Tampere
30 May, Thursday
16° C

Proakatemian esseepankki

Asiaa vaikuttajamarkkinoinnista, osa 1.Kirjoittanut: Jenni Peräinen - tiimistä Value.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Vaikuttajamarkkinointi on yrityksille uudenaikainen ja tulevaisuudessa entistä enemmän potentiaaliaan nostattattava markkinointiväylä. Yhä useammat yritykset tänä päivänä huomaavat vaikuttajamarkkinoinnin hyödyt, ja oletkin saattanut huomata omissa somekanavissa yritysten mainostavan eri henkilöiden someprofiileissa. Hyviä esimerkkejä yrityksistä, jotka ovat hyödyntäneet vaikuttajamarkkinointia omassa markkinointistrategiassaan ovat mm. iDeal of Sweden sekä Daniel Wellington.

Vaikuttajat jaotellaan karkeasti eri vaikuttamisasteikkoihin puhtaasti seuraajamääriensä mukaan. Usean eri lähteen mukaan (esim. Otavamedia sekä Vaikuttajamedia) mikrovaikuttajat ovat 1000-30000 seuraajan omaavia vaikuttajia. Suuret mediavaikuttajat eli niin kutsutut ”somejulkkikset” omaavat useista kymmenistä tuhansista useisiin satoihin tuhansiin seuraajia.

Monet yritykset arvostavat tänä päivänä seuraajamääriäkin enemmän sitoutuvuuden määrää, jonka vaikuttaja on ansainnut seuraajiltaan. Tämä tarkoittaa sitä, kuinka paljon seuraajat ovat päivittäisessä vuorovaikutuksessa vaikuttajan tuottamien päivitysten kanssa. Tätä voi tarkoittaa esimerkiksi erilaisiin kyselyihin vastaamiset tai kuvien tasainen tykkäysmäärä kuvasisällöstä riippumatta. Korkea sitoutuneisuus nähdään usein myös parempana myyntinä seuraajien ollessa aktiivisia vaikuttajan profiilissa.

Vaikuttajamarkkinoinnissa on se hyvä puoli myös pienten vaikuttajien kohdalla, että tarkkaan rajattu niché eli aihealue saattaa houkutella vaikuttajalle suuren määrän tarkkaan segmentoitua seuraajakuntaa. Tätä jos yritykset tuntuvat myös tänä päivänä arvostavan, joten yritysyhteistyötä harkitessa, tämä kannattaa myös ottaa huomioon. Esimerkiksi hyvinvointibrändin omaavalla vaikuttajalla saattaa olla pääsegmenttinään vaikkapa 25-35 vuotiaat hyvinvoinnista kiinnostuneet naiset Helsingistä, ja saman segmentin omaava hyvinvointiyritys saattaa kiinnostua vaikuttajan tarjoamasta potentiaalisesta mainostilasta.

Pienemmät, ja jopa tarkemman kohderyhmän omaavat vaikuttajat saattavat olla yritykselle turvallisempi vaihtoehto aloittaa vaikuttajamarkkinoinnin käyttäminen, koska pienemmän seuraajakunnan omaava vaikuttaja yleensä pyytää vähemmän rahaa, kuin suuremman seuraajamäärän omaava vaikuttaja. Suuren yleisön vaikuttajalla kohderyhmät saattavat olla rikkonaiset tai hajallaan olevat, jolloin yritys maksaa kuin tyhjästä, jos puolet vaikuttajan seuraajista eivät ole yrityksen potentiaalisia asiakkaita.

Yritysyhteistöitä on vaikuttajan asemassa helpompaa hankkia, jos omat somekanavat näyttävät ammattimaisilta, ja profiileista huokuu punainen lanka ja selkeys. Yritykset puolestaan saattavat löytää juuri heidän tarpeisiinsa sopivan vaikuttajan muiden vaikuttajamarkkinointia käyttäneiden yritysten avulla, tai sosiaalista mediaa seuraamalla. Myös erilaiset vaikuttajia ja yrityksiä yhdistävät palvelusivustot saattavat olla ratkaisu monen ongelmaan. Oli kyse sitten vaikuttajasta tai yrityksestä, on yhteistyötä ehdottavan osapuolen hyvä ehdottaa jotain valmiiksi pureskeltua yhteistyöideaa. Ehdotukset vaikkapa postausmäärästä, yhteistyön pituudesta, ja päivitysten sisällöstä helpottavat yhteistyön syntymistä. Kävijätietostatistiikan hyödyntäminen on myös oivallinen keino omien yhteistyöehdotelmien tueksi.

Vaikuttajamarkkinointi voi olla myös heikkoa, jos yrityksen ja vaikuttajan brändit eivät täsmää, tai päivitysten laatu ei ole loppuun asti suunniteltua. Jos esimerkiksi hyvinvointibrändin omaava vaikuttaja julkaisee paljon kaupallisia yhteistöitä alkoholituotteita valmistavan yrityksen kanssa, vie tämä hyvinvointivaikuttajan brändin punaiselta langalta pohjaa. Satunnaisesti sosiaalisessa mediassa huomaa myös tilanteita, joissa vaikuttaja ei ole loppuun asti hionut yhteistyöpäivityksiään, ja sisältö ei vastaa mitä luultavammin yrityksen toiveita.

Vaikuttajamarkkinointia tehdessä on hyvä huomioida yhteistyöpäivitysten oikeaoppinen merkintä somekanavissa. Eri kanaville ovat omat sääntönsä, mutta pääperiaate on, että jokainen kaupallinen mainos tulee merkitä sille määritellyllä tavalla, jottei riko lakia. Esimerkiksi Instagram -päivityksen yhteyteen tulee liittää merkintä, kuten kaupallinen yhteistyö, sponsoroitu yhteistyö, affiliate-mainos tai tuote saatu jne. riippuen yhteistyön laadusta.

Marina Giovannin e-kirjassa kirjoittaja puhuu siitä, kuinka tärkeää vaikuttajalle on omistaa oma blogi tai nettisivu. Tämä on tärkeää siksi, että sivun omistajana ja hallitsijana on vaikuttaja itse, ja hän pystyy näin myös itse määrittelemään, miten sivustolla kommentoidaan ja vuorovaikutetaan tai vaikkapa mainostetaan. Valmiit sosiaalisen median alustat ovat isojen yritysten hallinnassa, ja vaikuttaminen näissä kanavissa on jokseenkin rajoitettua nyt ja jopa enemmän myös tulevaisuudessa.

 

Yhteistyömuotoja

Kaupallinen yhteistyö on pääasiallinen tulonlähde monelle vaikuttajalle, koska tämä tarkoittaa ns. palkan maksamista työtä vastaan. Sponsoroitu yhteistyö tarkoittaa, että yritys lähettää tuotteen tai useita tuotteita vaikuttajalle vastineeksi ennalta sovitusta päivitysratkaisusta, esimerkiksi 1 päivitys IG-feediin ja kaksi mainosvideota storyjen puolelle. Saatu lahja eroaa tästä siten, että yritys lähettää hyvää hyvyyttään tuotteen tai tuotteita vaikuttajalle odottamatta vastineeksi mitään. Kaikki vaikuttajan tekemät päivitykset ovat vain plussaa yrityksen näkyvyydelle ja markkinoinnille, mutta vaikuttaja ei ole sitoutunut tekemään päivitystä ellei itse halua.

Affiliate -mainoslinkit tarkoittavat, että vaikuttaja jakaa esimerkiksi hänelle personoidun alennuskoodin omaan päivitykseensä määrätyksi ajaksi. Profiilin affiliate -linkistä tai alennuskoodin avulla tehdyt ostot kirjautuvat suoraan tämän kyseisen vaikuttajan myynneiksi, eli vaikuttaja saa komissiota myydyistä tuotteista, jotka ovat rekisteröityneet tavalla tai toisella hänen kauttaan ostetuiksi. Yritys ja vaikuttaja ovat yleensä alussa sopineet, kuinka suuren summan toteutuneista myynneistä vaikuttaja itse saa.

 

Omaa pohdintaa

Olen itse positiivisesti yllättynyt yritysten aktivoitumisesta vaikuttajamarkkinoinnin käytössä, ja sen huomioimisessa omissa markkinointistrategioissaan sekä -budjeteissaan. Yhden pitkän kaupallisen yhteistyön yrityksen kanssa tehneenä huomaan vaikuttajamarkkinoinnin hyödyt ja koen sen kohtaavan vielä suuren suosion tulevaisuudessa.

Satunnaisesti olen myös kuullut negatiivista palautetta yrityksiltä, jotka ovat käyttäneet vaikuttajamarkkinointia markkinointinsa tukena saamatta kuitenkaan yhteistyöstä toivomaansa hyötyä. Uskon tämän johtuvan siitä, että toisilleen epäsopivat kumppanit ovat päätyneet tekemään yhteistyötä syystä tai toisesta johtuen, tai yrityksen tavoitteet eivät ole kohdanneet vaikuttajan tuottamaa sisältöä tai resursseja.

Kaiken kaikkiaan kannatan vaikuttajamarkkinointia tulevaisuudessakin osana yritysten markkinointia, ja tulen sitä itsekin varmasti käyttämään valmistuttuani ja oman yrityksen perustettuani. Oikein käytettynä ja kaikki hyödyt siitä irti ottaen vaikuttajamarkkinointi voi olla yksi tehokkaimmista tavoista markkinoida ja välittää tietoa yrityksestä juuri heidän tarkasti segmentoidulle kohderyhmälleen oikein valitun vaikuttajan avulla. Onnistunut yhteistyö yrityksen ja vaikuttajan välillä tarkoittaa hyödyn takaamista kummallekin osapuolelle siten, että se tukee sekä yrityksen että vaikuttajan brändiä.

Kommentoi