Tampere
26 May, Sunday
24° C

Proakatemian esseepankki

BLOGI / REKSI SANOO: HYVÄ YRITYS!Kirjoittanut: Mona Räsänen - tiimistä Value.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Blogiteksti oikeassa lähteessä: https://www.linkedin.com/pulse/reksi-sanoo-hyvä-yritys-mona-räsänen/?published=t

 

Noniin, rehtorienkin mielestä yrittäjyys alkaa olemaan hyvä juttu. Niin hyvä, että Rehtorineuvosto Arene ja Suomen yliopstojen rehtorineuvosto UNIFI tekivät yhteistyössä Suomen Yrittäjien kanssa opetus- ja kulttuuriministeriön tukemana syksyllä 2018 julkaisun suosituksista yrittäjyyden edistämiseksi korkeakouluissa. Julkaisu avataan tunnustamalla, että yrittäjiä tarvitaan tähän maailmanaikaan enemmän kuin koskaan. Aina vaan nopeammin ja yllättävämmin muuttuva maailma tarvitsee entistä enemmän väkeä, jolla on yrittäjämäistä osaamista mahdollistaa liiketoimintaa ja kasvua jatkossakin.

 

Korkeakoulussa on huikea määrä luovuutta ja osaamista, jotka yrittäjyydellä valjastettuna voivat tuottaa uutta ja arvokasta liiketoimintaa. Mitä paremmat olosuhteet korkeakoulu tarjoaa liiketoimintaosaamisen käytännön harjoittelulle ja yritysideoiden haudonnalle ja kokeiluille, sitä useampi korkeakoulutettu rohkaistuu jossain vaiheessa peliuraansa ryhtymään yrittäjäksi. (Arene, UNIFI, 2018) On ilo huomata, että neuvoston julkaisussa painotetaan ammattikorkeakoulujen vastuuta tarjota kumppaniensa kanssa yrittäjyydelle entistä parempi kasvuympäristö, jotta yrittäjyyden syntymiselle olisi mahdollisimman suotuisat olosuhteet. Korkeakoulujen koulutusputkea kehittämällä taataan väestön taidot menestyä muuttuvassa maailmassa.

Osaaminen on ihmisen arvokkain pääoma. Mitä vahvemmin yksilö omistaa oppimisensa, sitä paremman tuoton oppiminen kerryttää. Mitä keskeisemmässä ja yrittäjämäisemmässä asemassa oppija korkeakoulun oppimisympäristössä on, sitä vahvempaa on oppimisen omistajuus ja sitä parempia ovat sen tulokset. (Arene, UNIFI, 2018,5.) Pureudutaanpa edellisiin virkkeisiin: ennen kaikkea parhaita tuloksia, eli tuottoa saadaan sisäsyntyisen motivoitumisen kautta. Kun oppimisen motiivi lähtee opiskelijasta itsestään, lopputuloksesta tulee aina parempi kuin vain ulkoisen tahon asettamien tavoitteiden ja vaatimusten suorittamisesta. Sisäsyntyinen motivoituneisuus tarkoittaa halua oppia itseä varten. Olemme sentään rakentamassa omaa tulevaisuuttamme opintojen aikana! Tämä tunne muun muassa on omistajuuden kokemista omassa oppimisessa. Sisäsyntyisen motivoituneisuuden lisäksi esimerkiksi yrittäjämäisyys lisää omistajuuden tunnetta.

 

Yrittäjämäisyys opinnoissa on oma-aloitteista ja itseohjautuvaa toimintaa, jossa monipuoliset ja ennalta arvaamattomat tilanteet ovat oppimisessa ja ongelmanratkaisutilanteissa avainasemassa. Kokemus tärkeydestä ihmisenä ja kyky toteuttaa kasvua ja oppimista edistäviä päämääriä oma-aloitteisesti kasvattaa omistajuuden kokemusta oppimisesta. (Arene, UNIFI, 2018, 7.) Kolmanneksi omistajuuden kokemusta opiskelijalla on mahdollisuus kokea herkemmin esimerkiksi silloin, kun opinnot ovat järjestetty opiskelijalähtöisesti. Tämä tarkoittaa, että henkilökunta on paikalla opiskelijoita varten, eikä toisin päin. Opettajat ja ohjaajat auttavat oppimaan, eivätkä ole kaikkitietäviä tiedon sammioita, joista kaadetaan oppia avuttomien opiskelijoiden päihin “ihan vaan siks kun tää pitää oppia”. Erityisesti perinteisessä yliopistomaailmassa tilanne on vielä vallalla nimenomaan opettajalähtöisessä asetelmassa. Oppiminen tapahtuu siellä usein ennalta määritellyssä järjestyksessä ulkopuolisen tahon sanelemana. Se puolestaan ei simuloi tosielämää oikeastaan alkuunkaan. Ei ainakaan mitä tulee ennalta-arvattavuuteen ja jäykkyyteen, sillä elämmehän me melkoisen kaoottisessa systeemissä tällä pallolla.

 

Maailmaa ei kiinnosta pätkän vertaa, jos sinulla oli suunnitelmissa mennä rannalle kesäpäivänä ottamaan aurinkoa, jos siitä tuntuu, että ukkonen siirtyykin päivän verran etuajassa kylään. Tarvitsemme tulevaisuuden työelämässä yhä enemmän kykyä mukautua ennalta-arvaamattomiin tilanteisiin. Tarvitsemme yrittäjyystaitoja enemmän kuin koskaan. Siksi mielestäni on itsestään selvää, että koulumaailman pitää vastata tähän tarpeeseen tarjoamalla opinnoissa näitä taitoja kehittäviä mahdollisuuksia.

 

Lue reksien kyhäämä julkaisu täältä: http://www.unifi.fi/wp-content/uploads/2018/12/Pelikirja.pdf

 

– Mona Räsänen, tiimiyrittäjä, Value Creative

Kommentoi