Tampere
28 May, Tuesday
19° C

Proakatemian esseepankki

Blogiessee: Digitaalinen jäämistö ja sen haasteetKirjoittanut: Esseepankin arkisto - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Normaalisti ihmisen siirtyessä tuonpuoleiseen jälkeen jää fyysistä omaisuutta kuten talo ja auto. Kyseiset asiat on sellaisia, jotka pystytään helposti todentamaan ja siirtämään perillisten nimiin. Nykyään kuitenkin digitalisaation myötä ihmisiltä jää suuri määrä niin sanottua digitaalista perintöä. Tällaisia ovat esimerkiksi sähköpostit, tietokoneen sisältö, salasanat, digitaaliset tekijänoikeudet ja paljon muuta vastaavaa aineetonta materiaalia. Kuinka kyseiset asiat periytyvät?

Kuten aineellisetkin omaisuudet, myös digitaaliset voidaan kirjata testamenttiin perittäväksi omaisuudeksi. Digitaalinen omaisuus on vain huomattavasti vaikeampaa käsitellä, sillä esimerkiksi tietyllä palvelimella sijaitsevaan omaisuuteen käsiksi pääseminen voi olla erittäin paljon hankalampaa kuin auton siirtäminen jälkikasvun nimeen. Ylipäätään sen selvittäminen, kuinka paljon edesmenneellä henkilöllä on ollut digitaalista omaisuutta on melkeinpä mahdotonta ilman testamenttia.

Digitaalisen omaisuuden perimiseen liittyy paljon muitakin lakeja kuin pelkästään normaalit perintöasioihin liittyvät lait. Täytyy huomioida kirjesalaisuus, yksityisyydensuoja, salassapitovelvollisuus ja tekijänoikeuslait tietyissä tilanteissa. Esimerkiksi perittävän henkilön tietokoneella olevaa materiaalia ja sähköpostin sisältöä on perunkirjoitusta tehdessä usein erittäin hankalaa tulkita. Perittävän saapuneen postin tekijänoikeudet ovat melkeinpä aina viestien lähettäjällä, kun taas lähetetyn postin tekijänoikeudet ovat tällöin perittävän oikeudenomistajalla. Vaikka salassapitovelvollisuus ei suoranaisesti periydy henkilöltä henkilölle, on tiettyjä alueita ja seikkoja, jotka perintöasioissa on otettava huomioon.

 

Miten hoitaa digitaalinen jäämistösi kuntoon?

Jos et halua, että digitaalinen jäämistösi jää elämään omaa elämäänsä hallitsemattomasti, jätä siitä jälkiä omaisillesi tai läheisillesi.

  • Puhu läheistesi kanssa siitä, miten haluat, että digitaalinen jäämistösi hoidetaan kuolemasi jälkeen.
  • Tee digitaalinen testamentti, jossa kerrot, mitä palveluita sinulla on käytössäsi, mitä haluat niille tehtävän ja mitä salasanoja niihin on.
  • Tallenna salasanasi ulkoiselle kovalevylle ja anna siitä tiedot luotetulle ihmiselle. Näin palvelut voi sulkea nopeimmin.
  • Määritä jo eläessäsi, haluatko profiilisi somepalvelussa muuttuvan muistosivuksi vai poistuvan kokonaan. Mm. Facebookissa tämä on mahdollista.
  • Facebookissa voit myös nimetä perintöyhteyshenkilön hoitamaan asioitasi, kun sen aika on. (Kuningaskuluttaja 2016)

Monella suurin huoli on sellaisesta digitaalisesta jäämistöstä, johon liittyy jotain omasta mielestään arkaluontoista materiaalia. Tällöin kannattaa testamentissaan mainita ulkopuolinen henkilö, joka saa käyttöoikeudet esimerkiksi tiettyihin palveluihin tai tiedostoihin, jotta kyseinen henkilö pystyy ne poistamaan. Näin vältytään turhalta yksityiselämän tonkimiselta.

Sellainen rahanarvoinen digitaalinen jäämistö millä perittävä tuntee olevan arvoa, on mahdollista testamentata tietylle henkilölle. Tärkein asia digitaalisen jäämistön asianmukaisella testamenttaamisella on kuitenkin hoitaa asia niin, että sähköpostin salasana jätetään jonkun perillisen tietoon, sillä sähköpostista on mahdollista selvittää monen palvelun käyttäjätunnukset ja salasanat.

 

Tunnearvo

Jos tietty aineisto ei ole jäämistövarallisuuden näkökulmasta merkittävää, voi se olla tunnearvoltaan sellaista, josta on vaikea päästää irti. Esimerkiksi kuolleen perittävän Facebook-tilin poistaminen voi olla äärimmäisen hankalaa, sillä se kertoo omanlaisensa tarinan perittävän elämästä. Tilanteen vaikeus havaitaan yleensä vasta siinä vaiheessa, kun asioiden kanssa joutuu tekemisiin, koska tilanne on itselle aivan uusi.

Toinen tunnearvoltaan suuri asia voi olla perittävän puhelinnumeron poistaminen omasta puhelimesta. Vaikka numero itsessään on käyttökelvoton, liittyy siihen yleensä mielekkäitä muistoja ja tietty turvallisuuden tunne. Myös perittävältä saadut viestit ovat usein mielekkäitä muistoja mutta jossain kohtaa on pakko uskaltaa päästää irti.

Kuolemisesta on tulossa koko ajan entistä vaikeampaa, käsittipä sen sitten miten hyvänsä. Meidän sukupolvemme on kasvanut digitalisaation aikakautena, mikä tarkoittaa sitä, että olemme perillä sen mukanaan tuomista hyödyistä ja uskallamme rohkeasti käyttää sen mukanaan tuomia hyödyllisiä palveluita. Meidän jälkikasvullemme digitaalisen jäämistön kartoittaminen tulee olemaan huomattavasti hankalampaa kuin meidän vanhempiemme digitaalisen jäämistön läpikäyminen.

Mutta ei huolta; nykyään on olemassa palveluntarjoajia, jotka toteuttavat asiakkaiden puolesta edesmenneen ihmisen tilien sulkemisen ja samalla kotiuttaa digitaalisen jäämistön varat perikunnalle. Palvelu on erittäin hyödyllinen varsinkin sellaisen ihmisen digitaalisen jäämistön läpikäymiseen, joka on ollut aktiivinen sosiaalisen median käyttäjä, aktiivinen digitaalisesti joko poliittisesti tai taiteellisesti tai kiireinen yrittäjä, jonka digitaalinen jalanjälki on huomattavasti suurempi kuin normaalilla ihmisellä. Palvelu sekä helpottaa kuolinpesän selvittämistä sekä perikunnan tuskaa lopettamattomien digitaalisten palveluiden osalta.

Luultavasti vastaavanlaisten palveluiden tarjoaminen tulee yleistymään huomattavasti. Digitaalinen hautaustoimisto on käsitteenä hieman absurdi mutta ymmärrettävä. Jotta hautaustoimistot pysyvät itsekin ajan hermolla, olisi heidän kannaltaan hyödyllistä ainakin jossain muodossa aloittaa kyseisenlaisen palvelun tarjoaminen.

 

Lähteet:

Haverinen, A. 2015. Digitaalinen jäämistösi – mitä sinusta jää digitaalisena jäljelle? Luettu 18.4.2018.

https://annahaverinen.com/2015/04/07/digitaalinen-jaamistosi-mita-sinusta-jaa-digitaalisena-jaljelle/

Tammer-Juristit. 2018. Digitaalinen jäämistö. Luettu 11.4.2018.

https://tammer-juristit.fi/yksityisille/digitaalinen-jaamisto/

Yle. 2016. Järjestä digitaalinen jäämistösi itse: Digitestamentti on palvelus jälkeemme jääville. Luettu 11.4.2018.

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/10/20/jarjesta-digitaalinen-jaamistosi-itse-digitestamentti-palvelus-jalkeemme

Julkaistu Totalin blogissa 23.4.2018.

Linkki:

https://pieceoftotal.blogspot.fi/2018/04/digitaalinen-jaamisto-ja-sen-haasteet.html

 

Kommentoi