Tampere
20 May, Monday
12° C

Proakatemian esseepankki

Avaimet positiiviseen muutokseenKirjoittanut: Jenna Hyttinen - tiimistä Hurmos.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
You are a badass: Lopeta itsesi vähättely ja elä täysillä
Jen Sincero
Esseen arvioitu lukuaika on 5 minuuttia.

Kirjan “You Are a Badass” keskeinen viesti on oman voiman ja potentiaalin löytäminen sekä henkilökohtaisen kasvun tärkeys. Self-help on aina kiinnostanut minua ja ollut tärkeä itseni kehittämisen työkalu. Se on korostunut entisestään vaihderikkaan syksyn takia. Halusin kirjoittaa tällaisen esseen omaa ajatustyötä ja reflektointia auttamaan, selkeyden saavuttamiseksi, sekä syventääkseni ymmärrystä näistä aiheista. Kirjasta voisi löytää moneen aihepiiriin käsiteltävää. Haluan kuitenkin painottaa tässä esseessä itsetuntemuksen, itsensä rakastamisen ja vastuun ottamisen merkitystä henkisten tavoitteiden saavuttamisessa, koska uskon niiden olevan avaimet positiiviseen muutokseen. 

 

Itsetuntemuksen merkitys 

Itsetuntemus toimii perustana henkilökohtaiselle kehitykselle, sillä sen avulla ihminen pystyy tunnistamaan vahvuutensa, heikkoutensa ja intohimonsa. Itsetuntemus, kuitenkin alkaa itsetiedostamisesta.  

Itsetiedostamisen voi aloittaa pohtimalla mitä tarinoita tällä hetkellä kerromme itsellemme. Me kaikki kerromme itsellemme tarinoita menneisyydestämme, nykyhetkestä ja tulevaisuudesta. Aina nämä tarinat eivät palvele meitä halutulla tavalla. Sen vuoksi on tärkeää tutkia omia ajattelumallejamme. Tämä auttaa myös meidän itsetietoiseksi tulemistamme, kun tiedostamme omat ajatuksemme ja ajattelumallimme.  

Eräs työkalu tähän on “shadow work” eli varjotyö. Michael Simmons määrittelee varjotyön projekti portfoliossaan seuraavasti “Varjo viittaa yksilöiden tai ryhmien niihin osiin, jotka ovat piilossa, hylättyjä tai kieltäytyneitä tietoisesta tietoisuudesta. Varjotyö on mikä tahansa tehokas prosessi, jolla tunnistetaan ja integroidaan oma piilotettu minä.”(Simmons. 2023. S.11). 

Käytännössä “shadow work” on psykologinen ja henkinen harjoitus, jonka tarkoituksena on tutkia tiedostamattomia tai varjo-ominaisuuksia itsestään. Nämä osa-alueet ovat usein luonteenpiirteitä, tunteita ja kokemuksia, jotka ovat tukahdutettuja, itsensä kieltämiä tai piilossa tiedostetusta tietoisuudesta. 

 

Varjotyön vaiheet 

Varjo työ alkaa itsetutkiskelulla. Siinä pohditaan omia ajatuksia, tunteita ja käyttäytymistä. Koska tätä voi olla vaikea lähteä miettimään, voi olla hyvä turvautua internetistä löytyviin alkukysymyksiin. Tärkeää on kysyä itseltään paljon kysymyksiä ja jatkaa jatkokysymyksillä. Esimerkiksi jos tiedostaa toimineensa jossain hetkessä väärin voi siitä olla hyvä aloittaa. Kysymyksiä, millä tätä voi jatkaa on miksi toimin näin, toiminko usein näin, mitä vaikutuksia sillä on muihin, kun toimin näin ja miksi saatan kokea hyväksytyksi toimia näin? Tämä auttaa huomiomaan elämässäsi esiintyvät kuviot tai toistuvat teemat. 

Itsetutkiskelun pohjalta voit alkaa tunnistamaan omia varjojasi. Tässä tulee tunnistaa itsesi osat, jotka saatat olla tukahduttanut, asioita, joita ole kieltäytynyt tunnustamasta tai tunnet epämukavaksi tunnustaa. Nämä voivat olla negatiivisia piirteitä, ratkaisemattomia tunteita tai menneitä kokemuksia.  

Tavoitteena shadow workissa on tunnistaa ja tiedostaa varjomme. Tärkeää on pitää mielessä, ettei sen tarkoitus missään kohtaa ole halveksua tai syyttää sinua. Sen vuoksi onkin tärkeää harjoittaa myötätuntoa ja hyväksyntää niitä osia kohtaan itsestäsi, jotka paljastuvat tämän prosessin aikana. Täytyy ymmärtää, että nämä osa-alueet ovat luonnollinen osa ihmisen olemassaoloa. 

Seuraava vaihe on tunnistaa ja tunnustaa nämä varjo-osat itsessä. Itselleen täytyy tunnustaa, että näillä osilla on arvokkaita opetuksia opetettavana ja ne voivat edistää henkilökohtaista kasvuasi ja kehittymistäsi. Tässä kohtaa on myös hyvä tuntea myötätuntoa itseään kohtaan ja ymmärtää, että nämä varjot ovat syntyneet suojelemaan sinua joltakin tai itsetiedostamatta. Varjot voivat olla muilta opittuja vääristyneitä uskomuksia, joidenka syntymiseen emme ilman tiedostamista ja tietoista ajattelua voi vaikuttaa.  

Varjotyö on hyvä työkalu oman itsetietoisuuden kasvattamiseen, jotta voimme olla tietoisia nykyhetkestä ja omasta ajattelustamme. Se johtaa viimein itsetuntemukseen. Tämä on välttämätön pohja oman ajattelun kehittämiselle ja omien asenteiden, sekä ajattelutapojen muokkaamiselle. (Sincero. 2013, s.146) 

 

Itsensä rakastamisen merkitys 

Itsensä rakastaminen on olennainen osa onnellista ja tyydyttävää elämää. Itserakkauden harjoittaminen johtaa positiivisiin muutoksiin sekä henkilön omassa elämässä että hänen suhteissaan muihin. Itsensä rakastaminen auttaa meitä antamaan anteeksi omat virheemme, selä päästämään irti syyllisyydestä, katkeruudesta ja vertailusta. Se auttaa meitä kokemaan myötätuntoa ja aitoa iloa. Kirja antaa paljon käytännön vinkkejä ja harjoituksia itserakkauden lisäämiseksi. Seuraavaksi käyn läpi mitkä tuntuivat omasta mielestäni tärkeimmiltä näistä. (Sincero. 2013, s.56) 

 

Tee asioita, joita rakastat 

Sincero kehottaa kaikkia antamaan itselleen elämän, josta oikeasti nauttii, kun vielä on elävien kirjoissa.  Meillä on usein paljon tekosyitä siihen miksi emme tee asioita, joita rakastamme. Jos haluaa saavuttaa onnellisen elämän, meidän täytyy olla proaktiivisia sen luomisessa. Tämä tarkoittaa asioiden tekemistä mitä rakastat. Hänen mukaansa emme ole itsekkäitä ihmisiä, jos pidämme huolta itsestämme vaan onnellisia. (Sincero. 2013, s. 61) 

 

Etsi korvike negatiiviselle itsepuheelle 

Usein tiedostamattamme puhumme itsestämme ja toisista negatiiviseen sävyyn. Jotta voisimme olla onnellisempia, meidän täytyy tiedostaa nämä negatiiviset ajatusmallit. Tämä alkaa tiedostamalla mitä negatiivisia ajatuksia ja lauseita sanomme itsellemme. Voimme itsetietoisuuden kautta miettiä miksi puhumme itsellemme sillä tavalla. Sen jälkeen voimme lähteä muuttamaan narratiivia ja negatiivista ajatteluamme positiiviseksi korvaamalla sen positiivisella ajatuksella. (Sincero. 2013, s. 61) 

Sincero käyttää esimerkkinä tilannetta missä ensimmäinen ajatuksemme, kun katsomme peiliin voi olla “hyi!”. Voimme kasvattaa itsemme rakastamista kääntämällä sen “Hei kaunis!” lauseeksi. Tämä on tapa mikä iskostuu alitajuntaamme mitä enemmän sitä itsellemme toistamme ja mitä tietoisemmin sen teemme oikeasti siihen uskoen. (Sincero. 2013, s. 62) 

 

Lopeta itsesi vertaileminen muihin 

Itsemme vertaaminen vie ilon omista onnistumisistamme ja ylpeyden aiheista. Muiden tekemiset eivät millään tapaa liity meihin, eikä niiden myöskään siten pitäisi antaa vaikuttaa. Olemme kaikki ainutlaatuisia ja arvokkaita juuri niin kuin olemme. Lisäämällä itserakkautta alamme uskomaan itseemme enemmän, emmekä koe enää tarvetta verrata itseämme toisiin. (Sincero. 2013, s. 65) 

Ilman itsetuntemusta voimme ajatella, ettemme edes vertaa itseämme toisiin. Tämän selvittämiseksi voimme ajatella tilanteen missä ystävämme näyttää hyvältä mekossa. Millaisia ajatuksia tämä meissä herättää? Jos ajatukset, jotka nousevat pintaan ovat toista kritisoivia, on meidän hyvä miettiä mistä tunteesta nämä ajatukset heräävät. Tunne on todennäköisesti oma riittämättömyyden tunne, joka juontuu itsensä toisiin vertaamisesta ja puutteellisesta itsensä rakastamisesta. 

 

Ota kehut vastaan 

Varsinkin hyvin suomalainen tapa kohteliaisuuksiin on vastata negatiivisesti tai pienittelemällä asioita. Kun esimerkiksi joku kehuu hiuksiasi, tuntuu automaattiselta vastata “Ai nämä? En ole pessyt näitä kolmeen päivään”. Osa itsensä rakastamista on hyväksyä kehu ja ottaa se vastaan. Parempi vastaus on “Kiitos”. Meidän täytyy sallia mielessämme hyvät asiat itsellemme ja ottaa rakkaus vastaan mitä saamme. (Sincero. 2013, s. 64) 

 

Anna itsellesi anteeksi 

Siceron mukaan “Syyllisyys, häpeä ja itsekritiikki ovat joitakin tuhoisimmista voimista elämässäsi, minkä vuoksi itselle anteeksiantaminen on yksi voimakkaimmista.” (Sincero. 2013, s. 66) 

On inhimillistä epäonnistua ja mokailla. Kaikki ovat tehneet niin ja tulevat tekemään. Se mikä erottaa onnellisen ja onnettoman ihmisen on se, antaako itselleen anteeksi inhimillisyyden. Syyllisyydessä ja häpeässä pidättäytyminen ainoastaan syö meitä sisältäpäin. Siksi meidän tulee antaa itsellemme anteeksi. (Sincero. 2013, s. 66) 

 

Omasta elämästä vastuun ottamisen merkitys 

Vastuun ottaminen omasta elämästä on keskeinen teema kirjassa, sillä se korostaa, että jokainen on oman elämänsä pääarkkitehti. Sincero rohkaisee lukijoita tunnustamaan omat valintansa ja teot sekä ottamaan vastuuta niistä. Vastuun ottaminen avaa mahdollisuuden aktiivisesti muokata omaa elämäänsä haluamaansa suuntaan. 

Vastuun ottaminen omasta elämästä liittyy jokaisen lukuun ja aihepiiriin. Vaikka olisimme tiedostaneetkin kaikki hyvät ja huonot ajattelumallimme, emme pysty lähetä muokkaamaan niitä ennen, kun otamme vastuun niistä. Tämä tarkoittaa asioiden tunnustamista, hyväksymistä ja vastuunkatoa. Meidän täytyy tietoisesti ottaa vastuu vääristyneiden ja meitä, sekä muita satuttavien ajatusmallien muokkaamisesta.  

Sincero antaa kirjassaan esimerkinkin, jossa nainen ajattelee “En voi tavata ketään hyvää miestä, koska heitä ei ole enää jäljellä”. Mitä hän oikeasti ajattelee on “sanomalla ettei hyviä miehiä ole enää jäljellä minun ei tarvitse ottaa vastuuta itse siitä, etten miksi en tapaa ketään”. Samalla tavalla me välttelemme vastuuta omasta elämästämme uhriutumalla ja syyttämällä ulkoisia tekijöitä. (Sincero. 2013, s. 151) 

Meidän täytyy itse ottaa vastuu ja tiedostaa miksi haluaisimme pitää kiinni näistä vääristyneistä ajattelun malleista. Meidän täytyy myöntää itsellemme, miten ja miksi tuudittaudumme ja pakenemme niihin. Kun kannamme vastuun ja olemme rehellisiä itsellemme, itsetietoisuutemme syvenee ja voimme lähteä konkreettisin teoin muuttamaan elämäämme. (Sincero. 2013, s. 151) 

 

Yhdistäen nämä teemat, voidaan nähdä niiden keskinäiset vaikutukset ja riippuvuudet toisiinsa. Itsetuntemus auttaa ymmärtämään omia tarpeita ja tavoitteita, itserakkaus antaa voimaa ja rohkeutta toteuttaa niitä, ja vastuun ottaminen mahdollistaa aktiivisen toiminnan oman elämän muokkaamiseksi halutulla tavalla. Nämä teemat ovat keskeisiä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta ja voivat auttaa jokaista löytämään sisäisen voimansa ja saavuttamaan haluamansa elämän. 

Koen, että kirja “You Are a Badass” ja sen esille tuomat teemat tarjoavat inspiraatiota ja kannustusta ottaa askelia kohti positiivisia muutoksia omassa elämässään. Se muistuttaa siitä, että meillä on valta ja kyky muokata omaa elämäämme haluamaamme suuntaan, kunhan olemme valmiita tutkimaan itseämme, rakastamaan itseämme ja ottamaan vastuun omista valinnoistamme ja teoistamme. 

 

Lähteet 

Sincero, J. 2013. You are a badass : How to Stop Doubting Your Greatness and Start Living an Awesome Life. Running Press. 

Simmons, M. 2023. Inner Work Community: Shadow Work as Spiritual Formation. Doctor of Leadership. George Fox University.  

Kommentoi