaksi. (Meretniemi, 2018.)

Tarina on ikiaikainen tapa hahmottaa maailmaa ja ymmärtää, mitä ympärillä tapahtuu. Tarinaa kertomalla brändiä voi erilaistaa, sillä se sitoo kuulijan syvälle brändiin inhimillisellä tavalla. Tarinalla on helppo jäädä mieleen ja se koskettaa kuulijaansa tunnetasolla. Siksi se on voimakas ja tehokas. (Ekman, 2018.)

Inspiransin vuonna 2017 tekemän brändianalyysin mukaan tarinallistaminen on juuri nyt pinnalla ja sitä käytetään brändin erilaistamiseksi hyvin paljon etenkin Suomessa ja Ruotsissa. Inspiransin syvennyttyä tarinaan erottui sieltä selvästi kolme tarinankerronnan muotoa:

  1. Alkuperä ja juuret. Tässä muodossa brändi sijoitetaan tiettyyn lähtöpisteeseen, joka erilaistaa brändiä. Brändin tarinasta voidaan kertoa ajallisesti ja historiallisesti, maantieteellisesti sekä ihmisten kautta.
  2. Arvopohja. Tarinankerrontaa voidaan käyttää myös, mikäli brändillä on vahva arvopohja, joka halutaan tuoda ilmi tehokkaasti sekä puhuttelevasti. Tällä hetkellä useat brändit – Hurma mukaan lukien – viestivät arvopohjastaan leikillisesti, jolloin viesti saadaan kuulostamaan pehmeämmältä. Hurman pääarvo on tällä hetkellä hurmapäisyys. Kyseinen sana pitää sisällään monia alaosioita, mutta on omalla tavallaan vekkuli ja huomiota herättävä. Se saa ulkopuolisen helposti kysymään: ”Mitä se oikein tarkoittaa?”
  3. Käsityöläisyys. Kolmas tapa erilaistaa brändäystä on käsityöläisyydestä viestiminen tarinallisin keinoin. Käsityöläistarinoissa brändin tarina keskittyy brändin tai tuotteen alkuperään, tuotantotapaan sekä ihmisiin ja heidän intohimoonsa brändin takana.

Hyvä tarina pakottaa toimimaan. Tarinan kuulija kertoo sen eteenpäin, mahdollisesti jakaa sen, kommentoi sitä, tykkää siitä tai liittää sen osaksi omaa tarinaansa, eli ostaa kyseisen tuotteen omakseen (Hakkarainen, 2015). Parhaat tarinat menevät suoraan sisälle ja jäävät sinne pysyvästi kutittelemaan.

Hurman tarinallistaminen on vasta alussa, mutta kirjoittaminen on selvästi jo alkanut. Tiimimme on yhtenäistynyt, ja olemme löytäneet yhden suuren arvon, joka kuvastaa jokaista meistä ja meitä yhdessä omalla tavallaan. Tuota arvoa viemme ulospäin omalla vekkulilla tavallamme; joskus sanallisesti ja joskus tekemällä asioita sen mukaisesti. Hurmapäisesti.

Lähteet:

Meretniemi, J. 2016. Tarina-akatemia: Mitä on brändin tarinallistaminen? Luettu 3.5.2018.

http://www.tarina-akatemia.fi/tarinan-voima-blogi/2016/3/8/7a936pdv7ued38rjogxb9weokzilm9

Ekman, P. 2018. Inspirans: Tarinallistaminen on tapa erilaistaa brändiä – tarinankerronnan 3 muotoa. Luettu 3.5.2018.

http://www.inspirans.fi/tarinallistaminen-on-tapa-erilaistaa-brandia-tarinankerronnan-3-muotoa/

Hakkarainen, A-K. 2015. Markkinointi & Mainonta: Kerro hyvä tarina. Päivitetty 4.2.2016. Luettu 3.5.2018.

https://www.marmai.fi/blogit/kuningassisaltoa/kerro-hyva-tarina-6295763

Kommentoi