Tampere
18 May, Saturday
19° C

Proakatemian esseepankki

Bisnesälyn avulla kohti menestystäKirjoittanut: Sini-Maaria Aho - tiimistä Samoa.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Bisnesäly
Timo Rope
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Johdanto

Samoan visio; bisnesälykäs ja merkityksellinen tiimi jäätävällä itseluottamuksella. Tiimimme visiossa mainitaan sana ”bisnesäly”, mutta olemme kuitenkin useasti ajautuneet keskusteluissamme kysymykseen; mitä bisnesäly oikeastaan tarkoittaa ja miten itse koemme bisnesälyn? Näihin kysymyksiin on tullut vastauksia oikeastaan niin monta, kun on vastaajiakin. Siitä syystä halusin lukea Timo Ropen Bisnesäly-kirjan ja sen avulla etsiä kiteytystä siihen mitä bisnesäly on.

 

Onko edes olemassa erillistä bisnesälyä, vai onko koko hommassa kyse vain eri älyominaisuuksista, joita jotkut meistä osaavat hyödyntää liiketoiminnassaan? Vai olisiko bisnesälystä puhuttaessa kuitenkin oikeampi käsite bisnesosaaminen? Kun on riittävä bisnesosaaminen, ei tarvita mitään erityistä älyä, jotta voisi toimia menestyksellisesti bisneksessä. (Rope, 2013. S. 13.)

 

Bisnesäly

Bisnesälyn perustana on ihmisen kyvykkyys, tulevaisuussuuntaisuus, päätöskyky sekä bisnesosaaminen.

 

Bisnesälykkyyden mahdollistama tuloskaavaa voidaan kuvata seuraavasti: (Rope, 2013. S. 27).

 

 

Bisnesälykkyys x Opitut bisnestaidot x Toiminta = Tulos

 

 

Kyvykkyys

Kaavan mukaan ihmisen kyvykkyys on avainasemassa. Kyvykkyys muodostaa toimintaperustan, joka mahdollistaa tuottavien bisnespäätöksien tekemisen. Ilman kyvykkyyttä, vaikka kuinka kovasti tekisi hommia ei todennäköisesti tule huipputekijäksi. Kyvykkyys täytyy ensin hankkia. Esimerkiksi ilman matemaattisia taitoja ei harjoittelukaan tee ihmisestä huippumatemaatikkoa. Tämän ajatusmallin tarkoitus kertoa, että huippusuoritukseen jollain tietyllä alueella vaaditaan sekä lahjakkuutta että myös taitojen harjaannusta. Saman väitetään toimivan myös bisneskyvykkyyden kohdalla. (Rope, 2013. S. 27.)

 

Bisnesälyn lisäksi myös monet muut ihmisen henkilökohtaiset ominaisuudet, kuten päätöksentekokyky, uskottavuusperusta sekä tulevaisuusnäkökulmaisuus antavat hyvän pohjan käyttää bisnesälyä lisäämään tuloksellisuutta bisneksessä. Näiden lisäksi päätöksentekoon vaikuttavat merkittävästi luovuus ja rohkeus bisnespäätösten sisältöihin. (Rope, 2013. S. 34.)

 

Tulevaisuussuuntaisuus

Bisnesmaailmassa on merkittävää ymmärtää totuus siitä, että liiketoiminnassa lähtökohtana on aina kilpailu ihmisen ajasta, suosiosta ja myös rahasta (Rope, 2013. S. 48). Siksi tulevaisuusajattelu onkin eräs keskeisimpiä ajatuksia bisnesajattelun takana. Ilman tulevaisuusnäkökulmaa on hyvin mahdollista, että ratkaisut pohjautuvat enemmänkin siihen mitä on totuttu tekemään ennenkin. Se ei useinkaan johda siihen, että ratkaisut oikeasti palvelisivat asiakasta hänelle tärkeissä arvoissa eli ajassa, suosiossa ja rahassa verrattuna kilpailevaan yritykseen. (Rope, 2013. S. 54)

 

Päätöksentekokyky

Aivan samoin kuin kaikki muutkin ominaisuudet erottavat ihmisiä toisistaan, tekee niin myös päätöksentekokyky. Toisten on todella hankalaa tehdä päätöksiä. Tähän voi olla monia syitä. Jotkut haluavat, että heillä on kaikki tieto asiasta, eri vaihtoehdoista ja niiden seurauksista, ennen kuin he kokevat, että heillä on valmiutta tehdä päätöstä. Päätöksenteon vaikeus usein pitkälti liittyy päätöksen peruuttamattomuuteen. Ja varsinkin kun usein seurauksia ei varmasti tiedetä ja päätöksiin liittyy aina riski, pelätään seurauksia, siitä syystä on joidenkin äärettömän hankala tehdä päätöksiä. (Rope, 2013. S. 54)

 

Kuitenkin päätös yleensä jossain vaiheessa vain pitää tehdä, vaikka tietoa kaikista seurauksista ei olekaan. Usein kuitenkin on sellainen tilanne, että mitä nopeammin ratkaisut ja päätökset tehdään, sen parempi mahdollisuus on ehtiä ajoissa perille. Myös liiketoiminnassa pätee sananlasku, jonka mukaan aikainen lintu madon nappaa. (Rope, 2013. S. 54) Päätöksenteossa lähes aina on se vaihtoehto, että kaikki eivät pidä päätöksestä, saatavat loukkaantua tai erimielisyyksistä keskustellaan. Kuitenkaan ei voi jättää päätöksiä tekemättä vain siksi että haluaisi miellyttää kaikkia. Siksi siis päätöksentekotaidot ovat olennainen osa bisnesälyä, jonka avulla pääsee kohti menestystä.

Bisnesosaaminen

Bisnesosaaminen on erittäin hyödyllinen taito, se on täysin opeteltavissa, ja se jokaisen kannattaakin opetella. Bisnesosaaminen on taito luoda ja tehdä rahaa tyhjästä. Se liittyy siihen, miten ihmiset näkevät maailman. Miten osataan katsoa asioita monesta näkökulmasta, tarttua tilaisuuksiin ja ideoihin ja ennen kaikkea konkretisoida ja toteuttaa ne. (Puranen, n.d.)

 

Bisnesosaaminen muodostuu kolmesta osa-alueesta, jotka ovat: markkinointi, tuotekehitys ja myynti. Bisnesosaamisella pystyy rakentamaan bisneksen, joka muuttaa idean innovaatioksi.  Bisnesosaaminen on myös ehkä kaikkein tärkein taito yrittäjänä onnistumisessa. (Puranen, n.d.)

 

Bisnesälyn hyödyntäminen

Normaali älykkyyskäsitteistö jaetaan kahdeksaan eri alueeseen: holistinen kyky, matemaattinen kyky, kielellinen kyky, looginen kyky, musikaalinen kyky, visualis-avaruudellinen kyky, motorinen kyky sekä sosiaalinen kyky.  Näistä bisnesälyn ytimiksi on nostettu holistinen kyky sekä looginen kyky.

 

Bisnesälyn tukirakenteet ovat elementtejä, joiden avulla bisnesälyä voidaan soveltaa. Näitä tukirakenteita ovat mm. ihmisen kyvykkyys, tulevaisuussuuntaisuus, päätöskyky sekä bisnesosaaminen, joita äsken käytiin läpi. (Rope, 2013. S. 48)

 

Bisnesälyn tukirakenteet muodostuvat moninaisesta osaamisesta ja vahvasta kyvykkyydestä tarkastella asioita erilaisista näkökulmista. Mikäli ei ole tarvittavaa osaamista, eikä toimivaa näkökulmaa päätöksenteon perustaksi, on vaikeaa ajatella bisnesälyn voivan tuottaa sitä mitä halutaan saavuttaa. (Rope, 2013. S. 48.)

 

Bisnesälyn ytimen ja tukirakenteiden lisäksi, jotta voidaan hyödyntää bisnesälykkyttä liiketoiminnassa on osattava  ajatella asioita todella laajasti. Omaa ajatusmaailmaa ja ajattelumalleja voi ja tuleekin kehittää jatkuvasti, jotta voi saavuttaa omalla toiminnallaan menestyvää liiketoimintaa.

 

Pohdinta

Kirjan lukeminen vahvisti ajatusta siitä, että bisnesäly ei ole niin vai kiteytettävissä. Bisnesäly koostuu monesta osaamisalasta ja taidosta, mutta se mikä näitä taitoja yhdistää on mielestäni oleellista. Kaikki bisnesälykkyyteen tarvittavat taidot ovat opeteltavissa ja niitä tulee kehittää jatkuvasti. Kirja avasi minulle sen, että bisnesäly on varmasti avainasemassa menestykseen. Mitä monipuolisemmat taidot omaa, ja mitä paremmin niitä osaa hyödyntää, sitä paremmin bisnesälykkyyden avulla voi saavuttaa. Siihen kun lisäksi omaa tekemistä kohtaan on intohimoa, tavoitteita, rohkeutta ja luovuutta, ovat portaat kohti menestyvää liiketoimintaa edessäsi.

 

 

Lähteet:

Puranen, T. n.d. Ammattimainen johtaminen – mitä se on? Viitattu 18.11.2022. https://ammattijohtaja.fi/ammattimainen-johtaminen-mita-se-on/

Rope, T. 2013. Bisnesäly. Helsinki: Kauppakamari Oy.

 

 

 

Kommentoi