Tampere
28 May, Tuesday
26° C

Proakatemian esseepankki

Blogi: Radical FreedomKirjoittanut: Annika Äijälä - tiimistä Promisia.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Useita lähteitä
Tuntematon
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Mitä vapaus tarkoittaa?

 

Tähän kysymykseen ei varmasti löydy yhtä ainoata ja oikeaa, universaalisti totta vastausta. Kuitenkin moni sanoo tavoittelevansa vapautta. Vapaus vaatii rohkeutta ja uskallusta poiketa yleisesti hyväksyttävistä normeista, vapaus on valinta. Vapaus voi olla myös tietynlaista tietoisuutta siitä, että voimme itse valita tapamme reagoida ärsykkeeseen ja tuntea omat motiivimme, sekä toimia niiden mukaan. Itsensä toteuttaminen on varmasti myös yksi vapauden määrittelyssä ilmenevä vastaus.

 

Valuen Linda piti meille pajan aiheesta Radical freedom. Pajan aikana sukelsimme syvälle Brad Plantonin teoriaan radikaalista rehellisyydestä; teorian mukaan suurin osa stressistä aiheutuu siitä, ettemme ole aidosti kosketuksissa kokemuuksiimme, vaan elämme liikaa päämme sisällä. Radikaalin rehellisyyden teorian mukaan tapa päästä pois päämme sisästä on murtaa ajatuksiemme kahleet muiden odotuksista, ja sanoa mitä tarkoitamme, sekä tarkoittaa mitä sanomme.

Tunnistammeko ja uskallammeko kuunnella itseämme tarpeeksi? Uskallammeko olla radikaalisti rehellisiä ja seistä sanojemme takana?

Ihmiset pelkäävät tarttua negatiivisiin asioihin. Kulttuurista riippuen, reaktio voi olla muualle katsomista tai vaikenemista, hyvin harvoin kuitenkaan mitään todellista. Negatiiviset asiat tulisi kokea vähemmän hyökkäävinä, vain asioina eikä loukkauksina. Radikaalin rehellisyyden kulmakiviä on suoraan puhuminen, mutta kuitenkaan tavoitteena ei ole loukata ketään, vaan esittää asiat ymmärrettävässä ja suorassa muodossa, jotta ne voisi käsitellä.

 

PRIORISOINTI

 

Ymmärrettyämme nämä perusperiaatteet radikaalista rehellisyydestä, ymmärrämme myös sen, että elääksemme aitoa elämää kosketuksissa itseemme, meidän tulee valita tarkkaan, mihin asioihin elämässämme käytämme energiaa missäkin määrin. Ihmisellä on tietty määrä energiaa, jonka voi käyttää asioista välittämiseen. Tämä näkyy usein priorisointina. Priorisoimme ne asiat korkeammalle järjestyksessämme, joista oikeasti välitämme ja olemme valmiita käyttämään aikaa. Hyvin usein kuitenkin huomaamme miettivämme että meidän on pakko tehdä jotain, usein vain sen takia ettemme halua tuottaa kenellekään pettymystä. Peilaammeko liikaa muiden odotuksia, kun emme uskalla luopua asioista, joista meidän olisi itsemme takia hyvä luopua?

 

AIKAA OIKEILLE ASIOILLE

 

Teimme harjoituksen ajankäytöstämme. Ensin meidän piti piirtää ympyrä, johon sijoittaa viikossa käytetyn ajan sen jakautumisen mukaan eri aiheiden kesken. Tarkoituksena oli piirtää karkean rehellinen kuvaus omasta ajankäytön jakautumisestamme, ja seuraavana harjoitteena oli piirtää samanlainen ympyrä, mutta yhdellä muutoksella: ympyrän tuli kuvata optimaalista ajankäyttöämme, ja kuvastaa asioita, joille haluaisimme oikeasti tehdä aikaa. Ero oli huima näiden kahden ympyrän välillä. Se sai miettimään asioita, jotka ovat oikeasti tärkeitä elämässä, ja toimenpiteitä niiden negatiivisempien asioiden suhteen. Suosittelen tällaista rehellistä ajankäyttöharjoitusta. Sillä saa nopeasti selville realistisen optimitilanteensa, ja tämän pohjalta pystyy miettimään toimintasuunnitelman kehityskohdille.

Olemalla rehellinen ja vapauttamalla energiaa asioihin jotka oikeasti merkitsevät, voi saada aikaan ison muutoksen.

 

Lähteet:

14.11.2019 Radical Freedom- paja

Wikipedia. Radical Honesty. Luettu 14.12.2019

https://en.wikipedia.org/wiki/Radical_honesty

Kommentoi