Tampere
29 May, Wednesday
20° C

Proakatemian esseepankki

Mitä olen oppinut Proakatemialla?Kirjoittanut: Elmeri Sikala - tiimistä Empiria.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Mitä olen oppinut Proakatemialla?

 

Hakiessani Proakatemialle en rehellisesti sanottuna tiennyt kovinkaan hyvin, millainen paikka Proakatemia on. Oppimismalli tuntui kuitenkin alusta alkaen minulle sopivalta ja en ole katunut Proakatemialle hakeutumista. Omalta osalta korkeakoulu alkaa olemaan pian historiaa, sillä minulla on jäljellä enää tulevan syksyn opinnot. Ajatuksena tuntui hyvältä pysähtyä miettimään, mitä olen itse oppinut Proakatemialla?

Muistan koulun alusta ja sitä edeltäneeltä ajalta sen, että uusiin ihmisiin tutustuminen tuntui tosi minulle tosi hankalalta. Oudolle ihmiselle puhuminen tuntui helposti kiusalliselta ja aiheutti usein punastumista, sykkeen nousua ja hikipisaroiden kihoamista otsalle. Nykyään vastaavat tilanteet tuntuvat minulle osittain Proakatemian, mutta myös työn kautta tulleen kokemuksen ansiosta erittäin helpoille. Toki yksi osasyy lienee myös se, että asuin aiemmin pienellä paikkakunnalla ja vähäisemmän ihmismäärän takia uusia kontakteja tuli myös vähemmän. Uskon myös, että kaikilla ihmisillä aikuistuminen helpottaa osaltaan tällaisten tilanteiden käsittelyä.

Toisena asiana mieleen nousee kirjoitustaito. Kirjoittaminen ei ole minulle koskaan ollut erityisen hankalaa, mutta lisääntyneet toistomäärät esseiden kautta ovat harjaannuttaneet minua kirjoittajana. Myös opinnäytetyön kirjoittaminen toi paljon toistoja ja auttoi tarkastelemaan omaa tekstin tuottoa entistä kriittisemmin. Esseiden kirjoittaminen ei tunnu minusta kovinkaan työläältä, joskin aikaa kirjoittamiseen kuluu väistämättä.

Kolmas asia, johon Proakatemia on kohdallani erityisesti vaikuttanut, on tiimijohtamismallin omaksuminen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että oma ajatteluni on laajentunut perinteisestä ”johtaja tekee päätökset ja käskee muita toimimaan sen mukaan”- tavasta enemmän yhdessä tehtävään päätöksentekoon. Esimerkiksi omassa työssäni niin, että en koskaan halua asettaa tavoitteita omille alaisilleni suoraan, vaan pyydän heiltä näkemystä sekä heidän omiin, mutta myös koko tiimin tavoitteisiin. Koen, että motivaation tulee lähteä jokaisesta itsestään ja tiimijohtamisella jokaisen omaa motivaatiota ja merkityksellisyyden tunnetta saadaan vahvistettua.

Englannin kielen taidon oppiminen oli yksi konkreettisimmista tavoitteistani Proakatemia-ajalleni. Koen saavuttaneeni tyydyttävän tason sekä Proakatemialla Englantia harjoitellessani, mutta ennen kaikkea toisen vuoden keväällä suoritettuani vaihto-opiskelun Manchesterissa, Salfordin yliopistossa.

Itsevarmuuteni on lisääntynyt kouluaikana, sillä onnistumiset ja pärjäämisen kokemus ovat olleet vahvasti läsnä AMK-opintojen ajan. Itsevarmuuden lisääntyminen ja ylipäätänsä pajoissa tapahtuva puhuminen ovat parantaneet kokemusta omista argumentointitaidoista merkittävästi. Toki työni myyjänä on myös ollut osaltaan auttamassa tätä kehitystä.

Tiimissä työskentelystä olen oppinut sen, että kaikkien ei tarvitse olla samanlaisia toimiakseen yhdessä. Kaikkien ei myöskään tarvitse olla hyviä joka asiassa, vaan tiimissä työskentelemällä voidaan hyödyntää jokaisen vahvuuksia parhaillaan vieläpä niin, että tekeminen pysyy kaikilla mukavuusalueella.

Monessakin asiassa on jälkeenpäin hankala tuntea kasvua tai oppimista, sillä usein oppi tulee sen verran hitaasti. Näin on myös omalla kohdallani Proakatemialla ja oppimisen sanoittaminen onkin sen takia hieman haastavaa. Missään kohtaa ei kuitenkaan ole ollut sellainen olo, että Proakatemia olisi kohdallani ollut huono ratkaisu, päinvastoin olen kokenut Proakatemian erittäin merkittäväksi oman persoonan ja ajatusmallien kehitykselle. Jään mielenkiinnolla odottamaan, mitä viimeiset pari kuukautta tuovat tullessaan.

Kommentoi